Infección polo virus da Inmunodeficiencia Humana (VIH- SIDA)

 

A mediados da década dos anos 80 tívose constancia dos primeiros casos de infección por VIH. A súa investigación permitiu determinar cal é o axente responsable da SIDA e as medidas que deben tomarse para estar protexido e protexida diante do virus.