Outros cursos (139)

A Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (Agaca) organiza a teleformación "A economía social e a modernización do sector agroalimentario: certificacións de calidade e medioambientais" no marco da Rede Eusumo.

 

Datas: do 3 ao 14 de xuño

Horas: 70

Modalidade: en liña

Plataforma: elearning.laceseconomiasocial.com

 

Obxectivos:

Desenvolver un curso sobre a modernización do sector primario, dende a concepción cooperativa e de certificacións medioambientais e de calidade.

Dar a coñecer o modelo cooperativo e das empresas da economía social e as súas características básicas e diferenciadoras.

Amosar dende a práctica as condicións e requisitos necesarios para a xestión das certificacións medioambientais e de calidade.

Contribuír a que se coñezan e valoren as cooperativas e as empresas da economía social e as súas achegas sociais e económicas.

Contribuír ao fortalecemento das cooperativas e da economía social a través de estratexias que redunden na calidade.

 

Inscricións: a través desta ligazón

Máis información: visita a web agaca.coop ou contacta a través de agaca@agaca.coop

 

PROGRAMA

A Unión de Cooperativas EspazoCoop organiza a teleformación "Emprendemento en cooperativa" no marco da Rede Eusumo.

 

Data: do 3 ao 18 de xuño

Horas: 25

Modalidade: en liña

Obxectivos:

 

Presentar o modelo cooperativo.

Mostrar as condicións e pasos a dar para formar unha cooperativa.

Informar de recursos e medidas de apoio para o autoemprego colectivo.

Coñecer experiencias reais de cooperativas do rural.

 

Persoas destinatarias:

Persoas interesadas no emprendemento cooperativo, tanto desempregadas como en activo, vinculadas co mundo rural.

 

Inscricións: a través deste formulario

Máis información: visita a web espazo.coop ou contacta a través de patane@espazo.coop ou 881 887 456

 

PROGRAMA

A Federación Galega de Comercio (FGC), en colaboración coa Xunta de Galicia, pon en marcha dous cursos de sensibilización en Prevención de Riscos Laborais e o obxectivo deste proxecto é levar a cabo acciones de formación, sensibilización, asesoramento e fomento da prevención de riscos laborais en Galicia.

Formación gratuíta.

Cursos:
- Prevención de riscos no teletraballo e no comercio
- Prevención de riscos psicosociais no sector comercio

Data de inicio: 27 de xuño

https://www.cursosfemxa.es/fgc-prl 

Curso Online de Xestión de Proxectos Europeos

 

Datas: do 9 setembro ao 8 decembro de 2024.

Duración: 70 horas. O curso é en liña e conta con 4 encontros en directo cos profesores de 1 hora cada un co profesor para dúbidas relacionadas con cada módulo.

Trátase dunha formación dirixida sobre todo a traballadores en activo para desenvolveren novas competencias e habilidades e para adquiriren coñecemento.

 

Máis información: www.cursosyeseuropa.com

A Unión de Cooperativas EspazoCoop presenta o Programa formativo: “Coopera Rural. Fortalecendo o tecido cooperativo no rural” que se imparte nos meses de xuño e xullo de 2024 e que ofrece 3 cursos de teleformación, gratuítos, que se desenvolven na Aula Virtual de EspazoCoop.

O Programa está composto por 3 actividades de teleformación, trátase dun itinerario formativo que se pode realizar por completo (adquirindo un total de 75 horas en materia cooperativa), ou ben pódese realizar o curso que se desexe, aínda que o ideal e a recomendación sería realizalos todos pola orde proposta na relación dos cursos.

Cursos:
Emprendemento en cooperativa. 25 h. Teleformación. Do 3 ao 18 xuño de 2024
Habilidades e competencias para o traballo en equipo nas cooperativas. 25 h. Teleformación. Do 19 de xuño ao 7 de xullo 2024
Desenvolvendo a idea cooperativa. 25 h. Teleformación. Do 9 ao 24 de xullo de 2024

Na web de EspazoCoop está a información de cada un dos cursos, así como o acceso ao formulario de inscrición.

Universidade de Verán USC 24

A Universidade de Verán da USC convocará nos meses de xuño, xullo, agosto e setembro un amplo catálogo de cursos que se desenvolverán en Compostela, Lugo e diversas vilas galegas.

Dende este mércores 15, xa é posible matricularse en cada unha das 41 actividades ofertadas.

O prazo permanecerá aberto ata dez días antes do comezo de cada curso.

A oferta dos 24 que se desenvolverán en Santiago de Compostela e os 4 de Lugo amplíase este verán con cursos na Coruña, Ares, Guitiriz, Lalín, Mondoñedo, Monforte, Noia, Oia, Ribeira, San Martiño de Meis, Seoane do Courel, Vilar de Santos e un máis compartido entre Lugo, San Cibrao e San Xoán de Tor.

