Premios e concursos (47)

A Dirección Xeral de Tradución da Comisión Europea organiza "Juvenes Translatores", concurso de tradución en liña para centros de ensino de secundaria da Unión Europea.

O obxectivo deste concurso de tradución anual é promover, recoñecer e recompensar a aprendizaxe de idiomas. A capacidade de falar idiomas estranxeiros é un activo importante para a mocidades que ingresa ao mercado laboral. Nunha economía cada vez máis conectada e global, os empregadores buscan activamente candidatos multilingües capaces de adaptarse e prosperar nun contexto internacional.

Os participantes poderán elixir calquera das de linguas entre as 24 linguas oficiais da Unión Europea.

Está aberto a alumnado de secundaria de 17 anos de idade e celébrase simultaneamente en todos os centros seleccionados da Unión Europea.

Prazo: a inscrición dos centros estará aberta ata as 12.00 horas (hora central europea) do 20 de outubro de 2021. A continuación, a Comisión Europea convidará a un total de 705 centros a participar na etapa seguinte. O número de centros participantes por país será igual ao número de escanos do país no Parlamento Europeo, e os centros seleccionaranse ao azar mediante sorteo electrónico. Os centros elixidos designarán entón a entre dous e cinco estudantes para participar no concurso. Os alumnos poderán ser de calquera nacionalidade, pero todos os participantes deberán nacer en 2004.

O concurso celebrarase en liña o 25 de novembro de 2021 en todos os centros participantes. O gañadores/as —un por país— serán anunciados a principios de febreiro de 2022. Se as condicións o permiten, serán convocados á entrega de premios na primavera de 2022, nunha cerimonia que se celebrará en Bruxelas. Terán a oportunidade de reunirse con tradutores profesionais da Comisión Europea e obter máis información sobre a profesión e sobre a experiencia de traballar con linguas.

Os centros deberán:
- estar situados nun Estado membro da Unión Europea
- estar recoñecidos polas autoridades educativas dun ou varios Estados membros
- presentar de 2 a 5 participantes nados en 2004
- ter acceso a internet e dispoñer dos equipos informáticos necesarios

Dotación
Todos os alumnos recibirán un certificado de participación.
Poderanse outorgar mencións especiais a algúns dos participantes se as súas traducións son dunha calidade excelente.

Máis información

O Ministerio de Educación convoca o concurso nacional Unha Constitución para todos

Esta convocatoria está dirixida ao alumnado dos centros docentes que imparten ensinos non universitarios do sistema educativo español nas seguintes modalidades:
Modalidade A. 1º a 3º de Educación Primaria.
Modalidade B. 4º a 6º de Educación Primaria.
Modalidade C. ESO e Formación Profesional Básica.
Modalidade D. Bacharelato, Formación Profesional de Grao Medio e Grao Superior.

Convócase un premio por modalidade, que consistirá na entrega dun diploma acreditativo do coñecemento e significado da Constitución e un premio en especie valorado en 800 €.

Requisitos:
O tema dos traballos será a “Constitución Española, unha Constitución para todos”.
Presentaranse un máximo de tres traballos por centro.
Todos os traballos que se presenten, irán acompañados da documentación que se indica no formulario de solicitude.
Poderán presentarse relatos ou poesías que deberán cumprir os seguintes requisitos: ocuparán un máximo de 100 liñas, as páxinas deberán estar numeradas e redactadas a unha cara, en tamaño A4, cun interlineado sinxelo e utilizando o tipo de letra Arial tamaño de 11 puntos. En cada redacción deberá constar o nome do alumno, o curso educativo e o nome do centro. Presentaranse en formato PDF e a capacidade máxima será de 5 Mb para cada un deles.
Os traballos serán individuais.
Deberase achegar un certificado do director do Centro onde conste a aprobación para a inscrición do Centro nesta convocatoria e os alumnos participantes.

O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata as 14:00 horas do 21 de outubro de 2021
Máis información no BOE do 21 de setembro de 2021 e na web de Educación
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/centros-docentes/premios.html 

Auga limpa

Set 17, 2021

A Entidade Metropolitana de Servizos Hidráulicos (Emshi) convoca a I edición dos Premios Emshi baixo o lema “Auga limpa”, que inclúen as categorías de Xornalismo, Fotografía e Poesía.

Estes galardóns nacen co obxectivo de fomentar a divulgación sobre os procesos de fornecer auga para consumo humano e para contribuír na concienciación de facer un uso responsable deste recurso escaso e moi valioso. Tamén teñen cabida nos Premios Emshi os traballos baseados en enxeñería, técnicas ou tecnoloxías respectuosas co medio ambiente e empregadas en calquera dos procesos de captación, potabilización ou entrega aos depósitos de auga municipais.

