Formación práctica (47)

O Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" convoca bolsas para a formación teórico-práctica e o perfeccionamento tecnolóxico en materias e proxectos propios do Instituto

Requisitos:
Título oficial de formación profesional de grao superior, graduado, licenciado, enxeñeiro ou equivalentes, sempre que terminasen os seus estudos nos catro anos anteriores á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

A contía individual da bolsa será de 12.000 € anuais para as bolsas dirixidas a graduados/as, licenciados/as ou enxeñeiros/as e de 9.000 € para as bolsas dirixidas a titulados en formación profesional de grao superior.
Os importes abonaranse por mensualidades, a razón de 1.000 € e de 750 € brutos mensuais respectivamente

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 29 de setembro de 2021 en http://sede.defensa.gob.es/acceda/ no enlace "Procedimientos" "INTA-Becas"

Máis información no BOE do 8 de setembro de 2021 e en http://inta.es/INTA/es/bolsa-de-empleo/becas/

Banco Santander e Esade ofrecen un total de 2.500 bolsas dirixidas a maiores de 18 anos, para impulsar a túa carreira, desenvolvendo competencias en: Liderazgo, Creatividade, Produtividade Persoal, Influencia e Intelixencia Emocional, Negociación, Comunicación ou Resolución de Problemas Complexos e Tomas de decisións, dependendo do módulo escollido.
Os participantes poderán elixir un dos sete módulos de dixital training, dispoñibles en español, inglés e portugués.

Características do programa:
- Nº de prazas: 2.500
- Idiomas dispoñibles: inglés, portugués e español.
- Duración total: 6-8 horas, a realizar nun prazo máximo de 2 semanas
- Formato: en liña
- Certificado de aproveitamento: Ao completar a formación recibirás un certificado de Esade, acreditando os coñecementos adquiridos durante o programa, a condición de que se realice satisfactoriamente o 100% das tarefas e actividades.

Prazo: 21 de setembro de 2021.

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-skills-upskill-your-talent-esade 

A Dirección Xeral de Comercio e Consumo convoca catro bolsas de formación.

O programa formativo que integrará aspectos relativos á actividade comercial, o estudo e análise da pequena e mediana empresa comercial, e o sector da distribución e as estruturas comerciais.

Requisitos:
Acreditar un coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.
Estar en posesión dalgún título universitario de licenciado/a, arquitecto/a, enxeñeiro/a ou de grao e ter rematado os estudos conducentes a el no ano 2012 ou posterior.

Cada bolsa estará dotada cun importe máximo de 9.600,00 € brutos, distribuídos en pagamentos mensuais, a razón de 1.200 € brutos ao mes.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 21 de xuño de 2021 e deben tramitarse en https://sede.xunta.gal co código de procedemento IN225A.

Máis información no DOG do 19 de maio de 2021 e en http://ceei.xunta.gal así como no teléfono 981 545 525 e no correo cei.dxc.axudas@xunta.gal

A Comisión Europea organiza dúas veces ao ano períodos de formación de cinco meses para persoas graduadas universitarias.

Requisitos:
- grao universitario
- moi bos coñecementos de inglés, francés ou alemán (nivel C1/C2 de acordo co Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas)
- un moi bo coñecemento dunha segunda lingua oficial da UE (obrigatorio para nacionais de países da UE).

As prácticas comezan o 1 de marzo e o 1 de outubro de cada ano.
A inscrición para marzo de 2022 abrirase en xullo de 2021

O propósito das prácticas é proporcionar coñecementos prácticos sobre o funcionamento dos departamentos da Comisión, para que poidan adquirir experiencia persoal a través dos contactos realizados no curso do seu traballo diario para permitirlles avanzar e poñer en práctica os coñecementos que adquiriron durante os seus estudos e, en particular, nas súas áreas específicas de competencia.

Poderase outorgar unha bolsa polas prácticas ao alumno/a. A subvención é de aproximadamente 1.220,78 EUR por mes (contía en 2020) e o reembolso dos gastos de viaxe incluíndose seguro de accidentes e saúde. Os alumnos con discapacidade poderán recibir un suplemento á súa bolsa.