Así, en Compostela organizaranse cursos sobre vida saudable, goberno dixital e inclusión social, desenvolvemento de enerxías renovables e transición enerxética, bioloxía e biotecnoloxía, manipulación informativa, as mulleres con poder da Idade Media, o mindfulness, as XV Leccións Xacobeas Internacionais da USC; dereito e música, xustiza climática e infancia, reimaxinar os territorios urbanos, Humanidades dixitais, o XII Curso de Divulgación da Química, creatividade e Camiño de Santiago, simulación clínica en situacións de urxencia, LaTeX, novas tendencias en medicina, unha proposta de iniciación ao audiovisual, a prestación de servizos sanitarios, matemáticas húngaras, os libros ilustrados de non ficción, bioimpresión en 3D, análise de datos con R e arquivos e museos.

No Campus de Lugo terán lugar propostas sobre o envellecemento na diversidade, a protección e o maltrato animal, a valoración nutricional e a abordaxe personalizada do deportista de alto rendemento e a prevención do risco cardiovascular.

A programación de verán da USC complétase con cursos sobre a inclusión das mulleres migrantes, na Coruña; o patrimonio inmaterial, en Ares; o cambio climático, en Guitiriz; a XIX edición do curso Novas fronteiras na igualdade de oportunidades 2.0, en Lalín; museos e educación, en Lugo, San Cibrao e San Xoán de Tor; a ficción fantástica, en Monforte; Álvaro Cunqueiro, en Mondoñedo; a fotografía documental, en Noia; oncoloxía integrativa, en Oia; a lingua galega no século XXI, en Ribeira; os viños galegos, en San Martiño de Meis; a biodiversiadde, en Seoane do Courel, e o sabugueiro, en Vilar de Santos.


Máis información:
www.usc.gal 

 

O MOOC sobre Conceptos básicos do traballo xuvenil, un curso en liña autodirixido desenvolto por Youth Partnership, xa está aberto!

Fialidade do curso:
- Familiarizarse máis cos “conceptos básicos” do traballo xuvenil (conceptos e definicións, formas, prácticas, enfoques, obxectivos, actores a nivel europeo e nacional).
- Obter unha visión xeral de como se apoia o traballo xuvenil (a través de políticas e estratexias, investigación sobre o traballo xuvenil, educación dos traballadores xuvenís, financiamento etc.)
- Inspírarte coas diversas boas prácticas que existen en Europa sobre diferentes aspectos do traballo xuvenil.
- Reflexionar sobre o futuro do traballo xuvenil en Europa e sobre como participar no desenvolvemento do traballo xuvenil.

https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/mooc-on-youth-work

Curso Wooclap: dinamiza as túas clases e fomenta a participación do alumnado

O mércores 8 de maio ás 12 horas abrirase o prazo de preinscrición para o curso Wooclap: dinamiza as túas clases e fomenta a participación do alumnado do Programa de Formación Permanente do Profesorado da Universidade de Vigo.

Trátase dun curso de 10 horas que se impartirá en modalidade virtual.

Calendario:
-Parte virtual síncrona (6 horas): os días 8 e 10 de xullo de 10 a 13 horas.
-Parte virtual asíncrona (4 horas): das 10 horas do 11 de xullo ás 23.59 horas do 21 de xullo.

Programa do curso.

Máis información:
Área de Formación e Innovación Educativa
cpfp@uvigo.gal
986 8120 35

https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/pdi/mellora-tua-formacion-docente-investigadora/innovacion-educativa 

Cursos de verán no Centro de Linguas da UDC

A UDC organiza cursos de verán no Centro de Linguas, no campus da Coruña.

Datas: Dende o 20/05/2024 ata o 15/07/2024

Requisitos:
-Acéptase alumnado a partir de 16 anos.
-Os exames finais dos cursos en liña realizaranse de forma presencial.

Máis información:
Centro de Linguas da Universidade da Coruña
Facultade de Filoloxía, baix. (Campus Zapateira) R/ Lisboa, 7. 15008- A Coruña
Tel.: 981 167 000 ext. 4751 / 4752
e-correo: centrodelinguas@udc.gal
www.centrodelinguas.gal

 

Cursos formación prevención violencia de xénero

A Universidade de Vigo convoca dous cursos formativos especializados en prevención de violencia de xénero:

-A universidade, espazo libre de violencias machistas?

-E ti, sabes como actuar fronte ao acoso sexual e ao acoso por razón de sexo?

Docencia en liña e algunha sesión presencial, destinada a toda a comunidade universitaria da UVigo (PDI, PTXAS e estudantado), organizado pola Unidade de Igualdade e financiado polo Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero e a Xunta de Galicia.

Inscricións a través de Bubela.

MAIO
Luns 13 de maio de 16:00 a 19:00h
Martes 28 de maio de 16:00 a 19:00h

XUÑO
Luns 10 de xuño de 16:00 a 19:00h
Martes 25 de xuño de 16:00 a 19:00h

XULLO
Martes 23 de xullo de 16:00 a 19:00h

SETEMBRO
Martes 17 de setembro de 16:00 a 19:00h
Luns 30 de setembro de 16:00 a 19:00h

OUTUBRO
Martes 8 de outubro de 16:00 a 19:00h
Luns 21 de outubro de 16:00 a 19:00h

NOVEMBRO
Martes 5 de novembro de 16:00 a 19:00h
Luns 18 de novembro de 16:00 a 19:00h


Máis información en:
Teléfono: 986 813 419
Correo electrónico:igualdade@uvigo.gal
www.uvigo.gal/campus/igualdade