O lema do concurso é: “Auga limpa” e terase en conta a posta en valor da auga potable, o acceso a este recurso e/ou a tecnoloxía para obtela.

A categoría de Xornalismo recoñecerá o traballo xornalístico que en opinión do xurado mellor reflicta algún destes procesos (ou todos eles): captación, potabilización, distribución e consumo responsable de auga e os métodos innovadores que se están aplicando en calquera das fases de auga potable desde unha perspectiva de respecto ao medio ambiente.

Os premios de Poesía galardoarán o poema ou conxunto de poemas con maior calidade literaria e que en opinión do xurado mellor reflicta ou reflictan nos seus versos a necesidade de dispoñer de auga potable e de facer un consumo responsable.

En canto a Fotografía, valorarase o poder e a forza da imaxe e premiarase a foto que en opinión do xurado mellor reflicta a necesidade de dispoñer de auga potable para a vida das persoas.

O prazo de presentación acaba o 20 de outubro de 2021.

As tres categorías están dotadas con 2.000 euros para o gañador ou a gañadora de cada unha delas.

BASES

A Fundación Xosé Neira Vilas e o Concello de Vila de Cruces, coa colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística, convoca a sexta edición do Premio Xosé Neira Vilas de Novela Curta.

O prazo de presentación de orixinais estará aberto ata o 8 de outubro e o premio entregarase o 3 de novembro, coincidindo co aniversario do nacemento de Xosé Neira Vilas, unha efemérede que, ademais, deu lugar a que, a partir deste 2021, sexa considerado como Día do Lector e da Lectora.

O galardón está dotado con 1000 euros e a publicación do traballo gañador a cargo de Edicións Embora.

https://www.neiravilas.gal/images/premios/2021/neira-vilas/bases-6-premio-neira-vilas.pdf 

Os premios Youtubeiras teñen como finalidade ser acicate da creación en Youtube con temáticas e formatos diversos, así como promover e visibilizar os/as youtubeiros/as en galego a través da Rede e o seu recoñecemento con base nos criterios que se terán en conta en cada premio.

Poden optar a estes premios todas as persoas maiores de 14 anos con canles de Youtube autoproducidas.

As canles de Youtube inscritas teñen que ter cando menos cinco vídeos subidos con data posterior ao 23 de outubro de 2020. Estes cinco vídeos teñen que:
- Conter a etiqueta co cancelo #youtubeiras.
- Non ter restricións de privacidade.
- Os títulos, as descricións e os subtítulos permanentes (de habelos) teñen que estar en galego.
- Estes vídeos poden conter subtítulos de activación opcional no Youtube noutras linguas.

As canles de Youtube presentadas deben ter a maioría dos vídeos en galego.

Fican expresamente excluídos os traballos que promovan unha mensaxe violenta, denigrante ou ofensiva.

O prazo para inscribir as canles no Premio Youtubeiras estará aberto ata o 22 de outubro de 2021 ás 23.59 h. A participación está aberta ao ámbito internacional e é de balde.

As persoas participantes deben inscribirse a través do formulario que figura na web www.youtubeiras.gal  indicando a URL da canle.

Cada creador/a pode inscribir máis dunha canle.

Haberá 12 premios:

- CANLE, premio dotado con 1000 €. Valorarase a calidade dos contidos, a calidade técnica e lingüística, a eficiencia comunicativa e a creatividade. Terase en conta a periodicidade na creación de novos vídeos e tamén o coidado da comunidade creada (uso doutras RRSS, imaxe da canle…)

- YOUTUBEIRA/O, dotado con 1000 €. Optan a este premio creadoras e creadores das canles presentadas. Valorarase a calidade dos contidos, a calidade técnica e lingüística, a eficiencia comunicativa, a creatividade, a capacidade de creación de comunidade e a repercusión dos contidos creados.

- VÍDEO, dotado con 1000 €. Optan a este premio os vídeos que compoñen as canles presentadas. Valorarase a calidade dos contidos, a calidade técnica e lingüística, a eficiencia comunicativa, a creatividade e a repercusión do vídeo.

- CALIDADE LINGÜÍSTICA, dotado con 500 €. Valorarase a calidade e o coidado da lingua na canle (en todas as súas variantes dialectais) a nivel fonético, gramatical e lexical.

- IMPACTO, premio dotado con 500 €. Valorarase a repercusión dos contidos da canle (número de visionados, interaccións, presenza nos medios, viralidade…).

- CALIDADE TÉCNICA, premio dotado con 500 €. Valoraranse aspectos técnicos tales como a imaxe, o son, a montaxe das pezas que conforman a canle.

- COMUNICACIÓN, premio valorado con 500 €. Optan a este premio as canles presentadas que mellor transmitan a súa mensaxe aproveitando todos os recursos da linguaxe a audiovisual e os recursos do propio Youtube.

