Premios e concursos (31)

O concurso "Se es orixinal, es de libro" é unha das iniciativas do programa "É de Libro", organizado polo Centro Español de Dereitos  Reprográficos (CEDRO).

Este concurso propón a elaboración de traballos de investigación orixinais, realizados por estudantes de ESO, Bacharelato e Ciclos Formativos de Grao Medio de Formación Profesional, sobre un tema do seu interese: música, ciencia, literatura, arte, natureza, historia, cinema, deportes, filosofía e pensamento, tecnoloxías, matemáticas...

Os traballos poderanse presentar a concurso en todas as linguas oficiais de España. Presentaranse unicamente en formato dixital en liña. Para iso os autores publicarán o seu traballo nalgunha plataforma da súa elección (web ou blogue propio en  Blogger, Wordpress, Blogia, Blogspot…; plataformas de publicación en liña, en distintos formatos: Scribd, Paper.li, Flickr, Prezi,  VoiceThread, Youtube, Tumblr...) e comunicarán aos organizadores do concurso a dirección URL na que está aloxado.

Establécense tres categorías de premios:
- 1º e 2º de ESO.
- 3º e 4º de ESO.
- Bacharelato / ciclos formativos de grao medio.

En cada unha destas categorías premiarase a mellor investigación de Ciencias e a mellor investigación de Humanidades.

Requisitos
Estudantes de ESO, Bacharelato ou ciclos formativos de Grao Medio nun centro educativo de calquera comunidade autónoma de España.

Premios
- Para cada un dos alumnos gañadores:  un cheque regalo de 60 euros para a compra de libros. Unha tableta dixital.
- Para cada un dos profesores que coordinasen as investigacións gañadoras:  un cheque regalo de 100 euros para a compra de libros. Unha tableta dixital.
- Para centros:  un cheque regalo de 300 euros para a compra de libros para a biblioteca escolar dos centros gañadores.

O prazo de presentación de traballos estará aberto ata o 27 de marzo de 2020

Todos os participantes recibirán un diploma dixital, enviado ao profesor coordinador, no que se certificará a súa participación no concurso. Os equipos cuxos traballos fosen designados como finalistas (ata dez por cada categoría) recibirán unha mención especial do xurado.

http://www.esdelibro.es/docs/default-source/2020_documentos/edl_bases_2020.pdf?sfvrsn=12

Política Lingüística e Educación convocan o Concurso de Curtas Senda dos Faros

Poderá participar con vídeos en lingua galega dunha duración máxima de 5 minutos o alumnado dos centros docentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que impartan ensinanzas sostidas con fondos públicos: ensinanzas de educación secundaria (ESO, bacharelato, formación profesional básica, ciclos formativos de grao medio) e ensinanzas especiais de grao medio.

1º PREMIO
- Proxección da curta no festival de Cans (maio de 2020). Inclúe o transporte e a visita guiada pola aldea para 25 alumnos/as, co obxectivo de coñecer todo o relativo ó festival na xornada de proxección das curtas.
- Cheque-regalo de 600 € para material audiovisual ou literario en lingua galega.
- Charla-obradoiro cunha persoa profesional do mundo do cine (30 alumnos/as)
- Figura e diploma acreditativo con mención ao primeiro premio
2º PREMIO
- Proxección da curta no festival de Cans (maio de 2020). Inclúe o transporte e a visita guiada pola aldea para 25 alumnos/as, co obxectivo de coñecer todo o relativo ó festival na xornada de visionado das curtas.
- Charla-obradoiro cunha persoa profesional do mundo do cine (30 alumnos/as)
- Cheque-regalo de 400 € para material audiovisual ou literario en lingua galega.
 -Figura e diploma acreditativo con mención ao segundo premio
3º PREMIO
- Proxección da curta no festival de Cans (maio de 2020). Inclúe o transporte e a visita guiada pola aldea para 25 alumnos/as, co obxectivo de coñecer todo o relativo ó festival na xornada de visionado das curtas.
- Charla-obradoiro cunha persoa profesional do mundo do cine (30 alumnos)
- Cheque-regalo de 200 € para material audiovisual ou literario en lingua galega.
- Figura e diploma acreditativo con mención ao terceiro premio
PREMIO DO PÚBLICO
- Figura e diploma acreditativo
PREMIO Á MELLOR ACTRIZ
- Figura e diploma acreditativo
PREMIO AO MELLOR ACTOR
- Figura e diploma acreditativo

O docente responsable dos vídeos galardoados co 1º, 2º e 3º premio recibirá unha certificación de Premio de Innovación Educativa, cunha equivalencia de 20 horas de formación permanente do profesorado.