Para postularse, os participantes deben
- ser cidadáns da UE.
- completar o primeiro ciclo dun curso de educación superior (educación universitaria) e obter un título completo ou o seu equivalente na data de peche das solicitudes.
- non completar unha pasantía noutra institución ou organismo da Unión Europea ou traballar durante máis de 6 semanas, ou 42 días calendario (fins de semana incluídas) en calquera institución europea, organismo da UE, axencia executiva da UE, delegacións da UE ou para membros do Parlamento (Eurodeputados).

Para enviar a súa solicitude, debe:
- Completar e enviar en liña o formulario de solicitude.
- Enviar o documento de solicitude, preferiblemente por correo certificado, antes da data límite para a solicitude.
Quedan excluídas as persoas que realizasen máis de 6 semanas de formación ou traballo no servizo (remunerado ou non) para algunha das institucións ou organismos europeos.

https://ec.europa.eu/stages/home_en

A Cámara de Comercio da Coruña, dentro do programa  PICE, convoca axudas para a realización de prácticas ou para traballar en empresas europeas por parte de mozos beneficiarios do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Tanto as prácticas en empresa como os contratos laborais están dotados dunha axuda económica.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 15 de decembro de 2021

As estancias internacionais deberán estar finalizadas antes do 30 de xuño de 2022.

Requisitos: Mozos e mozas de entre 18-30 anos rexistrados no Sistema de Garantía Xuvenil.

http://www.camaracoruna.com/web/camara/movilidad

 

A Organización para a Seguridade e a Cooperación en Europa (OSCE), convoca o Programa de Asistente/a de Investigación da Asemblea Parlamentaria  está aberto a estudantes graduados/as en Ciencias Políticas, Dereito, Relacións Internacionais ou outros campos relacionados dos Estados membros da  OSCE e os socios para a cooperación.

As persoas que sexan seleccionadas desenvolverán as súas habilidades e coñecementos en asuntos internacionais político-militares, económicos, ambientais e relativos a dereitos humanos nas sedes do organismo en Copenhague ou Viena.

Poderán optar ao programa persoas mozas de ata 28 anos naturais ou residentes nalgún dos Estados membros da  OSCE, que conten cun título nas disciplinas relacionadas e un nivel de inglés excelente, tanto falado como escrito (valorarase o coñecemento doutro dos idiomas oficiais do ente). Así mesmo, requirirase habilidade analítica e de redacción e interese polos asuntos de seguridade internacional e diplomacia e valorarase a experiencia previa nalgunha organización internacional e o coñecemento de cuestións relativas a dereitos humanos, control de armas, ameazas  transnacionales, migracións, loita contra o terrorismo, cambio climático ou finanzas.

As bolsas terán unha duración de seis meses e estarán dotadas con 656 euros máis aloxamento en Copenhague e 1.000 euros en Viena.

Poderanse presentar solicitudes durante todo o ano, enchendo un formulario, ao que se achegará o CV, unha carta de presentación, unha copia das cualificacións, dúas cartas de recomendación e unha fotografía recente.

https://www.oscepa.org/about-osce-pa/work-for-osce-pa/research-assistant-programme/about-the-research-assistant-programme-a

Prácticas no CDR

Xul 16, 2020

Cada ano, o Comité das Rexións (CDR) ofrece un número limitado de  prácticas para a mocidade europea, ofrecéndolles a oportunidade de adquirir experiencia laboral nunha institución europea.

Hai tres tipos de  prácticas dispoñibles: prácticas estándar, visitas de estudo a curto prazo e prácticas para funcionarios gobernamentais.

Prácticas estándar
Cada ano, o  CDR ofrece á mocidade graduada universitaria un número limitado de prácticas de cinco meses. Estes períodos de formación implican experiencia laboral nun dos servizos do Comité das Rexións e desenvólvense do 16 de febreiro ao 15 de xullo (prácticas de primavera) ou do 16 de setembro ao 15 de febreiro (prácticas de outono).
Período de solicitude:
- do 1 de outubro ao 31 de marzo para períodos de prácticas do 16 de Setembro ao 15 de febreiro.
- do 1 de abril ao 30 de setembro para períodos de prácticas do 16 de Febreiro ao 15 de xullo.
As solicitudes deben facerse exclusivamente a través de Internet: https://trainee.cor.europa.eu/Form.aspx?m=i&culture=en

