GALEUROPA 2019

Operación financiada pola Unión Europea PO de Emprego Xuvenil e Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020
Obxectivo:  Obter formación e un empregro de calidade
O FSE inviste no teu futuro

Resumo convocatoria 2019

Información específica axudas individuais á xuventude (Procedemento BS324A)

Información específica á entidades sen ánimo de lucro (Procedemento BS324B)

Información específica á concellos (Procedemento BS324C)

 

Resolucións individuais (BS324A)

Resolucións entidades (BS324B)

Resolucións concellos (BS324C)

 

CONVOCATORIAS ENTIDADES E CONCELLOS