Premios e concursos (81)

A Fundación CERMI Mujeres (FCM) convocou os premios da nova edición do concurso de fotografía e vídeo Xenerosidade, que poñerá o foco no acceso á xustiza das mulleres con discapacidade.

Trátase da VII edición do concurso de fotografía e da III edición do concurso de vídeo, cuxo obxectivo este ano é visibilizar os obstáculos que enfrontan as mulleres con discapacidade para acceder á xustiza.

Baixo o título Xustiza para todas!: Polo dereito a un acceso á xustiza sen discriminación, poderán participar no certame todas as persoas interesadas enviando as súas fotografías ou vídeos ao correo coordinacion@fundacioncermimujeres.es antes do 15 de outubro de 2022.

As obras fotográficas han de ser remitidas en formato dixital cunha resolución mínima de 300 píxeles por polgada e as pezas de vídeo poderán ter unha duración máxima de dous minutos e medio.

O xurado valorará especialmente a orixinalidade, estética, sensibilidade social, capacidade crítica e comunicativa e adecuación ao tema proposto. De igual maneira, valorarase o cumprimento dos demais parámetros de accesibilidade universal nas obras.

Haberá tres premios para a categoría de fotografía que estarán dotados con 3.000, 2.000 e 1.000 euros cada un.
Para a categoría de vídeo os premios serán de 3.000, 2.000 e 1.000 euros, respectivamente.
Ademais, o xurado poderá realizar mencións especiais para outras obras que considere de especial interese.

Máis información

A Fundación Ibercaja convoca o concurso Reporteiros na Rede para fomentar a aprendizaxe das competencias globais do século XXI: o pensamento crítico, a comunicación, a investigación, a dixitalización, a innovación, a creatividade e o traballo cooperativo.

Poderán participar todos os estudantes de ESO, Bacharelato ou Ciclos Formativos (idade límite 20 anos) de centros educativos situados en territorio español, coordinados por un profesor do seu centro.

 

Áreas temáticas

Ciencia-tecnoloxía: O contido dos traballos presentados dentro desta área deberá estar relacionado co desenvolvemento do pensamento científico e abordar os saberes ou coñecementos científicos relativos á física, a química, a bioloxía, a xeoloxía, as matemáticas e a tecnoloxía.

Mobilidade: O contido dos traballos presentados dentro desta área deberá estar relacionado coa mobilidade do futuro: intelixente, conectada e sostible.

Educación financeira: O contido dos traballos presentados dentro desta área deberá estar relacionado con coñecementos,
comportamentos e valores que permiten ás persoas e/o empresas tomar decisións financeiras na súa vida diaria.

 

Modalidades

Modalidade Artigo Escrito: os participantes individualmente ou en grupos de dous alumnos realizarán un artigo de divulgación por cada unha das áreas temáticas ás que opten.

Modalidade Peza Audiovisual Curta (vídeo): os participantes en grupos de ata cinco alumnos realizarán un vídeo de divulgación por cada unha das áreas temáticas ás que opten.

O prazo para presentar traballos estará aberto ata o 17 de xaneiro de 2023.

Premios

Artigo escrito:
Na modalidade de “Ciencia e Tecnoloxía”:
Bacharelato e Ciclos Formativos. Premio por valor de 1.150 €.
ESO: Premio por valor de 1.150 €.

Na modalidade de “Mobilidade”:
Bacharelato e Ciclos Formativos. Premio por valor de 1.150 €.
ESO: Premio por valor de 1.150 €.

Na modalidade de “Educación Financeira”:
Bacharelato e Ciclos Formativos. Premio por valor de 1.150 €.
ESO: Premio por valor de 1.150 €.

Peza Audiovisual Curta (vídeo):
Na modalidade de “Ciencia e Tecnoloxía”: premio por valor de 1.150 €.
Na modalidade de “Mobilidade”: premio por valor de 1.150 €.
Na modalidade de “Educación Financeira”: premio por valor de 1.150 €.

