Outras (52)

O Centro de Emprendemento (CEM) da Cidade da Cultura abre as súas portas a iniciativas culturais emprendedoras e proxectos que busquen un espazo dinámico e creativo no que desenvolverse. Tanto no Viveiro Gaiás como no Espazo de cotraballo do CEM disporán dun lugar idóneo para traballar, dar forma a novas propostas e crear sinerxías nunha contorna dinámica e colaborativa

A convocatoria diríxese a:
- Iniciativas non lucrativas que a nivel local, rexional, nacional ou comunitario presenten un claro carácter social, cultural ou tecnolóxico.
- Entidades lucrativas pertencentes ao ámbito das industrias culturais, creativas e tecnolóxicas.
- Iniciativas culturais e tecnolóxicas emprendedoras. Empresas ou proxectos empresariais en fase de inicio ou consolidación, pertencentes ao ámbito das industrias culturais, creativas e tecnolóxicas.

En total, ofértanse 36 prazas distribuídas entre o Viveiro Gaiás, que ofrece 20 espazos independentes e modulares adaptables ás necesidades das empresas, e o Espazo de Cotraballo do Centro de Emprendemento, que conta con 16 postos de traballo individuais nunha contorna colaborativa. Todas elas dispoñen de mobiliario, conexión á rede, salas de reunións privadas, un espazo de formación, caixas de correo para a correspondencia postal e unha zona común de descanso.

As solicitudes poderán presentarse durante todo o mes de outubro, preferentemente por medios electrónicos, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

As bases reguladoras da convocatoria e o procedemento poden consultarse na web da Cidade da Cultura: https://www.cidadedacultura.gal/gl/evento/convocatoria-de-iniciativas-culturais-emprendedoras-e-desenvolvemento-de-proxectos-cem-2022

A Xunta de Galicia convoca axudas para a formación de doutores e doutoras das universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG) en empresas e centros de innovación e tecnoloxía, programa Doutoramentos industriais.

Poderán ser beneficiarias destas axudas:
a) As empresas e os centros de innovación e tecnoloxía con domicilio social ou centro de traballo en Galicia que desexen contratar investigadores ou investigadoras predoutorais para realizaren un proxecto de investigación industrial en colaboración cunha universidade do SUG que lles sirva como traballo de tese de doutoramento e sexa do seu interese.
b) As universidades do SUG

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 4 de novembro de 2022
Máis información no DOG do 4 de outubro de 2022

O Ministerio de Universidades convoca subvencións a asociacións xuvenís e a federacións e confederacións de estudantes cuxo ámbito de actuación sexa a universidade.

As beneficiarias das presentes subvencións serán Asociacións xuvenís e Federacións e Confederacións de estudantes de ámbito nacional cuxa implantación e campo de actuación sexa o Sistema Universitario e por tanto, o ámbito territorial de máis dunha Comunidade Autónoma, que teñan como finalidade participar na vida universitaria.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 17 de outubro de 2022

Máis información no BOE do 1 de outubro de 2022

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdadeconvoca as subvencións Xempre Emprendemento para as persoas traballadoras autónomas e as pequenas e medianas empresas, incluídas as cooperativas e sociedades laborais, que estean de alta e iniciasen a súa actividade económica desde o 1 de xaneiro de 2020 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

As solicitudes presentaranse na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal a través do formulario TR880A
O prazo de presentación de solicitudes comezará ás 13.00 horas do 4 de outubro de 2022 e será dun mes.
Máis información no DOG do 30 de setembro de 2022

O Instituto Galego do Consumo e da Competencia convoca axudas ás asociacións de persoas consumidoras e usuarias da Comunidade Autónoma de Galicia para o desenvolvemento de actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de subministración de enerxía eléctrica e comercio electrónico seguro.

O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 31 de outubro de 2022.
As solicitudes presentaranse a través do formulario CO400B na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal
Máis información no DOG do 29 de setembro de 2022 e en http://consumo.xunta.gal

A Consellería de Política Social e Xuventude a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca subvencións ás entidades de acción voluntaria inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia, para o financiamento da elaboración e execución de proxectos de voluntariado interxeracional no medio rural vinculados co proxecto piloto Talento interxeracional, que conteñan actividades baseadas no recoñecemento da experiencia das persoas maiores que poidan servir como catalizador para fomentar as iniciativas das persoas máis novas, naqueles sectores e actividades que presenten maiores dificultades de remuda xeracional.

As actuacións teñen que ir dirixidas a un ou varios dos seguintes obxectivos no ámbito territorial definido por concellos de carácter rural:
a) Deseño e estruturación dunha nova economía de coidados baseada na atención centrada na persoa (ACP).
b) Recuperación e/ou renovación de actividades e oficios relacionados coa produtividade da zona.
c) Impulso de novas iniciativas locais en materia de produción de produtos agroalimentarios de calidade e sustentables de cara á súa proxección no mercado.
d) Recoñecemento e posta en valor da riqueza ambiental, patrimonial ou turística da zona coas súas fortalezas e debilidades.
e) Deseño e estruturación de novos modelos dixitais ou tecnolóxicos que atendan ás necesidades da zona ou que permitan mellorar os existentes.

