Premios e concursos (127)

O Concello de Lalín convoca o XXX premio nacional de xornalismo gastronómico Álvaro Cunqueiro.

Poderán participar no concurso os escritores, xornalistas e particulares que publicasen artigos, libros, entrevistas, reportaxes, viñetas, fotografías, comentarios, etc. -en galego ou en castelán- nos distintos medios de comunicación, sobre temas relacionados coa gastronomía galega, en particular, e a gastronomía, en xeral, nos últimos 2 anos.

Ademais, poderán tomar parte os estudantes de Xornalismo, Publicidade e Comunicación Audiovisual que presenten os seus traballos académicos relacionados coa gastronomía.

As propostas que así o permitan deberán remitirse en formato dixital ao correo electrónico premiocunqueiro@lalin.gal.

O prazo para a presentación dos traballos estará aberto ata o día 6 de xaneiro de 2024.

Os premios:
Premio de 4.000 € ao mellor traballo xornalístico presentado entre todas as categorías, ao que poderán concorrer os escritos publicados en medios de comunicación impresos; os libros, traballos, publicacións ou investigacións sobre gastronomía; os traballos xornalísticos emitidos en radios e televisións; as páxinas web con contidos dedicados á gastronomía ou os traballos gráficos (fotografía, viñeta, etc.) publicados en medios de comunicación impresos.

Premio de 1.000 € ao mellor traballo académico (prensa, radio, televisión e web) adicado á gastronomía presentado por alumnos de Xornalismo, Publicidade e Comunicación Audiovisual de toda a xeografía nacional co fin de potenciar aos novos valores da profesión xornalística.

Máis información

A rede Eustory a través da Real Maestranza de Cabalería de Ronda en colaboración coa Asociación de Profesores de Historia, Hespérides Asociación de Profesores de Xeografía e Historia e a Associação de Professores de História de Portugal convocan a XVII Edición Concurso de Historia Eustory Iberia. O concurso Eustory pretende que os mozos investiguen e coñezan a historia da súa contorna inmediata, e que o relacionen co tema desta XVII convocatoria: “Fins compartidos. As nosas institucións e as súas historias".

O traballo debe recoller un aspecto da contorna próxima. Desde ese punto de partida, o obxectivo é que os participantes reconstrúan a súa historia utilizando fontes de investigación primarias e secundarias. Pode presentarse de forma individual ou en grupo e en calquera formato: traballo escrito, presentación multimedia, desenvolvemento dunha páxina web, blogue, vídeo, audio, fotografía, obra de arte, texto dramatizado etc. Os alumnos poderán presentar os traballos nos idiomas castelán, catalán, eúscaro, galego e portugués.

Os participantes poderán contar coa axuda e o apoio dun titor que lles sirva de guía na investigación. A participación dun titor non é obrigatoria aínda que si recomendable. En caso de contar cun titor, o seu labor será igualmente recoñecida cun premio en metálico.

Requisitos
Alumnos de España que estean a cursar en 2023-2024: 4º de ESO, 1º e 2º de Bacharelato, FP regrada ou ESPA menores de 21 anos, e niveis equivalentes de Portugal, así como a estudantes non universitarios de entre 14 e 21 anos nados ou residentes en América.

Dotación
Primeiro premio: 2.500 € Alumnos / 1.250 € Titores
Segundos premios (4): 1.000 € Alumnos / 500 € Titores
Terceiros premios (5): 500 € Alumnos / 250 € Titores
Accésit (10): 200 € Alumnos / 100 € Titores

O prazo de recepción dos traballos estará aberto ata o 18 de agosto de 2024.

Máis información
https://eustory.es/ 

Con ocasión da celebración das XLII Xornadas Infantís de Otxarkoaga (Bilbao), que terán lugar os días 11 e 12 de maio de 2024, o colectivo Txirula Kultur Taldea organiza o XXII Concurso de Contos Infantís Sen Fronteiras de Otxarkoaga co obxectivo de promocionar a creación literaria en torno ao conto infantil.

