Premios e concursos (80)

A Asociación Cultural A Mámoa de Luou (Teo) convoca o seu XII Concurso de Música Tradicional dirixido a cuartetos tradicionais e dúos de gaita-tambor.

Terá lugar o sábado 20 de novembro no edificio social de Luou, indo a sección dos cuartetos á mañá e a dos dúos, á tarde.

Máis información e follas de inscrición na web da asociación: http://acamamoa.gal/concurso-de-musica-tradicional/

Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición, pola que se convocan os Premios Estratexia NAOS co obxectivo sensibilizar á poboación do problema que a obesidade representa para a saúde e impulsar as políticas e programas dirixidos a mellorar os hábitos alimentarios e promover a práctica de actividade física.

Modalidades

Premio Estratexia NAOS á promoción dunha alimentación saudable no ámbito familiar e comunitario: iniciativas que se distinguisen pola súa capacidade para inculcar hábitos alimentarios saudables na poboación.

Premio Estratexia NAOS á promoción da práctica de actividade física no ámbito familiar e comunitario: iniciativas que se distinguisen pola súa capacidade para promover a práctica de actividade física na poboación.

Premio Estratexia NAOS á promoción dunha alimentación saudable no ámbito escolar: iniciativas que se distinguisen pola súa capacidade para inculcar hábitos alimentarios saudables entre os escolares dos centros de ensino infantil, primario e secundario, tanto a través de actividades realizadas na aula como extraescolares.

Premio Estratexia NAOS á promoción da práctica de actividade física no ámbito escolar: iniciativas que se distinguisen pola súa capacidade para promover a práctica de actividade física entre os escolares dos centros de ensino infantil, primario e secundario, tanto a través de actividades realizadas na aula como extraescolares.

Premio Estratexia NAOS no ámbito sanitario: iniciativas que se distinguisen pola súa capacidade para implantar medidas de detección precoz do sobrepeso e a obesidade e inculcar hábitos alimentarios saudables e a práctica regular de actividade física na poboación, a través do persoal de centros e servizos de saúde de calquera titularidade, oficinas de farmacia ou calquera outro centro ou institución sanitaria.

Premio Estratexia NAOS no ámbito laboral: iniciativas que se distinguisen pola capacidade para inculcar hábitos alimentarios saudables, promover a práctica regular de actividade física ou ambos os dous, entre os empregados do centro de traballo.

Premio Estratexia NAOS á iniciativa empresarial: iniciativas desenvolvidas por empresas alimentarias que se distinguisen por facilitar a adopción de hábitos alimentarios saudables entre a poboación mediante melloras na composición de produtos, e/ou na información subministrada na etiquetaxe e/ou na publicidade e mercadotecnia dos seus produtos e/ou a práctica regular da actividade física.

Premio Estratexia NAOS de especial recoñecemento: será outorgado, por proposta das distintas administracións públicas españolas cuxa actividade estea relacionada cos obxectivos da citada estratexia, a aquelas persoas ou institucións cuxa traxectoria destacase pola súa dedicación á promoción da alimentación saudable ou a estimular a práctica de actividade física entre a poboación, como obxectivos básicos daquela.

Requisitos:
Poderá concorrer a estes premios calquera persoa física, agrupación con ou sen personalidade xurídica, organización social e empresarial, institución, administración pública e calquera outra entidade pública ou privada que iniciase ou desenvolvese algún proxecto, programa, actividade ou plan innovador coincidentes cos obxectivos da Estratexia NAOS

Dotación dos premios.
Ningunha modalidade dos Premios ten asignada dotación económica.
Cada un dos gañadores dos Premios Estratexia NAOS recibirán un trofeo e diploma acreditativos do premio.
Os accésits recibirán un diploma acreditativo do mesmo.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de diciembre de 2021.
Máis información no BOE do 28 de setembro de 2021 e en https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/Premios_NAOS.htm

A Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de León ¨Pulchra Leonina¨convoca o XV Concurso de Fotografía do Camiño de Santiago de 2021. O tema monográfico desta edición será "A imaxinería e a iconografía Xacobeas". Cada concursante presentará un máximo de 3 fotografías en branco e negro ou cor.

As fotografías presentaranse en CD ou DVD e nomearanse da seguinte maneira: Pseudónimo_Título_Lugar. O CD ou DVD se rotulará no exterior só co pseudónimo do autor. Os concursantes que participasen noutras edicións teñen que facelo cun pseudónimo diferente ao que elixisen anteriormente.

