En portada (1157)

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social, no marco do proxecto Lidera, aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP), realizará no Espazo Xove de Ourense o encontro sectorial ““ORGANIZACIÓN DE EVENTOS E MUNDO AUDIOVISUAL””, un encontro sectorial a pequena escala, onde os mozos e mozas e os distintos actores do territorio poderán establecer unha dinámica de diálogo e coñecemento mutuo que impulse a aparición de oportunidades no eido da organización de eventos e proxectos audiovisuais.

OBXECTIVOS:
- Facilitar novas ferramentas para a búsqueda activa de emprego.
- Dar a coñecer os perfís actuais que se valoran en departamentos de recursos humanos das empresas.
- Dar a coñecer novas técnicas de traballo en equipo.
- Mellorar o espírito emprendedor dos mozos e mozas.
- Presentar o Espazo Xove de Ourense como un lugar de encontro xuvenil.

Data:  martes, 12 de novembro de 2019.
Horario:  11.30 h a 13.30 h.
Lugar:  Espazo Xove de Ourense. Rúa Celso Emilio Ferreiro, n.º. 24 – Ourense.
Asistentes:  mozas e mozos galegos e portugueses de 18 a 30 anos de idade.

Entrada libre ata completar aforo.

PROGRAMA
- 11.30 h Recepción das persoas participantes.
- 11:35 h Mesa redonda “Disfrutando do meu negocio”.
Mamen Quintás, executiva de Ficción Produccións.
Juan Rivas, director e fundador de La10Planta.
Paula Armesto, promotora do Festival Ribeira Sacra.
- 12.35h Emprendendo dende a paixón
Dj Mil, fundador do centro especializado WAX.
- 12.55 Sesión Dj Mil
- 13.30 Fin da xornada

Proxecto LIDERA.

O proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA) foi aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP) e ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do territorio. Conta cun orzamento de 1.428.692, 93 euros cunha financiación dun 75 % de fondos Feder e unha duración de catro anos (2016-2019).

Son socios do proxecto: a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a Fundación Galicia Europa, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Santiago de Compostela, o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesas (FNAJ) e a Comunidade Intermunicipal do Ave.

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, da Consellería de Política Social, convoca uns obradoiros teóricos prácticos de orientación profesional e persoal co obxectivo de apoiar á xuventude no seu proceso de toma de decisións da súa traxectoria profesional, ao tempo que reforza a súa formación en habilidades transversais que melloren as súas oportunidades de emprego e emprendemento.


OBXECTIVOS
- Desenvolver as competencias de autocoñecemento e toma de decisión.
- Apoio na toma de decisión na futura traxectoria profesional.
- Promover a introspeción e coñecemento dun/ha mesmo/a.
- Apoio ao adestramento no proceso de toma de decisións.
- Apoio á orientación vocacional e o recoñecemento de habilidades e competencias profesionais.
- Mellora da autoestima na procura de emprego. Identificación e adestramento de habilidades emocionais.
- Formar en habilidades transversais.
- Mellora das oportunidades de emprego e emprendemento dos mozos e mozas.

DESTINATARIOS/AS: Mozos e mozas galegos/as e portugueses con idades comprendidas entre 18 e 30 anos.

LUGAR DE REALIZACIÓN

cuadro22
 


CONTIDOS

contidos

PRAZAS POR XORNADA: Un mínimo de 5 e un máximo de 25 persoas.

PRAZO DE INSCRICIÓN: Do 4 de novembro ás 12:00 horas do día anterior hábil á realización da xornada.

INSCRICIÓN: Mediante o envío de formulario electrónico.

ADMISIÓN
Será por rigorosa orde de inscrición, ata cubrir a totalidade de prazas en cada localidade. Os/as solicitantes seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación da praza. Unha vez finalizado o prazo de inscrición, de non recibir comunicación no día anterior á xornada, entenderase que non obtivo praza.