Cada persoa poderá presentar un máximo de dous contos orixinais e non publicados ou premiados anteriormente. As obras deben espar escritas en eúscaro ou castelán e terán unha extensión de entre 2 e 4 páxinas. A temática é libre, pero o xurado valorará especialmente aqueles contos dirixidos á infancia e que teñan relación con valores como a paz, a tolerancia, a igualdade de xénero, os dereitos humanos e o coidado da natureza.

A presentación das obras realizarase mediante sistema de plica por correo electrónico no enderezo txirulakulturtaldea@gmail.com ou presencialmente ou por correo postal no enderezo Centro Cívico de Otxarkoaga, Avenida Pau Casals, 19, 48004 Bilbao.

Requisitos
Poderán participar todas as persoas que o desexen sen limitación de idade.

Dotación
Entregaranse vinte e catro exemplares do libro editado ás persoas seleccionadas, que poderán ler os seus contos na praza Kepa Enbeita de Otxarkoaga, o día 12 de maio, no contexto das Xornadas Infantís.

O prazo de presentación estará aberto ata o 31 de xaneiro de 2024.

Máis información
https://www.facebook.com/txirula 
https://txirulakulturtaldea.blogspot.com 
txirulakulturtaldea@gmail.com 

A Deputación da Coruña convoca o VII Concurso musical “Quero Cantar”

Pode participar calquera grupo ou solista que presente a maqueta dunha canción en galego, con letra e música orixinais e inéditas, que non fosen publicamente difundidas antes por ningún tipo de soporte nin canle.

Categoría Infantil
Idade: ata 12 anos
Número máximo de compoñentes : 12
Para esta categoría permítese que, incluída no límite de 12 compoñentes, participe unha persoa que supere o límite de idade, que non poderá ser a voz solista, e sempre que o grupo sexa de máis de 2 membros.

Categoría Xuvenil
Idade: de 13 a 16 anos
Número máximo de compoñentes: 12
Dentro do límite de 12 participantes, permítese un número indeterminado de excepcións ao límite de idade inferior, sempre que este número non chegue ao 50% de membros totais do grupo.

Premios:
1º clasificado na categoría infantil:
- Gravación da maqueta en estudio profesional.
- Gravación dun videoclip da canción gañadora
- Material musical (instrumentos, equipamento...) e/ou produtos culturais en galego (libros, discos, cine, xogos..) por valor de 1.500 €.

1º clasificado na categoría xuvenil:
- Gravación da maqueta en estudio profesional.
- Participación nun programa formativo.
- Gravación dun videoclip da canción realizada no programa formativo.
- Material musical (instrumentos, equipamento...) e/ou produtos culturais en galego (libros, discos, cine, xogos..) por valor de 1.500 €.

2º clasificado en ambas as categorías:
- Gravación da maqueta en estudio profesional
- Material musical (instrumentos, equipamento...) e/ou produtos culturais en galego (libros, discos, cine, xogos..) por valor de 1.000 €.

3º clasificado en ambas as categorías:
- Gravación da maqueta en estudio profesional
- Material musical (instrumentos, equipamento...) e/ou produtos culturais en galego (libros, discos, cine, xogos..) por valor de 500 €.

O prazo para presentarse ao concurso estará aberto ata o 15 de marzo de 2024, ás 14:00 horas.
Máis información no BOP da Coruña do 5 de decembro de 2023 e en www.querocantar.gal 

A Fundación Atresmedia e Fundación Telefónica lideran a III edición da iniciativa ‘Efecto MIL’, cuxo obxectivo é concienciar á mocidade sobre os riscos dixitais e comprometela na prevención a través das redes sociais.

Os mozos que se animen a participar poderán facelo sós ou en grupos formados por un máximo de tres persoas.

Para participar debes seguir os seguintes pasos:
1. Rexístrate na web efectomil.org
2. Elixe algunha destas temáticas:
-Adicción ás RRSS
-Discurso do odio
-Ciberacoso
-Fake News
-Perigos dos Retos Virais
3. Fai un vídeo para Instagram ou Tik Tok de non máis de 1 minuto de duración ao teu xeito, usa a túa creatividade.
4. Envía o teu vídeo a efectomil.org

Requisitos
Esta iniciativa vai dirixida a persoas de entre 16 e 25 anos.

