Premios e concursos (121)

A Universidade da Coruña por medio da Unidade de Divulgación Científica e Cultural, e en colaboración co Círculo Escéptico, convocan a V edición dos premios ISABEL ZENDAL de Promoción do Pensamento Crítico en Educación Secundaria e Bacharelato coa finalidade de promover o pensamento crítico e a cultura científica.

O xénero literario será o artigo xornalístico, a exposición divulgativa dun experimento desenvolvido polo alumnado, o conto ou o relato curto. Os traballos integrarán os valores do pensamento escéptico e científico, a difusión do coñecemento, a perspectiva de xénero, a ciencia e os seus métodos e a refutación das pseudociencias, a loita contra a difusión de enganos e noticias falsas, así como a loita contra as diferentes violencias que se perpetúan a través de bulos que atentan contra a dignidade das mulleres, colectivos LGTBI+ ou inmigrantes, entre outros.

O prazo de presentación das solicitudes finaliza o día 21 de abril de 2023 ás 14:00 h.

Requisitos
Establécense dúas categorías de participación:
 - Categoría A: alumnado de 1.º a 3.º de ESO e FP básica
 - Categoría B: alumnado de 4.º de ESO a 2.º de bacharelato e ciclos formativos de grao medio.

Dotación
Tres premios por cada categoría
1º premio: 300 euros e unha colección de libros editados polo Servizo de Publicacións da UDC.
2º premio: 200 euros e unha colección de libros editados polo Servizo de Publicacións da UDC.
3º premio: 100 euros e unha colección de libros editados polo Servizo de Publicacións da UDC.

 

Máis Información en divulgacion.vicd@udc.galBases da convocatoria - Sede Electrónica UDC

O Concello de Cortes de Arenoso (Castelló) e o Club de Lectura de San Vicente de Piedrahita e Cortes de Arenoso convocan a primeira edición do Concurso de relatos "Montañas de contos".

Este concurso ten como obxectivo promover a cultura e a creación literaria na e sobre a contorna rural.

Cada relato deberá ter un título e tratar, xeral ou especificamente, sobre un dos seguintes temas:
a) A vida nunha contorna rural.
b) As montañas e a natureza.
c) O despoboamento, o éxodo rural e a "España baleirada".
d) As masías e os masoveros/as.
e) O respecto ao medio ambiente desde unha óptica rural.

Só se poderá presentar un relato por persoa.

Os traballos enviaranse en formato .pdf á dirección clublecturasv@yahoo.com e serán admitidos ata as 20:00h do día 12 de abril de 2023.

Premios:
1º premio: 600€, diploma acreditativo e dúas noites de aloxamento en Cortes de Arenoso ou en San Vicente de Piedrahita, Castelló (non inclúe o desprazamento).
2º premio: 300€, diploma acreditativo e dúas noites de aloxamento en Cortes de Arenoso ou en San Vicente de Piedrahita, Castelló (non inclúe o desprazamento).

BASES

O concurso está impulsado por RNE en colaboración con Eloquenze e está destinado a colexios e institutos situados en territorio español. Unha idea que potencia o traballo en equipo, a creatividade e a comunicación dos alumnos. Tres valores importantísimos para o seu futuro.

Poden participar o alumnado e o persoal docente de calquera CEIP, CEE ou IES público ou concertado (privado) de España.

A participación realízase mediante a presentación dun arquivo de audio (podcast) que pode ter formato de programa, informativo, reportaxe, documental ou ficción sonora (contos, fábulas, recreacións históricas...). Pode ser real ou inventado, serio ou divertido; gravado en directo ou con postproducción, cunha duración máxima de 5 minutos e en castelán.

Cada centro pode presentar un podcast por cada aula incluída en cada unha das categorías:
Categoría 1: 1º, 2º e 3º de Primaria
Categoría 2: 4º, 5º e 6º de Primaria
Categoría 3: 1º, 2º e 3º de ESO
Categoría 4: 4º de ESO, 1º e 2º de Bacharelato e FP.

O prazo para presentar proxectos está aberto ata o 17 de abril de 2023.

Outorgarase un premio por categoría que consistirá en:
A visita dun equipo de RNE ao colexio gañador en cada categoría para a gravación/emisión dun programa de radio de emisión nacional.
1 ano de plataforma gratuíta en Eloquenze. com
Un lote de produtos de RTVE.

https://www.eloquenze.com/stations/iii-concurso-nacional-de-podcast-escolar 

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación convoca, en réxime de concorrencia competitiva, a XIV edición dos Premios de Excelencia á Innovación para Mulleres Rurais, correspondentes ao ano 2023, nas seguintes categorías:
a) Excelencia á innovación na actividade agraria.
b) Excelencia á innovación na actividade pesqueira ou acuícola.
c) Excelencia á innovación en diversificación da actividade económica no medio rural.
d) Excelencia á comunicación.