CUMPRIMENTO DA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Os datos persoais recadados neste programa serán tratados na súa condición de responsable pola Consellería de Política Social coas finalidades de levar a cabo a tramitación administrativa que se derive da xestión deste programa.
O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos, conforme as referencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos.
A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo dos datos de carácter persoal e adoptará todas as medidas técnicas e de seguridade para asegurar a confidencialidade dos devanditos datos, así como evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, habida conta, en todo momento, do estado da tecnoloxía.

PROXECTO LIDERA

Esta iniciativa enmárcase no proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA), aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP), un proxecto que ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do  territorio. Conta cun orzamento de 1.428.692, 93 euros cunha cofinanciación dun 75 % de fondos Feder e unha duración de catro anos (2016-2019).

Esta iniciativa formativa forma parte da actividade “Cataliza” que ten como obxectivo mellorar, potenciar e impulsar a viabilidade dos proxectos e ideas da xuventude mediante a realización de actividades de tutorización e asesoramento individualizado, formación especializada e coaching persoal.

Son socios do proxecto: a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a Fundación Galicia Europa, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Santiago de Compostela, o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesas (FNAJ) e a Comunidade Intermunicipal do Ave.

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

A Consellería de Política Social publica no DOG do 23 d eoutubro de 2019 as modificacións das Ordes polas que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil, así como as subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado.

Modificacións para entidades de acción voluntaria e entidades locais

Modificacións para entidades de acción voluntaria de carácter privado

Gañadores da 1ª fase do Torneo Autonómico de LOL (League of Legends):

Espazo Xove de Lalín:  Cambotazos e eFariñas
Espazo Xove de Noia:  Wings of Pain
Espazo Xove de Vilalba:  SKT T2
Espazo Xove de Vilagarcía:  Talento Estradense e Anime of Love
EspaZo Xove de Viveiro:  Full Smurfing
Espazo Xove de Chantada:  Painkn
Espazo Xove de Pontedeume:  Vsgaming
Espazo Xove Ourense:  Estoy Federico e Alba Team
Espazo Xove Carballo:  Team Solo Bronze e Wisecrows
Espazo Xove de Betanzos: OTPS, PLANTA, BOOSTER e ORO
Espazo Xove de Tui: Login Gaming Bar
Espazo Xove de Curtis: The Dream Team

viveiro 1viveiro 2viveiro 3viveiro 4viveiro 5betanzos 1betanzos 2betanzos 3betanzos 4

pontedeume 4pontedeume 5pontedeume 6chantada 1chantada 2chantada 3chantada 4chantada 5chantada 6

OURENSE 

pontedeume 1pontedeume 2pontedeume 3

noia3

noiaVILAGARCIA2VILAGARCIA3VILALBAVILALBA1VILALBA2VILALBA4VILAGARCIA1VILAGARCIA

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado publica no DOG do 21 de outubro as axudas concedidas a entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado, así como as solicitudes inadmitidas ou denegadas.

DOG do 21 de outubro de 2019

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado publica no DOG do 15 de outubro de 2019 as axudas concedidas a entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no Programa servizo de voluntariado xuvenil así como as solicitudes inadmitidas ou denegadas.

DOG do 15 de outubro de 2019

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, da Consellería de Política Social, convoca un campo de voluntariado transfronteirizo no marco do proxecto europeo Eurocidade_2020 aprobado ao abeiro do programa Interreg V-A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP).

Obxectivos:
a) Obxectivos principais:
- Crear unha actividade de campo de voluntariado para mozos e mozas basado no servizo á comunidade.
- Crear sinerxías entre os mozos e mozas de Galicia e o Norte de Portugal co fin de que xurdan novas oportunidades na zona transfronteiriza Chaves-Verín.
- Apoio ao desenvolvemento da zona transfronteiriza e a súa dinamización a través da creación de programas con claro valor social.

b) Obxectivos específicos:
Crear unha actividade multidisciplinar relacionada cun campo de voluntariado a través da inmersión cultural e etnográfica para a dinamización xuvenil a través das novas tecnoloxías.
Crear un contacto estreito entre a persoa moza voluntaria e a Eurocidade e a cultura gaelga e portuguesa a través da inmersión dixital.
Crear unha actividade xuvenil e dinamizadora da xuventude da zona transfronteiriza a través dun programa de alfabetización dixital

Destinatarios/as:  mozos e mozas galegos/as e portugueses/as con idades comprendidas entre os 18 e 30 anos, ambas inclusive.

