Métodos naturais


Conforme dixemos anteriormente, baséanse no recoñecemento dos días fértiles e estériles do ciclo feminino. Son máis seguros para conseguir un embarazo que para evitalo.

É importante que teñas en conta, polo tanto, que non son case nada fiables: o risco de embarazo é alto. De feito, a porcentaxe de fallos chega ao 40%.