A solicitude de participación formalizaraa a dirección do centro enviando o modelo a curtas@sendadosfaros.gal.
No asunto indicarase “Concurso Senda dos Faros” e o nome do centro.
Presentarase unha solicitude diferente para cada vídeo.

O prazo para solicitar a participación no certame estará aberto ata o 30 de xaneiro de 2020 e a data límite de envío dos vídeos será o 30 de marzo de 2020.

​O concurso ten como obxectivos:
- pór valor, promover e fomentar o coñecemento do patrimonio, a paisaxe, a natureza, as lendas, a gastronomía, ou calquera outro activo do territorio polo que atravesa a Senda dos Faros
- dinamizar o uso da lingua galega entre o alumnado e entre a comunidade educativa
- promover unha imaxe positiva e actual do galego por medio da vinculación coas tecnoloxías da información e da comunicación
- favorecer a presenza e o uso do galego en novos espazos e soportes
- fomentar o galego oral, coa creación de novos ámbitos de uso frecuente que favorezan a utilización da lingua dentro e fóra das aulas

https://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=1647067&name=DLFE-20055.pdf

A Asociación Cultural Papaventos convoca o concurso de carteis para anunciar a XVII Mostra de Teatro Amador de Vedra, Teatrofilia, que se celebrará no mes de marzo de 2020. As bases do concurso son:

PARTICIPANTES
Poderán presentarse ao concurso todas aquelas persoas que o desexen, agás os membros da Asociación Cultural Papaventos e familiares directos.
Cada participante poderá presentar un máximo de dúas obras.

TEMA e CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Os carteis teñen que versar preferentemente sobre algo relacionado co teatro.
Non obstante, os participantes gozan de completa liberdade para escoller o tema.
Os/as creadores/as dos carteis que se presenten ao concurso serán responsables da orixe da obra e, se esta estivera inspirada nun traballo alleo, deberán dispoñer da autorización do seu autor/a.
O tamaño dos carteis debe ser formato A3 (297x420mm).
Poderán realizarse con calquera técnica (pictórica, fotográfica, informática, etc.).
No cartel figurará rotulado: Teatrofilia XVII Mostra de Teatro Amador de Vedra
É obrigatorio empregar a tipografía “Alba” para a palabra Teatrofilia. Esta pódese descargar no seguinte enderezo web: http://www.fontreactor.com/
Deberase ter en conta que nalgún lugar do cartel irá a programación da mostra así coma os logotipos das entidades que fan posible Teatrofilia.
O xurado deste concurso valorará a orixinalidade dos carteis, así como a súa eficacia comunicativa e o impacto e a calidade do deseño.

PRESENTACIÓN
Prazo: A data límite para a presentación de carteis é o 9 de xaneiro de 2020.
En ningún caso o cartel deberá ir identificado co nome do autor/a nin con pseudónimo.
Os participantes deberán presentar unha copia do seu traballo en tamaño folio. Dita copia e a identificación (nome e apelidos, número de teléfono e correo electrónico, data de nacemento no caso de ser participante do accésit infantil) do autor/a ten que presentarse nun sobre pechado. Sería desexable, aínda que non imprescindible, unha copia do traballo en soporte informático.
Os sobres pechados xunto cos carteis poderanse presentar ata o 9 de xaneiro (inclusive) na Casa do Concello de Vedra ou a través de correo postal:
  Asociación Cultural Papaventos
  Rúa da Boca, nº 9. 15885, Vedra (A Coruña)
Tanto nos sobres enviados por correo postal como nos presentados na Casa do Concello de Vedra deberá figurar na parte exterior o asunto:
  XV Concurso de Carteis Teatrofilia 2020

PREMIOS
O autor/a do cartel gañador será premiado con 250 euros.
Cada participante deste concurso será obsequiado cun bono para a vindeira edición de Teatrofilia que poderán recoller na súa billeteira.
Do mesmo xeito, concederase un premio accésit ao mellor cartel infantil (3-12 anos)

TRABALLOS PREMIADOS
O cartel que resulte elixido para anunciar a XVII edición de Teatrofilia cederá todos os dereitos sobre o seu uso, adaptación e explotación á Asociación Cultural Papaventos, que o empregará en formato dixital e impreso para difundir dita edición de Teatrofilia.
Tanto o premio do cartel gañador como o accésit infantil serán entregados aos seus autores/as o día da inauguración de Teatrofilia.

TRABALLOS NON PREMIADOS
Todos os traballos serán expostos durante a mostra. Aqueles autores/as que desexen recoller a obra dispoñen dun prazo de 15 días depois do remate da XVII edición de Teatrofilia.

