Premios e concursos (80)

En homenaxe ao ilustre polígrafo desta Villa, José Vise e Clavijo, (1731 – 1813), autor entre outras obras da «Historia Natural da Illas Canarias», as Concellerías de Medio Ambiente e Turismo do Concello de Los Realejos en Tenerife convocan « Naturviera» – Concurso de Fotografía de Natureza.

O concurso versará sobre “Natureza silvestre”, establecéndose un reparto de ata 9.000 € en premios.

Participantes

No concurso poden participar todos os fotógrafos, afeccionados ou profesionais, que o desexen, maiores de 18 anos, con independencia da nacionalidade e lugar de residencia, e que estean interesados na fotografía de natureza. Ao mesmo poden presentarse todo tipo de fotografías a cor que realcen a beleza, singularidade ou espectacularidade dos valores naturais do noso planeta. Os menores de 18 anos só poderán presentarse á Categoría G, prevista na cláusula III das presentes bases.

A inscrición a este concurso é gratuíta e en ningún caso poderán participar aquelas persoas vinculadas á organización do concurso.

Convocatoria 

O prazo de inscrición no concurso será desde o día 1 de xullo de 2022 ata as 23:59 horas do día 15 de outubro de 2022, ambos inclusive. Con anterioridade ou posterioridade ás devanditas datas non se admitirá ningún traballo.

O concurso será de carácter aberto e gratuíto e este convocarase polos medios que se consideren máis oportunos, para os efectos de outorgar a máxima difusión e facilitar a participación, entre os que se atopan, portais web de concursos fotográficos, asociacións de fotógrafos de Natureza, a páxina web municipal, prensa, radio, etc.

Presentación de fotografías: Do 1 de xullo ao 15 de Outubro.

 

Bases « Naturviera» – Concurso de Fotografía de Natureza.

Consultas: info@naturviera.com

 

Convocado o concurso de curtametraxes "AsPontes en Curta" co obxetivo de promocionar Galicia e a súa  lingua.

As  curtametraxes participantes deben ser rodadas en Galicia e en galego e non ser anteriores a 2018 (inclusive), podendo tratar sobre calquera temática e xénero cinematográfico.

Prazo de presentación: ata 3-07-2022

Máis Información:

 

A Universidade de Vigo xunto con AJE Pontevedra organizan o concurso Crea economía social 2022.

Unha iniciativa que pretende fomentar o espírito emprendedor a través da creatividade das persoas e sobre a base dun enfoque integral (social, económico, ambiental, cultural…).

Esta iniciativa consiste en que as persoas interesadas presenten unha idea de negocio con base en principios de economía social.
Para participar deberán entregar en contacta@creaeconomiasocial.com o formulario que aparece na páxina web do concurso www.creaeconomiasocial.com ou un vídeo de non máis de 1 minuto coa descrición da idea de negocio, a necesidade que cobre, o produto ou servizo que comercializa,...

Coa finalidade de resolver as dúbidas antes de presentar a candidatura, o 7 e 13 de xuño ás 16:30 horas organízanse uns talleres de Design Thinking para abordar ideas de forma creativa:

MARTES 7 DE XUÑO de 16:30 a 19:00 h;

Taller I: DT para solucionar problemas identificados

Taller II: DT para o deseño de produtos e servizos adaptados a unha realidade social e económica.

LUNS 13 DE XUÑO de 16:30 a 19:00 h;

Taller III: DT para deseño de procesos de compra e venda

Taller IV: casos de éxito

Inscricións ata o 6 de xuño ás 14:00 horas

Ligazón de inscrición: https://bit.ly/creaideas22

Máis información en: contacta@creaeconomiasocial.com

O Concelo de Ribeira convoca a IX edición do Concurso Internacional de novela curta “Cidade Centenaria de Ribeira”

Poderán concorrer ao certame de novela curta todas as persoas, maiores de idade, de calquera nacionalidade e/ou residencia, cun único traballo en lingua galega (empregando a normativa ortográfica e morfolóxica aprobada pola RAG en 2003) de temática libre, orixinal e inédito, non excluíndose a gañadores/as de anteriores edicións.

