PANEL DE EXPERIENCIAS

Ferradura aberta: un proxecto de lecer para Compostela

Xosé M. Rodríguez-Abella Gómez, Mª del Carmen Castro Pombo, Beatriz Varela Morales (Concello de Santiago)

 

Experiencia de programación e praxe en actividades didáctico-culturais no Concello de Poio

Mª Erundina Louro Justo, María Rodríguez Martínez (Educadoras sociais)

 

Contos de vellos para nenos: unha experiencia de animación sociocomunitaria

Begoña Otero Riobó (Animadora sociocultural Concello de Moaña)

 

Actividades de animación lúdico-deportivas utilizando espacios non domesticados: unha experiencia práctica

Santiago Martínez Costas (Técnico de Deportes do Concello de Rianxo)

 

Tempo libre e administracións locais: ¿tamén interactúan?

Pedro Rial del Río (Pedagogo do Concello de Miño)

 

Didáctica da educación física na unidade de día de asistencia ó drogodependente

José A. Domínguez Sánchez (Educador de Educación Física. Unidade de Día. Ribeira)

 

Tempo libre e artes plásticas no tratamento das drogodependencias

Pilar Ageitos Fuentes (Educadora de Artes Plásticas. Unidade de Día. Ribeira)

 

A cultura xeral como alternativa para a ocupación do tempo libre no tratamento do drogodependente

Mª Ángeles Sánchez Pérez (Educadora de Unidade de Día. Concello de Ribeira)

 

A música como alternativa para a ocupación do tempo libre no tratamento do drogodependente

Serafín Marcos Fernández Villanueva (Educador de Unidade de Día. Concello de Ribeira)

 

Escolas de tempo libre: a responsabilidade da formación

Jorge Blanco Cortés (ETL Campa)

 

Filosofía educativa e vivencias prácticas de Néboa

Gerardo Balado Paz, Guadalupe Neira Cabado, Jesús Leira Pena (ETL Néboa)

 

Actitudes e aptitudes cos nenos e xoves con necesidades especiais nos acampamentos

Ana Oteruelo Pérez (Educadora de diminuidos psíquicos. Concello de Culleredo)

 

Reflexións sobre o temario do curso de monitores especialistas en natureza e medio ambiente

Santiago Gallego Picard (ETL e Lecer da Cruz Vermella Xuventude. A Coruña)

 

Acampamento urbano. Unha proposta para o tempo libre na cidade

Susana Valiño Rozas, Maite Celeiro Mallo, Santiago Fernández Fandiño (Fed. De Centros Xuvenís Don Bosco Galicia)

 

Perspectiva profesional no lecer e no tempo libre

José Carlos Otero Pérez (Profesional do ámbito)

 

O C.D. Bosco: unha alternativa deportiva no ámbito do tempo libre

Francisco Xabier Ferrín Brocos (Monitor do CD Bosco)

 

O escutismo como movemento educativo no tempo libre

Anxos Garabana Barro (Grupo Scout Khanhiwara, Scouts de Galicia, Movemento Scout Católico)

 

Dinamización Rural

Santiago Domínguez Fernández (AX Don Bosco)