O aparato xenital da muller

 

xenitaismuller

Está formado por unha serie de órganos aloxados no interior do corpo (parte baixa do abdome) e outros situados no exterior, concretamente na zona comprendida entre ambas as dúas coxas. Polo tanto, falaremos de xenitais internos e xenitais externos, respectivamente. Tamén forman parte do aparato xenital as mamas e, nesta medida, tamén falaremos un pouquiño sobre elas...