Métodos de barreira

 

Conforme dixemos anteriormente, interpóñense entre os espermatozoides e os óvulos, tapando o tránsito.

Poden ser obstáculos físicos ou químicos ou combinacións de ambos os dous. A súa efectividade é moi alta, na maioría dos casos, e a súa importancia, no caso dos preservativos, grandísima xa que son os únicos que protexen tamén contra as ETS.