Premios e concursos (125)

O obxectivo dos premios Sony World Photography Awards é establecer unha plataforma para o desenvolvemento continuo da cultura fotográfica. Con este obxectivo, os premios brindan o seu recoñecemento ás grandes contribucións á fotografía no pasado a través do premio Outstanding Contribution to Photography, e participan ademais na procura de novos talentos do futuro, brindándolles a oportunidade de que se fagan coñecidos e participen en exhibicións en todo o mundo.

Co seu alcance inigualado, os Premios Sony World Photography Awards levan a traxectoria profesional dos fotógrafos ao seguinte nivel. Desde o comezo, os Premios defenderon a inclusión e o acceso ao ter entrada gratuíta. Os Premios, que ofrecen unha perspectiva da fotografía actual en toda a súa diversidade, destacan aos fotógrafos que contan as historias do noso tempo.

O tema da categoría xuvenil deste ano é "A través dos teus ollos". Cal é a túa percepción (e a da túa xeración) do mundo? Desde a familia ata a contorna local e a vida cotiá, móstranos cales son, a través dos teus ollos, os suxeitos e temas que queres fotografar e compartir. Sen importar o xénero, a técnica ou o tema, queremos ver as túas fotografías. Podes participar con ata tres imaxes en forma gratuíta.

Os fotógrafos poden participar con ata tres imaxes relacionadas co tema.

Requisitos
Mozos de entre 12 e 19 anos que presenten imaxes individuais tomadas en 2023.

Dotación
-Equipo de imaxe dixital de Sony
-Voo e aloxamento para a entrega de premios en Londres
-Revisión do portfolio
-Certificado
-Trofeo

O prazo de inscrición estará aberto ata o 5 de xaneiro de 2024.

Máis información
https://www.worldphoto.org/ 
https://www.sony.es/ 

A Asociación Cultural Cultura Aberta de Carral convoca o VI Concurso de fotografía Manuel Ferrol. Este concurso contempla entre os seus obxectivos reivindicar a figura e obra do fotógrafo Manuel Ferrol representativo de toda unha época da cultura galega inspirándose na súa obra.

As temáticas deste concurso serán: retrato, reportaxe e tradición. Queda á libre elección das persoas participantes o tipo de técnica a empregar (analóxica ou dixital) e a modalidade, branco e negro ou cor. Cada participante pode presentar un máximo de 4 fotografías.

As fotografías presentaranse obrigatoriamente en papel fotográfico, cun tamaño mínimo de 18 cms no seu lado menor e de 40 cms no seu lado máximo. Por tanto, o máximo é 40X40 cms e o mínimo 18X18 cms. As obras presentaranse baixo o sistema de plica, en dous sobres:
-Nun sobre (protexido con algún tipo de soporte ríxido, coidando que non se altere a superficie e non sufra danos) incluiranse a/s fotografía/s co título e pseudónimo da persoa autora por detrás.
-No outro sobre, totalmente pechado, que levará no seu exterior exclusivamente o pseudónimo incluirase a seguinte documentación: fotocopia do DNI ou pasaporte, datos do participante (nome, dirección, teléfono, e-mail, pseudónimo utilizado para presentar a fotografía e a Declaración responsable cuberta e asinada.

Entre todas as obras presentadas o xurado seleccionarán 25 fotografías, que pasarán a formar parte da exposición do concurso que se celebrará no Concello de Carral, sendo inaugurada o día da entrega de premios desta VI edición.

Requisitos
Pode participar calquera profesional ou afeccionado/a maior de 18 anos, ou menores de idade debendo presentar neste caso a correspondente autorización asinada polo seu titor/a ou representante legal para a participación no concurso.

Dotación
Primeiro premio: 1.000 €
Segundo premio: 400 €
Terceiro premio: 200 €
O xurado poderá outorgar mencións honoríficas, sen valor económico, atendendo á calidade das obras.

O prazo de inscrición estará aberto ata o 28 de decembro de 2023.

Máis información
https://culturaaberta.gal/ 
Bases 
concursofotografiamanuelferrol@culturaaberta.gal 
698 13 67 86 - 636 32 64 25
Casa da Cultura de Carral
Rúa Paleo, 17 - 15175 Carral, A Coruña

A "Asociación Meteorológica Española" (AME), en colaboración con "Tiempo.com", convoca o concurso "Foto-otoño 2023"

Poden participar neste concurso todas as persoas que o desexen, de calquera nacionalidade ou idade. Cada concursante poderá presentar un máximo de cinco fotografías tomadas durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2023. Para participar deberanse realizar estes dous pasos:
-Subir as fotografías á Galería Fotometeo da AME
-Enviar o Formulario de participación, onde se indicará os títulos de cada unha das fotografías, que deberán coincidir cos que lles asignara en Fotometeo.

