Emprego público (161)

O Concello de Vilanova de Arousa necesita contratar xuíz/a de paz substituto/a.
Non se pide ningunha titulación específica.
Prazo: 24 de febreiro de 2023.
Máis información no BOP de Pontevedra do 3 de febreiro de 2023.

O Concello de Amoeiro convoca unha bolsa de emprego de auxiliar de axuda no fogar
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 17 de febreiro de 2023
Máis información no BOP de Ourense do 3 de febreiro de 2023

O Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia necesita contratar 1 técnico/a superior de proxecto.
Prazo: 13 de febeiro de 2023
Máis información no DOG do 3 de febreiro de 2023 e en https://www.cesga.es/gl/transparencia-2/emprego 

O Concello de Arteixo convoca un concurso para cubrir as seguintes prazas:
  2 prazas de técnico/a medio/a de orientación.
  3 prazas de administrativo/a
O prazo par apresntar solicitudes estará aberto ata o 22 de febreiro de 2023
Máis información no BOE do 2 de febreiro de 2023.

O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico convoca 83 prazas do Corpo de Observadores de Meteoroloxía do Estado.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 24 de febreiro de 2023.
Máis información no BOE do 27 de xaneiro de 2023.

A Secretaría de Estado de Función Pública convoca procesos selectivos para o ingreso en Corpos e Escalas da Administración Xeral do Estado.
O número de prazas convocadas para ingreso libre son 11.417.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 24 de febreiro de 2023.
Máis información no BOE do 27 de xaneiro de 2023.

O Concello do Rosal convoca unha bolsa de emprego para o posto de Técnico/a de Medio Ambiente.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 28 de febreiro de 2023
Máis información no BOP de Pontevedra do 31 de xaneiro de 2023

O Concello de Lalín convoca unha oposición para cubrir unha praza de Porteiro/a Ordenanza.
O prazo para a presentación de solicitudes está aberto ata o 28 de febreiro de 2023.
Máis información no BOE do 31 de xaneiro de 2023 e en www.lalin.gal 

O Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia necesita contratar 1 técnico/a superior de aplicacións.
Prazo: 6 de febeiro de 2023
Máis información no DOG do 26 de xaneiro de 2023 e en https://www.cesga.es/gl/transparencia-2/emprego

A Xunta de Galicia convoca concurso oposición para cubrir as seguintes prazas:

Corpo de xestión da Administración xeral: 5

Escala de xestión de sistemas de informática: 1

Escala técnica de finanzas: 2

Escala de enxeñeiros técnicos:
- Especialidade enxeñaría técnica de obras publicas: 1
- Especialidade enxeñaría técnica industrial: 1
- Especialidade de enxeñaría técnica forestal: 1
- Especialidade enxeñaría técnica agrícola: 19

Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos:
- Especialidade bibliotecas: 2

Escala de axentes de extensión pesqueira: 1

Escala técnica de facultativos:
- Especialidade enfermaría: 2
- Especialidade de fisioterapia: 1
- Especialidade traballo social: 5
- Especialidade terapia ocupacional: 4
- Especialidade educador social: 5
- Especialidade educador infantil: 27

Corpo superior da Administración: 9

Escala superior de seguridade e saúde no traballo
- Especialidade seguridade no traballo: 1
- Especialidade hixiene industrial: 2

Escala de enxeñeiros:
- Especialidade enxeñaría camiños, canles e portos: 1
- Especialidade enxeñaría industrial: 2
- Especialidade enxeñaría de montes: 3
- Especialidade enxeñaría telecomunicación: 1

Escala de arquitectos: 2

Escala de veterinarios: 9

Escala de ciencias:
- Especialidade bioloxía: 3

Escala de profesores numerarios dos institutos politécnicos marítimo pesqueiros:
- Especialidade navegación marítima: 2
- Especialidade medicina subacuática e hiperbárica:1
- Especialidade maquinas e instalacións mariñas: 1

Escala de inspección urbanística
- Especialidade xurídica: 1

Escala de facultativos:
- Especialidade medicina: 1
- Especialidade psicoloxía: 2

Titulado/a superior lingüista: 7

As solicitudes presentaranse por vía electrónica a través do formulario normalizado accesible no portal web corporativo https://www.xunta.gal/funcion-publica, seguindo a ruta «Procesos selectivos»–«Xeración e presentación de solicitudes de procesos selectivos».

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 10 de febreiro de 2023

Máis información no DOG do 27 de decembro de 2022 e en https://www.xunta.gal/funcion-publica