Premios e concursos (47)

O Centro de Supercomputación de Galicia, a Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, o Colexio Oficial de Enxeñaría Informática de Galicia, a  Asociación de Mulleres Investigadoras e Tecnólogas (nodo Galicia) e Asociación .GAL organizan o II Concurso #Apuntastech? 2020

O obxectivo principal do concurso #ApuntasTech? é xerar un catálogo de propostas concretas que alenten as vocacións tecnolóxicas tempranas, principalmente entre as nenas entre 10 a 15 anos.

Trátase de escoitar e recoller as ideas das e dos protagonistas para gozar as TIC na aula de forma transversal, variada e inclusiva. Búscanse propostas divertidas, apaixonantes, innovadoras, que fagan uso das TIC de forma creativa e transversal, tanto con software como hardware, onde o uso da tecnoloxía non sexa únicamente o seu obxectivo final, senón un medio.
Ese catálogo de ideas será un recurso de gran utilidade para poder traballar as tecnoloxías de forma amena, principalmente no aula, pero tamén fóra dela, en actividades extraescolares, en familia, etc. Posteriormente, realizarase unha recopilación das mellores propostas e publicarase con licenza aberta para a súa descarga na web do concurso, así como en diferentes repositorios de materiais educativos online.

As propostas gañadoras do concurso anterior están dispoñibles para o seu uso: https://e-learning.cesga.es/ictgogirls/gl/dia-rapazas-nas-tic/apuntastech/#page-content

Hai 4 categorías no concurso:
- Primaria: Poderán participar grupos de 2-6 nenas e nenos que cursen 5º ou 6º de primaria. Os grupos terán que ter un mínimo de 50% de nenas integrantes.
- Secundaria e Bacharelato: Poderán participar grupos de 2-6 de mozas e mozos que cursen de 1º a 4º da ESO ou Bacharelato. Os grupos terán que ter un mínimo de 50% de mozas integrantes.
- Centro educativo: Calquera docente, pode participar a título individual ou en grupo, representando a un centro educativo oficial (de Galicia / España…).
- Libre: Calquera persoa ou colectivo (asociación, etc.) non vinculada a un centro educativo oficial.

Cada proposta será descrita en español ou galego nun documento que deberá conter os seguintes apartados:

Categorías Primaria e Secundaria:
- Título da proposta
- Obxectivo principal: (que se pretende facer, construír, lograr…)
- Que materiais farían falta: (programa/s, aplicacion/é, elemento/s hardware, pero non só os tecnolóxicos …).
- Unha pequena explicación que xustifique por que crees que pode ser divertido para as nenas
- A que curso iría dirixido
- Opcionalmente: fotos/ debuxos / vídeo ou enlaces aos mesmos da proposta presentada
- Nome, curso e centro escolar ao que pertence. Correo electrónico do centro escolar para contacto.

Categoría Centro Educativo:
- Título da proposta
- Obxectivo principal: (que se pretende facer, construír, lograr…)
- Que materiais farían falta: (programa/s, aplicacion/é, elemento/s hardware, pero non só os tecnolóxicos …).
- Nivel/es: Para que curso/s sería adecuada esta idea? 5º, 6º, 1º ESO, 2º ESO
- Temporalización: Canto tempo estimas que faría falta para desenvolver esta proposta no aula / como actividade extraescolar?)
- Unha pequena reflexión: Por que crees que pode ser unha idea que apaixone na aula (en especial ás nenas)? Valorarase que a proposta potencie o papel da muller na investigación ou tecnoloxía.
- Esta proposta foi xa realizada no centro ou é una proposta nova? Se é o primeiro, cal foi a resposta que tivo entre as alumnas?
- Opcionalmente: fotos/ debuxos / vídeo (ou enlaces aos mesmos) da proposta presentada
- Persoa de contacto e centro escolar. Correo electrónico de contacto.