As fotografías deberán ser de temática específicamente meteorolóxica (deberán mostrar nubes e/o fenómenos meteorolóxicos como obxecto principal), e ter suficiente calidade de imaxe. Os arquivos subiranse a Fotometeo en formato .jpg, cunha resolución de entre 1000 e 1024 píxeles polo seu lado maior, e un tamaño de arquivo máximo de 500 kB. Ao subir as fotografías á galería, os campos de Título, Lugar e data (día) e Nome e apelidos do autor/para deberán quedar correctamente cubertos. Os arquivos subidos á galería deberán conservar os seus datos EXIF orixinais. As fotografías poderán ser en cor ou en branco e negro, e estar sen retocar ou recibir lixeiros axustes (luminosidade, contraste, sobreexposición, subexposición, eliminación de manchas, redución do ruído, recortes etc.), incluíndo o tratamento HDR, sempre que a edición non afectase substancialmente á naturalidade da imaxe, nin a afaste excesivamente da realidade. As fotografías nocturnas de ceos estrelados ou, en xeral, de temática astronómica, tampouco serán admitidas.

Dotación
-Unha gratificación de 150 euros.
-Un diploma acreditativo.
-Un libro para elixir entre:
“Atlas de Nubes e Meteoros” de José Antonio Quirantes e José Antonio Gallego.
“Física do caos na predición meteorolóxica”, de Carlos Santos Burguete.
-Outro libro para escoller entre os seguintes:
“Calendario meteorolóxico” de AEMET
“Atlas Climático Ibérico”, de AEMET e IPMA.
“Climatoloxía de Descargas Eléctricas e de Días de Tormenta en España”, de José Ángel Núñez, Jesús Riesco e Manuel Mora
“A Meteoroloxía nos Refráns”, de Luisa Hurtado.
“Física da Atmosfera”, de Ernesto Cid.
“Aemet na Antártida”, de Manuel Bañón e Francisco Vasallo.
“Selección de especies de interese fenológico na Península Ibérica e Illas Baleares”, de Lourdes Martínez Núñez, Juan Antonio de Cara e outros.
-Un exemplar da revista “Tempo e Clima” da AME coa súa fotografía publicada e unha subscrición por un ano á edición dixital da revista.

Premio adicional: “A foto do ano”
As fotografías gañadoras dun dos meses para os que se poden presentar fotografías entrarán a participar no premio anual “A foto do ano 2023”, xunto coas demais gañadoras de cada un dos meses de 2023 das demais edicións dos concursos estacionais. O autor da mesma recibirá un diploma acreditativo e unha gratificación económica de 200 euros.

O prazo de inscrición estará aberto ata o 10 de decembro de 2023.

Máis información
https://ame-web.org/ 
Bases 
fotoconcursos@ame-web.org 

XV Premio Atlante

Out 24, 2023

Poderán participar todos os e as artistas nacionais e estranxeiros que o desexen. As obras deberán estar executadas necesariamente en calquera dos sistemas e técnicas gráficas, incluídos os procedementos dixitais e electrográficos, que
considere conveniente o artista.

Admitiranse como máximo dúas obras por autor. O tamaño do papel será de 38 cm x 28 cm. O artista poderá utilizar as tintas e matrices que estime conveniente para estampar os orixinais. Os gravados serán inéditos e sen ser editados nin numerados. Os premios outorgados traen consigo a edición das obras premiadas en 25 exemplares e máis dúas probas de artista e a súa entrega á Fundación Museo de Artes.

Os gravados enviaranse sen enmarcar, convenientemente protexidos á Fundación Museo das Artes do Gravado. Lugar de Outeiro, número 52, Artes, Concello de Ribeira, C.P.: 15969, (A Coruña), indicando no sobre “NO COMMERCIAL VALUE”.

Dotación
1 Premio Ramiro Carregal de gravado de 5.000 €
3 premios dotados con 2.500 € cada un
1 un premio especial Pedras de Santiago de 2.000 € para un artista nacido ou residente en Galicia
1 premio especial Manuel Ayaso para artistas menores de 25 anos na data da convocatoria do premio dotado con 2.000 €

O prazo de inscrición estará aberto ata o 31 de maio de 2024.

Máis información:
https://www.fundartes.gal/ 
premioatlante@fundartes.gal 
981 871 342

La Vienísima convoca o quinto Concurso Internacional de Postais Do Nadal "Full Color Xmas". Unha iniciativa en liña que xorde co anhelo de dar visibilidade ao colectivo LGBTIQ durante estas festividades de inverno e que busca, entre outros obxectivos: potenciar o respecto á diversidade, reivindicar os diferentes modelos de familia existentes, fomentar a cultura desde unha perspectiva máis inclusiva, e servir de plataforma para artistas e persoas amantes da arte.