Dotación
Primeiro premio: pack tecnolóxico valorado en 3.000 €.
Os 10 vídeos finalistas terán a oportunidade de formarse con profesionais de Atresmedia, aprendendo técnicas de creatividade, produción, márketing de contidos e redes sociais.

O prazo de envío dos vídeos estará aberto ata o 29 de febreiro de 2024.

Máis información
https://efectomil.org 
efectomil@fundacionatresmedia.org 

 

A aula de Cultura do Concello de Getxo convoca do Concurso de Grupos 2024 do 47º Festival Internacional de Jazz de Getxo.

En caso de participar en grupo, a persoa solicitante deberá designarse como representante para a interlocución coa aula de Cultura e cumprir coas obrigacións que, como beneficiaria, lle corresponden á agrupación. Un Comité de Selección elixirá catro entre todos os grupos rexistrados, que actuarán entre o 3 de xuño e o 6 de xullo de 2024.

As solicitudes deberán presentarse de forma exclusivamente telemática, na web Getxo Jazz.

Requisitos
Poderán optar todos os conxuntos de Europa de calquera tendencia ou estilo que interpreten música de jazz. A idade máxima de cada un dos participantes no Concurso será de 30 anos cumpridos no 2024, debendo ser acreditada no momento da inscrición.

Dotación
Primeiro premio: 4.500 euros, edición dun CD e trofeo.
Segundo premio: 1.900 euros e trofeo.
Mellor solista: 950 euros e trofeo.

O prazo para a presentación de candidaturas estará aberto ata o 9 de febreiro de 2024.

Máis información
https://www.getxo.eus/ 
kulturetxea@getxo.eus 

A Casa de León na Coruña convoca os seguintes Certames Culturais 2023:
- XXIV Certame de Relato Curto
- XX Certame de Poesía
- XXIV de Artes plásticas (pintura, fotografía e escultura)
- VIII Junior (poesía, relato curto e artes plásticas)

As obras presentadas estarán escritas en castelán e serán de temática libre; con todo, valorarase a conexión coas tradicións, paisaxes, historia, folclore, arquitectura, arte e cultura ou calquera relación con León ou Castela.

A presentación das obras realizarase presencialmente ou por correo postal na sede social da Casa de León, R/ Noia, nº 50 baixo CP 15007 (A Coruña).

Requisitos
Poderán participar as persoas de calquera idade, se ben aquelas persoas menores de 18 anos concursarán pola catergoría Junior.

Dotación
Relato Curto: Diploma e 300 € para o gañador.
Poesía: Diploma e 300 € para o gañador.
Artes plásticas (pintura, fotografía e escultura): Placa de prata e diploma para o gañador.
JÚNIOR -poesía, relato curto e artes plásticas-: Diploma e tableta para o gañador.

O prazo de entrega de orixinais estará aberto ata o 15 de marzo de 2024.

Máis información
http://casaleoncorunaccyl.com/ 
consejo.casaleoncorunaccyl@gmail.com 

A Asociación Grupo Literario Cultural Alfambra convoca a XVI edición do certame literario de relatos para a mocidade Óscar Abril Alegre. O tema será libre, pero valorarase moi positivamente que conteña valores humanos, tales como a paz, a solidariedade, a liberdade, a convivencia ou calquera dos Dereitos Humanos.

Cada autor poderá enviar un máximo de dous traballos que deberán presentar baixo pseudónimo, achegando plica pechada na que no seu exterior figure título e pseudónimo e dentro nome, apelidos, dirección, teléfono e correo electrónico. Os traballos enviaranse por correo postal, figurando no sobre "Certamen de relatos Óscar Abril Alegre", ao seguinte enderezo: “Asociación Grupo Literario Cultural Alfambra” Calle Estudio, 21, 44160 Alfambra (Teruel).

Requisitos
Poderán participar mozos españois ou estranxeiros que non teñan cumpridos os 30 anos de idade en data 1 de xaneiro de 2024.

Dotación
Un único premio de 400 euros e trofeo.

O prazo de recepción de orixinais esatrá aberto ata o 5 de marzo 2024.