A obra, cunha extensión mínima de 80.000 caracteres e máxima de 140.000 caracteres con espazos, presentarase por quintuplicado en exemplares separados, mecanografados por unha soa cara (tipo de letra Times New Roman, tamaño 12), debidamente grampados ou encadernados co título e pseudónimo, sen firma ou calquera outro elemento que poida ser identificador do/a autor/a.

Os traballos, citando “IX Concurso Novela Curta Cidade Centenaria de Ribeira” remitiranse a: Concello de Ribeira, Rexistro Xeral. Á/a da Área de Cultura, Praza do Concello, s/n. 15960 Ribeira. A Coruña. España.

Premio: 3.000 €
Prazo: 23 de marzo de 2023

Máis inforamción no BOP da Coruña do 2 de xuño de 2022

Youtubeiras 2022

Xul 07, 2022

Os premios Youtubeiras teñen como finalidade ser acicate da creación no Youtube en galego con temáticas e formatos diversos, así como promover e visibilizar os diferentes perfís de persoas creadoras na Rede.

Poden optar a estes premios todas as persoas maiores de 14 anos con canles de Youtube autoproducidas. No caso de que a persoa participante sexa menor de idade, esta inscrición irá acompañada da autorización do pai/nai ou titor/a legal mediante o documento que se facilita na web do proxecto Youtubeiras (www.youtubeiras.gal).

As canles de Youtube inscritas ao concurso teñen que:
- Ter como mínimo un vídeo subido a partir do 22 de outubro do 2021 co cancelo #youtubeiras.
- Non ter restricións de privacidade.
- Os títulos, as descricións e os subtítulos permanentes (de habelos) teñen que estar en galego.
- Estes vídeos poden conter subtítulos de activación opcional no Youtube noutras linguas.

As canles de Youtube presentadas deben ter a maioría dos vídeos en galego.
Non se poden presentar listas de reprodución aos premios.
Fican expresamente excluídos os traballos que promovan unha mensaxe violenta, denigrante ou ofensiva.

O prazo para inscribir as canles nos Premios Youtubeiras é do 27 de setembro de 2022 ao 15 de novembro de 2022 ás 23.59 h. A participación está aberta ao ámbito internacional e é de balde.
As persoas participantes deben inscribirse a través do formulario que figura na web www.youtubeiras.gal e indicar a URL da canle.
Cada creador/a pode inscribir máis dunha canle.

Establécense 8 premios: 7 valorados en 1000 € e un de 500 €. Un total de 7500 € en premios.

Os premios son:

CANLE, dotado con 1000 €. Optan a este premio as canles inscritas. Valorarase a calidade dos contidos, a calidade lingüística, a creatividade, a periodicidade dos contidos, a creación e o mantemento de comunidade (uso doutras redes sociais, identidade da canle e imaxe coidada, colaboracións, creacións colectivas…) e a repercusión do contido no Youtube, noutras redes sociais e nos medios de comunicación.

YOUTUBEIRA/O, dotado con 1000 €. Optan a este premio as persoas creadoras das canles inscritas. Valorarase a capacidade da/o youtubeira/o de crear contido de referencia, a súa capacidade comunicativa, a súa calidade lingüística e creativa. Tamén se valorará a calidade dos contidos, a súa periodicidade e a súa repercusión na sociedade.

YOUTUBEIRA/O REVELACIÓN, dotado con 1000 €. Poderán optar a este premio todas aquelas persoas que non se inscribisen nos Premios Youtubeiras nin fosen propostos no Premio do Público en ningunha das edicións e que presenten unha canle que conteña polo menos un vídeo subido logo do 22 de outubro de 2021. Valorarase a capacidade de xerar novas temáticas, ideas, formatos e contidos.

