Premios e concursos (115)

O próximo 21 de outubro a A.C. A Mámoa de Luou (Teo) organiza o seu XIII Concurso de Música Tradicional na modalidade de dúos de gaita e tambor.
 
As bases do concurso están dispoñibles na seguinte ligazón .
 
Os dúos interesados en participaren deben remitir a folla de inscrición cos datos indicados ao correo electrónico do concurso ata o día 17 de outubro (incluído).
 
Na presente edición os premios serán:
 
1º Premio: 1.000 € + agasallo conmemorativo
2º Premio: 500 € + agasallo conmemorativo
3º Premio: 400 € + agasallo conmemorativo
 
Máis información en na páxina da asociación: https://acamamoa.gal/
 

CADIS Huesca leva organizando este concurso desde o ano 1999 co obxectivo de sensibilizar á sociedade acerca da realidade das persoas con discapacidade e dependencia e tratar de eliminar prexuízos negativos que seguen imperando. E facelo a través de imaxes innovadoras, portadoras dunha mensaxe positiva, afastado dos estereotipos clásicos que rodean o mundo da discapacidade.
Esta nova convocatoria conta, un ano máis, co apoio da Fundación Caixa Rural de Aragón e a colaboración da Comarca Hoya de Huesca, Ayuntamiento de Huesca, Diputación Provincial de Huesca e Gobierno de Aragón.
Importantes premios en metálico e exposicións físicas e en liña agardan ás mellores fotografías sobre o tema “Discapacidade e dependencia: maneiras de vivilas”.

Admítense obras tanto en formato dixital como en papel.
En dixital: as fotografías en branco e negro ou cor terán un formato JPEG e tamaño entre 2 MB e 5 MB.
En papel: as fotografías en branco e negro ou cor terán un formato mínimo de 15x20 cm e un máximo de 30x40 cm. Non deben estar montadas en ningún soporte.

Requisitos
Poderán participar no concurso, de forma individual ou colectiva, todas aquelas persoas que o desexen, presentando como máximo cinco obras.

Dotación
Primeiro premio 400€ e diploma
Segundo premio 200€ e diploma
Terceiro premio 100€ e diploma

O prazo de admisión de fotografías estará aberto ata o 15 de novembro de 2023.

Máis información
https://cadishuesca.es/ 
Bases 
https://www.mundoarti.com/ 

O Concello de Nava de la Asunción convoca o "XXI Premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Biedma e Alba", premio que rende homenaxe ao ilustre poeta vinculado a Nava de la Asunción en cuxa contorna está inspirada gran parte da súa obra. Unha homenaxe completa e chea de sentimento e agarimo, para lembrar así ao que foi veciño do pobo durante moito tempo.

O tema dos poemas é de libre elección, a extensión será como máximo de 100 versos. O xurado estimará a calidade poética e o reflexo dalgún aspecto da realidade viva do noso tempo.

Requisitos
Poetas en lingua española de calquera nacionalidade.

Dotación
2.000 euros para un único gañador.

O prazo de incrición estará aberto ata o 31 de outubro de 2023.

Máis información
https://navadelaasuncion.org/ 
https://www.mundoarti.com/ 

A Deputación Provincial de Cáceres, a través da área de Cultura, programa na súa vixésimo sexta edición, o "Premio de Artes Plásticas Sala El Brocense", co fin de promover e incentivar a creación plástica. Con este premio ao mesmo tempo, a Deputación incrementa o seu patrimonio artístico cunha mostra da vangarda que se está producindo non só no noso país, senón tamén no ámbito internacional, ao ter o premio alcance máis aló das nosas fronteiras.

Poderán presentarse a concurso un máximo de dúas obras, as cales non poderán ser premiadas con anterioridade, de temática libre.
O total das obras selecionadas será exposto na Sala de Arte O Brocense, en cuxa inauguración prevista para o mes de novembro, se dara a coñecer o fallo do xurado.
As obras pasarán a formar parte dos fondos da colección artística da Deputación Provincial de Cáceres, considerada como unha das máis importantes coleccións de arte contemporánea a nivel nacional.

