En portada (1164)

Os Espazos Xoves da Xunta acollen alumnado en prácticas formativas do ciclo superior de Animación sociocultural e turística. A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, visitou o Espazo Xove de Chantada onde destacou a vitalidade e iniciativa dos participantes.

Así mesmo sinalou que esta iniciativa, realizada a través dun acordo de colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e Universidade, permite que o alumnado destes ciclos teñan a oportunidade de poñer en práctica o aprendido, ao realizar actividades para mozas e mozos de entre 14 e 30 anos.

Neste curso hai once estudantes realizando prácticas nos diferentes Espazos Xoves de toda a Comunidade; en concreto, nos centros de Tui, Betanzos, Chantada, Ourense, Noia e Lalín. O período de prácticas comezou o pasado día 5 e finalizará o próximo 13 de xuño. Os estudantes están sendo supervisados e titorizados en todo momento polo responsable de cada espazo xove.

A Xunta de Galicia celebrou o Día Europeo da Información xuvenil cun evento en liña con mozas e mozos que forman parte do programa Correspondentes xuvenís. Foron dúas xornadas os díasatocha 17 e 18 de abril nas que os e as participantes adquiriron formación vinculada ao bo uso das redes sociais, así como para realizar dinámicas de deseño e emprendemento.

Un dos obxectivos deste foro foi conectar os participantes do programa Correspondentes xuvenís, que neste curso 2020-21 superan os 500 mozos e mozas. Ademais de achegar actividades durante os dous días que durou o evento, aproveitouse para recoller impresións e suxestións da mocidade, definir estratexias e deseñar novas iniciativas nas que se motive á participación da xuventude.

Este encontro, no que participou a directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, contou con actividades dirixidas a utilizar as ferramentas que proporcionan os teléfonos móbiles, tales como a cámara, a gravadora ou as diferentes aplicacións web para o seu uso para a transimisión de información xuvenil.

Así mesmo, organizáronse grupos para desenvolver iniciativas nos que os e as correspondentes puxeron en uso as habilidades aprendidas. Logo de rematar os proxectos, presentáronse a un xurado profesional que escolleu cal deles foi o mellor grazas ao seu deseño e a escolla de información.

 

Con motivo deste 17 de abril, Día europeo da información xuvenil, saímos á rúa para coñecer de preto o traballo dos informadores e das informadoras e como estevideo17abril debe chegar á mocidade.


Que sabemos da información xuvenil?

Descontos co Carné Xove no Salón Teatro de Santiago

Dende hoxe pasa a formar parte da oferta de establecementos onde se ofrecen descontos á mocidade posuidora do carné xove o Centro Dramático Galego cun desconto do 40% en todas as representacións no Salón Teatro do centro.

Así, pois, mozos e mozas xa podedes desfrutar neste centro das vantaxes e descontos que vos ofrece o Carné Xove!

CARNÉ XOVE: NOVAS ADHESIÓNS NO SECTOR DO TRANSPORTE DE AUTOBÚS

A Consellería de Política Social, dentro da súa estratexia de fomento de novas adhesións de establecementos ao Carné Xove para sumar novas vantaxes para a mocidade usuaria, conseguiu a anexión a este programa das entidades concesionarias dos servizos de transporte interior de autobús en Galicia.

Consulta no seguinte enlace as entidades adheridas, as liñas de transporte e os descontos e condicións aplicables para as persoas titulares do Carné xove.

http://xuventude.xunta.es/images/Transporte_Autobús

Nova entrevista de Talento Mozo!!talentomozo5

Podes ver a conversa que mantivo Cristina Pichel, Directora xeral de Xuventude con Eva e Marta Yarza da axencia creativa Yarza Twins.

Está dispoñible no Instagram de Xuventude, descubriremos unha historia de deseño, innovación e vangarda da man de Eva e Marta Yarza; que nos contarán a súa experiencia como deseñadoras e fundadoras da axencia creativa @yarza_twins

Estás interesada/o en montar a túa propia empresa?: axudas dispoñibles e pasos a seguir


A Consellería de Política Social convoca subvencións dirixidas a entidades de acción voluntaria e a entidades locais enmarcadas no programa Servizo de Voluntariado Xuvenil, que realicen proxectos desde o 1 de xaneiro ata o 31 de outubro de 2021.