VÍDEO, dotado con 1000 €. Optan a este premio os vídeos que compoñen as canles presentadas e que están subidos entre o 22 de outubro de 2021 e o 15 de novembro de 2022. Valorarase a calidade dos contidos, a calidade lingüística, a creatividade e a capacidade de transmitir a mensaxe.

CALIDADE LINGÜÍSTICA, dotado con 1000 €. Optan a este premio as canles inscritas. Valorarase a calidade e o coidado da lingua na canle (en todas as súas variantes dialectais) a nivel fonético, gramatical e lexical.

PIONEIRO, dotado con 1000 €. Optan a este premio as canles inscritas. Valorarase o feito de que se introduza a lingua galega nun campo no que é pouco usada no Youtube.

REDE, dotado con 1000 €. Optan a este premio as canles inscritas. Volararanse aquelas canles que teñan a capacidade de crear e fortalecer a rede virtual (crear comunidade a través do Youtube e doutras redes sociais vinculadas) ou a rede real (crear vídeos de xeito colectivo e/ou promovidos polo tecido asociacionista).

DO PÚBLICO, dotado con 500 €. Este premio outorgaráselle ao vídeo máis votado proposto polo público. Resultará gañador aquel vídeo que despois dun proceso de votación na Rede e da ratificación do xurado, consiga máis votos (ver anexo específico para o premio do público).
Cada persoa participante só pode recibir un premio e ser finalista en dúas categorías. Ningún dos premios quedará deserto. Todas as categorías terán tres finalistas. Pode haber premios compartidos se o xurado así o considera.

Poderán facerse as propostas do Premio do Público a través do formulario que está habilitado na web (www.youtubeiras.gal). O vídeo gañador dependerá das votacións do público e non do número de veces que foi proposto a través do formulario habilitado para propoñer candidaturas neste premio.
Os vídeos propostos polo público deben reunir os mesmos requirimentos especificados nas bases xerais:

Con todas as propostas recibidas crearase un formulario de votación que se difundirá nas redes sociais do proxecto e que estará habilitado dende o 18 ao 25 de novembro de 2022 ás 23.59 h.

Os 3 vídeos que reciban máis votos nese prazo serán os finalistas do Premio do Público e o xurado ratificará a dita votación atendendo as bases xerais.

O Premio do Público está valorado en 500 €.

Máis información https://youtubeiras.gal/Bases/ 

Youtubeiras é unha iniciativa organizada polos servizos de normalización lingüística dos concellos da Baña, Ames, Moaña, Negreira, Pontevedra, Rianxo, Ribadeo, Rois, Santiago de Compostela, Teo e O Grove, a Deputación da Coruña e as universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo.

A Deputación de ourense convoca a XIX edición do Premio de ilustración e narración “Pura e Dora Vázquez” de literatura infantil e xuvenil, nas modalidades de narración e ilustración.

A) Bases modalidade narración:
A este premio poderán concorrer todos aqueles autores de calquera nacionalidade que presenten os seus orixinais en lingua galega. As narracións que se presenten terán temática libre, sempre adaptada a un público infantil ou xuvenil, e os textos presentados
serán inéditos e totalmente orixinais. Coas seguintes características:
Os textos terán unha extensión mínima de 25 páxinas e máxima de 100 páxinas, formato A4, sempre escritos en programa Word, fonte tipográfica Times New Roman, tamaño de letra 12 puntos e interlineado 1,5.
Para esta modalidade de narración establécese un premio de 1.500 €.
O prazo de presentación de orixinais estará aberto ata o 20 de xullo de 2022.