Categoría Libre:
- Título da proposta
- Obxectivo principal: (que se pretende facer, construír, lograr…)
- Que materiais farían falta: (programa/s, aplicacion/é, elemento/s hardware, pero non só os tecnolóxicos …).
- Nivel/es: Para que curso/s sería adecuada esta idea? 5º, 6º, 1ºISO, 2º ISO
- Temporalización: Canto tempo estimas que faría falta para desenvolver esta proposta no aula / como actividade extraescolar?)
- Unha pequena reflexión: Por que crees que pode ser unha idea que apaixone na aula, (en especial, ás nenas)?
- Opcionalmente: fotos/ debuxos / vídeo (ou enlaces aos mesmos) da proposta presentada
- Nome (e institución á que representa, si corresponde). Correo electrónico de contacto.

Envío e prazos
Enviarase cada proposta, incluíndo toda a información solicitada no apartado anterior, nun correo electrónico a concurso.apuntastech@cesga.gal ata ás 24:00 do día 15 de abril de 2020, hora peninsular.
O día 23 de abril de 2020, Día Internacional das Rapazas nas TIC, durante a celebración do “Día das Rapazas nas TIC” do CESGA darase a coñecer o nome das persoas e centros gañadores en cada categoría.

Premios
- Categoría 1. (Escolares 5º-6º primaria) Un primeiro premio de 300 Petaflops* 2 Accésits. Premio de 100 Petaflops*
- Categoría 2. (Escolares ESO e Bacharelato) 500 Petaflops*. 2 Accésits. Premio de 100 Petaflops*
- Categoría 3. (Centro Educativo): Premio patrocinado por AMIT-Gal (Asoc. Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, nodo Galicia) 600 Petaflops*
- Categoría 4. (Libre): 600 Petaflops*
- Premio especial do Xurado: O xurado terá a posibilidade de asignar un premio adicional en calquera das categorías, por valor de 500 Petaflops*.

*Un Petaflop (PFLOP) é unha unidade de rendemento de computación que equivale a un cuadrillón de operacións por segundo. Para o concurso, a equivalencia dos premios en Petaflops será a seguinte: (1 PFLOP= 1 €).

https://e-learning.cesga.es/ictgogirls/gl/dia-rapazas-nas-tic/apuntastech/#page-content 

A Fad, Fundación de axuda contra a drogadicción, organiza, no marco do proxecto “(In)fórmate” en colaboración con Google e co apoio do Goberno de España, o concurso “Info_Influencers” dirixido a adolescentes de entre 14 e 16 anos de idade.
O concurso ten como obxectivo promover nas e nos adolescentes a habilidade e a vontade de acceder á información ofrecida polos medios tradicionais e o contexto online con pensamento crítico: analizar, contextualizar e avaliar a información que reciben por diversos medios, especialmente dixitais.
A estratexia do concurso baséase na creación de contido informativo rigoroso a partir dun feito real. Facilitarase o contacto de profesionais da información que actuarán como “mentores” ao longo do período de duración do concurso.

Participantes.
Poderán participar neste concurso os e as adolescentes nados entre o 1 de xaneiro de 2004 e o 31 decembro de 2006, e que estean matriculados en centros educativos españois. O requisito de idade deberá ser cumprido por polo menos o 60% dos integrantes do grupo participante.
A Fad poderá incluír no concurso a algún grupo no que algún membro non cumprise os requisitos anteriores, previa solicitude por parte do grupo e sempre de maneira excepcional.
A inscrición no concurso realizarase de maneira individual ou grupal. Os grupos que participen poderán estar compostos por entre 2 e 30 membros.
Cada grupo estará representado por unha figura adulta (docente, mediador/a, educador/a xuvenil, etc), se está composto por 12 ou menos integrantes e por dúas persoa adultas se o compoñen máis de 12 integrantes.

Obxectivo do concurso.
Cada grupo participante poderá presentar un feito histórico ou relevante da última década seguindo as regras do pensamento crítico e desenvolvendo as habilidades que aprendese en Eraser, unha divertida aventura educativa gamificada tamén integrada en “(In)fórmate”, pensada para capacitar no manexo información en contextos dixitais.

