Aulas da Natureza 2016

02 Mai 2016

aula naturalezaO Ministerio de Educación convoca 400 axudas para parrticipar no programa "Aulas da Natureza" durante 2016.

Beneficiarios.
Alumnado que non presente necesidades educativas especiais: Estar a cursar 5º ou 6º curso de Educación Primaria ou 1º de Educación Secundaria Obrigatoria e ter unha idade comprendida entre os 11 e 13 anos a data 31 de decembro de 2016.
Alumnado que presente necesidades educativas especiais: ter unha idade comprendida entre os 11 e 16 anos a data 31 de decembro de 2016.
(Previamente, os alumnos achegarían aos seus centros educativos a documentación necesaria antes do día 10 de maio).

Oprazode presentación de solicitudes estará aberto ata o 17 de maio de 2016.

Máis información no BOE do 30 de abril de 2016 e en http://www.educacion.es/