Premios e concursos (115)

Cóntocho no aire

Set 21, 2023

Fundación ENAIRE organiza o VI Concurso de Relato Breve "Cóntocho no aire" co obxectivo de contribuír á difusión do mundo aeronáutico, reflectir a súa influencia e importancia na sociedade e dar a coñecer a actividade de ENAIRE.

A participación no concurso, aberta ata o 19 de outubro de 2023, consiste en escribir unha narración orixinal, escrita en español, e cunha extensión mínima de 2.000 e máxima de 2.500 palabras. A temática é libre, pero debe facer referencia a aeroportos, voos, aeronáutica, pioneiros do aire, transporte aéreo ou calquera outra materia relacionada.

Poderán concursar todas as persoas maiores de 18 anos, de calquera nacionalidade, residentes en España.

O premio do concurso consta de 1.000 € para o relato gañador e a publicación da historia na páxina web de Fundación ENAIRE. Así mesmo, difundirase nas redes sociais da Fundación (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram). Ademais, e se o xurado estímao oportuno, poderase conceder un recoñecemento especial dotado con 500 € a un relato finalista, que tamén poderá ser publicado na páxina web de Fundación ENAIRE.

https://fundacionenaire.es/actividad/te-lo-cuento-en-el-aire-vi-concurso-de-relato-breve/ 

Galetiktokers

Set 21, 2023

As áreas de Mocidade e Normalización Lingüística de Ames organizan o certame Galetiktokers.

Categorías. No certame poden participar mozos e mozas a partir dos 13 anos:
- Rapazada dos 13 aos 16 anos (ambas as idades incluídas)
- Mocidade a partir dos 17 anos.
Pode participar calquera persoa, sen ter que ser veciño ou veciña do concello.

Haberá seis premios de 300 euros.
- Dous premios do público: o vídeo con máis “gústame” no perfil de Instagram @xuventudeames en cada unha das categorías.
- Catro premios do xurado: os dous vídeos mellor valorados polo xurado en cada unha das categorías

Os vídeos teñen que estar en lingua galega e deben ser de creación propia a través da aplicación TikTok ou dos reels de Instagram. Será obrigatorio que a lingua teña presenza. Esta presenza da lingua poderá ser oral, escrita ou musical.
A temática é totalmente libre e terán cabida, por exemplo, pezas audiovisuais relacionadas coa música, o humor, o baile, a interpretación, os efectos especiais, o deporte, etc.
A duración dos vídeos estará comprendida entre 15 e 60 segundos.
Non se admitirán vídeos que promovan unha mensaxe violenta, denigrante ou ofensiva.

Para participar no certame solicitarase un formulario de inscrición no correo galetiktokers23@gmail.com e devolverase cuberto e asinado xunto co vídeo.
Todas as pezas admitidas subiranse ao Instagram de Xuventude Ames XA! (@xuventudeames) co cancelo #galetiktokers

O prazo de participación estará aberto ata o 23 de outubro de 2023.

https://www.concellodeames.gal/es 

O Concello da Laracha convoca o concurso de fotografía “A Laracha No Obxectivo”
 
Convócanse dúas modalidades: a modalidade xeral e a modalidade redes sociais.
Na modalidade Xeral cada concursante poderá presentar un máximo de tres fotografías, que deben ser inéditas e non estar xa seleccionadas ou premiadas noutro certame ou concurso. É obrigatorio que as imaxes fosen tomadas no termo municipal da Laracha, e que como tal sexan recoñecibles, non admitíndose aquelas que non cumpran este requisito.
Para garantir o anonimato do participante de cara á valoración por parte do xurado, as instantáneas deben presentarse en formato dixital (CD ou lapis de memoria) no rexistro do Concello sen ningún tipo de identificación que permita coñecer a identidade do autor. Teranse en conta para outorgar os premios aspectos como o impacto visual, a calidade técnico-artística e a creatividade.
Na modalidade Redes Sociais hai establecido un único premio para aquela fotografía que obteña máis "gústames" durante o período de votación que se abrirá na páxina de Facebook de Turismo do Concello da Laracha. Neste caso limítase a unha única imaxe por cada participante e poderase enviar en liña a través do formulario de inscrición (Anexo 3) que estará dispoñible na páxina web do Concello (https://www.alaracha.gal/ ).
 
Premios
Modalidade Xeral:
1.º premio: 600 €
2.º premio: 400 €
3.º premio: 250 €
Modalidade Redes Sociais: Un único premio de 250€
 
Prazo ata o 30 de setembro de 2023
 

O Centro de Estudos Iberoamericanos e Transatlánticos FGUMA-UMA, a través da aula María Zambrano de Estudos Transatlánticos da Universidade de Málaga convoca unha nova edición dos Premios España-Irlanda da aula María Zambrano de Estudos Transatlánticos co fin de incentivar as investigacións e espertar o interese sobre as relacións entre ambos os países en calquera disciplina académica e científica.