En ERASER formaranse equipos que deben superar catro niveles, correspondentes ás habilidades que deben adquirirse para desenvolver o pensamento crítico cando se consome información:
  Análise da información
  Capacidade de dedución e conclusión
  Avaliación da información
  Capacitación para producir o seu propio contido de maneira adecuada e rigorosa

Os traballos entregaranse en calquera das seguintes modalidades:

- Na modalidade Xornalismo Escrito premiarase o mellor traballo en linguaxe textual dirixida á súa difusión en formato noticia ou reportaxe, debidamente maquetado, cunha extensión máxima de 2 páxinas. Especificacións técnicas: é necesario presentar os traballos en formato .pdf.

- Na modalidade Xornalismo Audiovisual premiarase a mellor produción de peza informativa en linguaxe audiovisual, cunha duración máxima de 5 minutos, incluídos os créditos. Especificacións técnicas: pódense presentar os traballos en formato . mpeg-4, . mov ou .avi.

- Na modalidade Xornalismo Sonoro premiarase a mellor proposta con linguaxe sonora dirixida a difusión por audio (formato podcast), cunha duración máxima, unha vez editado, de 5 minutos. Especificacións técnicas: pódense presentar os traballos en .mp3 ou .wma.

Premios:
1º premio, que será só un para as tres categorías conxuntamente (expresión escrita, contidos audiovisuais e crónicas de radio) consistirá nunha viaxe a Londres que poderá incluír a visita ás instalacións de Google, e que, prioritariamente, realizarase nun período comprendido dentro da segunda quincena de xuño de 2020.

2º premio, un por categoría, entregarase ás ou os integrantes dun grupo, xunto ao adulto de referencia, un produto tecnolóxico.

O prazo para presentarse ao concurso estará aberto ata ás 00:00 horas do día 30 de abril de 2020.

https://informate.campusfad.org/

Guía para o profesorado... e tamén para o alumnado: https://informate.campusfad.org/te_interesa_saber/#pedagogicos

Poten100mos é unha asociación sen ánimo de lucro que traballa polo desenvolvemento persoal e a inclusión sociolaboral de persoas en situación de vulnerabilidade física, psíquica e/ou social de maneira integral e incidindo en todos os aspectos da vida dunha persoa.

Poten100mos convoca o Concurso de Curtos e Documentais que está aberto a todos e a todas as persoas maiores de 16 anos, tanto de forma individual como colectiva, sen distinción de nacionalidade, nin residencia.

Datas de inscrición: ata o 15 de xullo de 2020
Valoraranse especialmente aquelas curtametraxes en lingua galega e/ou realizados en Galicia.
Preselección. Para poder ser preseleccionadas, as obras han de cumprir os seguintes requisitos:
- As películas poden ser mudas ou sonoras. Se levan son, todas as obras teñen que estar subtituladas ao español ou ao galego (incluídos os curtos en castelán, facéndoos accesibles a persoas xordas ou con discapacidade auditiva)
- A duración máxima dos curtos será de 25 minutos.
- Admitiranse traballos realizados desde 2018 a 2020, ambos os incluídos.
- Pódense presentar, como máximo, dúas curtametraxes por autor.
- As obras deberán estar correctamente identificadas, para ser preseleccionadas.
- Os autores teñen que ostentar todos os dereitos de exhibición e promoción das obras e do material que presenten.
As películas deben tratar temáticas sociais, que afecten, exclusivamente, aos seguintes colectivos:
- Persoas con diversidade funcional (física, intelectual, psíquica e/ou sensorial).
- Migrantes.
- Minorías étnicas.
- Persoas monoparentais con fillo/vola cargo.
- Persoas sen fogar ou afectadas por temas de vivenda.
- Vítimas de discriminación, por razón de orientación sexual ou identidade de xénero
- Solicitantes de asilo.
- Persoas con problemas de adicción.
- Nenos ou novos afectados por acoso escolar (bullying)
- Desempregados de longa duración, menores de 25 anos ou maiores de 55.
Votación do público. A organización preseleccionará 10 documentais e 10 curtametraxes de ficción, que se proxectarán, en dous pases, diferentes días, nunha sala aberta ao público. Os asistentes votarán, elixindo 5 documentais e 5 películas de ficción, que pasarán a ser deliberadas polo Xurado.
O Xurado elixirá entre as obras máis votadas polo público, o mellor documental e a mellor curtametraxe de ficción, cuxo premio está dotado en 350€, por cada categoría.