Asociación Cultural Papaventos - Andaravía Teatro
Rúa da Boca, nº 9
15885 Vedra
A Coruña
ac_papaventos@yahoo.es
www.asociacionpapaventos.blogspot.com
Teléfono: 626 937 587 e 686 181 861

Viaqua convoca a 6ª edición do Certame Literario “Relatos de Auga intelixente”, dirixido a alumnos e alumnas de entre 12 e 17 anos, que cursen estudos de ESO ou Bacharelato/FP.

Esta nova edición céntrase na presenza de plásticos no medio ambiente, ríos, mares, océanos e como afecta as nosas vidas. A finalidade é concienciar, a través da literatura, sobre os problemas sociais, económicos e ambientais derivados do uso de plásticos, así como as medidas que se poden empregar nas cidades e núcleos de poboación de menor tamaño, e no noso día a día, para conseguir vivir nun mundo máis sustentable.

A mocidade interesada en participar poderá enviar os seus relatos curtos, de máximo 200 palabras, ao correo certamenliterario@viaqua.gal ata o 31 de xaneiro de 2020.
Esta edición quere potenciar a creatividade dos nenos e nenas propoñendo dúas modalidades de participación: relato curto clásico ou relato curto creativo, neste último poderán tirar de imaxinación enviando relatos curtos en formato poesía, cómic, fotografía e texto, entre outros, que non superen as 200 palabras.

Premios: As persoas que resulten gañadoras dentro do Relato curto clásico en cada unha das categorías do VI Certame Literario recibirán un iPad mini, e os segundos un e-book. As persoas que resulten gañadoras dentro do Relato curto creativo en cada categoría recibirán unha tableta gráfica.
O centro educativo que presente maior número de relatos recibirá un premio ou mención especial que determine a empresa.
Os gañadores ou gañadoras, así como as persoas finalistas, publicaranse na sección de noticias da páxina web de Viaqua e nas súas redes sociais

https://www.viaqua.gal/-/viaqua-pone-en-marcha-a-vi-edicion-del-certamen-literario-relatos-de-agua-inteligente-

O Parlamento Europeo e a Fundación Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán convidan os mozos e mozas de entre 16 e 30 anos de todos os Estados membros da Unión a participar nun concurso sobre o desenvolvemento da UE, a integración e as cuestións relacionadas coa identidade europea.

O "Premio Europeo Carlomagno da Mocidade" outórgase a proxectos que:
- Promovan o entendemento europeo e internacional.
- Fomenten o desenvolvemento dun sentido compartido de identidade e integración europea.
- Sirvan de modelo para os mozos que viven en Europa e ofrezan exemplos prácticos de europeos que viven no seo dunha mesma comunidade.

Os proxectos poden centrarse na organización de diversos eventos xuvenís, intercambios xuvenís ou proxectos en liña que presenten unha dimensión europea.

Criterios de participación:
- Os/as participantes deben ter entre 16 e 30 anos
- Deben ser cidadáns ou residentes dun dos 28 Estados membros da UE
- Pódese solicitar individualmente ou en grupos, no caso de proxectos grupais e transfronteirizos, o proxecto só pode presentarse nun país estreitamente vinculado ao proxecto.

Os proxectos poden presentarse en calquera das linguas oficiais da Unión Europea.

Os proxectos presentados ao concurso deben iniciarse e finalizar entre o 1 de xaneiro de 2019 e o 31 de xaneiro de 2020 ou seguir activos.

Todas as solicitudes deben incluír a seguinte información:
- Nome e apelidos do solicitante ou da persoa de contacto en caso dun grupo ou organización.
- País de residencia- Nacionalidade.
- Data de nacemento.
- Dirección de correo electrónico.
- Número de teléfono- Sitio web (no seu caso).
- Título do proxecto.
- Resumo en inglés, francés ou alemán.
- Descrición completa do proxecto.
- Declaración relativa ao financiamento da UE

Só aceptaranse os proxectos enviados mediante o formulario en liña.

Premios:
Outorgarase un premio de 7 500 euros ao mellor proxecto, de 5000 euros ao segundo e de 2500 euros ao terceiro.

Convidarase a un representante de cada un dos proxectos gañadores a escala nacional a asistir á cerimonia de entrega do premio que terá lugar o 19 de maio de 2020 e a pasar uns días en  Aquisgrán (Alemaña).