Máis información
https://grupoliterarioculturalalfambra.blogspot.com 

Enreguéifate é un proxecto impulsado polos concellos de Ames, Carballo, Pontevedra, Santiago de Compostela e Teo que apoia a difusión da improvisación oral en verso (regueifa) para contribuír, por medio dela, á promoción do uso da lingua galega.

A participación é aberta e de balde e concrétase co envío dun vídeo no que, cando menos, dúas persoas aparezan regueifando en lingua galega

Categorías
- Xeral, na que pode participar calquera persoa.
- Escolar, na que pode participar alumnado de ensino non universitario (educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional, ensinanzas especiais, artísticas, escolas de música, de danza ou de idiomas). Nesta categoría, as persoas participantes representarán o centro educativo no que estuden, aínda que poden inscribirse co nome da súa aula ou co que decidan adoptar para diferenciárense doutras que participen do mesmo centro.

Características dos vídeos
- O idioma empregado ten que ser o galego.
- A temática é libre.
- En cada vídeo deben aparecer, cando menos, dúas persoas. Unha mesma persoa pode participar en varios vídeos.
- A duración máxima das pezas será de 3 minutos.
- Non se establecen restricións no formato, sempre e cando as gravacións se aprecien de xeito claro.
- Non se poderán transmitir imaxes ou mensaxes violentas, ofensivas e/ou discriminatorias. A organización descartará aqueles vídeos con contidos que non considere apropiados.

Inscrición
Os vídeos enviaranse a través da web de Enreguéifate, www.enregueifate.gal, xunto co formulario de inscrición cuberto que se atopa na propia páxina do certame.

Prazo: do 12 de xaneiro ao 1 de marzo de 2024.

Os premios serán simbólicos e incluirán a difusión do traballo:
- Regueifa máis brava: valoraranse os vídeos cun xeito de regueifar máis ousado, garboso, festeiro e divertido.
- Regueifa máis aguda: valoraranse os vídeos máis enxeñosos, creativos e orixinais desde o punto de vista estético.
- Regueifa máis diversa: valoraranse os vídeos nos que haxa maior heteroxeneidade entre as persoas participantes en canto a sexo, idade, nacionalidade, etcétera.
- Regueifa máis reivindicativa: valoraranse os vídeos cunha temática crítica ou satírica, tendo tamén en conta o tratamento de asuntos de actualidade.
- Regueifa mellor cantada: valoraranse os vídeos nos que se demostre unha mellor entoación, afinación e ritmo musical.
- Regueifa mellor falada: valoraranse os vídeos nos que se demostre mellor calidade lingüística, tendo en conta o uso coidado, correcto e non sexista da lingua galega en todas as súas variantes dialectais

https://enregueifate.gal/edicion-2024/ 

Aquí están as Regueifas gañadoras de 2023: https://enregueifate.gal/edicion-2023-ganadores/

Letraversal Editorial de poesía convoca a segunda edición do Premio de Poesía Letraversal. Este certame créase co propósito de promocionar a creación poética desde todas as súas marxes. Buscase unha obra que reúna poesía, unicidade, talento e atrevemento.
 
Cada autor/a poderá enviar unicamente un libro en castelán ou en calquera das linguas oficiais do Estado, rexional ou minoritaria (xunto á súa tradución ao castelán), sen límites na súa extensión, aínda que se valorará a súa aproximación a 500 versos. En caso de tratarse dunha lingua co-oficial, a tradución non contará no cómputo de versos. Os poemas deberán ser orixinais e inéditos, e non ser premiados noutros concursos. 
 
O libro deberá estar en formato PDF con liberdade de tipografía, espazado e tamaño de letra.
 
Os orixinais presentaranse exclusivamente en formato dixital. Enviaranse nun único correo electrónico dous arquivos (pdf) á dirección premio@letraversal.com.
Poderán presentarse autores/as residentes en España de calquera idade ou nacionalidade.
 
Premio de 1.000 € e unha escultura conmemorativa en cerámica realizada polo artista O Debuxo.
Prazo ata o 31 de decembro de 2023 
 
Más información:
premio@letraversal.com