Ademais dos premios outorgados aos participantes, o profesorado coordinador dos traballos premiados recibirán unha gratificación de 250 € en recoñecemento ao seu interese e dedicación.

https://www.fundacionibercaja.es/convocatorias/concurso-reporteros-en-la-red-2023/

Compostela Photo é un Festival Urbano de Fotografía que se desenvolve na cortorna urbana do Ensanche compostelán dentro da programación Xacobeo 21-22 da Xunta de Galicia, cun formato expositivo moi singular que invita ao paseante a descubrir as obras de 15 creadores nos portóns doutros tantos garaxes. Esta mostra de fotografía en gran formato cuxa temática xira en torno aos diferentes valores simbólicos que envolven ao Camiño de Santiago, interpretados a través da mirada dos seus autores, compleméntase cunha programación que inclúe visitas guiadas, percorridos fotográficos pola cidade e polo Camiño, un certame de fotografía aberto á participación de profesionais e afeccionados, unha exposición on line, intervencións en diferente mobiliario urbano e moito máis para que tanto os veciños de Compostela como os visitantes e peregrinos poidan gozar da cidade a través da fotografía contemporánea.

A Fundación Santiago Centro, Área Comercial convoca o II Certame de Fotografía Compostela Photo, co obxectivo de contribuír á difusión e promoción da arte da fotografía a través de novas miradas sobre os valores históricos e universais do Camiño de Santiago.

Poderán participar neste certame todas aquelas persoas maiores de 18 anos, nacidas ou residentes en calquera lugar do mundo, en calidade de profesionais ou afeccionados á fotografía.

A temática das fotografías estará relacionada cos valores naturais, históricos, espirituais, culturais, artísticos ou humanos do Camiño de Santiago.
Cada candidato/a poderá participar cun máximo de 3 fotografías, que se presentarán en formato dixital, cunha resolución de 300 ppp.

O prazo de presentación estará aberto ata o día 10 de novembro de 2022.

As imaxes e demais documentación requirida enviarase por correo electrónico a compostelaphoto@santiagocentro.gal, indicando “Certame Compostela Photo”.
A web compostelaphoto.santiagocentro.gal aloxará a exposición online cunha galería de imaxes propia, baixo o título exposicion online, na que se exhibirán as fotografías seleccionadas así coma toda a información relativa á súa autoría.
Do total das fotografías seleccionadas elixiranxe cinco que participarán na exposición urbana nos portóns dos garaxes.

https://compostelaphoto.santiagocentro.gal/certame/ 

A Oficina para a Igualdade de Xénero da Universidade da Coruña (UDC) convoca o X Concurso de Traballos Académicos con Perspectiva de Xénero Ángeles Alvariño co obxecto de incentivar a realización de traballos que inclúan a perspectiva de xénero por parte do alumnado de graos e mestrados, e contribuír, deste xeito, a promover a introdución da perspectiva de xénero na investigación e a docencia.

Prazo de inscricións aberto ata o 14/10/2022

REQUISITOS
Poderán presentarse os traballos de fin de grao (TFG) e de fin de mestrado (TFM) defendidos no curso 2021/22 en calquera das titulacións oficiais de grao e mestrado impartidas na UDC.

REMUNERACIÓN

-Primeiro premio TFG: 800 € e diploma acreditativo;
-Segundo premio TFG: Lote de libros e diploma acreditativo.
-Primeiro Premio TFM: 800 € e diploma acreditativo.
-Segundo Premio TFM: Lote de libros e diploma acreditativo

 

Máis información

Oficina para a Igualdade de Xénero da UDC
Edificio de Servizos Administrativos ,15403 Campus Esteiro, Ferrol
E-mail: oficina.igualdade@udc.gal
Tlf: 881 01 11 11
Páxina web

O Instituto das Mulleres convoca os Premios Celia Amorós de Ensaio Feminista.

