Activación do Carné Xove en Barbadás

24 Feb 2023

Dende este mes sumamos un punto máis onde poder facer ou activar o carné xove: a Casa da Mocidade de Barbadás.

Localízase na rúa Os Diestros, nº 2, na Valenzá (Barbadás). Para que che fagan ou activen o carné xove cómpre que acudas de luns a venres de 8:30 a 14:30 h. Ademais, pódelos contactar por teléfono (988 000 234) ou por correo electrónico (xuventude@barbadas.es). Tamén podes seguilos nas redes sociais (@mocidade_barbadas)

Descontos co Carné Xove, seguro de viaxe, puntos de activación...: http://xuventude.xunta.es/carnes-para-a-mocidade/carne-xove