Inicio Rede Galega de Información Xuvenil
Rede galega de información xuvenil PDF Imprimir

Está composta por todas as oficinas de información destinada á mocidade espalladas por toda Galicia. O seu obxectivo é coordinar os esforzos e iniciativas en materia de xuventude, promovidos tanto por organismos privados como por organismo públicos.Esta rede está regulada virtude do Decreto 50/2000, do 20 de xaneiro (DOG nº 49 do 10 de marzo).

Os servizos de información e documentación xuvenil galegos son o Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil e as Casas da Xuventude Autonómicas e as Oficinas Municipais de Información Xuvenil (OMIX).

 

 

Carta ERYICA: Carta Europea de Información Xuvenil

 

 

RESOLUCIÓN do 15 de febreiro de 2016: subvencións concedidas ás entidades locais de Galicia para a promoción da información xuvenil e para a realización de actividades dirixidas á xuventude no ámbito da educación non formal e da participación durante o ano 2015

 

Certificados de profesionalidade de Informador xuvenil, e o de Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil

Conferencia da Xuventude da Unión Europea da Presidencia Chipriota

 

 

Guía: Jóvenes, Información Juvenil y Redes sociales

 

 

Consello Asesor e Consultivo de Xuventude de Galicia

Procedemento para o recoñecemento oficial dos servizos de información xuvenil (BS312A)

 

 

Axudas para a promoción da información xuvenil nos Concellos de Galicia 2016 publicadas no DOG do 3 de maio de 2016

 

 

 

Observatorio Galego da Xuventude

 


 Dado que o 22,7% da poboación galega está formado por mozos e mozas de idades comprendidas entre os 14 e os 30 anos, é obriga da Administración pública o xenerar políticas destinadas ás necesidades específicas deste colectivo. Con estas, o obxectivo principal é contribuír a mellorar o futuro da mocidade galega, e isto non se fai só dende un ámbito, senón dende todas as Consellerías por igual. Por iso se crea o Observatorio Galego da Xuventude.  

 

Consiste nun órgano colexiado destinado á creación e difución de políticas de xuventude. Adecuándose ás necesidades de cada momento, o Observatorio Galego da Xuventude ten como principal obxectivo aplicar políticas necesarias para a mocidade galega e avaliar o seu impacto na sociedade.  

 

 

 

Boletín semanal


 O Boletín Semanal da Rede Galega de Información Xuvenil informa sobre novidades da última semana sobre cursos, bolsas ou axudas publicadas nesta web.

  logo-descarga Boletín 28/11/2016 

 

  logo-descarga Boletín 21/11/2016

 

   

 

Boletín mensual Eurodesk


O Boletín Eurodesk está editado polo Instituto da Xuventude, e contén información actualizada sobre datas de presentación de solicitudes de programas españois e europeos, novidades e novas nas áreas de educación, formación e xuventude.  

 

Boletin mensual INJUVE

http://www.guiainjuve.injuve.es/

Este boletin é unha guia de información xuvenil sobre actividades, bolsas e axudas, cursos, premios, publicacións, recursos web, e lexislación sobre xuventude

 

 

 

Formularios e Modelos

 


 

 

 Aquí poderas descargar todos os formularios relacionados con actividades da Dirección Xeral de Xuventude

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir atrás    Ir arriba