Outros cursos (137)

A formación profesional de grao básico forma parte das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo. Ordénase en ciclos formativos organizados en ámbitos e módulos profesionais de duración variable.

Os ciclos formativos de formación profesional de grao básico teñen unha duración de 2000 horas ou 2 cursos académicos.Na modalidade de Fp dúal ata 3 cursos

Estas ensinanzas responden a un perfil profesional que inclúe ao menos unha cualificación profesional completa de nivel 1 do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais

Superando un ciclo de FP básica obtense o título de técnico básico correspondente ás ensinanzas cursadas.

Adicionalmente, obterán o título de graduado en educación secundaria obrigatoria.

Requisitos de acceso:

 • Ser proposto/a polo equipo docente
 • Consentimento do pai, da nai ou dos/das titores/as legais
 • Ter feitos quince anos ou facelos durante o ano natural en curso
 • Ter cursado o terceiro curso de educación secundaria obrigatoria ou, excepcionalmente, ter cursado o segundo curso
 • -En caso de sobrar prazas:
 • Que fagan 18, 19 ou 20 anos no ano de inicio do ciclo formativo
 • Que non estean en posesión dun título de formación profesional ou calquera outro título que acredite a finalización de estudos secundarios completos

Prazo de solicitudes:27 de Xuño as 9 horas ao 6 de xullo ás 13 horas

Máis información: http://www.edu.xunta.gal/fp/fpbasica#un

Admisión FP Dual

Xun 16, 2022

Que é a FP dual?

É unha modalidade de formación profesional que ten como finalidade a cualificación profesional das persoas nun réxime de alternancia de actividade laboral nunha empresa coa actividade formativa nun centro educativo.

 • Ter 18 anos ou facelos no ano natural en que comece o ciclo formativo.
 • Cumprir os requisitos de acceso aos ciclos formativos establecidos no artigo 41 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e que se detallan no modelo de solicitude, no anexo I. Lémbrase que non é de aplicación o límite superior de idade que figura no anexo.
 • Carecer da cualificación profesional obtida e recoñecida polo sistema de formación para o emprego ou do sistema educativo, requirida para concertar un contrato en prácticas para o posto de traballo ou a ocupación obxecto do proxecto.
 • Non ter realizado con anterioridade un contrato de formación e aprendizaxe, e cumprir os requisitos establecidos na normativa laboral vixente para poder efectualo.
 • Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto solicitado, agás que fose cursando outro ciclo formativo.
 • -O calendario de admisión para este curso é do 23 de Xuño ao 5 de xullo ás 13 horas
 • Máis información :https://www.edu.xunta.gal/fp/admision-fpdual

Espazocoop a través da Rede Eusumo organiza a seguinte actividade formativa: E se traballamos en equipo?

Datas: do 14 ao 30 de xuño

Horario: dúas sesións virtuais de aprendizaxe os días 14 e 28 de xuño en horario de 11:00 a 12:30 horas.

Duración: 20 horas

Modalidades: en liña a través da plataforma de teleformación

Destinatarios: persoas socias e/ou asalariadas de cooperativas e outras empresas da economía social, a persoas que estean desenvolvendo un proxecto de emprendemento en cooperativa, a persoas interesadas en formar parte de empresas participativas e a todas as persoas interesadas na aprendizaxe práctica das habilidades para o traballo en equipo.

Obxectivos:

Desenvolver as habilidades persoais claves no traballo colaborativo.
Coñecer recursos e metodoloxías que nos axudan a traballar e mellorar as habilidades sociais.
Descubrir e aplicar as habilidades persoais nun contorno cooperativo.

Programa:

Módulo 1: Achegándonos ao xeito de traballar nunha cooperativa. Habilidades persoais e sociais
Módulo 2: Habilidades de comunicación
Módulo 3: Habilidades para o traballo en equipo
Módulo 4: Toma de decisións

 

Inscricións gratuíta a través do seguinte formulario

Para máis información: patane@espazo.coop / 881 887 456 / eusumo.gal

Espazocoop a través da Rede Eusumo organiza a seguinte actividade formativa: Ideas Cooperativas en Acción

Datas: do 14 ao 30 de xuño de 2022

Horario: dúas sesións virtuais de aprendizaxe os días 14 e 28 de xuño en horario de 11:00 a 12:30 horas

Modalidade: en liña a través da plataforma de teleformación

Duración: 20 horas

Destinatarios: persoas emprendedoras, persoas ocupadas ou en situación de desemprego, persoas cunha idea de negocio, persoas que forman parte dun grupo promotor de autoemprego colectivo. A inscrición é gratuíta.

Obxectivos:

- Mostrar desde o punto de vista práctico as condicións e pasos a dar para emprender baixo a fórmula cooperativa.
- Coñecer que debemos analizar e ter en conta para facer da nosa idea un proxecto cooperativo viable.
- Elaborar conxuntamente o prototipo do noso proxecto.
- Avaliar requisitos e compromisos como grupo promotor, tarefas a desenvolver, calendario de actuacións.

Programa formativo:

Tema 1 - Identifica o teu proxecto cooperativo (CANVAS)
Tema 2 - Analiza as áreas comercial e de mercado.
Tema 3 - Estudia a viabilidade económica e financeira
Tema 4 - Planifica a área organizativa e os trámites de constitución (CONSOLIDA_ES)

Máis información e inscricións: eusumo.gal

A Fundación Acción Contra a Fame convoca dous cursos formativos dentro do seu Programa de emprendemento xuvenil dirixido a persoas mozas desempregadas.

.- Prototipado (Do 13 ao 17 de xuño)

.- Comunicación e Marketing (Do 20 ao 23 de xuño)

A formación é gratuíta, en liña e en horario de 10 a 13 horas.