Á marxe do réxime de concorrencia competitiva convócase unha categoría de premio para o recoñecemento especial pola traxectoria vinculada ao apoio ás mulleres no medio rural e en zonas pesqueiras rurais.

Prazo de presentación de solicitudes aberto ata o 10 de abril de 2023

Requisitos
Persoas físicas ou xurídicas e os medios de comunicación participantes que cumpran cos requisitos establecidos na convocatoria.

Dotación
En cada unha das categorías a), b), c) e d), premiaranse tres iniciativas, concedéndose un 1º, 2º e 3º premio de 18.000 euros, 12.000 euros e 7.500 euros, respectivamente.

 

Máis información e inscricións en: www.mapa.gob.es

A Fundación Círculo Burgos convoca o concurso de Microrrelatos "Círculo Creativo". Por quinto ano, o certame permitirá comprobar a habilidade narrativa e a imaxinación de centos de escritores de distintos lugares do mundo.

Poderán participar todos aqueles que o desexen, cunha obra escrita en castelán e un máximo de dous microrrelatos cuxa extensión non supere as duascentas palabras (título non incluído) en cada un deles. O tema dos microrrelatos é libre.

Os traballos presentaranse de forma dixital na páxina web.
Deberán incluír a seguinte información:
Datos persoais
Declaración do autor certificando que a obra é inédita, que non foi premiada en ningún outro concurso e que os seus dereitos non foron cedidos a ningún editor.
Microrrelato
Deberá facerse un envío por cada un dos microrrelatos que se presenten.

O prazo de entrega estará aberto ata o día 2 de abril.

Premios
1º premio: 600 €
2º premio: 200 €
3º premio: Lote de libros

https://elcirculo.es/circulo_creativo/5-concurso-de-microrrelatos-circulo-creativo/ 

O Ministerio de Educación convoca o VIII Concurso Nacional de Coros Escolares nos ensinos non universitarios correspondente ao curso escolar 2022-2023.

Poderán participar neste concurso centros públicos e privados que conten cunha agrupación coral formada por alumnado do centro pertencentes aos niveis de Educación Primaria (Modalidade A) e ESO (Modalidade B).

Premios:
Modalidade A.
Primeiro premio: 8.000 euros.
Segundo premio: 3.000 euros.
Terceiro premio: 1.000 euros.
Modalidade B.
Primeiro premio: 8.000 euros.
Segundo premio: 3.000 euros.
Terceiro premio: 1.000 euros.

O prazo para a presentación das solicitudes de participación estará aberto ata o 26 de abril de 2023.
Máis información no BOE do 8 de marzo de 2023.

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/centros-docentes/premios.html

O Ministerio de Educación convoca o XVI Concurso Nacional de Teatro Clásico Grecolatino nos ensinos non universitarios correspondente ao curso escolar 2022-2023.

Poderán participar en leste concurso centros públicos e privados:

Modalidade A: todos os grupos de teatro, nos que só actúen alumnos matriculados en ESO, Bacharelato e Formación Profesional.
Modalidade B: poderá participar unicamente alumnado matriculado en ESO.

Premios:
Modalidade A.1. Premios na categoría de traxedia grega/latina ou comedia grega:
Primeiro premio: 8.000 €.
Segundo premio: 3.000 €.
Modalidade A.2. Premios na categoría de comedia latina:
Primeiro premio: 6.000 €.
Segundo premio: 2.000 €.
Modalidade B. Premios na categoría de representacións breves:
Primeiro premio: 4.000 €.
Segundo premio: 1.000 €.

O prazo para a presentación das solicitudes de participación estará aberto ata o 26 de abril de 2023.
Máis información no BOE do 8 de marzo de 2023.

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/centros-docentes/premios.html

Concurso Internacional de Deseño de Imaxe "Premio James Dyson 2023"
 
Prazo de inscrición:Dende o 01/03/2023 ata o 19/07/2023
 
Data de celebración:15 de novembro Anuncio do Premio Internacional de Ganador e Sustentabilidade
 
Información
O premio James Dyson é un concurso que che ofrece a oportunidade de avanzar como inventor. Ademais de gañar un premio en metálico importante, podes obter exposición nos medios que axudará a impulsar a túa carreira, recibir o recoñecemento dos teus compañeiros e quizais crear a confianza para iniciar o teu propio negocio.
O contido é amplo. Buscamos deseñadores cunha visión diferente, capaces de crear produtos máis eficaces en todos os ámbitos.
Este ano, James Dyson tamén buscará entradas que aborden un problema de sustentabilidade ou que fosen deseñadas, obtidas ou fabricadas de forma sostible.
Se estás a traballar en equipo, todos os membros do equipo deben rexistrarse e crear unha conta para que poidamos verificar que son aptos para participar. Un de vós será o encargado de presentar a inscrición.
Debes ter en conta que só se admitirán a participar no concurso aqueles que cumpran os nosos requisitos.
 
