Convocatoria xeral (34)

O Consello Superior de Deportes convoca 8 bolsas para a formación teórica e práctica de posgrao nas actividades que se realizan no Centro de Medicina do Deporte:

- 2 na Unidade de Psicoloxía.
- 2 na Unidade de Fisioterapia.
- 3 na Unidade de Control do Rendemento.
- 1 na Unidade de Endocrinoloxía e Nutrición.

Titulacións:
- Grao en Psicoloxía para a bolsa na Unidade de Psicoloxía
- Grao en Fisioterapia para a bolsa o Unidade de Fisioterapia
- Grao en Ciencias da Actividade Física e o Deporte para as bolsas na Unidade de Control do Rendemento.
- Grao en Nutrición Humana e/o Dietética para a Unidade de Endocrinoloxía e Nutrición.

A data de finalización dos estudos solicitados deberá ser nos cinco anos anteriores á convocatoria.

O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 21 de decembro de 2023
Máis información no BOE do 1 de decembro de 2023 e en https://sede.csd.gob.es/

A Fundación Barrié, anuncia a convocatoria do 2024 Summer Undergraduate Fellowship Program, un programa de estadías de investigación internacional durante o verán, dirixido a estudantes universitarios/as galegos/as da área de ciencias da vida.

O obxectivo do SUFP é achegar a investigación biomédica aos estudantes universitarios/as galegos/as co obxectivo de que poidan adquirir experiencia nun laboratorio internacional e orientar a súa carreira profesional.

A convocatoria ten por obxecto a concesión de 10 bolsas para a realización de prácticas de laboratorio durante 9 semanas, entre o 24 de xuño e o 23 de agosto de 2024, nos seguintes centros:

University College London, División de Medicina (Reino Unido)
University College London, División de Infeccións e Inmunidade (Reino Unido)
Louisiana State University Health Sciences Center, Departamento de Microbioloxía e Inmunoloxía (Estados Unidos)
Massachusetts Xeral Hospital, Departamento de Neuroloxía (Estados Unidos)
Michigan State University, Facultade de Veterinaria (Estados Unidos)

Os estudantes seleccionados recibirán, o apoio económico necesario para cubrir os gastos de viaxe, seguro e manutención e unha preparación excelente no campo da investigación biomédica.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 5 de febreiro de 2024

https://fundacionbarrie.org/becas-verano-gal?newlang=galician 

O Goberno de Xapón convoca as bolsas Vulcanus. O programa consiste en prácticas industriais para estudantes de enxeñería ou outros campos científicos (Informática, enxeñería mecánica, química, electrónica, biotecnoloxía, enxeñería eléctrica, física, telecomunicacións, enxeñería nuclear, enxeñería civil, materiais metálicos, cerámica, sistemas de produción, GNSS etc.)/ etc.)
Este programa non cobre estudos non científicos.
 
Os estudantes seguen:
-un seminario sobre Xapón,
-un curso intensivo de xaponés de dous meses de duración,
-e logo unhas prácticas de seis meses nunha empresa xaponesa.
 
Obxectivos:
-Estudar a gama de tecnoloxías avanzadas empregadas por unha empresa anfitrioa xaponesa líder.
-Aprender xaponés e comprender e apreciar a cultura xaponesa con vistas a unha enriquecedora experiencia dun ano no estranxeiro.
-Estar ben posicionado na súa futura carreira para interactuar con empresas e persoas xaponesas.
-Os solicitantes son preseleccionados en función do seu expediente académico e a opinión dos seus titores, o seu coñecemento do inglés falado e escrito, a súa motivación, a súa actitude #ante relaciónelas UE-Xapón e a súa capacidade de adaptarse a unha cultura diferente. A última palabra está en mans das empresas anfitrioas xaponesas.
 
Data límite para inscrición: 20 de xaneiro de 2024.
Data de celebración: 1 de agosto de 2024 - 31 de marzo de 2025
 
 
Requisitos:
-Estudante de enxeñería ou doutro campo científico, matriculado nunha universidade da UE ou nun país asociado ao SMP. Matriculado – no momento da solicitude – entre o 4º ano oficial de estudos universitarios (3 de pregrado + 1) e o penúltimo ano de Doutoramento.
-Poder proporcionar un certificado de inscrición na universidade válido ata polo menos 1 mes antes do inicio do programa (teña en conta que non pode completar o seu ciclo de estudos antes de xuño).
 