Son liñas subvencionables e, por tanto, nelas deberán desenvolverse os proxectos que se presenten, as seguintes:
a) Liña 1. Coidados: proxectos orientados á identificación de situacións e necesidades de coidados, baseadas en casos reais detectados na zona, e enfocados ao acompañamento ou apoio no fogar de persoas autónomas pero que precisen coidados ou apoios puntuais en determinados períodos de tempo, coa finalidade de promover bolsas de emprego con persoas con formación e capacitación para atender as solicitudes detectadas na zona.
b) Liña 2. Agroalimentaria: proxectos orientados a promover cultivos ecolóxicos e sustentables baseados na economía tradicional da zona e/ou impulso de novas iniciativas con posibilidades de proxección no mercado en transición cunha economía circular e sustentable.
c) Liña 3. Protección do ambiente: proxectos orientados á protección e/ou recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas e visualización de zonas especialmente vulnerables desde o punto de vista ambiental.
d) Liña 4. Turística: proxectos orientados á promoción do turismo rural e localización de potenciais zonas ou edificacións susceptibles de aproveitamento para esta finalidade.
e) Liña 5. Cohesión tecnolóxica e dixital: proxectos orientados ao deseño e estruturación de novos modelos dixitais ou tecnolóxicos que atendan ás necesidades da zona ou que permitan mellorar os existentes.

As solicitudes presentaranse na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal co código do procedemento é BS508E
A execución dos proxectos de voluntariado interxeracional no medio rural terá como data límite o 20 de outubro de 2023.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de outubro de 2022.
Máis información no DOG do 27 de setembro de 2022

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca axudas destinadas á realización de programas de interese xeral que atenden fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero.

Entidades beneficiarias
Entidades de acción social sen ánimo de lucro e a Cruz Vermella Española.
Os formularios de solicitude están dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo https://sede.xunta.gal co código SI452A
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 20 de outubro de 2022.
Máis información no DOG do 20 de setembro de 2022 e en http://igualdade.xunta.gal/es

A Consellería de Política Social e Xuventude convoca axudas para a realización de programas de interese xeral que atenden fins de carácter social destinados ente outros, á mocidade e ao voluntariado con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto de sociedades.

Poderán ser beneficiarias destas axudas as entidades do terceiro sector de acción social e a Cruz Vermella Española.

Liñas de actuación
Liña I. Actuacións no ámbito da familia, infancia e dinamización demográfica
Liña II. Actuacións de inclusión social
Liña III. Actuacións de promoción da autonomía persoal e apoio de persoas maiores ou con discapacidade
Liña IV. Proxectos de investimento e adecuación de centros e unidades de atención destinados a persoas maiores ou con discapacidade
Liña V. Actuacións destinadas á mocidade
Liña VI. Actuacións destinadas ao voluntariado

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 10 de outubro de 2022.

Máis información no DOG do 8 de setembro de 2022 e en https://politicasocial.xunta.gal/es

Renfe abre o rexistro previo de usuarios na súa web e aplicacións móbiles para facilitar a obtención dos bonos a través de internet, as máquinas autoventa ou os despachos de billetes.

As bonificacións do 100% están dirixidas a usuarios recorrentes que realicen polo menos 16 viaxes entre o 1 de setembro e o 31 de decembro de 2022.

Trátase dunha iniciativa que impulsa ao máximo o uso deste tipo de transporte público colectivo para garantir a mobilidade obrigada cotiá cun medio de transporte seguro, fiable, cómodo, económico e sostible, nunha conxuntura extraordinaria de incremento sostido dos prezos da enerxía e os combustibles.

Recomendacións para a solicitude dos abonos:

  • Descargar a App de Renfe Proximidades e obter o teu abono por esta canle.
  • Anticipar a túa chegada á estación para validar a túa viaxe.
  • Evitar as horas punta.
  • Conservar o QR ou a tarxeta durante todo o período de vixencia do teu abono.
  • Adquirir o abono preferiblemente con tarxeta de débito ou crédito.

Podes realizar o teu rexistro mediante esta ligazón.

 

Máis información

Dúbidas sobre abonos Renfe

Descarga a aplicación Renfe

Teléfono: 91 919 15 67

 

 

Está en marcha o asesoramento gratuíto e en liña do Igape Responde! dirixido a empresas, persoas autónomas e emprendedoras.

No escenario actual, marcado pola inflación, xorden novas necesidades para o tecido empresarial galego. Cal é a túa?

Atendente nos seguintes ámbitos:
Xeral
Financieiro
Negocio
Operacións
Persoas
Emprendemento
Axuda so envestimentos a partir de 500.000 euros

https://responde.igape.es/