DIU con cobre

Son os máis usados e comúns. Dependendo da carga de cobre que leven terán maior ou menor eficacia e duración. Deben ser renovados cada 5, 8 ou 10 anos, segundo o modelo e a marca. Ten unha eficacia dun 99% e custa de 35 a 40 euros (valor aproximado).
Poden aumentar a duración e cantidade da regra.

Non é preciso ter embarazos previos para inserilos e a recuperación da fertilidade ao retiralo é inmediata.

Non aumentan o risco de infeccións externas ou internas, nin o risco de xestacións extrauterinas (ectópicas).