- CREATIVIDADE, premio valorado con 500 €. Valorarase o uso dos recursos creativos e a capacidade de xerar novas ideas, formatos e contidos nas canles presentadas.

- MUSICAL, premio valorado con 500 €. Optan a este premio os vídeos musicais das canles presentadas (creación propia, covers, versións, flashmob...) ou as canles musicais compostas unicamente por este tipo de pezas.

- DIDÁCTICO, premio valorado con 500 €. Optan as canles presentadas con contidos didácticos e explicativos, útiles para a docencia e a divulgación.

- PIONEIRO, premio valorado con 500 €. Valorarase nas canles presentadas o feito de que introduza a lingua galega nun campo no que é pouco usada.

- DO PÚBLICO, valorado con 500 €. Este premio outorgaráselle ao vídeo máis votado proposto polo público. Resultará gañador aquel vídeo que despois dun proceso de votación na Rede e a ratificación do xurado, consiga máis votos (ver anexo específico para o premio do público).

 

https://youtubeiras.gal/ 

Sabías que hai unha chea de páxinas web que ofrecen vídeos gratuítos para usar nas túas creacións? Bótalle un ollo aos bancos de imaxes!

A Fundación Mutua Madrileña convoca a IX edición dos Premios ao Voluntariado Universitario co obxectivo de recoñecer, promover e dar visibilidade ao labor solidario da mocidade universitaria española, así como axudar economicamente ao impulso das súas actividades.

Poden participar estudantes universiarios/as que colaboren en proxectos de voluntariado que reúnan os seguintes requisitos de participación:
- Proxectos impulsados e desenvolvidos por un grupo de varios estudantes universitarios (mínimo de 3) de calquera titulación.
- Iniciativas realizadas por voluntarios/as que estean vinculadas a ONG con sede en España.
- Proxectos en curso ou que estea previsto poñer en marcha antes do 31 de marzo de 2022.
- As persoas universitarias que presenten o proxecto deben estar a cursar os seus estudos ou finalizalos hai menos de dous anos.
- As candidaturas deben ser presentadas e lideradas por mocidade universitaria.

Prazo: ata o 29 de outubro.

https://www.premiosvoluntariado.com/edicion-actual/ 

Fotciencia

Xul 22, 2021

A Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT) e a Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) convoca Fotciencia18 cuxo obxectivo é achegar a ciencia á cidadanía mediante unha visión artística e estética suxerida a través de fotografías científicas.

A temática das imaxes deberá ser a ciencia e a tecnoloxía. As imaxes deberán estar relacionadas coa investigación científica e as súas aplicacións tecnolóxicas e industriais, reflectindo o obxecto de estudo da actividade científica, as persoas que a realizan, a súa instrumentación e instalacións ou as tecnoloxías que resultan do avance científico.

Unicamente admitiranse imaxes en formato dixital, debendo ir acompañadas dun texto que permita interpretar o seu interese científico ou tecnolóxico.
As imaxes presentaranse a unha das seguintes modalidades:
- Micro: cando a dimensión real do obxecto fotografado sexa menor ou igual a 1 mm ou a imaxe fose obtida mediante un instrumento de micrografía (óptica ou electrónica) ou técnicas de difracción.
- Xeral: cando a dimensión real do obxecto fotografado sexa maior a 1 mm.

Xa sexan Micro ou Xeral, as persoas participantes poderán adscribir a súa imaxe, ademais, a modalidades específicas sobre Agricultura sostible, sobre Alimentación e nutrición ou sobre a ciencia fronte ao COVID.

A modalidade da ciencia na aula pretende fomentar a participación do alumnado de educación secundaria e de formación profesional. O alumnado deberá retratar motivos científicos no seu centro de estudos e acompañar as imaxes, do mesmo xeito que o resto de modalidades, cun texto explicativo.

A presentación das imaxes e os seus correspondentes textos realizarase a través dun formulario dispoñible na páxina web www.fotciencia.es 

No caso da ciencia na aula serán os/ as docentes quen presente as fotografías en nome dos/ as alumnos/ as, previo consentimento dos mesmos e os seus titores ou titoras. Cada docente poderá presentar ata tres fotografas. O alumnado deberá retratar motivos científicos no seu centro de estudos, e acompañar as imaxes cun texto explicativo.

Entre as fotografías presentadas seleccionaranse as dúas mellores imaxes das modalidades Xeral e Micro e unha imaxe por cada modalidade específica sobre Agricultura sostible, sobre Alimentación e nutrición, A ciencia fronte ao COVID e A ciencia na aula.

O prazo de presentación das fotografías estará aberto ata o 14 de outubro de 2021 ás 13:00 horas (hora española peninsular).

