Emprego público (181)

O Concello da Cañiza necesita contratar Xuíz/a de paz.
Non se pide ningunha titulación específica.
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 11 de decembro de 2023
Máis información no BOP de Pontevedra do 28 de novembro de 2023

O Concello de Meaño convoca unha bolsa de emprego de Traballador/a Social
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 15 de decembro de 2023
Máis información no BOP de Pontevedra do 29 de novembro de 2023

A Mancomunidade de concellos da mariña lucense nexcesitan contratar un/ha Técnico/a de Turismo.
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 18 de decembro de 2023
Máis información no BOP de Lugo do 1 de decembro de 2023

O Concello de Cervantes necesita contratar Xuíz/a de paz substituto/a.
Non se pide ningunha titulación específica.
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 26 de decembro de 2023
Máis información no BOP de Lugo do 30 de novembro de 2023

A Universidade de Santiago de Compostela convoca concurso público para a elaboración de bolsas de emprego para a cobertura de necesidades docentes sobrevidas, urxentes e inaprazables mediante a contratación de profesorado substituto.
O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 18 de decembro de 2023
Máis información en https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/anuncio/124210/carga.htm

O Ministerio de Interior convoca 756 prazas ao Corpo de Axudantes de Institucións Penitenciarias.

O prazo para o envío de instancias estará aberto ata o 22 de decembro de 2023.

Máis información
BOE núm. 279, de 22 de noviembre de 2023 

A Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde convoca as seguintes prazas:
- 1 praza de titulado/a superior para a Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria. Titulación de grao de Informática, Enxeñaría Informática.
- 1 praza de técnico superior en Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico para a Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria. Titulación de técnico superior en Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico
O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 19 de decembro de 2023
Máis información no DOG do 24 de novembro de 2023

O Ministerio de Agricultura convoca 10 prazas de Enxeñeiros/as Técnicos/as en Especialidades Agrícolas.
O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 26 de decembro de 2023
Máis información no BOE do 23 de novembro de 2023

O Concello de laza convoca oposición para cubrir unha praza de Administrativo/a
O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 26 de decembro de 2023
Máis información no BOE do 23 de novembro de 2023

A Xunta de Galicia convoca proceso selectivo será cubrir prazas para persoas con discapacidade intelectual:
- 4 prazas do corpo auxiliar da Administración xeral subgrupo C2.
- 31 prazas da especialidade limpeza e cociña.
O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 20 de decembro de 2023
Máis información no DOG do 20 de novembro de 2023