Visitas de estudo a curto prazo
O  CDR tamén ofrece visitas de estudo a curto prazo dentro dun dos seus servizos a persoas cuxas actividades profesionais, académicas ou de investigación indiquen que se familiarizarían cos traballos e/ou políticas prácticas do Comité.
A duración máxima da visita de estudo a curto prazo é de 4 meses, pero pode estenderse a 6 meses dependendo dos recursos dispoñibles no  CDR.
Prazo: non hai prazos fixos para visitas de estudo a curto prazo.
Os solicitantes deben enviar o seu CV e ​​carta de motivación a trainee@cor.europa.eu. A carta debe indicar claramente en que departamento gustaríalles traballar.

Prácticas para funcionarios gobernamentais
O  CDR tamén ofrece prácticas para o persoal dunha autoridade pública nacional, rexional ou local dun Estado membro da UE ou un candidato oficial á adhesión, incluídos os funcionarios rexistrados no programa de formación gobernamental.

https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Walt Disney Company convoca prácticas na súa empresa

The Walt Disney Company está a ofrecer unha serie de programas de prácticas para aquelas persoas que desexen adquirir competencias e mellorar o seu currículo nesta multinacional estadounidense.

Os lugares onde se realizarán as prácticas son:
Bristol (estado de Connecticut)
Nova York
Os Ánxeles (California)

https://www.disneyanimation.com/careers/interns-apprentices

O Parlamento Europeo ofrece diferentes períodos de prácticas dentro da súa Secretaría para contribuír á formación profesional dos cidadáns novos e á comprensión do funcionamento da institución. Estas prácticas outórganse por un período de cinco meses.

Requisitos:
- ser maior de 18 anos
- ter un diploma de nivel universitario
- ter un coñecemento profundo dunha das linguas oficiais da UE e un moi bo coñecemento doutra lingua oficial da UE

As prácticas en Bruxelas e Luxemburgo reciben unha asignación de 1313,37 € / mes

Datas de prácticas e prazos de solicitude 
Para as prácticas do 1 de outubro ao 28 de febreiro - Período de solicitude: 1 de xuño - 30 de xuño.
Para o período de prácticas do 1 de marzo ao 31 de xullo - Período de solicitude: 1 de novembro - 30 de novembro.

Máis información en https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage e no correo Traineeships@europarl.europa.eu

Cada ano, Eurocontrol, a Organización Europea para a Seguridade da Navegación Aérea, ofrece a máis de 100 mozos/as a oportunidade de aprender dos seus expertos e traballar nos moitos campos de especialización de Eurocontro: operacional, empresarial, recursos humanos, comunicacións, etc.

Eurocontrol é unha organización intergobernamental con 41 Estados Membros e 2 Estados de acordo Integral e traballa para lograr unha xestión segura e sen problemas do tráfico aéreo en toda Europa.
A sede de Eurocontrolse atopa en Bruxelas, Bélxica, e a organización ten oficinas en Maastricht, Países Baixos; Brétigny, Francia e en Luxemburgo.

Requisitos:
- nacionalidade dun dos Estados membros de EUROCONTROL ou ECAC
- ser un estudante de educación superior, estudante de doutoramento ou un mozo graduado (nese caso, a pasantía debe comezar dentro dos 12 meses posteriores á finalización dos seus últimos estudos)
- ser maior de idade na data de inicio da pasantía
- ter un excelente dominio do inglés e/ou francés (escrito e verbal), o coñecemento adicional do idioma é unha gran vantaxe (para as prácticas en Maastricht só se require inglés)
- estar desempregado.

Condicións
- as prácticas varían de 3 a 12 meses;
- os alumnos reciben un subsidio a tanto alzado de € 900 por mes;
- reembólsanse os gastos de viaxe
- Existe un sistema de titoría que garante a supervisión e o adestramento dun dos expertos.

Como soicitar: en liña presentando o seu CV Europass e respondendo preguntas sobre a súa motivación, dispoñibilidade e campo preferido;
Os candidatos preseleccionados serán convidados a unha entrevista telefónica co seu futuro equipo.

https://jobs.eurocontrol.int/all-vacancies/