Cobertura:
- Aloxamento en réxime de pensión completa en cuarto de uso múltiple.
- Transporte no ámbito da actividade.
- Equipos técnicos.
- Acompañamento por equipo técnico.

O mozo ou moza non fará ningún tipo de achega económica ao programa, só o que se refire ao desprazamento ocasionado desde o seu domicilio ata a zona transfronteiriza Chaves-Verín.

Número de prazas:  10
Datas de realización:  do 4 ao 9 de novembro de 2019.
Entrada:  4 de novembro a partir das 12:00 horas.
Saída:  9 de novembro antes das 14:00 horas.
Localización:
Eurocidade Chaves-Verín
Antiga aduana
Avda. Portugal, s/n Feces de Abaixo
32699 Verín – Ourense

Metodoloxía

cuadro1


Inscrición:  a través de formulario electrónico

Selección:  por estrita orde de reserva de praza. Os/as solicitantes seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación da praza.

Recibido o correo electrónico de selección, deberá remitir a ese mesmo correo unha copia escaneada do Documento Nacional de Identidade no prazo de 48 horas.

A ausencia de datos, que estes sexan erróneos, enviar mal a documentación ou non enviala ocasionará a baixa automática da actividade e as prazas quedarán dispoñibles para as persoas en lista de reserva.

Prazo de inscrición:  do 9 ao 23 outubro de 2019, ambos inclusive.

Obrigas das persoas seleccionadas
Son obrigas de cada un dos mozos e mozas seleccionados/as:
a)  Desenvolver o labor que fundamenta a presente convocatoria e que xustifica a selección del/es ou dela/s.
b)  Permanecer no campo de traballo durante o período programado sen ausentarse, a non ser por causa da propia actividade.
c)  Reintegro dos prexuízos causados por incumprimento das bases da convocatoria e do equipo dirixente desta.

Propiedade intelectual: a participación no presente programa levará, por parte dos mozos e mozas participantes, a cesión non privativa do material ás entidades organizadoras para o seu uso divulgativo sen ánimo de lucro.

Cumprimento da normativa de protección de datos
Os datos persoais recadados neste programa serán tratados na súa condición de responsable pola Consellería de Política Social coas finalidades de levar a cabo a tramitación administrativa que se derive da xestión deste programa.

O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos, conforme as referencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos.

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo dos datos de carácter persoal e adoptará todas as medidas técnicas e de seguridade para asegurar a confidencialidade dos devanditos datos, así como evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, habida conta, en todo momento, do estado da tecnoloxía.


Obrigas derivadas da participación:
A participación nesta convocatoria implica a aceptación de todas e cada unha das súas bases e das resolucións que a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado oportunamente tome para o seu desenvolvemento, así como a normativa que a mesma desenvolva para o programa.


Proxecto Eurocidade_2020

O proxecto Eurocidade_2020, aprobado ao abeiro do programa Interreg V-A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP), ten como obxectivo consolidar a Eurocidade Chaves-Verín como ferramenta de integración europea e de desenvolvemento sostible.

Socios/as do proxecto Eurocidade_2020: AECT Eurocidade Chaves-Verín; Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado; Fundación Galicia Europa; Instituto Portugués do Desporto e Juventude (IPDJ); Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesa (FNAJ); Concello de Verín e Municipio de Chaves.


