GALEUROPA 2019

Operación financiada pola Unión Europea PO de Emprego Xuvenil e Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020
Obxectivo:  Obter formación e un empregro de calidade
O FSE inviste no teu futuro

Resumo convocatoria 2019

Información específica axudas individuais á xuventude (Procedemento BS324A)

Información específica á entidades sen ánimo de lucro (Procedemento BS324B)

Información específica á concellos (Procedemento BS324C)

Requirimento de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa

Corrección de erros na Resolución do 9 de xullo de 2019 do procedemento BS324B (Entidades sen ánimo de lucro)

 

Resolucións individuais (BS324A)

- Listaxe definitiva do programa Galeuropa 2019: procedemento BS324A (axudas individuais) (data de publicación: 31 de xullo de 2019)

- Resolución do 13 de agosto do programa Galeuropa 2019: prodecemento BS324A (axudas individuais) (data de publicación: 26 de agosto de 2019)

- Resolución do 30 de outubro de 2019 do programa Galeuropa 2019: prodecemento BS324A (axudas individuais) (data de publicación: 20 de novembro de 2019)

Resolucións entidades (BS324B):

- Listaxe provisional do programa Galeuropa 2019: procedemento BS324B (entidades sen ánimo de lucro) (data de publicación: 17 de xuño de 2019)

- Listaxe definitiva do programa Galeuropa 2019: procedemento BS324B (entidades sen ánimo de lucro) (data de publicación: 19 de xullo de 2019)

- Resolución do 7 de agosto do programa Galeuropa 2019: procedemento BS324B (entidades sen ánimo de lucro) (data de publicación: 28 de agosto de 2019)

Resolucións concellos (BS324C):

- Listaxe provisional do programa Galeuropa 2019: procedemento BS324C (Entidades Locais) (data publicación: 7 de xuño de 2019)

- Listaxe definitiva programa mobilidade trasnacional xuvenil Galeuropa 2019: procedemento BS324C, entidades locais. (Data publicación: 16 de xullo de 2019)

 

CONVOCATORIAS CONCELLOS

Agrupación Val do Ulla: Boqueixón, Vedra e Vila de Cruces

- Convocatoria Agrupación Val do Ulla: Boqueixón, Touro, Vedra e Vila de Cruces. (publicación 23 de xullo de 2019)

- Segundo extracto Agrupación Val do Ulla (publicación 8 de agosto de 2019)

Mancomunidade de Ordes

- Primeira convocatoria Mancomunidade de Ordes: Ordes, Oroso, Frades, Cerceda, Trazo, Tordoia, Mesía (publicación 23 de xullo de 2019)

- Segunda convocatoria Mancomunidade de Ordes: Ordes, Oroso, Frades, Cerceda, Trazo, Tordoia, Mesía (publicación 14 de agosto de 2019)

- Terceira convocatoria Mancomunidade de Ordes: Ordes, Oroso, Frades, Cerceda, Trazo, Tordoia, Mesía (publicación 9 de setembro de 2019)

- Cuarta convocatoria Mancomunidade de Ordes: Ordes, Oroso, Frades, Cerceda, Trazo, Tordoia, Mesía (publicación 9 de setembro de 2019)

Concello de Ribadavia

- Convocatoria Concello de Ribadavia. (publicación 24 de xullo de 2019)

- Segunda convocatoria Concello de Ribadavia (publicación 23 de agosto de 2019)

- Terceira convocatoria Concello de Ribadavia (publicación 28 de agosto de 2019)

- Cuarta convocatoria Concello de Ribadavia (publicación 11 de setembro de 2019)

Agrupación Negreira - Val do Dubra

- Primeira convocatoria Agrupación Negreira - Val do Dubra. (data publicación 29 de xullo de 2019)

- Segunda convocatoria Agrupación Negreira - Val do Dubra (data publicación 14 de xullo de 2019)

- Terceira convocatoria Agrupación Negreira - Val do Dubra (data publicación 26 de agosto de 2019)

 

 CONVOCATORIAS ASOCIACIÓNS

- Primeira convocatoria Asociación Erasmus Compostela (data publicación: 23 de xullo de 2019)