Poderán participar autoras sen límite de idade, admitíndose traballos realizados a nivel individual ou por un equipo de investigación (integrado polo menos polo 75% de mulleres).

Establécese un único premio de 20.000 €

O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o día 24 de outubro de 2022.

Máis información no BOE do 31 de agosto de 2022 e na web https://www.inmujeres.gob.es/servRecursos/convocatorias/2022/PremiosCeliaAmoros2022.htm

O Ministerio de Defensa convoca o Premio José Francisco de Querol e Lombardero dos Premios Defensa 2022.

Poderán concorrer ao Premio José Francisco de Querol e Lombardero dos Premios Defensa 2022, aquelas persoas físicas e persoas xurídicas sen ánimo de lucro, cuxos traballos, obras ou proxectos estean referidos á defensa, a paz, a seguridade e a historia militar, o dereito militar e outras áreas que conforman a cultura de defensa en España.

A contía total dos Premios Defensa ascende a 5.000 €

O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o día 30 de setembro de 2022.

Máis información no BOE do 29 de xullo de 2022 e na web do Ministerio de Defensa https://www.defensa.gob.es/portaldecultura/actividades/premios/defensa/2022/Premio_Querol/

O Ministerio de Educación e Formación Profesional convoca os Premios Aulas pola Igualdade: Premios "Alianza STEAM polo talento feminino, Nenas en pé de ciencia" para o recoñecemento de proxectos educativos, materiais curriculares e innovacións educativas ou formativas que persigan o impulso das vocacións das nenas e mozas nas disciplinas vinculadas ás ciencias, a tecnoloxía, a enxeñería e as matemáticas, en conexión coas artes e as humanidades (STEAM) no ámbito educativo.

Modalidades:
Educación Infantil e Primaria.
Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato.
Formación Profesional de grao medio.
Formación Profesional de grao superior.
Entidades ou organizacións públicas ou privadas.

Premios:
A dotación de cada unha das 5 modalidades destes premios será de 10.000 euros, dos cales 5.000 euros corresponden ao primeiro premio, 3.000 euros ao segundo premio e 2.000 euros ao terceiro premio.

O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata as 23:50 horas do día 7 de outubro de 2022.

Máis información no BOE do 31 de agosto de 2022 e na web do Ministerio de Educación:
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/centros-docentes/premios/premios-alianza-steam.html 

O Ministerio de Educación convoca o concurso nacional Unha Constitución para todos

Esta convocatoria está dirixida ao alumnado dos centros docentes que imparten ensinos non universitarios do sistema educativo español nas seguintes modalidades:
Modalidade A. 1º a 3º de Educación Primaria.
Modalidade B. 4º a 6º de Educación Primaria.
Modalidade C. ESO e Formación Profesional Básica.
Modalidade D. Bacharelato, Formación Profesional de Grao Medio e Grao Superior.

Convócase un premio por modalidade, que consistirá na entrega dun diploma acreditativo do coñecemento e significado da Constitución e un premio en especie valorado en 800 €.

Requisitos:
O tema dos traballos será a “Constitución Española, unha Constitución para todos”.
Presentaranse un máximo de tres traballos por centro.
Todos os traballos que se presenten, irán acompañados da documentación que se indica no formulario de solicitude.
Poderán presentarse relatos ou poesías que deberán cumprir os seguintes requisitos: ocuparán un máximo de 100 liñas, as páxinas deberán estar numeradas e redactadas a unha cara, en tamaño A4, cun interlineado sinxelo e utilizando o tipo de letra Arial tamaño de 11 puntos. En cada redacción deberá constar o nome do alumno, o curso educativo e o nome do centro. Presentaranse en formato PDF e a capacidade máxima será de 5 Mb para cada un deles.
Os traballos serán individuais.
Deberase achegar un certificado do director/a do Centro onde conste a aprobación para a inscrición do Centro nesta convocatoria e o alumnado participante.