FICHA DO CAMPO DE VOLUNTARIADO


FORMULARIO DE INSCRICIÓN

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca, no marco do Pacto de Estado contra a violenvia de xénero e en colaboración coa Secretaría Xeral de Igualdade, accións formativas de carácter presencial dirixidas ás persoas profesionais do tempo libre, en materia de ocio inclusivo (co fin de concienciar, reflexionar e atender as necesidades formativas neste ámbito, para tratar de que todos os mozos e mozas que participan na Campaña de verán da Xunta de Galicia poidan vivir a experiencia dos campamentos en igualdade de condicións e oportunidades) e en materia de violencia de xénero, co obxectivo de dotar ás persoas voluntarias e aos axentes educativos no ámbito do lecer e tempo libre de ferramentas e habilidades para a prevención, a detección e a posible intervención ante situacións de violencia de xénero e acadar, de xeito indirecto, un achegamento desta mensaxe aos mozos e mozas que participen nas actividades de ocio e tempo libre.

Cambio de datas en Ourense: o curso "Educación en igualdade no tempo libre: todos os espazos libres de violencia" que se ía a celebrar no Espazo Xove de Ourense do 14 ao 17 de outubro, cambia a súa data para o 18 ao 21 de novembro


 + Información sobre os cursos convocados

Formulario de inscrición curso 1: "Son 1 monitor/a inclusivo/a"?

Formulario de inscrición curso 2: "Aplicacións prácticas do ocio inclusivo para persoas con TEA"

Formulario de inscrición curso 3: "A inclusión a través do xogo"

Formulario de inscrición curso 4: "Educación en igualdade no tempo libre: todos os espazos libres de violencia"

11º EMAX: “Encontro mostra asociativa xuvenil Galicia-Norte de Portugal”

A Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social, coa colaboración dos socios do proxecto Lidera, pon en marcha “Mocidade: Encontro da xuventude creativa e emprendedora Galicia – Norte de Portugal”, un espazo de formación, creatividade, emprendemento, cultura e lecer que permitirá establecer sinerxías, compartir experiencias, proxectos e ideas, e impulsar á xuventude no seu desenvolvemento persoal e profesional.

O encontro ten como obxectivo promover e estimular a creatividade e o espírito emprendedor da mocidade galega e portuguesa a través dun espazo aberto á participación, ao tempo que fortalecerá os lazos de cooperación transfronteiriza Galicia – Norte de Portugal, especialmente en temas que melloren a empregabilidade da xuventude.

“Mocidade” promoverá o diálogo entre os participantes galegos e portugueses, pero tamén busca asentarse como un evento de referencia para os mozos e mozas grazas a unha programación multidisciplinar, moderna e á vangarda das novas correntes e sectores emerxentes.

A inscrición neste evento, totalmente gratuíto, dará acceso a todas as mesas redondas, charlas e dinámicas do evento, aos concertos musicais, así como ao aloxamento e manutención durante os tres días do encontro.

Trátase dunha actividade enmarcada no proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA), aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP) e que ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do territorio.

Datas de realización: do 25 ao 27 de outubro de 2019.

Lugar de realización:

Museo Centro Gaiás
Monte Gaiás, s/n
15.707 Santiago de Compostela
A Coruña

Destinatarios: mozos e mozas galegas de entre 18 e 30 anos de idade.

Prazas ofertadas: 400.

Prazo de inscrición: do 30 de setembro ao 17 de outubro de 2019.

Inscrición: será a través de formulario electrónico.

Adxudicación: as prazas asignaranse por estrita orde de inscrición.


A confirmación da praza farase por correo electrónico no prazo de tres días tras realizar a inscrición. Unha vez confirmada a praza haberá un prazo de 48 horas para remitir por correo electrónico a fotocopia escaneada do DNI. Esta documentación debe enviarse ao enderezo de correo electrónico roteiros.ctb@xunta.es indicando no asunto o programa ao que está inscrito.

No caso de que o número de solicitudes sexa superior ao número de prazas ofertadas establecerase unha lista de reserva por orde de entrada e no suposto de baixas poderán ser adxudicadas as vacantes por dito orde.

Aviso: a ausencia de datos, que estes sexan erróneos, enviar mal a documentación ou non enviala ocasionará a baixa automática do encontro e as prazas quedarán dispoñibles para as persoas en lista de reserva.

