GRUPOS DE TRABALLO ou FALADOIROS

Grupos de traballo ou Faladoiros

1:Formación no Tempo Libre; 2:Traballar no Tempo Libre na Galiza do S.XXI; 3:A Educación como Acción Social; 4:A Adquisición de Competencias a través da Aprendizaxe Non Formal.