Métodos intrauterinos: Dispositivos Intra Uterinos (DIU)

Son trebellos de plástico medicados, que se insiren na cavidade uterina (interior do corpo do útero), sempre requiren do seu implante por parte de persoal médico.
Hai tres tipos, e dentro de cada tipo varios modelos e marcas, das que depende a súa duración efectiva. En calquera caso, se queres utilizar un DIU, debes consultar co persoal médico do teu Centro de Orientación Familiar.

Os DIU, convenientemente utilizados, son métodos seguros, pero só como protección fronte ao embarazo. Nunca fronte ás ETS.Diferentes modalidades de Dispositivos Intrauterinos: