Cursos da DXXV (8)

A Escola Galega de Administración Pública (EGAP) e o Instituto Galego de Consumo e da Competencia (IGCC) convocan un curso sobre o comercio electrónico.

Requisitos:
Poderá participar na actividade formativa convocada mediante esta resolución o persoal do IGCC, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, dos Espazos Xoves e das OMIX que se encontren en situación de servizo activo, permiso por maternidade, adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado dun/dunha fillo/a ou familiar .

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 18 de outubro de 2018.

Código do curso:  CV18043. Comercio electrónico.

Obxectivos:

– Explicar os pasos a seguir para facer compras na internet dun xeito seguro e, especificamente, os aspectos máis importantes para evitar fraudes: identificación de páxinas seguras e dos distintos medios de pago; explicación da posibilidade de abandonar a compra e descrición das vantaxes e dos inconvenientes no emprego da banca electrónica na compra en liña.

– Habilitar o alumnado participante para o manexo da ferramenta en liña simulador de compras do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, co obxectivo de realizar compras seguras na internet.

– Dar a coñecer os dereitos específicos das persoas consumidoras e como presentar unha reclamación no caso das compras efectuadas a distancia.


Desenvolvemento:
Modalidade:  teleformación.
Duración:  20 horas.
Edicións:  1.
Datas:  do 23 de outubro ao 23 de novembro de 2018.
Proba final:  23 de novembro: das 9.00 ás 14.00 horas.

Contido.
Módulo inicial: Presentación (2 horas).
– Guía docente e presentación do curso.

Módulo 1: O consumo na rede (3 horas).
– Estudo do denominado consumo na rede, con especial referencia aos hábitos e aos comportamentos máis habituais das persoas ao ter un acceso libre e prolongado á rede.
– Análise das novas formas de consumo que están en auxe.

Módulo 2: A seguridade das compras na rede (4 horas).
– Estudo dos pasos a seguir para realizar unha compra ou contratación segura por la internet, proporcionando ferramentas que servirán de guía básica para navegar con seguridade.
– Identificación de páxinas seguras para mercar na rede.
– Correo non desexado e tipoloxías.
– Tipos de estafas e delitos nas compras na internet: como evitalos.

Módulo 3: A banca electrónica (3 horas).
– Concepto de banca a distancia. Vantaxes e inconvenientes da banca electrónica.
– Uso seguro de banca electrónica.
– Consellos específicos para efectuar transaccións bancarias.

Módulo 4: As vías de resolución de conflitos (3 horas).
- Dereitos das persoas consumidoras.
- Dereitos específicos das compras a distancia.
- Como reclamar nas compras por la internet.

Módulo 5: Manexo coa ferramenta do simulador de compras (3 horas).
– Coñecemento e formación específica no manexo do simulador de compras, coa finalidade de que o alumnado a poida empregar como ferramenta didáctica no seu propio ámbito laboral cun público destinatario concreto.

Módulo final: Conclusións e avaliación (2 horas).

Máis información e matrícula en https://egap.xunta.gal e no DOG do 8 de outubro de 2018

A Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, convoca a cuarta edición do Curso de xestión e dirección de proxectos de participación xuvenil cuxo obxectivo é ofrecer un apoio na mellora das habilidades e competencias de planificación, redacción e xestión de proxectos de participación xuvenil dos distintos axentes participantes en proxectos de educación non formal e/ou voluntariado.

Destinatarios:
- Traballadores no eido da Xuventude e do Voluntariado.
- Persoas coordinadoras de programas de Xuventude e/ou de Voluntariado.
- Membros de entidades xuvenís e/ou de acción voluntaria
- Estudantes de ciclos de animación sociocultural e turismo.
- Mozos e mozas en xeral interesados, residentes en Galicia.

Módulos:
1. Introdución á estruturación, deseño e xestión de proxectos de participación.
2. Deseño e elaboración dun proxecto de participación xuvenil.
3. Execución, avaliación e xustificación de proxectos.
4. Formación en aptitudes e habilidades transversais.

Duración do curso: 50 horas das cales 20 serán teóricas con clases presenciais e 30 prácticas nas que os/as alumnos/as terán que enfrontarse a redacción dun proxecto de participación xuvenil no ámbito da educación non formal.

Número de prazas: 15 por localidade de realización da actividade formativa.

Datas e lugares de celebración:

DATASCURSO

Prazo de inscrición:  ata as 15:00 horas do 5 de outubro de 2018.
Inscrición:  mediante envío de formulario electrónico dentro do prazo establecido.
Admisión: as prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición. Os/as solicitantes seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación da praza.

Máis información:  info@rgdinamizacion.es

DOSSIER INFORMATIVO

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

A Fundación Galicia Europa convoca o curso ”Emprego na Eurocidade: traballo, turismo e termalismo”

  • O curso, cun máximo de 15 participantes, está dirixido a toda a poboación galega e portuguesa. 

  • As persoas interesadas en participar poden inscribirse ata o 20 de setembro.

  • A formación terá unha duración de 32 horas (teórico-prácticas) e desenvolverase en horario de 10:00 a 19:00 horas entre o 2 e 5 de outubro. 

Esta formación é totalmente gratuíta.

 

O curso ofrece unha formación práctico-teórica sobre desenvolvemento turístico e patrimonio cultural. Tras a elaboración e promoción de distintas rutas e paquetes turísticos, chega o momento da súa implementación e aproveitamento polo sector privado. Todo o traballo dos últimos anos é un nicho de mercado e de futuro para a mocidade emprendedora. Unha oportunidade para a creación de empresas, para conseguir un emprego, para labrarse un futuro na Eurocidade. 

 

O curso de Impulsores de oportunidades é unha actividade do proxecto europeo  Eurocidade_2020, que se enmarca no programa Interreg V A España-Portugal 2014-2020 ( POCTEP). Nesta actividade, a Fundación Galicia Europa, contará coa colaboración da AECT  Eurociudad Chaves-Verín, sendo os outros socios do proxecto  Eurocidade_2020, FNAJ – Federação Nacional de Associações Juvenis, Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia, IPDJ –Instituto  Português da Juventude e do Desporto, Concello de Verín e o Municipio de Chaves.

 

Inscrición na páxina web da Fundación Galicia Europa

 

Máis información:

 

Fundación Galicia Europa

r/ Hórreo nº 61, baixo

15701 Santiago de Compostela

+34 981 95 70 88

+34 981 95 78 54

 

 

Curso Organización de  accións socioeducativas dirixidas á mocidade no marco da educación non formal

Destinatarios: persoal da Rede galega de información xuvenil e titulados ou estudantes de  carreiras do ámbito social.

Criterios de selección: Por orde de inscrición e preferentemente o persoal da Rede galega de información xuvenil que ñnon teña o curso de especialista en información xuvenil ou o certificado de prefesionalidade en información xuvenil.

Prazos de inscrición: O prazo de presentación de solicitudes estará aberto dende o día 1 de xuño ata as 14.00 horas  do 10 de xuño de 2018.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo: xuventude.xunta.gal

Desenvolvemento.
Modalidade: semipresencial. O curso terá únicamente unha sesión presencial obrigatoria o día 12 de xuño as 11:00 horas. O resto do curso será a distancia de acordo coas indicacións dadas na sesión presencial.

Duración: 60 horas.

Datas:  Do 12 de xuño ao 12 de setembro de 2018

Proba final a distancia o día 12 de setembro. Na sesión presencial indicarase a hora.
Prazas: 30

Contidos:
Caracterización do contexto da intervención socioeducativa coa mocidade. Deseño de accións formativas dirixidas á mocidade.
Organización de accións formativas.
Desenvolvemento de accións formativas en educación non formal.
Realización de actividades de avaliación de intervencións socioeducativas coa mocidade.

Formulario inscrición

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, da Consellería de Política Social, convoca a actividade LIDÉRAte, unha iniciativa formativa que se centrará no desenvolvemento persoal dos mozos e mozas como ferramenta de apoio á mellora das oportunidades de emprego e empredemento da xuventude.

Obxectivos:
- Traballar no  “marketing ou marca persoal” para o desenvolvemento persoal dos mozos e mozas.
- Mellora da identidade persoal. Apoio para avaliar, entender e adaptarse ao mercado laboral, e lograr evidenciar o valor engadido de cada persoa.
- Apoio no descubrimento da vía para conseguir diferenciarse a partir das  propias cualidades.
- Mellora das habilidades de comunicación.

Trátase dunha actividade enmarcada no proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA), aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP) e que ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do  territorio. Conta cun orzamento de 1.428.692, 93 euros cunha financiación dun 75 % de fondos Feder e unha duración de catro anos (2016-2019).

Son socios do proxecto: a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a Fundación Galicia Europa, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Santiago de Compostela, a Asociación Comercial de Emprendedores de Galicia (Ascega), o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesas (FNAJ) e a Comunidade Intermunicipal do Ave.

Esta iniciativa formativa forma parte da actividade “Cataliza” que ten como obxectivo mellorar, potenciar e impulsar a viabilidade dos proxectos e ideas da xuventude mediante a realización de actividades de tutorización e asesoramento individualizado, formación especializada e coaching persoal.

