Emprego público (145)

Correos abriu o prazo de inscrición para cubrir 3.381 postos de persoal laboral fixo en categorías operativas. Os interesados poden inscribirse ata as 23:59 horas do 2 de decembro, a través da web corporativa de Correos  https://www.correos.com/personas-y-talento/#convocatorias-publicas

O Concello dos Blancos necesita contratar o seguinte persoal:
  auxiliar de axuda a domicilio
  limpiador/a
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 28 de novembro de 2020.
Máis información no BOP de Ourense do 21 de novembro de 2020

Convocada polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, a partir da publicación o 23 de novembro, na páxina www.boe.es
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/23/pdfs/BOE-A-2020-14735.pdf

Convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo presentación de solicitudes é de 20 días naturais, cando se publique esta convocatoria
no Boletín Oficial da Comunidade de Madrid.
Máis información: www.boe.es do 21 de novembro.

O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días hábiles, a partir da publicación no boppo do 20 de novembro.
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2020/11/20/2020051836

Convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días. Máis información www.boe.es do 19 de novembro.

Convocada polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 19 de novembro.

Convocada polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 19 de novembro.

O Concello de Taboada necesita contratar 2 oficiais de primeira e 1 peón/peoa de obras
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 24 de novembro de 2020.
Máis información no BOP de Lugo do 18 de novembro de 2020

O Concello de Burela necesita contratar 2 Profesores/as para a Escola municipal de música, na especialidade de piano e de frauta.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 25 de novembro de 2020.
Máis información no BOP de Lugo do 18 de novembro de 2020