Método sintotérmico


É unha mestura dos anteriores, que combina o control dos síntomas físicos da ovulación (SINTO) co da temperatura basal para mellorar a efectividade. Acurta o tempo de abstinencia pero esixe adestramento e máis disciplina. Aínda tendo unha marxe de seguridade máis alta cós anteriores, segue sendo un método pouco seguro.