Premios
- Un diploma acreditativo do coñecemento e significado da Constitución, e un premio en especie para cada modalidade por un importe máximo de 800 euros.
- O Ministerio de Educación e Formación Profesional achegará como máximo a contía de 5.000 euros, destinados ao aloxamento, viaxe e manutención do alumnado gañador acompañado dos seus pais/titores legais e do director do centro, para a asistencia á entrega de premios.

O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata as 14:00 horas do 17 de outubro de 2022
Máis información no BOE do 3 de setembro de 2022 e na web de Educación
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/centros-docentes/premios.html 

 

A UNESCO organiza un concurso de Viñetas para mozas e mozos de entre 12 e 18 anos na que se premiarán guións gráficos sobre Patrimonio Mundial e o cambio climático.

INSCRICIÓNS
O prazo de inscrición está aberto ata o 30/09/2022

REQUISITOS

Ter entre 12 e 18 anos.

As obras de arte deben ser creadas unicamente polos participantes, xa sexa a man ou utilizando ferramentas de debuxo dixital.

A historia e o debuxo deben reflectir:

  • O coñecemento do participante sobre o sitio do Patrimonio Mundial que elixiu e o valor excepcional do sitio.
  • Un desafío/problema que enfronta o sitio baseado nos impactos do Cambio Climático.

A solución ou medidas propostas polo participante ao reto/problema.

Non haberá diálogo na caricatura, polo que os debuxos deben comunicar a mensaxe básica.

O número de cadros en orde cronolóxica debe indicarse na esquina superior dereita. Os participantes deberán utilizar un mínimo de 16 e un máximo de 24 fotogramas.

REMUNERACIÓN

Certificado da UNESCO e desenvolvemento do proxecto a través de películas animadas para a súa distribución mundial en escolas e nos eventos educativos do Patrimonio Mundial.

ENVÍO DAS OBRAS

Por correo electrónico: PatrimonitoCompetition@unesco.org

Por correo postal:

Á atención de: Ms Ines Yousfi

Enderezo: Focal Point, World Heritage Education Programme UNESCO World Heritage Centre 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP France

 

Máis información

Torre de Hércules | Tel: 981 184 344 | www.facebook.com/torredehercules | www.twitter.com/torrehercules

Bases do Concurso

 

A Xunta abre o museo dixital do programa Xuventude Crea para difundir e promocionar o talento da xuventude galega. A través da web www.museoxuventudecrea.gal pódese acceder ás obras premiadas, desde 2018, nas distintas categorías deste certame de creación xuvenil, que recoñece a creatividade, a orixinalidade e o enxeño dos mozos galegos nun amplo abano de disciplinas.

Este novo espazo difunde os traballos premiados ao longo do programa en todas as súas especialidades, 14 actualmente: arte urbana, artes plásticas, banda deseñada, cociña, creación de videoxogos, danza moderna, deseño de xoias, fotografía, moda, música, novela curta, poesía, teatro e videocreación. 

O obxectivo principal desta nova web é incrementar as oportunidades destes mozos para continuar a súa carreira artística de cara a abrirlles novas portas en salas de concertos, museos, teatros ou auditorios, por exemplo. De feito, esta non é a única estratexia de difusión do talento da mocidade realizada pola Administración autonómica, que tamén ten en marcha unha exposición itinerante cos mellores traballos presentados a este programa para promover por toda Galicia o talento xuvenil. Así mesmo, as primeiro e segundo premio de Música da edición pasada, Alicia Otero e Marián Romero, respectivamente, actuaron en Atardeceres no Gaiás este pasado xoves.


Máis de 4000 mozos participantes
En Xuventude Crea, que pechou a comezos deste agosto a convocatoria da súa XIII edición, levan participado máis de 4000 mozos e mozas con preto de 3000 proxectos artísticos. Os gañadores en cada categoría reciben un primeiro premio de 3000€, un segundo de 1500€ e un terceiro de 1000€. Ademais, poden optar a diversas mencións de honra.

 MUSEO XUVENTUDE CREA