Requisitos
Artistas de calquera nacionalidade ou residencia, maiores de 18 anos.

Dotación
Primeiro premio de 6.000 euros
Segundo premio de 4.000 euros
Terceiros premios (2) de 2.500 euros cada un

O prazo de incrición estará aberto ata o 20 de outubro de 2023.

Máis información
https://cultura.dip-caceres.es/ 
Bases

https://www.mundoarti.com/ 

O Concello de Oliva de la Frontera convoca o XXIII Premio de Pintura “Timoteo Pérez Rubio”, co patrocinio da Diputación Provincial de Badajoz e da Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, que ten como finalidade a promoción da arte e o recordo da figura de Timoteo Pérez Rubio.

A presente convocatoria configúrase baixo a modalidade de Premio-Adquisición, polo que se fai un chamamento aos participantes para que teñan en conta tales circunstancias e axusten o valor das súas obras ao valor real do mercado. A cantidade asignada para a adquisición de obras pictóricas, na presente convocatoria será como máximo de 7.000 €.

Cada artista pode presentar un máximo de dúas obras, que non excederán de 200 cm. en ningunha das súas dimensións, sendo as medidas mínimas 73×60 cm. O tema das obras, así como a técnica pictórica será de libre elección.

A presentación das obras farase exclusivamente a través da plataforma dixital www.mundoarti.com, enchendo os datos persoais e achegando as imaxes en formato .jpg cun peso de ata 5MB.

As obras seleccionadas serán expostas ao público na Sala de Exposicións do Excmo. Concello de Oliva de la Frontera, editándose catálogo destas, procedéndose á entrega de premios na inauguración da devandita exposición, que se realizará o día 15 de decembro de 2023.

O prazo para a presentación das obras será ata o 11 de outubro de 2023 ás 23:59 horas.

Máis información
https://olivafrontera.com/ 
Bases 
https://www.mundoarti.com/ 

O Conecello de Onil, convoca a IV Bienal de Poesía Carlos Sahagún, poeta nado en Onil que foi premio Nacional de Poesía, co fin de impulsar a creación poética, escrita en lingua castelá ou valenciana, "para propiciar o recoñecemento dos poetas autóctonos e contribuír á difusión das súas obras".

As obras estrá escritas en lingua castelá ou valenciana, cunha extensión máxima de 150 versos e un mínimo de 25 e de temática libre. Serán obras escritas a computador, con tipo de letra Arial, tamaño 12, interlineado a un e medio, e por unha soa cara, en formato PDF. Na primeira páxina farase constar a concorrencia á IV Bienal de Poesía Carlos Sahagún, Onil 2023.
Deben ser obras orixinais e inéditas, non deben ter sido presentadas en ningún outro certame literario pendente de resolución nin ter sido premiadas en ningún outro certame literario.

Requisitos
Poderán optar ao Premio todas as persoas que o desexen, a partir dos 18 anos de idade.

Dotación
O premio será de 900 €.

O prazo de inscrición estará aberto ata o 17 de outubro de 2023.

Máis información
https://www.onil.es 
https://www.mundoarti.com/ 

A Asociación Recreativa e Cultural Os Tilos convoca a 20ª edición do Concurso de Poesía ANOMAR.

Poderán participar nesta convocatoria:
- rapazas e rapaces entre os 8 e os 12 anos (1ª categoría)
- mozas e mozos entre os 13 e os 17 anos (2ª categoría)
- a partir de 18 anos (3ª categoría)

Os poemas pódense enviar por correo ordinario ou por correo electrónico.