Poderá participar calquera persoa física, calquera que sexa a súa nacionalidade que, á data de peche do prazo de admisión de obras, teña como mínimo 16 anos.

A presentación haberá de ser individualizada sen que se admitan obras en colaboración ou colectivas. Cada participante poderá presentar ata un máximo de dúas postais. As obras deben ser remitidas en formato JPEG (máximo 5 MB), cunha resolución mínima de 200 ppp e un tamaño de 15x15 cm. Valorarase a creatividade e a innovación da técnica utilizada e a forma en que se transmite a mensaxe. O título da postal tamén será valorado baixo estes criterios.

As persoas participantes deben enviar o traballo a través do formulario que se facilita no seguinte link: https://forms.gle/DmgFTgZATYzzRbzeA

De acordo coa valoración do xurado profesional, seleccionarase a mellor postal que será premiada con 250 €. Apostal que reciba un maior impacto popular (a través de redes sociais, web, formulario,...) será dotada con 50 €.

O prazo de inscrición estará aberto ata o 2 de decembro de 2023 ata as 23:59, hora austríaca.

Máis información
https://www.lavienisima.com/ 
Bases 
Inscrición 
lavienisimafcx@gmail.com 

Un ano máis, o Premio de Arte Bodega ENATE convócase co obxectivo de apoiar a artistas non consagrados cunha traxectoria contrastable e maiores de 18 anos. As obras, que deberán ser inéditas e de temática e técnica libre, terán que ter unha medida non inferior a 100 cm, nin superior a 180 cm en todos os seus lados.

Coas 40 obras finalistas e outras seleccionadas polo xurado, realizarase unha exposición na Sala de Arte de ENATE, entre febreiro e o 30 de abril de 2024, aberta de luns a sábado, nos horarios de visita á adega.

Outorgarase un único premio de 12.000 € e ademáis o gañador recibirá 24 botellas do viño seleccionado por Bodega ENATE etiquetadas coa obra gañadora.

O prazo de inscrición estará aberto ata o 14 de xaneiro de 2024.

Máis información
https://www.enate.es/ 
Bases 
Inscrición 

Casar de Cáceres lanza a trixésima edición do seu certame máis lonxevo. Tras varios anos nos que a demanda por parte de fotógrafos de fóra do país foi crecendo, desde a organización decídese dar cabida oficial á participación internacional, con motivo da conmemoración do seu 30 aniversario.

Un certame aberto xa á participación de calquera fotógrafo, profesional ou afeccionado maior de idade, ata o próximo 29 de decembro de 2023, e cuxa temática será libre, tendo en conta exclusivamente criterios de calidade técnica e artística, segundo reza nas súas bases. A concorrencia pode darse por correo electrónico ou postal, enviado a fotografía tanto en arquivo dixital como sobre soporte ríxido, á dirección de email certamenfotocasar23@gmail.com ou á propia Universidade Popular 'Helénides de Salamina'.

Dous premios xerais de 600 e 300 euros, máis un premio específico para a fotografía local conformarán o palmarés desta nova edición do certame, xunto coa exposición das fotografías seleccionadas, cuxo revelado correrá a cargo da organización.

Máis información
http://upcasardecaceres.es/ 
Bases 

O I.E.S. Castillo de Luna (Badajoz, Estremadura) convoca o XXXIV Premio Luis Landero de narracións curtas. Só se admitira un máximo de cinco relatos por centro educativo para cada categoría (cinco para a categoría infantil e cinco para a categoría xeral).

O tema será libre e as narracións non excederán de dez páxinas escritas a unha cara con interliñado dobre e tipo de letra Times New Roman, tamaño de 12 puntos. Só se admitirán narracións orixinais non premiadas noutros concursos e non presentadas simultaneamente a outros certames. Os traballos estarán avalados por un profesor pertencente ao mesmo centro que o alumno, e que dea fe de que o alumno é o autor dos devanditos textos.

A presentación será exclusivamente por correo electrónico a premiolandero@educarex.es . No asunto figurará o título do relato e a categoría (INFANTIL ou XERAL).

Requisitos
Poden participar os alumnos matriculados en centros de secundaria de todo o Estado Español e de países hispanoamericanos, sempre que non superen os 21 anos de idade.

Dotación
Establécese un primeiro premio de 600 euros e dous accésits de 300 euros cada un, placa e publicación por parte do Plan de Fomento de la Lectura (Junta de Extremadura). Un dos accésits pertencerá á categoría infantil (1º e 2º de ESO).

