X EDICIÓN - 2016

ojo

ojo

ojo

         INAUGURACIÓN            

            FALADOIROS              

PANEL DE EXPERIENCIAS

ojo

ojo

ojo

           PROGRAMA            

            CONCLUSIÓNS            

DATOS e AVALIACIÓNS