- Segunda convocatoria Asociación Erasmus Compostela (data publicación: 13 de agosto de 2019)

- Terceira convocatoria Asociación Erasmus Compostela (data publicación: 30 de agosto de 2019)

- Cuarta convocatoria Asociación Erasmus Compostela (data publicación: 19 de setembro de 2019)

- Primeira convocatoria Grupo Compostela de Universidades (data publicación: 23 de xullo de 2019)

- Segunda convocatoria Grupo Compostela de Universidades (data publicación: 13 de agosto de 2019)

- Terceira convocatoira Grupo Compostela de Universidades (data publicación: 30 de agosto de 2019)

- Cuarta convocatoira Grupo Compostela de Universidades (data publicación: 20 de setembro de 2019)

- Quinta convocatoira Grupo Compostela de Universidades (data publicación: 24 de setembro de 2019)

- Convocatoria Aventeira (data publicación: 23 de xullo de 2019)

- Segunda convocatoria Aventeira (data publicación: 19 agosto 2019)

- Terceira convocatoria Aventeira (data publicación: 12 setembro 2019)

- Primeira convocatoria Asociación Extramundi (data publicación: 23 de xullo de 2019)

- Segunda convocatoria Asociación Extramundi (data publicación: 13 de agosto de 2019)

- Terceira convocatoria Asociación Extramundi (data publicación: 30 de agosto 2019)

- Cuarta convocatoria Asociación Extramundi (data publicación: 19 de setembro 2019)

- Primeira convocatoria Asociación Amigos si, pero a vaquiña polo que vale (data publicación: 24 de xullo de 2019)

- Segunda convocatoria Asociación Amigos si, pero a vaquiña polo que vale (data publicación: 13 de agosto de 2019)

- Terceira convocatoria Asociación Amigos si, pero a vaquiña polo que vale (data publicación: 7 de setembro de 2019)

- Cuarta convocatoria Asociación Amigos si, pero a vaquiña polo que vale (data publicación: 16 de setembro de 2019)

- Quinta convocatoria Asociación Amigos si, pero a vaquiña polo que vale (data publicación: 20 de setembro de 2019)

- Primeira convocatoria Asociación PatioPreto (data publicación: 24 de xullo de 2019)

- Segunda convocatoria Asociación PatioPreto (data publicación: 13 de agosto de 2019)

- Terceira convocatoria Asociación PatioPreto (data publicación: 17 de setembro de 2019)

- Cuarta convocatoria Asociación PatioPreto (data publicación: 20 de setembro de 2019)

- Quinta convocatoria Asociación PatioPreto (data publicación: 24 de setembro de 2019)

- Convocatoria Asociación Asteroidea (data publicación: 29 de xullo de 2019)

- Segunda convocatoria Asociación Asteroidea (data publicación: 9 de setembro de 2019)

- Terceira convocatoria Asociación Asteroidea (data publicación: 19 de setembro de 2019)

- Cuarta convocatoria Asociación Asteroidea (data publicación: 24 de setembro de 2019)

- Convocatoria Asociación Sustinea (data publicación: 29 de xullo de 2019)

- Segunda convocatoira Asociación Sustinea (data publicación: 19 de agosto de 2019)

- Terceira convocatoria Asociación Sustinea (data publicación: 28 de agosto de 2019)

- Convocatoria Asociación Ingalicia (data publicación: 29 de xullo de 2019)

- Primeira convocatoria Arousa Moza (data publicación: 31 de xullo de 2019)

- Segunda convocatoria Arousa Moza (data publicación: 13 de agosto de 2019)

- Terceira convocatoria Arousa Moza (data publicación: 22 de agosto de 2019)

- Cuarta convocatoria Arousa Moza (data publicación: 6 de setembro de 2019)

- Convocatoria Federación EFA Galicia (data publicación: 29 de agosto de 2019)

- Segunda convocatoria Federación EFA Galicia (data publicación: 19 de setembro de 2019)

- Convocatoria Xeración (data publicación: 31 de xullo de 2019)

- Segunda convocatoria Xeración (data publicación: 21 de agosto de 2019)

- Terceira convocatoria Xeración (data publicación: 27 de agosto de 2019)