Dotación:
O Centro UE-Xapón cobre os custos directamente relacionados coas prácticas: custos de impartir conferencias sobre Xapón e cursos de idioma xaponés.
A empresa anfitrioa proporciona aloxamento durante toda a estancia en Xapón.
Os estudantes tamén se beneficiarán dunha subvención prorrateada que se espera que sexa duns 8200 € (en principio pagarase en yenes), para cubrir parcialmente os gastos de viaxe cara a e desde Xapón, o seguro persoal e os gastos de manutención en Xapón. A subvención dividirase en varios tramos.
 
Máis información
vulcinjapan@eu-japan.eu  
 
Enlaces:
 

A presente convocatoria ten como finalidade o conceder 113 bolsas por parte de Fundación A.M.A. para axudar aos novos profesionais sanitarios na preparación das súas respectivas especialidades durante os anos 2022/2023/2024 que se examinen en 2024 ou 2025. Asignaranse, para a subvención dos cursos de preparación aos exames impartidos en centros docentes nacionais, as seguintes bolsas en función da especialidade:
- Médico Interno Residente (MIR): 50
- Farmacéutico Interno Residente (FIR): 15
- Enfermeiro Interno Residente (EIR): 20
- Psicólogo Interno Residente (PIR): 10
- Químico Interno Residente (QIR): 6
- Biólogo Interno Residente (BIR): 6
- Radiofísico ou Físico Interno Residente (RFIR): 6

Unha vez finalizado o período de participación na promoción, entre todos aqueles licenciados/ graduados en medicina, farmacia, enfermería, psicoloxía, química, bioloxía e física que cumprimentasen os datos solicitados, levará a cabo un sorteo ante Notario para a adxudicación das bolsas. O sorteo celebrarase en Madrid o 23 de febreiro de 2024 para determinar os adxudicatarios das bolsas. Os resultados do sorteo comunicaránse mediante correo electrónico aos gañadores e suplentes o día 1 de marzo de 2024.

Requisitos
Poden cumprimentar o formulario de participación todos os licenciados/graduados en medicina, farmacia, enfermería, psicoloxía, química, bioloxía e física así como estudantes de último ano que prevexan finalizar os seus estudos con anterioridade á data do sorteo (23 de febreiro de 2024) e non fosen beneficiarios destas bolsas en edicións anteriores. Será condición indispensable para a asignación das bolsas a presentación de certificado de estudos ou título acreditativo, así como a convalidación dos títulos non españois. Só será admitido un formulario por participante.

Dotación
A contía máxima de cada unha destas bolsas será:
cursos MIR: 3.000 euros
cursos FIR: 2.000 euros
cursos EIR: 1.600 euros
cursos PIR-QIR-BIR-RFIR: 1.000 euros

O prazo de solicitude estará aberto ata o 16 de febreiro de 2024.

Máis información
https://www.amaseguros.com/ 
fundacion@fundacionama.es 

Un ano máis, a compañía SEO/BirdLife aposta por promover o interese polo estudo e a conservación da natureza entre os máis novos. Por iso, convoca a 3ª edición das súas axudas denominadas ‘Eduardo de Juana’.

Estas bolsas están destinadas á investigación e conservación das aves silvestres para estudantes de entre 15 e 18 anos (ambas as entidades incluídas). Cada proxecto que se queira presentar a esta convocatoria pode ser realizado de maneira individual ou grupal, ata un máximo de cinco persoas. Ademais, todas as iniciativas que participen deberán ser apoiadas por un centro educativo e dispoñer dun profesor de apoio que actúe de intermediario, que vele polo cumprimento dos trámites necesarios para a convocatoria e supervise as actividades realizadas polos alumnos. O Comité Científico de SEO/BirdLife determinará a concesión das axudas aos proxectos seleccionados nun prazo máximo de tres meses a partir do día seguinte ao peche do prazo.

Requisitos
- Ser estudante de entre 15 e 18 anos, matriculados nun centro educativo público, concertados ou privado do Estado español no curso 2023/2024.
- Acreditar o compromiso do centro educativo no cal se atope o alumno/a ou grupo de alumnos/as matriculados para administrar o importe da axuda recibida
- Acreditar a cobertura do seguro escolar do centro educativo das actividades planeadas polo alumno/a ou grupo de alumnos/as para o desenvolvemento do proxecto
- Dispoñer do apoio dun profesor/a de o centro educativo onde se atopa matriculado o alumno/a ou grupo de alumnos/as, que actúe como titor/a de o proxecto

Dotación
O importe total da convocatoria será de 3.200 euros, concedendo axudas á investigación de ata 800 euros cada unha.

O prazo para enviar as solicitudes a esta convocatoria finaliza o próximo 28 de febreiro de 2024.

Máis información
https://seo.org/ 
Bases 
Inscrición 
ayudaseduardodejuana@seo.org 

 
Información
Fundación ten entre os seus fins a promoción das profesións da arquitectura, a arquitectura técnica e a química, con especial énfase nos e as futuros/as profesionais, tal como vén establecido nos seus estatutos fundacionais.
 