Os/as participantes admitidos/as que por calquera motivo non poidan finalmente asistir ao encontro, deberán comunicalo á Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado a través dun correo electrónico (roteiros.ctb@xunta.es) cunha antelación mínima de catro días naturais á data de inicio do evento, co fin de poder asignar as prazas vacantes aos solicitantes da lista de reserva.

De non facelo así quedarán excluídos da participación en sucesivas edicións deste encontro e nos demais que poña en marcha a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

Cobertura: aloxamento en réxime de pensión completa en cuarto de uso múltiple.

* Mozos/as do Concello de Santiago: manutención pero non aloxamento, salvo que queden prazas vacantes.

O aloxamento será nas instalacións do Monte do Gozo.

Transporte: haberá transporte ata o lugar de realización do encontro dende as cidades de Ferrol, A Coruña, Vigo, Pontevedra, Lugo e Ourense.

O servizo de transporte realizarase:

- Venres, 25 de outubro, en horario de mañá, con previsión de chegada a Santiago de Compostela sobre as 13:30 - 14:00 horas.

- Domingo, 27 de outubro, en horario de tarde, con previsión de saída de Santiago de Compostela sobre as 16:00 horas.

A organización farase cargo do transporte das persoas participantes procedentes doutras localidades das sinaladas, sempre que haxa un mínimo de persoas inscritas.

Servizos de transporte Mocidade”: Encontro da xuventude creativa e emprendedora Galicia- Norte de Portugal. Santiago de Compostela, 25 – 27 de outubro de 2019:

Ruta Día Parada/s Horario saída
A Coruña 25 outubro Igrexa San Pedro de Mezonzo 12.30 h
Ferrrol 25 outubro Parada Bus Eedif.Correos Teatro Jofre 12.30 h
Lugo 25 outubro Estación de Autobuses 12.30h
Orense-Lalín 25 outubro

-Pabellón dos Remedios (Ourense)

-Estación de Autobuses Lalín (entrada)

-12.15 h

-13.00h

Pontevedra 25 outubro Estación de Autobuses 12.50h
Ponteareas-Vigo 25 outubro

-Estación Autobuses Ponteareas (Entrada-Rúa)

-Vigo parada bus C.C.A.Laxe

-12.00h

-12.40h

Santiago cidade 25 outubro

-Parada bus escalinata Estación de Tren Santiago.

-Avda. Rodríguez de Viguri fronte Estación Autobuses Santiago

-13.30h

-13.45h

Monte do Gozo-Santiago 25 outubro

-Parada bus escalinata Estación do Tren Santiago.

-Avda. Rodríguez de Viguri fronte Estación Autobuses Santiago

23.15 h
Santiago cidade 26 outubro

-Parada bus escalinata Estación do Tren Santiago.

-Avda. Rodríguez de Viguri fronte Estación Autobuses Santiago

-9.30h

-9.45h

Cidade da Cultura-Santiago 26 outubro

-Parada bus escalinata Estación do Tren Santiago.

-Avda. Rodríguez de Viguri fronte Estación Autobuses Santiago

00.00h
Santiago cidade 27 outubro

-Parada bus escalinata Estación do Tren Santiago.

-Avda. Rodríguez de Viguri fronte Estación Autobuses Santiago

-10.00h

-10:15h

Monte do Gozo-Santiago 27 outubro

-Parada bus escalinata Estación do Tren Santiago.

-Avda. Rodríguez de Viguri fronte Estación Autobuses Santiago

16.00h
Monte do Gozo 27 outubro

Coruña-Ferrol-Lugo-Ourense/Lalín-Pontevedra-Ponteareas/Vigo.

Con paradas en todas as localidades do día 25.

16.00h

 

Nota: os traslados dos participantes durante o desenvolvemento das actividades será consonte aos horarios establecidos no programa de “Mocidade”.
Os/as participantes deberán viaxar na ruta para que están inscritos/as. En caso contrario, a organización non se responsabiliza si non ten praza para realizar un itinerario que non fose comunicado previamente.

