Carnés para a mocidade

29 Abr 2016

carneisiccPrezos dos carnés dispoñibles para a mocidade:

Carné Xove:6 €
Carné alberguista xove:6 €
Carné alberguista adulto/a:13 €
Carné alberguista grupo:16 €
Carné alberguista familiar:21 €
Carné teacher (ITIC):9 €
Carné internacional xove (IYTC):9 €
Carné student (ISIC):9 €

Estos carnés serángratuitosno seguintes casos:

Persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 %
Mulleres vítimas de violencia de xénero, así como os seus fillos e fillas e as persoas que estean baixo a tutela e garda ou custodia destas mulleres.

Os prezos están publicados noDOG do 8 de abril de 2016