Outros cursos (79)

SmartPEME, o programa de asesoramento tecnolóxico da Deputación de Pontevedra, comezou esta semana ofrecendo sete novas accións formativas impartidas, co obxectivo de sortear as circunstancias do Decreto de Alarma, de xeito telemático. Os cursos, que contan con 10 prazas cada un, versan sobre xestión de redes sociais ou blogs, ferramentas para a mellora de páxinas web, ciberseguridade, redacción publicitaria, ferramentas para empresas turísticas, promoción de empresas ou técnicas de mercadotecnia (marketing).

https://smartpeme.depo.gal/ 

O Programa CERES está dirixido á formación de persoal formador en materia de sociedade da información para mulleres rurais.

O obxectivo fundamental dos talleres enmarcados dentro do Programa CERES é que as persoas participantes nos mesmos teñan os coñecementos teóricos e as habilidades metodolóxicas para capacitar en alfabetización dixital a mulleres rurais de diferentes ámbitos e sectores, desde unha metodoloxía participativa con enfoque de xénero.

Trátase dun taller online, cunha duración de 100 horas, que combina elementos relacionados coa metodoloxía participativa e elementos TIC, abordándoos desde un aspecto eminentemente práctico e cun enfoque de xénero.

O taller estrutúrase en 15 sesións: 2 sesións presenciais (ao comezo e ao final do mesmo), que poderán realizarse en modalidade física ou virtual e 13 sesións on-line.

Prazo: poden solictarse ata o 17 de maio de 2020

Máis información en https://programaceres.es/

Correo electrónico: info.programaceres@tragsa.es

Desde o Equipo LIBERA queren estar un pouco máis preto de ti estes días. Para iso achegan contido para seguir conectados a pesar da distancia.

Nesta formación, Marta Aguilar, especialista en publicidade e RRSS no Proxecto LIBERA, fará un repaso das principais redes, para coñecelas mellor e aprender como sacarlles máis partido.

https://www.youtube.com/watch?v=sHflU59PK3I&feature=youtu.be 

Femxa organiza cursos online, 100% subvencionados polo SEPE, que se iniciarán durante os próximos meses dirixidos á mocidade trabalaldora.
Trátase de formación subvencionada na súa totalidade, sen ningún custo para os mozos/as traballadores/as en réxime xeral e autónomos, con calquera tipo de contrato e xornada, interesados en realizala.

Algúns dos obxectivos destes cursos de formación, que non teñen ningún custo económico, son:
- Mellorar as competencias profesionais e itinerarios de emprego e formación.
- Mellorar a empregabilidade das traballadores con maiores dificultades.
- Acreditar as competencias adquiridas por formación.
- Promover a diminución da fenda dixital existente e garantir a accesibilidade ás tecnoloxías da información e comunicación.

Todos os cursos son especialidades do  SEPE e realízanse en modalidade  online.

OFERTA DE CURSOS

A inscrición dos cursos pódese realizar desde a seguinte páxina web:  https://www.cursosfemxa.es/cursosjuventud

A Unión de Cooperativas ESPAZO COOP ten aberta a súa oferta de cursos na modalidade de TELEFORMACIÓN para o mes de MARZO. Trátase de formación subvencionada, de carácter gratuíto, no marco da programación de actividades da Rede Eusumo para o ano 2020.

Esta programación está dirixida a :

  • Socias e socios de cooperativas.
  • Persoal asalariado de cooperativas.
  • Persoas socias e traballadoras doutras empresas de economía social.
  • Público interesado en xeral.

Para os cursos na modalidade de Teleformación deberá dispor dun ordeador con conexión a internet.

Modalidade Teleformación:

1- Xestión de Cooperativas de Traballo Asociado | Do 10 de Marzo ao 1 de Abril de 2020 | 40 horas. PROGRAMA DO CURSO

2- Ferramentas de Financiamento Ético e Alternativo | Do 10 de Marzo ao 1 de Abril de 2020 | 40 horas. PROGRAMA DO CURSO


Modalidade Teleformación Mixta:


3-Regulamento de Réxime Interno nas Cooperativas | Do 23 de Marzo ao 27 de Abril de 2020 | 40 horas | Con 2 sesións presenciais en Vigo. PROGRAMA DO CURSO

 

Máis información e Inscricións en ESPAZO-COOP/REDE-EUSUMO

ESPAZOCOOP UNIÓN DE COOPERATIVAS GALEGAS
info@espazo.coop |  www.espazo.coop

A Federación Autismo Galicia, dentro do seu programa de formación para o ano 2020 convoca o curso: OBXECTIVOS E ESTRATEXIAS PARA TRABALLAR CON PERSOAS CON TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA) SEN DISCAPACIDADE INTELECTUAL DURANTE A ADOLESCENCIA.

DESTINATARIOS: 

O curso está destinado principalmente a profesionais e familias das entidades asociadas á Federación Autismo Galicia, así como a outros profesionais do ámbito social e sanitario interesados nos TEA.