Acreditación: o acceso a todas as actividades do encontro, tanto as desenvolvidas no interior como no exterior, así como ao servizo de manutención e/ou aloxamento, esixe que a persoa moza participante se acredite, como hora límite, ás  10:00 horas do sábado 26 de outubro de 2019. Deste xeito, o horario de acreditación abrirase o venres in situ no evento e finalizará o sábado ás 10:00 horas. De non presentarse neste horario e, salvo causa xustificada, a persoa quedará excluída das actividades programadas.

Para máis información:

subactividades-xuventude.ctb@xunta. gal

+ FORMULARIO DE INSCRICIÓN PRAZAS ESGOTADAS!!!!

PROGRAMA DO ENCONTRO

25 DE OUTUBRO

14:00 h. Chegada dos participantes.

15:00 h. Xantar.

16:15 h. Traslado ata a Cidade da Cultura.

17:00 h. Palabras de benvida.

17:05 h. Mesa redonda:” Emprendemento: da idea á realidade”.

 • Carolina Lodeiro Malde, de Wayna consultora.
 • Pablo Ríos, creador de Woutick.
 • Eva Soto Conde, deseñadora de moda premiada en Xuventude Crea.
 • Ricardo Viana, de Portugal Active.

*Moderadora: Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

18:45 h. Mesa redonda: “Claves para xerar futuro: actitude, aptitude e talento”.

 • Arkano, rapeiro freestyle.
 • Irene Blanco, campeona mundial sub17 de halterofilia.
 • Abelo Valis, artista multidisciplinar.

*Moderadora: Alba Mancebo, xornalista.

20:00 h. Mocidade Festival: música ao vivo.

 • Baiuca
 • Ortiga

22:15 h. Traslado ao Monte do Gozo.

22:30 h. Cea.

26 DE OUTUBRO

08:30 h. Almorzo.

09:30 h. Saída do Monte do Gozo.

10:00 h. Mesa redonda: “Novas profesións: as oportunidades na industria dos videoxogos”.

 • Luz Castro, Ceo Imaxin.
 • Kiko Béjar, Ceo & Executive Production Manager en Benditos Videojuegos, profesor do ICEMD
 • Rodolfo 5Ynco, INYGON.

*Moderadora: Marta Gómez, xornalista.

10:00 h. a 17.00 h. Graffiti en directo cos nove proxectos finalistas da especialidade de graffiti do programa Xuventude Crea 2019.

12:00 h. Charla: “Como funciona un equipo de e-Sports”.

 • Alejandro Marcos, director de marketing de Team Heretics.

 • Marcos Barragan "Marki", creador de contidos de Team Heretics

13:00 h. Showcooking.

 • Lucía Freitas, do restaurante “A Tafona” (Santiago de Compostela).
 • Liliana Duarte, do restaurante "Cor de tangerina" (Guimarães).

14:00 h. Xantar.

16:15 h. Charla: “Xuventude inquieta, xuventude creativa: superación, expresión e creatividade”.

 • El Langui, cantante e artista polifacético.
 • Simultaneamente graffiti en directo de Mon Devane, premiado en Xuventude Crea.

17:30 h. Anuncio dos proxectos gañadores da especialidade de graffiti do programa Xuventude Crea 2019.

17:45 h. Finais Xuventude Crea 2019

 • Actuación dos grupos finalistas da especialidade de música.
 • Proxección dos proxectos finalistas da especialidade de videocreación.

18:45 h. Mesa redonda: “Comunidade TECH”.

 • Lucía Míguez, Rysia.
 • Marta Verde, artista Visual e Maker.
 • Cora Novoa, DJ e compositora de música electrónica.

* Moderador: Rodrigo Vázquez, xornalista.

20:00 h. Mocidade Festival: música ao vivo.

 • Blanco Palamera
 • Triángulo de Amor Bizarro
 • Cora Novoa

* Cea: no transcurso do festival.

00:00 h. Traslado ao Monte do Gozo.

