PLAN ESTRATÉXICO DE XUVENTUDE DE GALICIA 2022-2027

PROCESO DE ELABORACIÓN DO PLAN ESTRATÉXICO DE XUVENTUDE DE GALICIA 2022-2027

CUESTIONARIO Á XUVENTUDE

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Política Social e Xuventude, iniciou os traballos de elaboración do Plan Estratéxico de Xuventude de Galicia 2022-2027, co fin de deseñar políticas coas que dar resposta ás necesidades, demandas e inquedanzas da mocidade galega.

Trátase dun proceso participativo no que se quere contar coa opinión da xente nova e doutros actores sociais relacionados coa xuventude.

Para iso, é esencial contar coa máxima participación e colaboración das mozas e dos mozos, sobre todo daqueles con idades comprendidas entre os 14 e os 30 anos, franxa recollida na Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia.

Contestando a este cuestionario, anónimo e voluntario, súmaste a este proxecto e contribúes coa túa participación ao deseño de políticas xuvenís integrais, eficaces e adaptadas ás necesidades reais da mocidade de Galicia.

Anímate a participar! Moitas grazas por colaborar.

*Cuestionario de participación dispoñible ata o 30 de setembro.