FORMULARIO DE INSCRICIÓN ata o 3 de marzo 2020

DATA DE CELEBRACIÓN: 28 de marzo 2020

MATRÍCULA:
Coste curso: 65€
Profesionais e familias entidades asociadas: 12€

HORARIO:
10.00 a 14.00 horas e de 15.30 a 18.30 horas

LUGAR
Santiago de Compostela. Centro Abanca Praza de Cervantes

NÚMERO DE PRAZAS
100 prazas
* As prazas outorganse por riguroso orden de inscrición. Teñen preferencia os profesionais e familias das entidades asociadas á Federación Autismo Galicia.

FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA www.autismogalicia.org - info@autismogalicia.org - Teléfono: 981 589 365

Os Talleres de Busca de Emprego están dirixidos a xente nova ata 30 anos co obxectivo de ampliar as súas posibilidades de atopar traballo.

Cruz Vermella Española en Ourense
Rúa Díaz de la Banda, 40
32004 Ourense

Teléfono: 988 222 484  Extensión: 57466
www.cruzroja.es/ourense
www.cruzroja.es

Aprende as habilidades máis demandadas na actualidade. Google oferta cursos gratuitos a través do Programa Actívate

Datos e tecnoloxía

Cloud computing.
Desenvolvemento de Apps Móbiles.
Curso de Introdución ao Desenvolvemento Web: HTML e CSS (1/2).
Curso de Introdución ao Desenvolvemento Web: HTML e CSS (2/2).
Familiarízate cos principios básicos da programación.
Aumenta a produtividade no traballo.
Coñece os aspectos básicos da aprendizaxe automática.
Mellora a seguridade on line da túa empresa.


Fundamentos de Márketing Digital.

Comercio electrónico.
Competencias dixitais para profesionais.
Produtividade persoal.
Transformación dixital para o emprego.
Promociona unha empresa on line.
Consigue que a clientela te atope on line
Promociona unha empresa con publicidade on line.
Exporta unha empresa a outros países.
Conecta coa clientela a través dos móbiles.
Promociona unha empresa con contido.
Descubre que necesita a clientela e como se comporta en Internet.
Como mellorar e protexer a túa campaña on ine.
Rede de procura de Google Ads.
Rede de display de Google Ads.
Medición de Google Ads.
Anuncios de Shopping.
Vídeo de Google Ads.

Desenvolvemento profesional

Produtividade persoal.
Gaña confianza a través da autopromoción.
Consigue o teu próximo emprego.
Aumenta a produtividade no traballo.
Introdución ao benestar dixital.
Redes profesionais eficaces.
Comunicación comercial.
Comunicar as túas ideas mediante historias e deseños.
Falar en público.


Información dos cursos: https://learndigital.withgoogle.com/activate

A Confederación Española de Cooperativas de Traballo Asociado (COCETA) convoca accións formativas para persoas ocupadas para o ano 2020

Trátase de cursos bonificados para cooperativistas e persoas traballadoras de empresas de economía social prioritariamente:

-Xestión de proxectos (40 h)
-Xestión de Cooperativas de Traballo (64 h)
-Iniciación á Cooperativa de Traballo (34 h)
-Cloud computing (30 h)
-Réxime económico fiscal da Cooperativa (30 h)
-Comercio electrónico (40 h)
-Habilidades sociais: comunicación, intelixencia emocional e traballo en equipo (20 h)
-Liderazgo e dirección de organizacións (100 h)

Ligazón formulario de preinscrición:  https://forms.gle/1wMoG9t8L9ZBGc2m8

https://www.coceta.coop/?_mrMailingList=612&_mrSubscriber=1865

PROGRAMA DE FORMACIÓN da FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA 2020: Abordaxe do TEA no ámbito educativo

DESTINATARIOS:
Os cursos están dirixidos preferentemente a profesionais do ámbito educativo que traballan con persoas con TEA; Mestres, educadores, orientadores, psicólogos, psicopedagogos, logopedas, coidadores etc. * Non está dirixido a profesionais e familias das entidades asociadas á Federación Autismo Galicia.

INSCRICIÓNs ATA O 20 DE XANEIRO do 2020

DATA DE CELEBRACIÓN:

CURSO 1: COMPRENSIÓN E ESTRATEXIAS DE APOIO AO ALUMNADO NO TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - 01/02/2020

CURSO 2: HABILIDADES SOCIAIS NO TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - 07/03/2020

Curso 3: COMPRENSIÓN E INTERVENCIÓN SOBRE AS CONDUTAS PROBLEMÁTICAS NO TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO: O APOIO CONDUTUAL POSITIVO - 25/04/2020

MATRÍCULA:
Cada curso: 65€
Tres cursos: 165€

HORARIO:
10.00 a 14.00 horas e de 15.30 a 19.30 horas

LUGAR
Santiago de Compostela
Centro Abanca. Edificio IESIDE. Rúa Nova 33. Santiago de Compostela

NÚMERO DE PRAZAS
35 prazas
* As prazas outorganse por riguroso orden de inscrición. Teñen preferencia os que se apunten aos tres cursos.

FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA www.autismogalicia.org - info@autismogalicia.org - Teléfono: 981 589 365