Por iso, xunto a outros programas de bolsas e axudas, convoca a III edición das súas Bolsas de Excelencia para estudos de posgrao en arquitectura, arquitectura técnica e química en centros nacionais ou estranxeiros.
 
A bolsa está dirixida a graduados/as en arquitectura, arquitectura técnica (ou títulos con diferentes denominacións, pero idénticos efectos profesionais) e titulados/as universitarios/as cuxas titulacións estean fundamentadas na ciencia e tecnoloxía químicas que queiran realizar estudos de máster, doutoramento ou investigación predoctoral, relacionados coa súa profesión, excluído o máster habilitante en arquitectura.
 
Poderán presentarse solicitudes á presente convocatoria ata o 31 de xaneiro de 2024.
 
A elección dos seleccionados para obter unha bolsa producirase nun prazo máximo dun mes, o 29 de febreiro. 
 
Toda a información estará dispoñible na web de Fundación. Deberanse presentar, por correo electrónico remitido a fundacion@hna.es, os seguintes documentos en formato pdf. 
 
Convoca: Fundación hna
 
Requisitos:
-Ter a nacionalidade española ou permiso de residencia en España.
-Non cumprir 35 anos no momento de presentar a solicitude.
-Estar en posesión do título grao en arquitectura, arquitectura técnica (ou grao de diferente denominación pero mesmo efecto profesional) ou nunha titulación universitaria fundamentada na ciencia e tecnoloxía químicas expedido por unha universidade española, ou poder acreditalo.
-Non haberse graduado ou, no seu caso, completado os estudos de máster habilitante en arquitectura, nunha data anterior a 4 anos no momento de facer a solicitude.
-Coñecemento pleno do idioma en que vaian desenvolverse os estudos de posgraduado, en caso de ser distinto ao español, acreditable documentalmente cun título oficial.
-Non percibir con anterioridade outra bolsa de excelencia de Fundación hna.
-Ter un expediente académico excelente e unha nota media no grao de polo menos 8, (para un sistema de puntuación do 1 ao 10).
 
Dotación:
A contía da axuda poderá ascender ata un máximo de 10.000 euros.
 
Para a valoración da contía concreta concedida, Fundación terá en conta o custo da matrícula e o custo da vida no país de destino, se aplica, así como a renda familiar de quen solicita a bolsa. 
 
Máis información: fundacion@hna.es
 
A compañía SEO/BirdLife fai unha convocatoria de bolsas para mozos/as investigadores co fin de “fomentar e apoiar a investigación ornitolóxica entre os científicos noveis”.
 
Esta convocatoria, que se iniciou no ano 2003, contará nesta edición con tres axudas de 2.200 euros cada unha para a súa concesión o próximo ano 2024 a ornitólogos e ornitólogas non profesionais.
 
O prazo para presentar as solicitudes, a través do formulario web, está aberto ata o 31 de xaneiro de 2024 . Só se concederán estas bolsas a aqueles proxectos que “estean orientados á investigación das aves silvestres en España e que teñan unha duración máxima dun ano”.
 
Ademais, SEO/BirdLife explica : “Valorarase positivamente a existencia dun titor/a externo, profesional ou experto, que poida orientar e supervisar a realización do proxecto, e que avalará o informe final”.
 
Requisitos:
- Ornitólogos/as non profesionais
- Proxectos orientados á investigación das aves silvestres en España e que teñan unha duración máxima dun ano
 
Dotación: Tres bolsas de 2.200 euros cada unha
 
Máis información:
 
 
 
A Universidade da Coruña convoca 20 bolsas para estudantes con necesidades educativas especiais asociadas a diversidade funcional como medida de apoio ao estudo do alumnado da UDC que teña recoñecida legalmente a condición de persoa con diversidade funcional.
 
Os gastos que poden considerarse obxecto destas bolsas son os seguintes:
-Importe de equipamento/material de apoio
-Axuda de terceira persoa para o desprazamento
-Asistencia persoal para apoio de tarefas académicas
-Servizos profesionais de mellora de condicións físicas e psicolóxicas relacionadas co proceso de ensino-aprendizaxe
-É condición indispensable que os gastos presentados na xustificación non estean subvencionados por outro tipo de programas ou axudas.  
 
Requisitos:
-Estar matriculado/a no curso 2023/2024 na Universidade da Coruña, nunha titulación oficial.
-Ter recoñecida legalmente a condición de discapacidade.
 