Formulario de Inscrición

Máis información en www.vivesemprende.org

Acción Laboral convoca Galicia Nova Emprende'21, incluído no Programa de Itinerarios de Emprendemento Xuvenil da Fundación INCYDE. Cofinanciado polo Fondo Social Europeo. Dirixido a mozos e mozas menores de 30 anos, que necesiten apoio para o emprendemento e para a súa incorporación no mercado laboral.

Programa gratuíto e personalizado segundo as necesidades do mozo ou moza:
- Grupos de mañá e tarde.
- Formación intensiva acreditada.
- Con compromiso de inserción.

Contidos:
- Elaboración dun informe personalizado para cada persoa nova participante.
- Formación presencial grupal e individual.
- Orientación laboral personalizada para a procura de emprego e desenvolvemento da túa propia idea de negocio.
- Asesoramento personalizado para elaborar o Plan de Negocio.
- Sesións individuais de mentoring e networking.

Requisitos: Ter entre 16 e 30 anos e estar rexistrado no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Máis Información
Teléfonos 986 090 146 e 653 750 950
Correo electrónico: stajuelo.vg@accionlaboral.com

https://www.accionlaboral.com/es/node/788 

Programa de emprego e autoemprego para mozos e mozas menores de 30 anos co cal se pretende:

 • Mellorar a empregabilidade: Descobre novas formas de converterte no candidato ideal para as empresas. Se estás a buscar traballo por conta allea aprende a diferenciarte e crear a túa marca persoal.
 • Poñer en marcha o teu negocio: Aprenderás novas técnicas para validar o teu modelo de negocio, captar clientes, xerar vendas...e ademais acompañado en todo o proceso por expertos en activo.

DESTINATARIOS/AS

 • Mozos e mozas maiores de 16 anos e menores de 30 anos das provincias de Pontevedra e Ourense.
 • Que se atopen en situación de desemprego.
 • Rexistrados no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

QUE IMOS A FACER?

 • Formación teórica-práctica (50 horas): Nas sesións deste curso trataranse temas como o método Canvas, a metodoloxía Dessing Thinking (como innovar en proxectos empresariais), introdución ao plan de empresa, a estrutura organizativa, o investimento, o test de mercado e a estratexia de márketing.
 • Titorías individuais (10 horas): Traballaremos individualmente segundo o teu perfil e as túas necesidades, centrándonos tanto na túa idea de negocio e creación do plan de empresa, como na creación dun plan de acción para a mellora da túa empregabilidade e incrementar as túas oportunidades de acceder ao mercado laboral por conta allea.
 • Mentoring (20 horas): No que traballarás conxuntamente con mentores expertos que che guiarán no deseño dun plan de acción para mellorar a túa inserción laboral, ou no desenvolvemento da túa iniciativa emprendedora e a viabilidade do teu proxecto empresarial.

 

Máis información e prescrición: Formulario

Datos de contacto: 988 39 15 15 - 665 76 19 39

Correo electrónico: yoemprendogalicia@empleoenred.org

Páxina web

Programación do mes de maio na Casa Xohana Torres.

A Casa Xohana Torres é un lugar de encontro no que tecer redes entre mulleres, colectivos e entidades que loitan en prol da igualdade.

Máis información:

https://cimcompostela.gal/casaxohanatorres/

Correo electrónico: casaxt@santiagodecompostela.gal
Teléfono: 608 710 978

CARTAZ INFORMATIVO

 Plan de Emprego de Cruz Roja Santiago  pon en marcha a formación dirixida a persoas desempregadas.
 "Loxistica e stock de almacén"
 
 Inicio 30 de mayo
 Formación online
Máis Información:

Cristina Filgueira Fernández 

Responsable de Programa Operativo de Garantía Juvenil:

Proyecto Activación, orientación y acompañamiento a la inserción para jóvenes de garantía juvenil

Proyecto Segundas oportunidades para la formación y el aprendizaje

| +34 981 58 69 69  Ext. 38694

| crifipe@cruzroja.es

| Santiago de Compostela. Av/ de Lugo, 42. 15707.

 

Enlace para preinscripción:
 

A Fundación Esplai na súa aposta pola mellora e adquisición de competencias dixitais das persoas pon en marcha 5 cursos totalmente gratuítos e dirixidos a todas as persoas que queiran mellorar as súas competencias dixitais, aprender a crear actividades de ciencia e tecnoloxía con perspectiva de xénero, formarse en prevención de condutas de risco no uso das TIC.

O período de inscrición estará aberto do 27 de abril ao 15 de maio de 2022. Os cursos comezarán o 23 de maio de 2022.


É unha oportunidade para formarse, reciclarse e mellorar as competencias dixitais. A través destas capacitacións obtense acceso a contidos de calidade, aténdense as necesidades de formación inicial e continua dos profesionais do terceiro sector e persoas interesadas en seguir mellorando as súas competencias profesionais e ponse ao seu alcance as competencias, metodoloxías, proxectos, estratexias e recursos que lle han de axudar a desenvolver mellores e máis eficaces mecanismos de motivación e apropiación das tecnoloxías da información e a comunicación.

Se tes algunha dúbida ou consulta podes escribir a anardiz@fundacionesplai.org

Cursos ofertados:

 • ChicasInTech actividades en prol da igualdade.
 • Participación cidadá e transformación social a través do voluntariado.
 • Prevención de adicción e condutas de risco relacionadas coas TIC en poboación infanto-xuvenil.
 • Mocidade Contra o Odio.
 • Curso de Monitor/a TIC.

Información completa e inscricións: Fundación Esplai