Eficacia dos anticonceptivos no primeiro ano de uso

O seguinte cadro expresa as porcentaxes de fracaso (porcentaxe de embarazos) dos métodos anticonceptivos no primeiro ano de uso. A primeira columna (% máis baixa esperada), representa o fracaso utilizando o método dun xeito perfecto e establécese a partir de ensaios clínicos no laboratorio. A segunda columna (% típica), representa o fracaso utilizando o método como habitualmente o fai a xente.   

O seguinte cadro expresa as porcentaxes de fracaso (porcentaxe de embarazos) dos métodos anticonceptivos no primeiro ano de uso. A primeira columna (% máis baixa esperada), representa o fracaso utilizando o método dun xeito perfecto e establécese a partir de ensaios clínicos no laboratorio. A segunda columna (% típica), representa o fracaso utilizando o método como habitualmente o fai a xente.Porcentaxe de fracaso dos métodos anticonceptivos


Método % máis baixa esperada % típica habitual
Ningún 85 85
Calendario + abstinencia 9 21-40
Coito interrompido 4 19-24
Condón masculino 3 14
Espermicidas 6 26
Diafragma + espermicidas 6 12-20
Esponxa + espermicidas 6-9 18-28
Pílula combinada 0,14 3-8
Pílula de proxestáxeno 0,14 3-8
Inxección trimestral 0,3 0,3
Implantes subdérmicos 0-0,07 0,05
DIU con levonerxestrel 0,16 0,16
DIU con cobre (T 380A) 0,1 0,1
Ligadura de trompas 0,05 0,05
Vasectomía 0,1 0,15