Proxecto "Aval Xóvenes" (O traballo dos xóvenes, aval para o futuro dos territorios)

logoxunta2logo rix
{ckform AVALXOVENES}

Términos da licencia

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a que os datos persoais recollidos se incorporarán a un ficheiro do que é responsable a Consellería de Traballo e Benestar.
O titular dos datos consinte a comunicación dos mesmos a organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable do ficheiro e a publicación dos mesmos nos termos contidos no presente documento. 
Non haberá máis cesións de datos agás a outras Administracións Públicas que exerzan as mesmas competencias ou no caso de que unha Lei o previra. 
O interesado pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o centro directivo competente, no enderezo Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 3º andar-15781 Santiago de Compostela (A Coruña) ou no correo electrónico lopd.xuventude@xunta.es. Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo .

Cando o solicitante facilite datos dun terceiro, aínda que se trate de menores de idade, sempre que sexan maiores de 14 anos, será o encargado de informar do contido desta cláusula ao titular dos datos e con carácter previo á súa inclusión no devandito ficheiro, no caso dos menores deberá expresalo nunha linguaxe facilmente comprensible para os mesmos.