O CD ou DVD enviarase á asociación por correo certificado en sobre pechado, no que como remite do mesmo, figurará exclusivamente o pseudónimo do autor. No interior de devandito sobre, incluirase outro sobre pechado no que figurará no seu exterior devandito pseudónimo e no seu interior conterá: fotocopia do DNI do autor, os seus datos persoais: nome, apelidos, dirección postal, e-mail e teléfono, e a lista de títulos das obras que presenta.

As fotografías serán orixinais e non serían presentadas a outros concursos. Deberán ter a calidade suficiente para o seu revelado e non se admitirán fotomontaxes, composicións, filtros ou engadir ou eliminar elementos da imaxe.

De todas as obras presentadas ao concurso, o xurado seleccionará un máximo de 40 e delas obteranse as cinco obras premiadas.

As obras deberán enviarse por correo certificado á dirección da Asociación. O prazo de presentación será desde o 5 de xullo ata o 10 de setembro de 2021 (data do cuño de Correos) e o fallo do xurado farase público o día 24 de setembro. A entrega de premios realizarase no transcurso das XXI Xornadas Xacobeas.

Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de León “ Pulchra Leonina”
Concurso de fotografía
Avenida Independencia, 2-5º Izq.
24001 León

Dotación
1º Premio de 250 €
2º Premio de 200 €
3º Premio de 150 €
Dous accésit de 100 € cada un.

Prazo: 10 de setembro de 2021

Máis información
caminosantiagoleon@gmail.com
Teléfonos: 987 260 530 y 677 430 200
https://www.caminosantiago.org/CPPEREGRINO/prensa/verprensa.asp?PrensaID=17065 

Médicos do Mundo España convoca o 25º Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luís Valtueña, destinado a recoñecer e divulgar os mellores traballos fotográficos que de forma singular evidencien inequidades sociais, inxustizas e/ou abusos dos dereitos humanos, ou ben, as situacións que os propician ou os combaten.

A organización aposta pola fotografía documental e o fotoxornalismo para sensibilizar ao público #ante problemáticas sociais e impulsar a mobilización cidadá, co fin de contribuír á erradicación da peor das enfermidades: a inxustiza.

As fotografías presentadas deberán narrar unha historia relacionada con algún destes temas: a saúde, os desastres naturais, a acción humanitaria, a cooperación internacional, a exclusión social, a vulneración dos dereitos humanos, os conflitos armados, os colectivos vulnerables, as poboacións refuxiadas e/ou poboacións migrantes. Prestarase especial atención a aquelas historias de interese que non se cobren nin difunden o suficiente ou son pouco coñecidas, para contribuír á súa divulgación e reflexión.

Poderán participar fotógrafos e fotógrafas -profesionais ou non-, de calquera nacionalidade, maiores de idade e afíns ao enfoque documental e/ou fotoxornalístico, nos termos previstos nestas bases.

A dotación do Premio Luís Valtueña é de 6.000 euros, unha cámara profesional modelo Leica Q2, valorada en 5.120 € e un lote de 10 fotolibros editados pola Fábrica.

Ademais, todas as obras seleccionadas, tanto a serie gañadora como as finalistas, formarán parte do catálogo e da exposición colectiva e itinerante que producirá Médicos do Mundo.

Prazo: 30 de setembro de 2021.

Máis información: https://premioluisvaltuena.org/convocatoria/

Podcast premiados

Xul 01, 2021

O xurado do III Certame Escolar Internacional de Podcasts Xosé Mosquera Pérez, “O vello dos contos”, reuniuse virtualmente para valorar os 65 podcasts enviados polos 32 centros educativos que se presentaron ao certame.

Xa podes disfrutar dos podcasts premiados!! Clica aquí

 

 

A Real Academia Galega e PuntoGal entregaron os premios do IV Concurso de microrrelatos que ambas as institución convocan conxuntamente co propósito de reforzar a presenza da lingua e da identidade propias na Rede. As persoas gañadoras nas tres categorías –infantil, xuvenil e adultos–, de entre 8 e 35 anos, leron no salón de actos da Academia cadansúa historia, nove contos que suman menos de 1.200 palabras.

Aquí podes ler os microrelatos gañadores:
https://relatos.gal/wp-content/uploads/2021/05/microrrelatos-2021_def.pdf 

A Valedoría do Pobo, en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo, resolve convocar a segunda edición dos premios Valedora do Pobo aos mellores traballos fin de grao (TFG) e traballos fin de máster (TFM) en materia de igualdade e dereitos das mulleres.