B) Modalidade ilustración:
Poderán concorrer ao premio ilustradores de calquera nacionalidade que presenten a súas ilustracións e orixinais, non menos de dez, tomando como base o texto premiado na modalidade de narración deste «XVI Premio Pura e Dora Vázquez» de narración xuvenil.
As ilustracións deberán adaptarse ao tamaño do libro, que será o seguinte:
a) Ilustración de portada: 145 x 210 mm, tamaño visible da portada co libro pechado, sen sangue. 513,6 x 216 mm, tamaño total incluído solapas, contraportada e sangue.
b) Ilustracións interiores: 296 x 216 mm, sobre páxina con sangue.
O prazo de admisión de orixinais estará aberto ata o 30 de setembro de 2022.
Para esta modalidade de ilustración establécese un premio de 1.500 €.

A presentación dos orixinais, tanto para ilustración coma para narración, unicamente poderá realizarse do seguinte xeito:
a) De maneira presencial, entregando un exemplar da obra en sobre pechado indicando no seu exterior «Premio Pura e Dora Vázquez, modalidade de narración ou ilustración, na oficina de asistencia ao cidadán en materia de rexistros.
b) Remitindo por correo certificado o exemplar da obra en sobre pechado, indicando no seu exterior «Premio Pura e Dora Vázquez, modalidade de narración ou ilustración», ao seguinte enderezo:
Deputación Provincial de Ourense
Rexistro Xeral
Rúa do Progreso, 32
32003 Ourense
As obras remitidas irán asinadas exclusivamente con pseudónimo.
Dentro do sobre introducirase outro sobre pechado en cuxo exterior figurará o pseudónimo do autor e título da obra, e no seu interior os seguintes datos: título da obra, nome e apelidos e pseudónimo do autor, enderezo postal, teléfono, enderezo electrónico e unha fotocopia do DNI.

Máis información no BOP de Ourense do 1 de xuño de 2022 e en www.depourense.es 

Desde Asturias, o Concello de Mieres convoca o Certame de Relato Curto Eugenio Carbajal.

O obxectivo deste certame é fomentar a literatura como forma de participación entre as persoas mozas, de idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos, e favorecer a difusión e o coñecemento do Concello de Mieres.

Poderán participar todas as persoas que o desexen cuxas idades estean comprendidas entre os 18 e 30 anos, sen importar a nacionalidade

Poderán concorrer ao Certame traballos que estean escritos en español ou en asturiano, que sexan orixinais e non fosen publicados nin en papel, nin na internet, nin tampouco premiados en ningún outro concurso literario.

O prazo de presentación de orixinais estará aberto ata o 30 de novembro de 2022.

O premio é de 1.500 €

O correo electrónico ao que se deberán enviar os traballos é eugeniocarbajal2022@ayto-mieres.es

https://www.mieres.es/cultura/concursos-certamenes-premios/certamen-relato-corto-eugenio-carbajal 

A Universidade de Vigo e AJE Pontevedra no marco da Rede Eusumo organizan a 2ª edición do concurso de ideas:

CREA ECONOMÍA SOCIAL

Participantes: Calquera persoa ou grupo que teña unha idea de empresa de economía social para a súa implantación na Comunidade Autónoma de Galicia. En concreto, o concurso esta deseñado para a participación de:

Estudantes do Campus CREA de PONTEVEDRA
Persoal Docente e Investigador (PDI) do Campus CREA de PONTEVEDRA
Persoal de Administración e Servizos (PAS) do Campus CREA de PONTEVEDRA
Persoas emprendedoras en xeneral.

Obxectivo: premiar as mellores ideas de negocio baseadas en principios de economía social do estudantado, Persoal Docente e Investigador (PDI) e Persoal de Administración e Servizos (PAS), ademais de:

Identificar e recoñecer as ideas e iniciativas de emprendemento innovadoras.
Dar visibilidade entre o alumnado do campus crea das iniciativas de emprendemento actuais.
Fomentar o espírito emprendedor a través da creatividade das persoas participantes e sobre a base dun enfoque integral (social, económico, medioambiental, cultural…)
Difundir a cultura emprendedora, o talento, a innovación, a difusión do coñecemento e a transferencia de información.
Data límite para presentar a candidatura: ata o mércores 21 de xuño de 2022.