Os premios outorgados aos tres mellores proxectos serán presentados polo Presidente do Parlamento Europeo e por representantes da Fundación Premio Internacional  Carlomagno de  Aquisgrán.Como parte do premio, convidarase os galardoados a visitar o Parlamento Europeo (en Bruxelas ou en Estrasburgo).

Calendario:
A selección do galardoado co «Premio Europeo Carlomagno da Mocidade» terá lugar mediante un proceso consistente en dúas fases.

En primeiro lugar, os xurados nacionais, integrados por polo menos dous deputados ao Parlamento Europeo e por un representante dunha organización xuvenil, seleccionarán a un gañador nacional de cada un dos 28 Estados membros como moi tarde o 20 de marzo de 2020.

En segundo lugar, o xurado europeo, integrado por tres deputados ao Parlamento Europeo, polo Presidente do Parlamento Europeo e por catro representantes da Fundación Premio Internacional  Carlomagno de  Aquisgrán, seleccionará ao gañador dos 28 proxectos presentados polos xurados nacionais como moi tarde en abril de 2020.

O fallo do xurado europeo será definitivo. O xurado resérvase o dereito para rexeitar calquera proxecto que non satisfaga as condicións de participación no concurso.

Máis Información: http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/es/rules.html

A Fundación Coca-Cola convoca os Premios "Buero" de Teatro Novo

Os Premios "Buero" de Teatro Novo convocan na súa 17ª edición a grupos de teatro escolares (institutos, colexios...) ou non escolares (asociacións, talleres de teatro...) formados por mozos e mozas de entre 14 e 21 anos que queiran presentar ao concurso as súas montaxes teatrais.

Na Fase Autonómica do concurso, os Xurados Autonómicos elixen as montaxes gañadoras de cada comunidade. Na Fase Nacional, un Xurado Nacional designa, entre todos os gañadores autonómicos, os catro mellores montaxes (3 escolares e 1 non escolar), que representan as súas obras, dentro da Semana de Teatro Nova, nun prestixioso teatro de Madrid, entre outros premios e actividades.

Prazo:  Poderase participar ata o 27 de abril de 2020.

https://www.fundacioncocacola.com/premiosbuero/inicio

A Secretaría Xeral de Política Lingüística, coa colaboración da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, convoca un concurso para elaborar unha exposición sobre a obra, época e lingua do autor homenaxeado en 2020 no Día das Letras Galegas, Ricardo Carballo Calero (Ricardo Carvalho Calero), e/ou sobre a situación sociolingüística da etapa histórica en que este viviu.

Poderán participar os centros docentes de ensino público non universitario dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Concederanse dous premios, un para cada unha das dúas categorías de participación.

Categoría A: educación infantil e primaria
Categoría B: educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de réxime especial

O centro que elabore a exposición gañadora de cada categoría recibirá un premio en metálico por un importe de 2000 €

O profesorado que participe de forma activa na elaboración das exposicións gañadoras recibirá unha certificación de primeiro premio de innovación educativa, cunha equivalencia de 20 horas de formación permanente do profesorado (30 para o a persoa coordinadora).

O prazo de presentación dos traballos estará aberto ata o día 22 de xaneiro de 2020.

https://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=1647067&name=DLFE-19944.pdf

O Instituto Provincial para o Deporte e Mocidade de Deputación Provincial de Burgos convoca o VII Concurso Internacional de Fotografía Deportiva Félix Ordóñez 2020, en homenaxe ao foto xornalista Félix Ordóñez e para fomentar e difundir os valores humanos, sociais e competitivos do deporte.

Categorías:
- Fotógrafos profesionais.
- Fotógrafos afeccionados.

Cada participante só pode optar a unha das categorías.

Participantes
Poderá participar calquera persoa a partir de 16 anos de idade cumpridos á data de presentación de traballos.

Premios por cada categoría  

Profesionais:
- Primeiro premio: 800 euros.
- Tres Menciones: 300 euros por mención.
- Premio especial aos valores deportivos: 500 euros.

Afeccionados:
- Primeiro premio: 600 euros.
- Tres Menciones: 200 euros por mención.
- Premio especial aos valores deportivos: 400 euros.

Cada un dos premios será a unha única foto e ningún participante poderá ser gañador de máis dun premio.

Tema
O tema das fotografías será a actividade deportiva en calquera das súas disciplinas, no ámbito do deporte profesional ou  amateur, dentro e fóra das nosas fronteiras.

Número e toma de fotografías
Poderanse presentar un máximo de 3 imaxes (fotografías) por participante.
Deberán ser tomadas directamente polo autor entre as datas 16 de abril de 2019 e o 26 de maio de 2020.