Correo ordinario ou en man:
Asociación Recreativa e Cultural Os Tilos
R/Ameneiro, número 8 (baixos parroquiais)
15894 Os Tilos-Teo
A Coruña

On-line ao seguinte enderezo:
anomar@arcostilos.org

O poema será remitido como arquivo adxunto. No e-mail terán que constar os seguintes datos: título do poema, nome da persoa, data de nacemento, enderezo e teléfono de contacto. No asunto indicarase XX Concurso de Poesía ANOMAR.

O premio por cada categoría é un lote d elibros.

O prazo para participar estará aberto ata o 2 de novembro de 2023.

https://asociacion.arcostilos.org/xx-edicion-do-concurso-de-poesia-anomar/ 

"XXIV Premios Novos Investigadores" da Academia de Ciencias, Artes e Letras de Huelva
 
Información
Ábrese a convocatoria para os "XXIV Premios Novos Investigadores" da Academia de Ciencias, Artes e Letras de Huelva, patrocinados por Fertiberia. Un certame enfocado no recoñecemento dos méritos científicos e artísticos dos mozos titulados menores de 35 anos, promovendo así a súa investigación e creatividade.
A Academia de Ciencias, Artes e Letras de Huelva, co patrocinio de Fertiberia S.A., acordou a concesión de tres premios destinados a estimular a vocación investigadora e  artística recompensando os méritos tanto científicos como artísticos de noveis creadores e investigadores xa destacados.
Estes premios convócanse para o Curso Académico 2023/2024.
 
O prazo de presentación de solicitudes e documentacións acreditativas terminará ás 24 horas do día 20 de outubro de 2023.
 
Convoca
A Academia de Ciencias, Artes e Letras de Huelva, co patrocinio de Fertiberia S.A
 
Requisitos
Poderán optar a estes premios os artistas e investigadores que acrediten suficientemente méritos profesionais e científicos relevantes. Para optar ao Premio “Novos Investigadores” a idade máxima é de 35 anos.
Estes premios están destinados a profesionais e científicos titulados.
Os aspirantes deberán realizar o seu labor ou estudo e investigación no ámbito dalgunhas das disciplinas que cultiva esta Academia de Ciencias, Artes e Letras de Huelva.
Dotación
Premio da Sección de CIENCIAS da Academia de Ciencias, Artes e Letras de Huelva. Dotación: 1.000 euros.
Premio da Sección de ARTE da Academia de Ciencias, Artes e Letras de Huelva. Dotación: 1.000 euros.
Premio da Sección de LETRAS da Academia de Ciencias, Artes e Letras de Huelva. Dotación: 1.000 euros.
 
Máis Información
acalhuelva@gmail.com
 

O Ayuntamiento de Palma convoca os premios "Ciutat de Palma 2023" nas seguintes categorías:

1. Premio Ciutat de Palma de Novela
Modalidades: Catalán / Castelán
As obras que concursen deben ser orixinais, inéditas e de temática libre. A presentación dunha obra implica que o/a autor/a non ten comprometidos os dereitos de edición, que non foi presentada a ningún outro concurso pendente de adxudicación e que non foi galardoada con anterioridade.

2. Premio Ciutat de Palma de Poesía
Modalidades: Catalán / Castelán
As obras que concursen deben ser orixinais, inéditas e de temática libre. A presentación dunha obra implica que o/a autor/a non ten comprometidos os dereitos de edición, que non foi presentada a ningún outro concurso pendente de adxudicación e que non foi galardoada con anterioridade.

3. Premio Ciutat de Palma de Artes Visuais
Poden optar ao Premio artistas maiores de idade de calquera nacionalidade e residencia. As obras e proxectos que concursen nunca poden ter sido premiadas nin seleccionadas durante o último ano en ningún outro certame. Admítense todas as técnicas e procedementos. Os proxectos deben ser significativos dentro da arte contemporáneo actual e estar dispoñibles no momento da exposición das obras finalistas.