Premios:

Mellor idea de negocio en artes, comunicación e creatividade.
Mellor idea de negocio en educación, innovación social e xestión pública
Mellor idea de negocio en deporte, saúde e benestar
Mellor idea de negocio en medio ambiente e natureza

Para participar: entregar en contacta@creaeconomiasocial.com o formulario de candidatura que aparece na páxina web do concurso www.creaeconomiasocial.com ou un vídeo de non máis de 1 minuto coa descrición da idea de negocio, a necesidade que cubre, o produto ou servizo que comercializa.

Asesoramento previo a presentar a candidatura: as persoas que desexen participar contarán cun servicio de apoio que lles axude a resolver as súas dúbidas antes de presentar a candidatura. Para poder solicitar este asesoramento terá que escribir a contacta@creaeconomiasocial.com deixando os datos de contacto. Tamén poderán participar nunha serie de talleres nos que aprender a identificar problemas, deseñar produtos e servizos adaptados á realidade social e económica, deseñar procesos de compra e venda e coñecer casos de éxito.

Para máis información: www.creaeconomiasocial.com

A Concellería de Mocidade do Concello de Las Rozas organiza o 16º Concurso de Artes Plásticas, no que poden participar, de maneira individual, mozos e mozas españois ou residentes en España, non profesionais, entre 14 e 30 anos.

Cada participante só poderá presentar unha obra por categoría e cada obra só se poderá presentar a unha única categoría. As obras presentaranse sen firma e sen nome de autor/a, pero cun título ou lema no dorso. Presentaranse perfectamente embaladas, protexidas e preparadas para expoñer (incluíndo as hembrillas ou enganche para a súa exposición sobre parede).

Cada autor/a entregará un sobre pechado en cuxo exterior figurará o mesmo título ou lema e no seu interior detallaranse os datos persoais do autor/a (nome e apelidos, dirección, correo electrónico, teléfono e idade), xunto cunha fotocopia do Documento Nacional de Identidade.

Admitiranse obras realizadas en lenzo, papel ou cartón lixeiro. Dúas categorías: pintura e debuxo.

Só se admitiran orixinais inéditos das obras, que deberán presentarse sobre cartón pluma ou soporte ríxido lixeiro, cunhas medidas mínimas de 15x21 centímetros e máximas de 50x70 centímetros.

O prazo de admisión das obras será do 12 de setembro ao 7 de outubro de 2022.

As obras enviaranse a: Centro de la Juventud, Avda. Nuestra Señora del Retamar 8, 28232 Las Rozas. Madrid

Premios:
Premio á mellor obra de pintura: 500 euros.
Premio á mellor obra de debuxo: 500 euros.
Premio á mellor obra de autor local: 300 euros

https://www.lasrozas.es/juventud/concursos-rozasjoven/artes-plasticas 

O Centro Galego de Arte Contemporánea convoca o V Premio CGAC de investigación e ensaio sobre arte contemporánea para o ano 2022

Requisitos de participación
Poderá optar a este premio calquera persoa maior de idade, que presente textos inéditos escritos en galego conforme a normativa vixente, en relación con labores de investigación e produción de pensamento en arte contemporánea.

Os textos que se presenten serán de tema libre, sobre aspectos da arte contemporánea, terán un carácter divulgativo e, na medida do posible, evitarase a utilización dunha linguaxe e unha estrutura excesivamente académica. A extensión dos orixinais abranguerá entre 150.000 e 450.000 caracteres, incluídos os espazos. Na portada do texto indicarase exclusivamente o título e/ou lema. Non deberá figurar ningún dato que poida identificar a persoa participante e, polo tanto, que rompa o anonimato.

Haberá un único premio de 3.000 €

O prazo para presentar traballos estará aberto ata o 30 de setermbro de 2022
Poden presentarse a través de https://sede.xunta.es co procedemento CT143A.
Máis información no DOG do 27 de abril de 2022 e en http://cgac.xunta.gal/