27 DE OUTUBRO

09:30 h. Almorzo

10:30 h. Saída do Monte do Gozo e realización do último tramo do Camiño de Santiago ata a Praza do Obradoiro.

11:30 h. Percorrido pola zona monumental de Santiago de Compostela.

12:15 h. Saída cara a Cidade da Cultura.

13:00 h. Actuación musical de peche de “Mocidade”

 • Presumido
 • The Sunflowers

14:30 h. Saída cara o Monte do Gozo.

15:30 h. Xantar.

16:00 h. Finalización do encontro.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1) Punto de recollida de currículos

Durante o encontro, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela, como socio do proxecto Lidera, habilitará un punto de recollida de currículos dos mozos e mozas asistentes aos efectos de facelos chegar ás empresas socias da Cámara. Así mesmo, tamén ofrecerá información e asesoramento en materia de emprego.

2) Exhibición de e-Sports

O encontro ofrecerá o venres e o sábado unha zona para a exhibición de e-Sports, na que poderán participar os mozos e mozas participantes.

3) A Fundación Galicia Europa no seu stand poñerá as novas tecnoloxías ao servizo da xuventude emprendedora, que dun xeito participativo interactuará respondendo ás liñas básicas do emprendemento e as novas ideas.

 

PROXECTO LIDERA

O proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA) foi aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP) e ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do territorio. Conta cun orzamento de 1.428.692, 93 euros cun financiamento dun 75 % de fondos Feder e unha duración de catro anos (2016-2019).

Este encontro forma parte da actividade “Emprende” dirixida a aquelas iniciativas, ideas, entidades que desexen iniciar unha nova liña de negocio, que conten cun grao de madurez suficiente co obxectivo de apoialas, afianzalas e acompañalas durante a súa posta en marcha. Neste encontro os mozos e mozas poderán coñecer e intercambiar experiencias con outras persoas mozos , tanto do propio territorio do proxecto como doutros territorios transfronteirizos.

Son socios do proxecto: a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a Fundación Galicia Europa, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela, o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesas (FNAJ) e a Comunidade Intermunicipal do Ave.

 

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca un curso máis o programa Correspondentes Xuvenís 3.0

Correspondentes xuvenís 3.0 pretende contar cunha "antena informativa" en cada centro educativo. Será alumnado que se responsabilice de recoller a información que se lles envie desde Xuventude, Espazo Xove ou OMIX do seu concello e de difundila entre o resto do alumnado do centro, contando co apoio do persoal do centro coordinador de información xuvenil e co profesorado participante no programa.

Os/as correspondentes terán as seguintes funcións:
1. Difundir a información que reciban a través dos medios ao seu alcance: taboleiro informativo, redes sociais, grupos de wahtsapp...
2. Manter actualizado e ordeado o taboleiro informativo do centro.
3. Remitir a Xuventude información do seu centro que poida ser de interés para correspondentes doutros puntos de Galicia.

Este curso pretendemos que cada equipo de Correspondentes Xuvenís conte cunha rede social para a difusión da información.

correspondentesxuvenis

Beneficios para os/as correspondentes:
Poderán participar nos Encontros de Correspondentes Xuvenís que se organicen no albergue xuvenil de Gandarío. (A realización de encontros estará condicionada pola evolución do Covid-19).
Reconoceráselles o tempo como persoas voluntarias mediante un Certificado de experiencias: Educación non formal en materia de Xuventude.

Beneficios para o profesorado colaborador:
O profesorado que participe a través do Plan Proxecta recibirá unha certificación da Consellería de Educación.

O programa Correspondentes Xuvenís pode solicitarse de dúas formas:
1. A través do Plan Proxecta da Consellería de Educación, ata o 16 de setembro de 2021.
2. Directamente coa Dirección Xeral de Xuventude, a través do Centro Coordinador de información xuvenil. FORMULARIO DE SOLICITUDE 

Enviar o formulario a informacion.xuventude@xunta.gal

Máis información no teléfono 881 997 606 e en http://www.edu.xunta.gal/portal/node/9626