Premios
A organización premiará ás dúas imaxes seleccionadas na categoría Xeral e as dúas da categoría Micro cunha cantidade de 1.500 € para cada imaxe, e o resto das modalidades cun importe de 600 € para cada unha delas.

https://www.fotciencia.es/Publico/Info/bases.aspx 

A Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de León ¨Pulchra Leonina¨convoca o XV Concurso de Fotografía do Camiño de Santiago de 2021. O tema monográfico desta edición será "A imaxinería e a iconografía Xacobeas". Cada concursante presentará un máximo de 3 fotografías en branco e negro ou cor.

As fotografías presentaranse en CD ou DVD e nomearanse da seguinte maneira: Pseudónimo_Título_Lugar. O CD ou DVD se rotulará no exterior só co pseudónimo do autor. Os concursantes que participasen noutras edicións teñen que facelo cun pseudónimo diferente ao que elixisen anteriormente.

O CD ou DVD enviarase á asociación por correo certificado en sobre pechado, no que como remite do mesmo, figurará exclusivamente o pseudónimo do autor. No interior de devandito sobre, incluirase outro sobre pechado no que figurará no seu exterior devandito pseudónimo e no seu interior conterá: fotocopia do DNI do autor, os seus datos persoais: nome, apelidos, dirección postal, e-mail e teléfono, e a lista de títulos das obras que presenta.

As fotografías serán orixinais e non serían presentadas a outros concursos. Deberán ter a calidade suficiente para o seu revelado e non se admitirán fotomontaxes, composicións, filtros ou engadir ou eliminar elementos da imaxe.

De todas as obras presentadas ao concurso, o xurado seleccionará un máximo de 40 e delas obteranse as cinco obras premiadas.

As obras deberán enviarse por correo certificado á dirección da Asociación. O prazo de presentación será desde o 5 de xullo ata o 10 de setembro de 2021 (data do cuño de Correos) e o fallo do xurado farase público o día 24 de setembro. A entrega de premios realizarase no transcurso das XXI Xornadas Xacobeas.

Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de León “ Pulchra Leonina”
Concurso de fotografía
Avenida Independencia, 2-5º Izq.
24001 León

Dotación
1º Premio de 250 €
2º Premio de 200 €
3º Premio de 150 €
Dous accésit de 100 € cada un.

Prazo: 10 de setembro de 2021

Máis información
caminosantiagoleon@gmail.com
Teléfonos: 987 260 530 y 677 430 200
https://www.caminosantiago.org/CPPEREGRINO/prensa/verprensa.asp?PrensaID=17065 

Médicos do Mundo España convoca o 25º Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luís Valtueña, destinado a recoñecer e divulgar os mellores traballos fotográficos que de forma singular evidencien inequidades sociais, inxustizas e/ou abusos dos dereitos humanos, ou ben, as situacións que os propician ou os combaten.

A organización aposta pola fotografía documental e o fotoxornalismo para sensibilizar ao público #ante problemáticas sociais e impulsar a mobilización cidadá, co fin de contribuír á erradicación da peor das enfermidades: a inxustiza.

As fotografías presentadas deberán narrar unha historia relacionada con algún destes temas: a saúde, os desastres naturais, a acción humanitaria, a cooperación internacional, a exclusión social, a vulneración dos dereitos humanos, os conflitos armados, os colectivos vulnerables, as poboacións refuxiadas e/ou poboacións migrantes. Prestarase especial atención a aquelas historias de interese que non se cobren nin difunden o suficiente ou son pouco coñecidas, para contribuír á súa divulgación e reflexión.

Poderán participar fotógrafos e fotógrafas -profesionais ou non-, de calquera nacionalidade, maiores de idade e afíns ao enfoque documental e/ou fotoxornalístico, nos termos previstos nestas bases.

A dotación do Premio Luís Valtueña é de 6.000 euros, unha cámara profesional modelo Leica Q2, valorada en 5.120 € e un lote de 10 fotolibros editados pola Fábrica.

Ademais, todas as obras seleccionadas, tanto a serie gañadora como as finalistas, formarán parte do catálogo e da exposición colectiva e itinerante que producirá Médicos do Mundo.

Prazo: 30 de setembro de 2021.

Máis información: https://premioluisvaltuena.org/convocatoria/

Co obxectivo de promover e incentivar a creación entre os mozos/as, a Deputación Provincial de Cáceres lanza unha nova edición do Premio Cómic/Manga/Arte Nova, que se divide nas seguintes categorías:

- Senior (21-35 anos): Primeiro premio: 2.000 euros; Segundo premio: 1.000 euros
- Junior (14-20 anos) : Primeiro premio: 1.000 euros; Segundo premio: 500 euros.

Cada autor/para poderá presentar ata un máximo de 2 traballo orixinais.

Pode participa a mocidade cuxa idade estea comprendida, a data 31 de decembro de 2021, entre 14 e 35 anos
Prazo: 11 de outubro de 2021

Máis información: https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2021-2583