https://poten100mos.org/wp-content/uploads/2020/02/DIVERSIMACINE-2020.pdf 

O Departamento de Educación do Concello de Santiago de Compostela, en colaboración con Kalandraka Editora convoca o XIII Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados.

As obras poderán ser presentadas en calquera das linguas oficiais da península e deberán ser orixinais e inéditas. Non se admitirán aquelas que sexan unha adaptación doutros orixinais ou obras que fosen premiadas ou mencionadas noutros concursos. Tampouco se admitirán as obras que teñan máis de tres ilustracións publicadas na internet.

Poderán participar unha ou varias persoas, autores/ as de texto e ilustración de calquera nacionalidade. Quedan excluídos os/as gañadores/as das anteriores edicións e o persoal da editorial Kalandraka.

Os proxectos poderán presentarse en calquera tamaño, técnica e formato, pero a extensión non deberá superar as 40 páxinas interiores (sen contar gardas nin cubertas).

Os/as autores/ as que opten ao premio deberán presentar:
- Cinco copias do texto.
- Tres ilustracións orixinais e cinco fotocopias en cor de cada unha delas. No caso de utilizarse técnica dixital, admitiranse impresións da obra en alta resolución.
- Unha maqueta acabada do proxecto que se presenta: unha versión impresa con deseño, texto e ilustracións, o máis próxima posible ao que será o libro acabado.

Nas obras non deberá figurar o nome dos/as autores/ as, senón un lema ou pseudónimo. Os datos persoais dos/as participantes entregaranse nun sobre pechado: no exterior indicarase o título da obra e o lema ou pseudónimo, e no seu interior o nome ou nomes completos, dirección postal, teléfono de contacto e correo electrónico. Dentro do sobre tamén se incluirá unha fotocopia completa do DNI ou pasaporte, así como unha breve recensión biográfica.

Os traballos serán remitidos ou entregados no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela
Rúa do Presidente Salvador Allende 4
15705 Santiago de Compostela.
A Coruña.
España
No sobre especificarase obrigatoriamente « XIII Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados». En sobres que se entreguen a través de axencias de transportes non deben aparecer os nomes dos/ as autores/ as.

Premio: 9000 €.
A obra premiada publicarase en todas as linguas oficiais peninsulares (galego, catalán, eúscaro, castelán yportugués) pola editorial Kalandraka no mes de novembro do ano 2020

O prazo de presentación de orixinais estará aberto ata o 30 de abril de 2020.

http://www.kalandraka.com/es/premio-compostela/ 

A Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte... nas ondas! convoca o 3º certame de recollida de imaxes do patrimonio inmaterial galaico portugués

Ponte...nas ondas! quere propor con esta iniciativa que se recuperen e poñan en valor as fotografías con valor patrimonial para que poidan ser usadas no ámbito escolar, pola carga didáctica que atesouran, e para seren coñecidas polo público en xeral e contribuír así ao tránsito do ámbito analóxico para o entorno dixital .

Categorías:
1ª categoría: alumnado de infantil e primaria.
2ª caegoría: alumnado da ESO, Bacharelato e ciclos formativos.

As fotografías deberán conter imaxes de calquera aspeto relacionado co patrimonio cultural inmaterial e estar tomadas en datas anteriores a 1970.