Deberán ser traballos de investigación sobre as relacións entre España e Irlanda que poden ser históricas, económicas, culturais ou doutra índole de estudo.
A memoria conterá, polo menos, os apartados de título, resumo, palabras chave, introdución, desenvolvemento, resultados (se a natureza do traballo así o require), conclusións e referencias.
A extensión non debe ser inferior a 150 páxinas. Exclúense deste cómputo os anexos e a bibliografía manexada e citada.
O texto debe seguir o seguinte formato: Formato Word; tipo de letra Times New Roman 12; interlineado 1,5; marxes esquerda e dereita 3 cm.; marxes superior e inferior de 2,5 cm; páxina A4.
Os traballos poden ser en lingua española ou inglesa.
Deberán ser traballos inéditos e que non fosen premiados anteriormente.

Requisitos
Poderán participar no concurso profesores, alumnos, xornalistas e investigadores de todo o mundo.

Dotación
1.000 euros para o mellor traballo. Accésit de 200 euros para o segundo mellor traballo. Poderá publicarse na Revista TSN un artigo de cada un dos traballos premiados para a súa difusión internacional.

O período de inscrición estará aberto ata o 18 de decembro de 2023.

Máis información https://www.uma.es/

Joventuts Musicals de Barcelona convoca o 44º Concurso de novos compositores Frederic Mompou. As obras serán inéditas. Non serían interpretadas, publicadas ou difundidas anteriormente en ningún tipo de formato.

A formación para este ano será para:
Dúo de violíns
O estilo, a escritura e a estrutura da obra son completamente libres. A duración aconsellada é de 10 a 18 minutos.

Como enviar as partituras:
A) Enviar a partitura en 1 arquivo PDF. O nome deste arquivo será o título da obra.
B) Enviar 1 arquivo PDF coa folla de inscrición, pasaporte ou DNI e un breve currículo. O nome deste segundo arquivo será o pseudónimo.
Os arquivos A) e B) deberán enviarse comprimidos (RAR ou ZIP, nun só arquivo) por WeTransfer a mompouaward@jmbarcelona.com

Requisitos
Poderá participar neste concurso calquera compositor cuxa idade non supere os 35 anos o día 31 de decembro do 2023.

Dotación
O Premio Internacional Frederic Mompou consta para esta edición de:
Un premio de 4.000€. Esta cantidade está sometida á fiscalidade do territorio español.
A estrea da obra nos concertos da Xarxa de Músiques a Catalunya ou noutros concertos organizados por Joventuts Musicals. Realizarase tamén unha gravación da obra que quedará ao dispor do gañador e que se divulgará polas redes sociais.

Data límite de envío: sábado 14 de outubro de 2023, incluído.

Máis información
https://concursfredericmompou.cat/ 
jmb@jmbarcelona.com 

O optimismo é a mellor vacina contra a adversidade. Por iso, Plataforma Editorial pon en marcha a 8ª edición do PREMIO FEEL GOOD® , un certame literario cuxo fin é impulsar o optimismo entre escritores e lectores, a partir de historias con autenticidade e sentido que transmitan alegría e benestar, que contaxien ideas positivas e que, sobre todo, axuden a ser máis fortes, máis sans e máis felices.

Consideraranse obras Feel Good todos aqueles manuscritos que contaxien ideas positivas. Buscamos textos que nos fagan rir, que nos axuden a ver a vida con alegría e, sobre todo, a sentirnos mellor con nós mesmos. Aceptaranse obras de ficción e de non ficción, tanto ensaios como memorias, testemuños reais ou novelas, en castelán ou en catalán.

Os participantes terán que enviar a súa obra en formato Word ou procesador de textos equivalente á seguinte dirección de correo electrónico: feelgood@plataformaeditorial.com

Dotación
Plataforma Editorial establece un premio dotado con 3.000 euros

O prazo de admisión de orixinais pecharase o día 30 de setembro de 2023.

Máis información
https://www.plataformaeditorial.com 
Bases 

A Concellería de Mocidade do Excmo. Concello de Elxe, a fin de fomentar a actividade musical e recoñecer publicamente os méritos artísticos dos mozos e mozas, convoca o 25º Certame Nacional de novos cantautores/as de Elxe.
O Certame Nacional de Novos Cantautores/as celébrase habitualmente en decembro no Gran Teatre d’Elx, en forma de concerto no que mozos solistas de todo o territorio nacional interpretan as súas propias cancións ante o xurado e o público do evento.

Participarase con dúas cancións orixinais, en calquera estilo musical e lingua oficial do Estado, en arquivo de audio .mp3 ou similar. A gravación destas cancións deberá reflectir fielmente como serán interpretadas en directo durante a final do concurso. Non se admitirán cancións presentadas en anteriores edicións do certame.

