Emprego público (107)

A Deputación de Lugo convoca listaxes de emprego temporal nos seguintes postos:
Administrativo/a
Veterinario/a
Enxeñeiro/a Técnico/a Agrícola
Máis información no BOP de Lugo do 6 de abril de 2020

O Concello de Calvos de Randín necesita contratar o seguinte persoal:
un/ha operario/a de maquinaria
un/ha peón/peoa de obras
catro peóns/peoas forestais
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de abril de 2020
Máis información no BOP de Ourense do 6 de abril de 2020

A Universidade da Coruña convoca 1 praza da escala técnica de especialistas en electricidade e electrónica.
O prazopara presentar solicitudes estará aberto ata o 23 de abril de 2020
Máis información no DOG do 3 de abril de 2020

A Axencia Espacial Europea oferta oportunidades de emprego nas diferentes sedes que ten por Europa.

Aquí podes consultar que ofertas de emprego ten actualmente: https://career2.successfactors.eu/career?company=esa

O Concello de Outeiro de Rei fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 14 de abril de 2020.
Máis información o BOP de Lugo do 30 de marzo de 2020

O Concello de Ribadeo está a elaborar unha bolsa de emprego de funcionario interino
O prazo para presentar a solicitude estará aberto ata o 27 de abril de 2020
Máis información no BOP de Lugo do 26 de marzo de 2020

A Universidade da Coruña convoca convocan probas selectivas para unha praza da escala técnica de especialistas (subescala medios audiovisuais)
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 24 de abril de 2020
Máis información no DOG do 25 de marzo de 2020 e en

https://www.udc.es/gl/novas/Convocatoria-de-probas-selectivas-para-1-praza-da-escala-tecnica-de-especialistas-sub.medios-audiovisuais/

A Universidade da Coruña convoca unha praza da escala técnica de especialistas (subescala de construción)
As solicitudes poden presentarse ata o 17 de abril de 2020
Máis información no DOG do 17 de marzo de 2020