Presentaranse dixitalizadas, coa maior resolución posible, nun dos foramtos habituais; jpg, mpeg, bmp...
Cada imaxe acompañarase cun texto onde se poderán detalalr os datos básicos da foto: onde está tomada, que aparece nela, data aproximada da toma e un descripción do que se ve relatando a relación desa imaxe co patrimonio cultural.

Cada participante só poderá achegar fotografías que sexan propiedade da súa familia sendo motivo de exclusión do certame a aportación de
imaxes de fóra dese

Fóra de concurso poderán participarenviando fotografías persoas e entidades que non pertenzan aos sistemas educativos.

Premios da 1ª e da 2ª categoría:
1º premio: un ordenador portátil para a familia remitente da fotografía.
2º premio: unha tablet
3º premio: un cámara fotográfica compacta

Premio especial: unha cámara de fotos reflex para o centro educativo que mande o conxunto maior de fotografías que teñan grande relevancia polo seu contido.

As fotografías enviaranse a través da web:
http://escolasnasondas.com/iii-edicion-do-certame-de-recolla-das-imaxes-do-patrimonio-cultural-inmaterial-galego-portugues/ 

O Museo da Camiseta a través deste concurso busca Arte, deseños que namoren, que sexan orixinais e que teñan alma e poesía.

O prazo de admisión de deseños para este concurso estará aberto ata o 30 de Abril de 2020 ás 00 h.

Poderán participar nel todas as persoas que residan dentro do territorio Español maiores de 14 anos.

Os deseños deben ser orixinais e inéditos, non sendo presentados noutros concursos, sendo os participantes os únicos propietarios de todos os seus dereitos. As obras presentadas non supoñerán en todo ou en parte copia de obras publicadas en calquera soporte, tempo e medio de comunicación (incluídas as redes sociais) ou plaxio das doutros artistas.

A composición e a técnica será libre, sempre que sexa posible a súa posterior reprodución (valorarase positivamente se contén fondo transparente). Admítense un máximo de 2 deseños por autor que deberán ir asinados polo mesmo. A temática será libre, a condición de que non inciten ao odio ou a violencia.
O deseño irá impreso na parte dianteira da camiseta cunhas medidas máximas de 35x42 cm. sen límite de cores. Se o deseño é dixital a resolución será de 300 ppp. coas medidas do tamaño de impresión e un máximo de 10 megas. Valorásese positivamente a elección dunha cor diferente ao branco.

Os deseños enviaranse desde a páxina web: https://www.elmuseodelascamisetas.com/concursos

Os deseños elixidos como finalistas serán os encargados de compoñer a 4ª Exposición benéfica “Artistas en camiseta", que terá lugar do 15 de Xuño ao 15 de Julio na súa tenda física e na web www.elmuseodelascamisetas.com.

O Museo das camisetas decidirá os gañadores tendo en conta o número de camisetas vendidas de cada deseño, a valoración do xurado e a do público. Os beneficios obtidos das camisetas vendidas serán destinados ao Proxecto de Reforestación Arboreando da Asociación Urci.

Premiaranse un total de 5 deseños:
1° Premio: 1.000 € (a entrega deste premio será presencial)
2° Premio: 500 €
3° Premio: 250 €
4.º e 5.º Premio: Accésit* (1 ano para expoñer e vender o deseño na súa tenda física e web)

https://www.elmuseodelascamisetas.com/concursos/ 

O Grupo Naturalista Hábitat, da man da Empresa Municipal Aguas de La Coruña (Emalcsa) e a Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, convoca o VIII Certame de debuxo da Natureza “Vida silvestre do encoro de Cecebre”.

Este ano, baixo o título “Natureza Viaxeira“, o G.N.Hábitat quere poñer en valor a aquelas especies viaxeiras, ás que veñen dende moi lonxe a visitarnos todos os anos en primavera para críar ou a pasar o inverno, e as que están con nós todo o ano, pero que non teñen unha capacidade de dispersión moi grande e recurren a impresionantes estratexias para dispersarse e aumentar as súas poboacións, como por exemplo, plantas que empregan ós animais ou ó vento para a dispersión das sementes.