Destinatarios/as:  Mozos e mozas galegos/as e portugueses con idades comprendidas entre 18 e 30 anos.
Datas e lugar de realización:  Esta actividade desenvolverase nos 12 Espazos Xove da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado:

LIDERATE6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prazas por Espazo Xove:  Un mínimo de 5 persoas
Prazo de inscrición:  Do 13 de abril do 2018 ás 12:00 horas do día anterior a realización da xornada en cada Espazo Xove
Inscrición:  Mediante o envío de formulario electrónico.
Admisión:  Será por rigorosa orde de inscrición, ata cubrir a totalidade de prazas en cada Espazo Xove. Os/as solicitantes seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación da praza. Unha vez finalizado o prazo de inscrición, de non recibir comunicación no día anterior á xornada, entenderase que non obtivo praza.

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, da Consellería de Política Social, en colaboración co Concello de Mondoñedo, convoca esta acción formativa de 96 horas sobre técnicas de aproveitamento resineiro.

O curso constará de dúas partes:
1) Primeira parte teórico-práctica:
Obxectivo: coñecer a base teórica do aproveitamento resineiro e que     os mozos e mozas tomen conciencia dunha realización correcta desta tarefa para non danar a madeira e para maximizar a produción.
2) Segunda parte práctica:
Obxectivo: ampliación dos coñecementos da mocidade participante na aplicación práctica do aproveitamento, na toma de decisións e na optimización da xestión.

Lugar de realización:
1. Parte teórica:  Centro comarcal de Mondoñedo. R/ Xulio Pardo, nº 13. Mondoñedo (Lugo)
2. Parte práctica:  Monte veciñal en man común (Comunidade de Figueiras- Parroquia de Figueiras- Mondoñedo)

Destinatarios/as:
a) Mozos e mozas con idades entre os 18 e 35 anos.
b) Persoas interesadas en xeral.
Prazas: 12
Prazo de inscrición: do 9 ao 19 de abril de 2018 (12:00 horas)
Inscricións: mediante o envío do formulario electrónico que figura ao final desta convocatoria. Só se admitirá unha solicitude por participante.
Admisión: será por rigorosa orde de inscrición ata cubrir a totalidade de prazas convocadas, tendo preferencia os mozos e mozas con idades comprendidas entre 18 e 35 anos.
Os/as seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación de praza.
Se antes das 15:00 horas do 19 de abril, os/as solicitantes non recibiron correo de confirmación, enténdese que non obtiveron praza.

Desenvolvemento do curso

Fase 1.- Parte teórica-práctica
- Duración: 40 horas (12 teóricas – 28 teórico prácticas)
- Datas de realización: 20, 21, 22, 27 e 28 de abril de 2018.

CUADRORESINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2. Parte práctica
- Duración: 56 horas
- 14 visitas á parcela de prácticas.
- Duración de cada visita: 4 horas.
- Horario: de 10:00 a 14:00 horas.
- Datas de realización:
4, 11, 18 e 25 de maio de 2018.
8 e 22 de xuño de 2018.
6 e 20 de xullo de 2018.
3, 17 e 31 de agosto de 2018.
14 e 28 de setembro de 2018.
12 de outubro de 2018.

Ás persoas participantes seranlle facilitadas gafas e luvas de protección.

Cobertura: o curso é de carácter gratuíto.
A cobertura das actividades non inclúen a manutención nin os desprazamentos (nin de ida nin de volta) entre o punto de partida e o lugar onde se desenvolven as actividades, tanto a parte teórica como práctica.
Recomendacións para o desenvolvemento da parte práctica:
- É moi importante utilizar un calzado axeitado.
- Cómpre ter a man sempre algo de roupa de abrigo e para a choiva.
- Nos días de moito sol é recomendable levar protección solar.
- Non esquezades a tarxeta sanitaria e os útiles de aseo.

Máis información: roteiros.ctb@xunta.gal

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

A Fundación Galicia Europa convoca a 2º edición do curso de Axentes de Cooperación Transfronteiriza do proxecto europeo Lidera

Cunha duración de 100 horas, será unha formación eminentemente práctica, na que a través de diversas actividades, os participantes coñecerán as distintas alternativas de cooperación transfronteiriza e aprenderán a elaborar e redactar candidaturas para programas que fomenten a mesma.
O curso tamén servirá para promover redes de colaboración entre persoas, entidades e expertos en preparación de proxectos.