Requisitos
- Os traballos deberán destacar polo seu elevado valor en materia de igualdade e dereitos das mulleres.
- Os dereitos sobre os traballos presentados non poderán estar cedidos a terceiros con carácter de exclusividade.
-Os traballos deberán ter sido lidos, defendidos ou xulgados e aprobados, segundo proceda, ante calquera universidade galega durante o curso académico 2020/21.
- Os traballos serán presentados en idioma galego ou castelán. No caso de que se presentasen en idioma distinto dos anteriores, deberá achegarse tradución.

O prazo para presentar traballos estará aberto ata o 15 de outubro de 2021.
Máis información no DOG do 26 de abril de 2021 e en www.valedordopobo.gal 

A Fundación Máshumano lanza este premio, en colaboración co Injuve, para mozos e mozas de idades comprendidas entre 14 e 30 anos que, co seu talento, capacidade de innovación e creatividade, desenvolvan solucións aos retos expostos en cada convocatoria, a través de proxectos e ideas viables e sostibles que respondan as demandas reais de empresas e entidades máis humanas.

Admitiranse todo tipo de iniciativas que acheguen melloras nas organizacións e a sociedade: produtos sostibles que cubran necesidades sociais ou ambientais, iniciativas de emprendemento social, ferramentas para a mellora da calidade de vida de persoas con capacidades diferentes, etc.

A presente convocatoria ten por obxecto a selección de proxectos empresariais e ideas para a súa  mentorización, formación e presentación no evento final, que se celebrará entre os meses de novembro e decembro de 2021 en Madrid.

Os proxectos seleccionaranse en función de diversos criterios, tales como: o carácter innovador da proposta, viabilidade económica, escalabilidade e políticas de responsabilidade social corporativa aplicadas a toda a cadea de produción da empresa ou entidade.

Fases:
Fase 1: Convocatoria Premio Mcidade  Máshumano (do 8 de abril ao 7 de xuño 2021). Presentación de iniciativas (ideas ou proxectos) que acheguen solucións a calquera dos retos propostos a través do formulario de rexistro habilitado na web oficial do Premio Novos  máshumano.
Fase 2: Selección dos proxectos semifinalistas e participación Starting Points (xuño-setembro 2021).
Fase 3:  Mentorizaxe e asesoramento personalizado por profesionais senior (setembro-decembro 2021).
Fase 4: Gran final (Novembro 2021). Presentación dos proxectos no evento final, no que participarán empresas colaboradoras e invitadas, emprendedores, relatores, aceleradoras de proxectos e Administración Pública.

Establécense as seguintes categorías de participación:
Premio Bankinter: á mellor solución para a integración e mellora do benestar das persoas: Aplicacións e ferramentas destinadas a mellorar a calidade de vida e a integración de persoas con capacidades diferentes (apps accesibles, saúde e benestar, deseño de espazos...).
Premio O Corte Inglés: Ideas e proxectos que contribúan á construción dunha contorna máis saudable, sostible e próspero para o planeta.
Premio Fundación Máshumano: Ideas e proxectos que favorezan o cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostibles.

A presentación de proxectos realizarase a través un formulario na web do Premio Máshumano.
O prazo de presentación estará aberto ata o 7 de xuño, ás 24:00 h.

Dotación

Para os proxectos gañadores:
- 2.000 euros de capital semente para o proxecto gañador en cada unha das categorías do premio.
- En colaboración con Arrabe Integra o proxecto gañador de cada categoría recibirá un servizo de asesoramento legal, realizado coa coordinación dos seus servizos Xurídico, Fiscal e Laboral.

Para os proxectos finalistas:
- Premio Especial IBM: ao uso innovador da tecnoloxía ao servizo das persoas e a sociedade.
- Soporte tecnolóxico e acompañamento a aquelas startups que estean interesadas na tecnoloxía Cloud de IBM.
- Recoñecemento especial Concello de Madrid.
- Premio Especial Socios Investidores.
- Recoñecemento especial Talento Feminino.

Máis información:
info@mashumano.org
https://premiomashumano.com/

Utilizas o Carné Xove? Presume do que mercas e gaña unha estancia dunha noite para dúas persoas, de sábado a domingo, nas Cabanas da Ulla sorteo2

Queremos saber para que usas Carné Xove.

