Ideas Cooperativas en Acción

07 Mar 2022

Espazocoop a través da Rede Eusumo organiza a seguinte actividade formativa: Ideas cooperativas en acción.

Datas: do 29 de marzo ao 1 de abril de 2022

Horario: de 09:00 a 14:00 horas

Modalidade: presencial

Lugar: Escola Universitaria de Estudos Empresariais, Rúa do Conde de Torrecedeira, 105, Vigo, Pontevedra

Duración: 20 horas

Destinatarios: Persoas emprendedoras interesadas no autoemprego cooperativo; persoas cunha idea de negocio que queren avaliar a opción cooperativa e axentes intermedios que asesoran proxectos cooperativos.

Programa formativo:

Tema 1 - Identifica o teu proxecto cooperativo (CANVAS)
Tema 2 - Analiza as áreas comercial e de mercado.
Tema 3 - Estudia a viabilidade económica e financeira
Tema 4 - Planifica a área organizativa e os trámites de constitución (CONSOLIDA_ES)

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

A inscrición e gratuíta. Máis información: www.espazo.coop / patane@espazo.coop / 881 887 456