Características das fotografías
Non se aceptarán fotomontaxes, nin imaxes modificadas no seu contido.
As fotos presentaranse listas para exhibición co tratamento necesario para o seu  visionado correcto.
Non hai limitación en canto a que as fotos sexan en branco e negro ou cor, deberán ser inéditas e non publicadas ou premiadas noutros certames.

Condicións de presentación
As imaxes presentaranse en formato dixital cunha resolución mínima de 3000 píxeles e un máximo de 6000 no lado maior.
Os fotógrafos profesionais terán que incluír metadatos nos que se indique, categoría, título, o autor, lugar e data de toma, descrición do acontecemento e, se fose de interese, nome dos protagonistas.
En formato  jpg, en arquivos adxuntos, cunha calidade de comprensión non maior de 8 e cuxo tamaño total non exceda 3  Mb. Non se admitirán outro tipo de comprensións de arquivo.

Prazos:  Os envíos deberán facerse desde o día 16 de abril, ata o día 26 de maio de 2020, ambos inclusive.

https://idj.burgos.es/juventud/certamenes/vii-concurso-internacional-de-fotografia-deportiva-felix-ordonez-2020

A Fundación Gloria Fortes convoca o Premio Gloria Fortes de Poesía Nova 2020.

Este premio está dirixido a poetas e poetisas de calquera nacionalidade, de idades comprendidas entre os 16 e os 25 anos, con libros escritos en lingua castelá non premiados anteriormente en ningún outro concurso.

Os orixinais, con liberdade de tema e forma e coa advertencia de que non é un premio de poesía infantil, deberán ser inéditos na súa totalidade e ter unha extensión non inferior a 500 versos nin superior a 700.

Enviarase un só exemplar, en folios impresos por unha soa cara, debidamente numerados e encadernados, cosidos ou grampados. O envío tamén poderá realizarse por correo electrónico.

Os libros presentados deberán ir acompañados dos datos do autor con indicación do seu domicilio e teléfono e e-mail e dunha breve nota biográfica xunto cunha copia do carné de identidade como acreditación da idade esixida.

O prazo de admisión estará aberto ata o 31 de decembro de 2019 (terase en conta o cuño de correos).

Requisitos
Poderán concorrer poetas e poetisas de calquera nacionalidade, de idades comprendidas entre os 16 e os 25 anos (cuxa idade non sexa inferior a 16 nin superior a 25 anos o 31 de decembro de 2019), con libros escritos en lingua castelá non premiados anteriormente en ningún outro concurso.

Dotación
O premio consistirá nunha dotación de 300 euros e a edición do libro, publicado por Edicións Torremozas na Colección "Gloria Fortes".

http://www.gloriafuertes.org/index.php/lafundacion/premio-gloria-fuertes-poesia-joven

A Fundación dos Ferrocarrís Españois convoca o 30º Concurso Fotográfico "Camiños de Ferro" co obxectivo de fomentar a creatividade no ámbito do ferrocarril. O concurso fotográfico "Camiños de Ferro" segue sendo fonte de inspiración e creatividade para todos os amantes do tren e da fotografía. Este certame converteuse nun dos máis prestixiosos, a nivel nacional e internacional, e é moi valorado polos profesionais e afeccionados ao mundo da fotografía.

Cada concursante presentará un máximo de tres fotografas individuais ou unha serie fotográfica relacionadas co mundo do ferrocarril. As fotografías serán inéditas e só poderán ser presentadas polos seus propios autores.

Preseleccionaranse un máximo de 150 obras, entre fotografías individuais e series, coas que se realizarán exposicións en formato dixital.

As obras preseleccionadas deberanse presentar en formato papel para optar á selección e aos premios. As fotografías individuais poderán ter unha mancha de imaxe libre, nun papel cun formato mínimo de 24x30 cm e máximo de 40x60 cm. O tamaño total das series non poderá exceder de 90x45 cm (horizontal ou vertical).

Seleccionaranse 70 fotografías finalistas, que se publicarán nun catálogo e expoñeranse nos lugares que a Fundación estime de interese.

As fotografías enviaranse ata o 21 de xaneiro de 2020 en formato dixital a través do formulario da páxina web do certame (jpg máximo 1,5 MB). As series estarán formadas por tres, catro ou cinco fotografas, montadas nun único ficheiro.

Poden optar ao Premio Autor Novo fotógrafos de ata 25 anos cumpridos durante 2019.

Dotación
4.000 euros do primeiro premio
2.000 do segundo premio
1.200 para o autor novo
catro accésits de 300 euros.

Máis Información: https://ffe.es/caminosdehierro/informacion/PDF_bases/30CH-Bases.pdf