Coa posta en marcha desta iniciativa preténdese implicar á xente no contacto coa súa contorna, a través do debuxo da flora, fauna e xea presente no espazo natural protexido do encoro de Cecebre [integrado na Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo] e as cuncas dos ríos Mero e Barcés, co gallo de consolidar na cidadanía unha corrente de interese polo coñecemento e preocupación pola conservación do Patrimonio Natural.

A inscrición é de balde e aberta á cidadanía, non sendo preciso ter aptitudes nin coñecementos en ilustración para poder participar, tan só as ganas de gozar da natureza a través do debuxo.

Haberá dúas categorías diferentes (menores e maiores de 14 anos) e premios en todas elas para as obras máis salientables. Así mesmo, de entre as obras achegadas seleccionaranse aquelas que pasarán a ilustrar o Calendario 2021 da nosa entidade.

O prazo de inscricións e entrega dos debuxos estará aberto ata o 30 de xuño de 2020.

https://gnhabitat.org/viii-certame-de-debuxo-da-natureza-vida-silvestre-do-encoro-de-cecebre-natureza-viaxeira/ 

O Concello de Padrón convoca o Concurso de Narrativa " XXXI Premio Literario Camilo José Cela"

Premio: 1.500 € e unha figura do escritor Camilo José Cela .

Os relatos terán unha extensión de 12 a 25 folios, mecanografados ou escritos en formato word, a dobre espazo, con tipo de letra Mal e tamaño 12. Deberán ser orixinais, inéditos, non premiados en calquera outro tipo de concurso e estar escritos en galego ou castelán.

O prazo de entrega dos relatos estará aberto ata o 15 de xullo de 2020.
Presentaranse no rexistro xeral de entrada de documentos do Concello de Padrón (tamén se poderán enviar por correo postal) situado na planta baixa da casa do concello, na dirección Rúa Longa  27, 15900 Padrón. A Coruña, por quintuplicado exemplar, sen firma e cun lema. Achegarase ademais un sobre pechado no que figure por fóra dito lema e dentro indicarase o nome, apelidos, DNI, teléfono, dirección de correo electrónico e dirección de correo ordinario do autor ou autora do traballo e unha declaración asinada polo mesmo ou a mesma de que o relato se axusta ás normas establecidas na base segunda. Só se abrirá o sobre do traballo premiado.

Máis información en http://padron.gal/actualidade/item/598-o-concello-de-padron-convoca-o-xxxi-premio-literario-camilo-jose-cela  

cultura@padron.gal

Está aberta a 8ª edición de Participa  Méliès

Que é Participa  Méliès
É un concurso de vídeo aberto a todos os públicos. Podes participar co teu centro educativo ou de forma particular ata as 16 horas do 15 de maio de 2020.

Concursar é moi fácil! Só necesitades unha historia que poidades contar en menos de 3 minutos, unha cámara ou dispositivo de vídeo para gravar unha curtametraxe no que utilicedes polo menos un dos tres trucaxes de Georges Méliès, e moita imaxinación.

Inspírate
O universo máxico de Méliès pode ser un punto de partida para deixar voar a túa imaxinación.
Facilitanche unha serie de recursos que che axudarán a traballar a idea e a levar a cabo o curto.

Grava o teu vídeo
Podes gravar o teu curto cunha cámara dixital, un móbil, unha  tableta…
O vídeo non debe superar os 3 minutos, ten que ser mudo e debe incorporar polo menos un dos tres trucaxes de  Méliès que che explicamos a continuación.

Sobe o teu vídeo
Sobe o teu curto coa mellor calidade posible á túa canle en  YouTube,  Vimeo ou  Dailymotion.
Logo, enche o formulario que atoparás na sección “Sobe o teu vídeo”

Móveo nas redes
Unha vez subas o vídeo, validarase antes de publicalo.
En canto se publique poderás compartilo cos teus amigos e buscar a maior difusión posible para conseguir votos e optar ao Premio do Público

Premios
O mellor vídeo da 8ª Edición conseguirá unha cCámara BlackMagic Pocket Cinema 6k

Premio ao Mellor Vídeo recibirao o curto máis orixinal da categoría xeral, o que mellor represente desde un enfoque actual o cinema fantástico de  Méliès.