Convocatoria
Fundación James Dyson
 
Requisitos
O premio James Dyson está aberto a estudantes de grao en enxeñaría, deseño de produtos e deseño industrial e aqueles que se graduaron nalgunha destas materias nos últimos catro anos. Solicitaremos documentos oficiais que o avalen.
Todos os participantes deben ter completado os seus estudos nalgún dos seguintes países:
Australia, Austria, Bélxica, Canadá, China, Corea do Sur, Francia, Alemaña, Hong Kong, India, Irlanda, Italia, Xapón, Malaisia, México, Países Baixos, Nova Zelanda, Filipinas, Polonia, Singapur, Corea do Sur, España, Suecia, Suíza, Taiwán , Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos.
 
Dotación
Gañadores nacionais 5.700 €.
Finalistas internacionais 5.700 €.
Gañador do Premio á Sostibilidade 34.000 €.
Gañador internacional 34.000 €.
 
Máis información
jamesdysonfoundation@dyson.com
 

Fundación Coca-Cola e o Ministerio de Cultura convocan a 20º Edición dos Premios "Buero" de Teatro Novo destinada a grupos de teatro formados por mozos entre 14 e 21 anos que queiran presentar ao concurso as súas montaxes teatrais. 

Grupos e obras
- Máximo de 20 integrantes por grupo. Pódense sumar ata 2 Responsables do Grupo, que serán quen inscriban ao grupo, o representen e actúen no seu nome á hora de aceptar os premios.
- Os grupos deberán presentar unha gravación en vídeo das montaxes teatrais que queira presentar ao concurso.
- Obra representada en calquera das linguas oficiais do Estado e deberá ter unha duración comprendida entre 40 e 120 minutos.
- Liberdade de tema, xénero e forma. Especial valor ás montaxes que partan de textos de creación propia ou de autores españois contemporáneos.

O prazo para presentar solicitudes está aberto ata o 2 de maio de 2023

Requisitos
Compoñentes dos grupos, a excepción do Coordinador/Responsable, deberán estar a cursar 2º, 3º, 4º de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Grao de Formación Profesional, e/ou estudos superiores
Ter cumpridos os 14 anos e non superar os 21 anos

Dotación
Trofeo e diploma acreditativos para o grupo no seu conxunto.
Experiencia teatral: Entradas para un espectáculo teatral profesional para o grupo ao completo, na súa cidade ou cidade próxima, acompañados de membros do xurado e representantes da organización do concurso.
Traslados (se fose necesario saír da cidade de localización do centro gañador).

Máis información en www.fundacioncocacola.com 

RTVE e a Fundación Montemadrid, convoca o XV Premio de Poesía Nova RNE-Fundación Montemadrid para autores/as que non teñan máis de 30 anos na data de peche da convocatoria. A obra premiada será editada por primeira vez e distribuída pola editorial Pre-Textos, e entregaránselle ao gañador 25 exemplares da súa obra.

- Poderán participar escritores/as de nacionalidade española ou hispanoamericana que non teñan máis de 30 anos na data de peche da convocatoria, cunha ou máis obras orixinais e inéditas en castelán, que non fosen premiadas anteriormente noutros concursos.
- As obras, de tema libre, deberán contar cun mínimo de 500 versos. Presentaranse obrigatoriamente en formato escrito e dixital (é obrigatorio o envío das obras nos dous formatos: escrito e dixital), segundo as seguintes especificacións:
- En formato escrito en papel, grampadas ou encadernadas debidamente, por duplicado, en DIN-A4, escritas a máquina ou en computador a dobre espazo e por unha soa cara. Na portada deberá constar o nome da obra e o pseudónimo.

A convocatoria queda aberta ata o día 20 de abril de 2023
Só se admitirán os que fagan constar no cuño o seu envío antes das 24 horas do 20 de abril de 2023.

Enviaranse nun sobre pechado á dirección:
Programa 'A estación azul'
Radio Nacional de España
Avda. da Radio e Televisión nº 4
Prado del Rey
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Neste sobre deberá figurar claramente que opta ao Premio de Poesía Nova RNE-Fundación Montemadrid. No exterior do sobre deberá constar o nome da obra e o pseudónimo.

No interior do mesmo sobre deberá ir outro sobre pechado coa plica, que é un sobre pechado, en cuxo exterior debe consignarse o nome da obra e o pseudónimo e no interior deben constar os datos persoais do autor: nome e apelidos, dirección e teléfono de contacto, fotocopia do DNI e unha breve nota biobibliográfica.

En formato dixital (pdf), co título da obra e o pseudónimo, e sen ningún tipo de dato persoal, á seguinte dirección: concursopoesia.rnemontemadrid@rtve.es

https://www.rtve.es/television/20230220/xv-premio-poesia-joven-rne-fundacion-montemadrid/2425369.shtml