O prazo de presentación dos traballos estará aberto ata o 19 de xaneiro de 2024 ás 23:59 horas.

Máis información
https://educarex.es/ 
Bases 
premiolandero@educarex.es 

Bilbao International Art & Fashion convoca este concurso internacional bianual de deseño de moda concibido para dar por centos de deseñadores emerxentes de moda a oportunidade de expresar e mostrar ao mundo o seu imaxinario único e persoal. A curiosidade pola forma e a figura, a fascinación pola cor ou a inquietude por certas referencias culturais, desde arquitectos e escultores ata artistas contemporáneos inspiran as coleccións destes novos talentos.

O tema é libre, aínda que os traballos presentados deberán achegar como valor engadido algunha relación co mundo da arte desde o punto de vista histórico ou creativo, pola súa propia inspiración ou por referencias concretas: estampaxe, volumes, detalles.

Os participantes poderán presentarse en dúas categorías distintas:
CATEGORÍA A: Deseño de pezas de vestir
Presentarase un único portfolio encadernado en tamaño DIN A3 (42cm x 29’7cm) que inclúa o seguinte mínimo obrigatorio:
a) Os bosquexos de tres outfits. Cada bosquexo deberá incluír como mínimo unha representación de fronte e de costas. A técnica dos bosquexos é libre.
b) Nome da colección.
c) Tema de inspiración.
d) A súa relación co mundo da arte.
e) Proceso creativo e de elaboración.
Un dos outfits deberá presentarse completamente terminado.

CATEGORÍA B: Deseño de complementos
Presentarase un único portfolio encadernado en tamaño DIN A3 (42cm x 29’7cm) que inclúa o seguinte mínimo obrigatorio:
a) Os bosquexos de tres complementos (zapatos, bolsos, xoias, chapeus, cintos, lentes…)
b) Cada bosquexo deberá incluír como mínimo unha representación frontal e lateral das pezas. A técnica dos bosquexos é libre.
c) Nome da colección.
d) Motivo de inspiración.
e) A súa relación co mundo da arte.
f) Proceso creativo e de elaboración.
Un dos complementos deberá presentarse completamente terminado.

Requisitos
Mozos de calquera nacionalidade cunha idade comprendida entre os 18 e 35 anos.

Dotación
- 10.000 € ao primeiro clasificado na Categoría A “Deseño de pezas de vestir”
- 10.000 € ao primeiro clasficado na Categoría B “Deseño de complementos”
- 5.000 € ao mellor traballo presentado por un deseñador que desenvolva a súa actividade na Comunidade Autónoma Vasca.
Os 30 finalistas que así o desexen, terán a opción de participar no noso programa de “Portfolio Consulting” da man de Elisa Palomino, co obxectivo de orientarlles nas súas carreiras profesionais.

O prazo de inscrición estará aberto ata o 15 de decembro de 2023.

Máis información
https://biaaf.com/ 

A Universidade Complutense de Madrid en colaboración coa Facultade de Filoloxía, co propósito de estimular e recoñecer a creación literaria entre os estudantes universitarios, convoca o Premio Complutense de Literatura 2024 que terá dúas modalidades: Narrativa e Poesía.
- Narrativa. Presentarase unha novela ou unha colección de relatos, cunha extensión de entre cen e cento cincuenta páxinas.
- Poesía. Presentarase unha obra poética ou unha colección de poemas, cunha extensión que non poderá exceder de seiscentos versos, nin ser inferior aos catrocentos.

Cada autor/para poderá presentar cantas obras estime oportuno. Os orixinais remitiranse á Unidade Técnica de Cultura do Vicerreitorado de Cultura, Deporte e Extensión Universitaria, da UCM a través das seguintes vías:
- Mediante presentación no Rexistro Xeral da UCM ou calquera dos seus Rexistros Auxiliares.
- Por correo certificado ó seguinte enderezo: Unidade Técnica de Cultura, Vicerreitorado de Cultura, Deporte e Extensión Universitaria, Universidade Complutense de Madrid, Pavillón de Goberno, C/ Isaac Peral, s/n, 28015 Madrid, España.

Requisitos
Poderán participar estudantes universitarios ou egresados de calquera universidade española ou estranxeira, cunha idade comprendida entre os 18 e os 35 anos na data de peche do prazo de admisión de obras.

Dotación
Cada un dos premios terá unha dotación de 3.000 € (cantidade á que se lle aplicarán as retencións previstas na Lexislación Tributaria) e o compromiso de publicación da obra por Edicións Complutense, así como da promoción e publicidade da mesma.

O prazo de presentación de orixinais estará aberto ata o 5 de febreiro de 2024.

Máis información
https://www.ucm.es/ 
uceu@ucm.es
91 394 1034