4. Premio Ciutat de Palma de Cómic
Poden optar ao Premio artistas maiores de idade de calquera nacionalidade e residencia. As obras poden ser en castelán ou catalán. O estilo, o tratamento e o xénero da historieta presentada son totalmente libres. As obras deben ser orixinais e inéditas, non poden ter sido premiadas en ningún outro concurso nin estar pendentes de veredicto na data en que finalice o prazo de presentación.

5. Premio Ciutat de Palma de Música
As obras que concursen deben ser gravacións musicais orixinais de calquera xénero musical, de artistas establecidos nas Illas Baleares. Premiarase o/a autor/a ou autores/as do mellor álbum musical de longa duración publicado entre o 1 de outubro de 2022 e o 30 de setembro de 2023.

6. Premio Ciutat de Palma de Artes Escénicas
Pode optar ao Premio calquera obra de artes escénicas producida ou coproducida por produtoras e/ou compañías das Illas Baleares, estreada e/o representada en Palma entre o 1 de outubro de 2022 e o 30 de setembro de 2023.

7. Premio Ciutat de Palma de Audiovisuais
Modalidades: Documental / Curtametraxe
As obras que concursen deben ser producións audiovisuais de autores/as e/o produtoras establecidos nas Illas Baleares. Pode optar ao Premio calquera obra audiovisual Documental, non ficción en calquera dos seus xéneros ou subgéneros, ou Curtametraxe, ficción en calquera dos seus xéneros ou subgéneros (que se adapte á metraxe).

8. Premio Ciutat Palma de Investigación
Pode presentarse un proxecto de investigación inédito coa temática vinculada á cidade de Palma, realizado por un/a só/a autor/a ou por diversos/as autores/as.

9. Premio Ciutat de Palma de Xornalismo
Pode optar ao Premio calquera profesional do xornalismo maior de idade e de calquera nacionalidade. Os traballos que concursen deben ser en catalán e deberán ter como eixo a illa de Mallorca e, con especial relevancia, a cidade de Palma en canto á temática ou o marco de incidencia. Poden presentarse artigos, series de artigos, reportaxes e/o traballos de fotoperiodismo, publicados en prensa impresa ou dixital, publicacións periódicas, radio ou televisión e blogues ou outras canles dixitais entre o 1 de xaneiro de 2022 e o 30 de setembro de 2023.

10. Premio Ciutat de Palma de Gastronomía
Crearase unha comisión de persoas expertas vinculadas ao mundo da gastronomía para que propoñan un máximo de 5 candidaturas, ás cales se convidará a participar. Poderán ser proxectos gastronómicos e culinarios, de investigación ou outras iniciativas culturais e sociais que acheguen novas visións sobre a gastronomía local.

O prazo de inscrición estrá aberto ata o 6 de outubro de 2023

Máis información https://www.mundoarti.com/
Boletín Oficial de las Islas Baleares 
Bases 

A Secretaria de Estado de Servizos Sociais conovoca os Premios Estatais ao Voluntariado.

Os Premios Estatais ao Voluntariado Social recoñecen a contribución individual ou colectiva desenvolvida polas persoas físicas ou xurídicas nos distintos ámbitos da acción voluntaria, así como na investigación académica achega do fenómeno do voluntariado.

Estes premios recoñecen a acción voluntaria das persoas físicas e xurídicas, desenvolta ante as situacións de vulnerabilidade, privación ou falta de dereitos a través de programas de voluntariado que pretendan favorecer a igualdade de oportunidades e non discriminación e a procura da transformación social e conseguir unha mellora social, tanto nas persoas, como nas súas contornas.

Modalidades
Premio Estatal ao Voluntariado Individual
Premio Estatal á Entidade de Voluntariado
Premio Estatal ao Programa de Voluntariado
Premio Nacional de Investigación sobre Voluntariado

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 24 de outubro de 2023
Máis información no BOE do 25 de setembro de 2023
Teléfono: 918 226 603
Correo electrónico: voluntariado@mdsocialesa2030.gob.es
https://www.mdsocialesa2030.gob.es