Dotación:
A dotación económica total máxima de cada bolsa é de 1.100 euros
 
Máis información:
Universidade da Coruña
Maestranza, 9, 15001 A Coruña
Tel. 981 167 000
Enderezo electrónico: bolsas@udc.gal
 
 
Convocatoria de mobilidades Erasmus+ para estudantes e profesorado de FP. Proxecto KA121-VET-000064242
 
A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades establece as bases reguladoras e convoca axudas de mobilidade para o persoal de ciclos formativos de grao medio e grao básico de centros educativos públicos 
que forman parte do consorcio de mobilidade do proxecto Erasmus+ 2022-1-ES01-KA121-VET-000064242.
 
 
Período de inscrición:
Do 08/11/2023 ao 15/02/2024
 
Información:
Convocatoria Retaining 2024: A Fundación ”a Caixa” convoca 30 bolsas para investigadores de todas as nacionalidades que desexen cursar un doutoramento en calquera disciplina e universidade ou centro de investigación de España ou Portugal.
 
Puntos crave:
-30 bolsas para realizar o doutoramento en calquera universidade ou centro de investigación de España ou Portugal.
-Todas as áreas do coñecemento.
-Duración máxima: 4 anos.
-Dotación económica para cubrir custos laborais, de investigación e de matrícula ao doutoramento.
-Programa de formación presencial en habilidades transversais.
 
Datas crave:
-Peche: 15 de febreiro de 2024, ás 14 h da España peninsular
-Resultados de preselección e convocatoria de entrevistas: 17 de maio de 2024
-Entrevistas de selección: 12, 13 e 14 de xuño de 2024
-Resultado final: 21 de xuño de 2024
 
Convoca: Fundación "a Caixa"
 
Requisitos:
-Experiencia: os/as candidatos/as non poden realizar máis de catro anos de actividade investigadora antes do peche da convocatoria.
-Estudos cursados: no momento da contratación, os candidatos deben finalizar os estudos que permiten matricularse a un programa oficial de doutoramento en España/Portugal. A verificación do nivel de estudos requirido, realizaraa a universidade de destino cando se inicie o procedemento de admisión. Os candidatos non poderán estar matriculados nun programa de doutoramento con anterioridade ao comezo da bolsa.
-Movilidad: os/as candidatos/as teñen que residir ou levar a cabo a súa actividade principal (traballo, estudos etc.)/ etc.) en España/Portugal durante máis de doce meses nos tres anos inmediatamente anteriores á data de peche da convocatoria.
-Nivel de inglés: os/as candidatos/as deben acreditar o nivel de inglés requirido mediante a presentación dun dos certificados que se especifican nas bases da convocatoria.
 
Más información:
Bolsas de doutoramento INPHINIT Convocatoria Retaining 2024. Fundación "a Caixa"
 
Período de inscrición:
Do 08/11/2023 ao 15/02/2024
 
Información:
Convocatoria Retaining 2024: A Fundación ”a Caixa” convoca 30 bolsas para investigadores de todas as nacionalidades que desexen cursar un doutoramento en calquera disciplina e universidade ou centro de investigación de España ou Portugal.
 
Puntos crave:
-30 bolsas para realizar o doutoramento en calquera universidade ou centro de investigación de España ou Portugal.
-Todas as áreas do coñecemento.
-Duración máxima: 4 anos.
-Dotación económica para cubrir custos laborais, de investigación e de matrícula ao doutoramento.
-Programa de formación presencial en habilidades transversais.
 
Datas crave:
-Peche: 15 de febreiro de 2024, ás 14 h da España peninsular
-Resultados de preselección e convocatoria de entrevistas: 17 de maio de 2024
-Entrevistas de selección: 12, 13 e 14 de xuño de 2024
-Resultado final: 21 de xuño de 2024
 
Convoca: Fundación "a Caixa"
 
Requisitos:
-Experiencia: os/as candidatos/as non poden realizar máis de catro anos de actividade investigadora antes do peche da convocatoria.
-Estudos cursados: no momento da contratación, os candidatos deben finalizar os estudos que permiten matricularse a un programa oficial de doutoramento en España/Portugal. A verificación do nivel de estudos requirido, realizaraa a universidade de destino cando se inicie o procedemento de admisión. Os candidatos non poderán estar matriculados nun programa de doutoramento con anterioridade ao comezo da bolsa.
-Movilidad: os/as candidatos/as teñen que residir ou levar a cabo a súa actividade principal (traballo, estudos etc.)/ etc.) en España/Portugal durante máis de doce meses nos tres anos inmediatamente anteriores á data de peche da convocatoria.
-Nivel de inglés: os/as candidatos/as deben acreditar o nivel de inglés requirido mediante a presentación dun dos certificados que se especifican nas bases da convocatoria.
 
Más información:
 
Enlaces