As persoas interesadas poderán presentar a solicitude mediante certificado dixital na Sede electrónica do Concello (https://sede.elche.es), ou en calquera das formas recollidas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común da Administracións Públicas.

Requisitos
Poderá participar no certame calquera mozo de nacionalidade española ou con residencia legal en España e que teña entre 14 e 30 anos cumpridos na data de fin de prazo de presentación de solicitudes. Esta condición tamén se aplicará aos acompañantes musicais, se os houbese.
Non poderán participar quen teña contrato discográfico vixente ou gañasen o PRIMEIRO PREMIO ou o PREMIO Á MELLOR CANCIÓN en edicións anteriores do certame.

Dotación
Establécense os seguintes premios en metálico por un importe total de 3.600,00 €
a. Primeiro premio 1.500,00 €
b. Segundo premio 700,00 €
c. Premio especial do público “Ángel Alfosea” 600,00 €
d. Mellor canción en valenciano 600,00 €
e. Mención ao mellor acompañamento musical 200,00 €
Tamén se concederán os seguintes premios en material musical, por un valor total equivalente a 600,00 €:
a. Primeiro premio Material musical por valor de 200,00 €
b. Segundo premio Material musical por valor de 100,00 €
c. Premio especial do público “Ángel Alfosea” Material musical por valor de 100,00 €
d. Mellor canción en valenciano Material musical por valor de 100,00 €
e. Mención ao mellor acompañamento musical Material musical por valor de 100,00 €

O prazo de inscrición estará aberto ata o 20 de outubro de 2023.

Máis información
https://www.elche.es/juventud/cultura-y-creacion-joven/premios/ 
juventud@elche.es 

A Fundación Século Futuro, co apoio e patrocinio do Excmo. Concello de Guadalaxara, promove a creación literaria entre a mocidade, convocando a XI Edición do Certame Nacional de Poesía para Novos Poetas “Antonio Hernández”.

O envío das obras poderase realizar en calquera das seguintes formas:
Correo Postal: Fundación Século Futuro. Rúa Cifuentes, 28 – Campus Universitario. 19003 – Guadalaxara.
Correo Electrónico: Enviaranse desde unha dirección de correo que non permita a identificación do autor ou autora á seguinte dirección de correo electrónico premioantoniohernandezfsf@gmail.com
En man: Cos mesmos requirimentos que para o envío postal, poderase entregar na Sede da Fundación, Campus Universitario de Guadalaxara, Rúa Cifuentes 28, 3ª Planta en horario de 17 a 20 horas, de luns a xoves e de 10 a 13 horas os venres.

Requisitos
Poderán participar todas as persoas que acrediten residir en España e nacer a partir do día 16 de outubro de 1988, presentando cantas obras estimen convenientes.

Dotación
O Premio está dotado con 600 € en metálico e a edición de 200 exemplares da obra, dos que 45 entregaránselle ao autor ou autora.

A data límite para a recepción será o luns 16 de outubro de 2023 ás 20 horas. No caso de envío postal, aceptaranse as obras cuxo comprobante de envío estea selado na correspondente oficina con anterioridade á finalización do prazo establecido.

Máis información
premioantoniohernandezfsf@gmail.com 
629475617 / 654734883
https://www.facebook.com/FSFuturo/ 

A Federación Galega de Bandas de Música Populares ten aberta a convocatoria para participar no XVI Concurso Galego de Composición, coa finalidade de fomentar a creación de obras inspiradas na nosa cultura e tradición para ser interpretadas por bandas de música.
 
Como novidade neste ano, creouse a categoría de composicións de música popular galega e a de composicións para banda de iniciación. Reformuláronse as seccións restantes en composicións de dificultade alta, media e baixa; establecendo un grao de dificultade, tempo de duración e instrumentación en cada unha delas.
 
Podedes acceder aquí ás bases e ao formulario para participar.

O Concello de Pontevedra convcoa o VI Premio de Literatura Xuvenil María Victoria Moreno

Poderán participar no VI Premio de Literatura Xuvenil María Victoria Moreno, calquera persoa que presente escritos inéditos da súa autoría redactados en lingua galega e cunha extensión máxima de 250.000 caracteres.

Os orixinais presentaranse en formato PDF, gravados nunha memoria externa, maquetados en formato DIN-A4, en letra Times ou semellante de corpo 12 e a dobre espazo. Irán acompañados dun sobre fechado que conterá a identidade de persoa autora (nome completo, enderezo, teléfono e correo electrónico) e o título definitivo da súa obra, facendo constar no exterior «V Premio de literatura Xuvenil María Victoria Moreno» e o título ou lema da mesma.

A obra gañadora será premiada coa publicación do libro e coa cantidade de 4.000 €

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de outubro de 2023.
Máis información no BOP de Pontevedra do 15 de setembro de 2023