Premio Imaxinación ao Poder será para o vídeo máis imaxinativo e que utilice con maior enxeño a tecnoloxía ao seu alcance. Trucaxes de alto enxeño e baixo custo!

Premio ao Mellor Vídeo Primaria. Os alumnos e as alumnas de primaria que demostren máis creatividade e destreza á hora de contar unha historia en vídeo incorporando os trucos de Georges Méliès levarán un pack audiovisual completo e un curso de cinema para toda a escola.

Premio ao Mellor Vídeo Secundaria, Bacharelato e Ciclos Formativos: un curso de cinema e un completísimo kit audiovisual para seguir contando historias a través do cinema.

Premio Junior. Participantes entre 10 e 18 anos
Es novo e tes talento? Este é o teu premio! O vídeo de participantes entre 10 e 18 anos que máis sorprenda ao xurado pola súa creatividade e pola utilización dos trucos de Méliès, levará unha fabulosa GoPro.

Premio do Público. O vídeo máis votado polo público
Neste premio, o xurado é a audiencia! Poderedes votar ao vídeo que máis vos guste, aínda que só poderedes emitir un voto por persoa. O curto que reciba máis votos leva o premio!

Premio Perseverantes. Centros escolares que repitan participación
Premios aos centros educativos que participen na categoría escolar que participasen en edicións anteriores e participen tamén na 8ª edición.

https://www.participamelies.com/el-concurso/bases-del-concurso/

Quen é George Méliès?: https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_M%C3%A9li%C3%A8s

A revista National Geographic e RBA Libros convoca o I Concurso de Redacción Xornalística "Día da Terra"

O próximo 22 de abril o Día da Terra cumpre 50 anos e faio con máis sentido que nunca, con protesta e rebeldía ante a emerxencia, líderes novos e inspiración renovada.

Os/ as estudantes que queiran participar deberán escribir, de forma individual, un editorial xornalístico sobre o 50 aniversario do Día da Terra. O editorial presentado deberá ser un texto no que se exprese de maneira razoada a opinión sobre calquera aspecto relacionado co 50 aniversario do Día da Terra e cos retos que afronta a preservación do noso planeta.

O editorial deberá ter un titular e un texto, en lingua castelá, dunha extensión de entre 400 e 500 palabras. Os argumentos, ideas ou propostas expostos no editorial deberán basearse en datos fiables.

Os textos deberán estar asinados polo/a estudante, indicando o curso e o centro escolar, con nome, apelidos, número de DNI e o seu email de contacto. Cada estudante poderá participar cun único traballo e non se poderán presentar traballos en grupo.

Prazo: Os traballos poderán presentarse ata o día 22 de abril, día da Terra, ás 23:59 horas.

Requisitos
Poderán presentarse mozos/as entre 14 e 18 anos que cursen entre 3º de ESO e 2º de Bacharelato nun centro de secundaria do territorio español. Establécense dúas categorías de participación:
- Explorador 1:  mozos de 3º e 4º ESO.
- Explorador 2:  mozos de 1º e 2º Bacharelato.
A participación será unicamente vía online.

Premio:
O traballo gañador en cada categoría será publicado na edición impresa da revista National Geographic España entre os meses de agosto e decembro de 2020.

Os gañadores dos tres mellores traballos de cada categoría recibirán unha subscrición gratuíta durante un ano á revista National Geographic España (valorada en 59,40 euros) e un lote de libros de RBA Libros (valorado en 100 euros).

Os 15 mellores traballos de cada categoría, incluídos os tres gañadores, serán publicados na web da revista National Geographic España a partir do mes de xuño de 2020

BASES DO CONCURSO