Para participar tes que:

1. Subir unha Story a Instagram dalgún produto/servizo adquirido co desconto do Carné Xove
2. Utilizar o cancelo (hashtag) #CarnéXove, mencionar a @xuventudegalicia e indicar o nome do establecemento/marca onde fixeches a compra (se ten Insta, menciónaa tamén)
3. Facer captura da participación e enviala a @xuventudegalicia por mensaxería privada de Instagram.

Importante: poden participar aquelas persoas mozas galegas co Carné Xove vixente.

O sorteo realizarase o 29 de abril!!

O xurado do concurso Lingua de namorar 2021 reuniuse o venres 26 marzo para elixir as mensaxes gañadoras das categorías A e B, de entre aquelas mensaxes que resultaron máis votadas polo público. Son as seguintes:

 

Mensaxes gañadoras da categoría A

 

1º premio: Penso en ti, de María Rey Villar (A Coruña)

En cada noite de primavera,
No solpor en Cabo Vilán,
Salvaxe como alecrín dourado,
Cando nas buguinas escoito o mar,

Cando orballa na cidade,
En cada verso de “Ti e máis eu”,
No claro luar da noite,
Pola mágoa dun adeus.

No danzar das bolboretas,
Depenicando unha flor,
Escoitando bater as ondas,
Lembranza do meu amor.

 

2º premio: Sol e Lúa, de Lucas Paz González (A Coruña)

Vivía sol no eterno baleiro
Luceiro no escuro vivía na nada
Antollo do sino Lúa xurdiu
Escura na luz vivía sen nada.

Sol alumou a Lúa
Lúa virou cara Sol
Sol frío e Lúa velada
Na eclipse xuntos estaban.

 

3º premio: Amar mentres a vida avanza lento, Lara Hernández Iglesias (A Pobra do Caramiñal, A Coruña)

E só este día é noso. Faime un sitio onda ti. Deixa que me acubille nos teus brazos mentres a vida avanza lento. Deixa que nos perdamos neste mundo compartido e falemos de alegres lembranzas, da elemental verdade que fai xustiza nuns corpos que aman.

 

Mensaxes gañadoras da categoría B

 

1º premio: Rea(r)mar, de Lara Álvarez Álvarez (Redondela, Pontevedra)

Esquecín de onde veño,
esquecín quen son,
esquecín amar o que fago,
esquecín.
Tiven que recuperar os meus adentros,
afondar nos meus máis profundos sentimentos.
Tapáronme a boca,
borráronme as mans,
aloxáronme da vida,
e aínda así
puiden atopar-
me
te
nos.

 

2º premio: O fío da vida, de Leticia Cid Cid (San Cibrao das Viñas, Ourense)

A túa última folla caduca
segue prendida no lene baile
da derradeira aperta.

O meigo recendo das sabas
cubriuse de choros
tan sinceros coma crus.

Onde o espazo e o tempo se ausentan,
perdura a melodía
ao ritmo das badaladas.

Espérame á beira da noite.
Guiaranme os carreiros da pel,
os teus átomos amolecidos
baixo a certeza do amor.

 

3º premio: KÓX3G∆S, de Andrea López Otero (Pantón, Lugo)

A xema dos seus dedos rozando a palma da súa man.
[...]
A mente en branco.
Os ollos pechados.
Primeiro sorrisos, ollos.
Palabras.
Sorrisos, ollos.
Sorrí.
Morde os beizos.
Un nome. Dous nomes.
Dous. Un. Beizos. Mans.
Os seus beizos.
As súas mans.

 

O xurado de Lingua de namorar 2021 preseleccionou, na súa xuntanza do 26 de marzo, seis mensaxes participantes na categoría C do concurso, mensaxes que pasaron á fase de votación pública en IG, da que resultou gañadora ao recibir o maior número de "gústame" a seguinte:

 

José María Trigo González (Cambados, Pontevedra)

@azrael.musico.medicina

 

Saudando a vida e como a serpe, dobrarnos.
Ti madeira eu cordada d'arco.
Frecha tinguida de Eros
a diana que nos están roubando
entre feches e perimetrias
esta frecha vai voando.

 

O obxectivo principal de Lingua de namorar, organizado pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado e pola Secretaría Xeral de Política Lingüística, é dinamizar o uso da lingua galega entre a mocidade nas súas relacións persoais e nas novas tecnoloxías, nomeadamente en internet e na mensaxería instantánea.

 

 


bases


categoriaA categoriaB BotonC 2