Este programa consiste en incorporar ás entidades de acción voluntaria e ás entidades locais inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia, mozos/as galegos/as para a súa colaboración como voluntarios/as na realización dos proxectos de voluntariado

Proxectos subvencionables
Serán subvencionables os proxectos de acción voluntaria presentados por entidades de acción voluntaria e entidades locais sempre que a dita acción voluntaria a desenvolvan mozos/as de idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos; para os menores de 18 anos precísase, ademais, autorización do pai/nai ou titor/a legal, e que se realicen no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, prioritaria pero non exclusivamente, nalgunha das seguintes áreas:

a) Actividades relacionadas co Camiño de Santiago.
b) Actividades de recuperación da cultura/arte/tradicións populares galegas.
c) Actividades con colectivos en situación de risco.
d) Actividades xuvenís.
e) Actividades ambientais.
f) Actividades relacionadas coa igualdade de xénero ou actuacións dirixidas a proxectos ou programas que desenvolvan medidas orientadas á prevención e sensibilización en materia de violencia de xénero.
g) Posta en marcha de programas de voluntariado no ámbito familiar por parte das entidades.
h) Actividades relacionadas coa posta en valor do medio rural.
i) Actividades relacionadas co benestar das persoas maiores.
j) Actividades relacionadas coa COVID-19 no actual contexto de crise sociosanitaria.

Os proxectos de acción voluntaria subvencionables deberán ter unha duración entre 15 e 60 días desde o 1 de xaneiro ata o 31 de outubro de 2021. As xornadas diarias serán de 6 horas como mínimo e se son inferiores sumaranse as horas diarias ata completar xornadas de 6 horas.

Requisitos:
- As entidades de acción voluntaria e as entidades locais deben estar legalmente constituídas e inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia.
- Terán sede permanente ou domicilio social en Galicia e desenvolveran os programas subvencionables na Comunidade Autónoma galega a través de persoas voluntarias.
- Terán debidamente contratados todos os seguros de responsabilidade civil e de accidentes de todas as persoas voluntarias.

As solicitudes presentaranse en http://sede.xunta.es co procedemento BS320A
O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 30 de abril de 2021.
Máis información no DOG do 31 de marzo de 2021 e en www.voluntariadogalego.org

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca os premios Talento Mozo Galicia para o recoñecemento de traxectorias excelentes e proxectos impulsados e postos en marcha por mozos e mozas galegos.

Cos premios Talento Mozo Galicia tratarase de recoñecer e visibilizar o talento e as capacidades da xuventude galega, nas modalidades de ciencia, rural, deporte, empresa e cultura e creación.

Poderán optar aos premios Talento Mozo as persoas mozas que reúnan os seguintes requisitos:
- Ter entre 18 e 35 anos na data en que finalice o prazo de presentación de candidaturas.
- Estar domiciliadas na Comunidade Autónoma de Galicia na data en que finalice o prazo de presentación de candidaturas.
- Contar cunha traxectoria relevante na modalidade do premio a que concorra. Os méritos que motivan a candidatura deben estar referidos a circunstancias acreditadas con carácter previo á data de publicación da convocatoria.

Premios
- Outorgarase un premio de 5.000 € en cada unha das modalidades.
- As persoas premiadas recibirán, ademais da dotación económica do premio, unha distinción honorífica e un diploma acreditativo.

As solicitudes deberán presentarse por vía electrónica a través do formulario BS327A dispoñible en https://sede.xunta.gal.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 30 de abril de 2021.
Máis información no DOG do 30 de marzo de 2021

A Consellería de Política Social convoca os premios Talento Mozo Galicia para o recoñecemento de traxectorias excelentes e proxectos impulsados e postos en marcha por mozos e mozas galegos.

Cos premios Talento Mozo Galicia tratarase de recoñecer e visibilizar o talento e as capacidades da xuventude galega, nas modalidades de ciencia, rural, deporte, empresa e cultura e creación.

Poderán optar aos premios Talento Mozo as persoas mozas que reúnan os seguintes requisitos:
- Ter entre 18 e 35 anos na data en que finalice o prazo de presentación de candidaturas.
- Estar domiciliadas na Comunidade Autónoma de Galicia na data en que finalice o prazo de presentación de candidaturas.
- Contar cunha traxectoria relevante na modalidade do premio a que concorra. Os méritos que motivan a candidatura deben estar referidos a circunstancias acreditadas con carácter previo á data de publicación da convocatoria.

Premios
- Outorgarase un premio de 5.000 € en cada unha das modalidades.
- As persoas premiadas recibirán, ademais da dotación económica do premio, unha distinción honorífica e un diploma acreditativo.

As solicitudes deberán presentarse por vía electrónica a través do formulario BS327A dispoñible en https://sede.xunta.gal
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 30 de abril de 2021.
Máis información no DOG do 30 de marzo de 2021