Datas:  o curso terá lugar entre o 16 de abril e o 7 de xuño. Combinando actividades presenciais en grupo con outras de carácter individual, os participantes recibirán asistencia e titorización especializada para coñecer a dinámica dos proxectos de cooperación transfronteiriza, as posibilidades que ofrece o financiamento europeo neste ámbito, o proceso de elaboración dunha convocatoria e a oportunidade de descubrir e coñecer a outras persoas e entidades interesadas na creación de novos proxectos transfronteirizos.

Lugar:  Valença do Minho (Portugal)   

Requisitos:  esta actividade vai dirixida a mozos entre os 18 e 30 anos en situación de desemprego, no período de formación, ou en mellora laboral. Daráselle prioridade aos residentes próximos á zona de celebración e á orde de inscrición, tendo como máximo 15 participantes.

Para este curso, a Fundación Galicia Europa contará coa colaboración do Concello de Valença do Minho, onde se impartirán as actividades de carácter presencial, e dos demais socios do proxecto: Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cámara Oficial de Comercio, Industrial, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela, Asociación Comercial  de Emprendedores de Galicia (ASCEGA), Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), Federación Nacional de Asociaciones Juveniles  Portuguesas (FNAJ) e Comunidade  Intermunicipal do Ave.   

O Curso  de Axentes  de Cooperación Transfronteiriza é unha actividade do proxecto Lidera, un proxecto europeo que se enmarca no programa Interreg V A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP), e que conta cun financiamento  europeo  de 1,4 millons  de euros  e unha duración  de catro anos. No seu obxectivo de promover o desenvolvemento económico transfronteirizo en Galicia e a Rexión Norte de Portugal a través do fomento das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos, as actividades impulsadas por Lidera están orientadas a loitaren contra o desemprego xuvenil, a fuga de talento e concederen as ferramentas  necesarias  para que este colectivo sexa un motor de pulo económico destas rexións. Para este propósito, Lidera centrarase en tres fases principais denominadas “Crece, Cataliza e Emprende”, durante as cales se levarán a cabo unha serie de actividades orientadas a ampliar e mellorar as oportunidades laborais dos mozos.

O Curso de Axentes de Cooperación Transfronteiriza forma parte da Fase “Cataliza”, que ten como obxectivo mellorar, potenciar e impulsar a viabilidade dos proxectos e ideas da xuventude, mediante a realización  de actividades  de titorización e asesoramento individualizado, formación personalizada,  e coaching personal. Ao longo do proxecto realizaranse dúas edicións do curso, sendo esta a última delas.

Inscricións:  Ata o xoves 12 de abril ás 12:00h
Máis información na Fundacion Galicia Europa:
www.fundaciongaliciaeuropa.eu
fges2@ fundaciongaliciaeuropa.eu
981 957 088
981 957 854

PROGRAMA

O Clube de Conversa en Lingua Inglesa reúnese semanalmente para practicar o idioma compartindo historias, opinións e ideas nun ambiente informal e relaxado. A posta en común dos nosos coñecementos e experiencias facilita a aprendizaxe, mentres que os xogos e actividades contribúen a mellorar o noso nivel de comprensión e expresión oral.
Esta actividade vai dirixida á xente nova con idades comprendidas entre os 18 e os 35 anos.

Horario Nivel Intermedio: Martes de 17.00 a 18.00 horas.
Horario Nivel Avanzado: Martes de 18.30 a 19.30 horas.

Para participar é necesario ter coñecementos de inglés a nivel Intermedio (B1 MCER) ou Avanzado (B2 MCER). As persoas interesadas poderán solicitar a súa inscrición unicamente nun nivel e nun horario determinado marcando a casilla correspondente na solicitude de participación.
Establécese un número máximo de 15 participantes por grupo. A prioridade na admisión virá dada pola orde de chegada de solicitudes. De quedar prazas vacantes poderán incorporarse solicitantes maiores de 35 anos ata un máximo dun 33% das prazas ofertadas.

O Clube de Conversa en Lingua Inglesa é unha iniciativa do Centro Coordinador de Información Xuvenil, en Santiago de Compostela, dentro do programa “O Son das Linguas” cuxo obxectivo é fomentar os espazos informais de conversa en diferentes linguas.
A actividade comeza o 24 de outubro de 2017 e finalizará en maio de 2018. As reunión terán lugar na sede do Centro Coordinador de Información Xuvenil en Santiago de Compostela. O centro pon a disposición das persoas participantes unha sala equipada con ordenador e proxector, así como apoio técnico na organización e dinamización da actividade.

FORMULARIO DE INSCRICIÓN
Descrición dos niveis de competencia B1 e B2

Máis información:
Centro Coordinador de Información Xuvenil
Rúa de Ramón Piñeiro nº 17-19 baixo
Telf. 881 997 607 / 06
Correo electrónico: informacion.xuventude@xunta.es