Outros cursos (141)

A Cruz Vermella organiza en Ourense un curso intensivo de Primeiros Auxilios, destinado a persoas maiores de 16 anos interesadas na capacitación para intervir en situacións que requiran dos primeiros auxilios.

MATRICULACIÓN

Límite de matriculación: 19 de agosto de 2022

DURACIÓN
Presencial - 40 horas teóricas.

Luns 22 ao Venres 26 de Agosto. Horario de 9:00 a 13:00 e de 15:00 a 19:00

PREZO
120.0 € externo.

LUGAR DE IMPARTICIÓN

Oficina Provincial Ourense - RUA DIAZ DA BANDA 40 CP: 32004

 

CONTACTO

Máis información: https://www2.cruzroja.es/detalle-cursos/-/curso/675356

Responsable do curso: Patricia Martinez Rodriguez

Email: pamaro@cruzroja.es 

Teléfono: 988 222 484

 

Universidade de Jaén orgañiza as iniciativas DAREMOS e PROCARE, encontro internacional en pro da saúde e o benestar emocional dos mozos vulnerables durante a etápa da pandemia e pospandemía.

 
Datas: Do 23 - 25 de agosto 2022
Requisitos: Mozos de 12 -18 anos
 
Lugar:  Baeza (en la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía) 
Organiza:RED PROEM  Red para la PROmoción de la Salud Mental EMocional en Adolescentes y Jovenes (RED PROEM)
 
 
 

A Universidade de Santiago de Compostela, atendendo a función de difusión do coñecemento e da cultura a través da extensión universita vén desenvolvendo,  cursos intensivos de idiomas no verán.Os cursos intensivos de verán do Centro de Linguas Modernas da USC contan. Convócase a edición 2022 (XLVI) dos Cursos de Verán do Centro de Linguas Modernas da Universidade de Santiago de Compostela.

Máis información:

 

https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/clm/cursos/veran/descargas/Conv.CLM_L_S_veran_2022.v3.def.pdf_asinado.pdf

CU

Xun 16, 2022

A Universidades de Santiago convoca cursos en Santiago,Lugo, Baiona,Nigrán,Gondomar,Folgoso do Caurel,Guitiriz,Lalín,Meis, Cambados,Mondoñedo,Monforte de Lemos, Oia,Palas de Rei, Teo,Vilagarcia de Arousa para este verán 2022

A USC recoñece os cursos da Universidade de Verán 2022 a efectos de créditos ECTS (titulacións de Grao) para o seu alumnado coa seguinte equivalencia, e recibirán a tal efecto un certificado de crédito, sempre e cando cumpran coa asistencia ao 80% das horas lectivas do curso:

2 créditos por cada curso de 25 ou máis horas (máximo 6 créditos en total)

1 crédito por cada curso de menos de 25 horas (máximo 6 créditos en total)

IMPORTE DA MATRÍCULA

Taxa xeral:

120 € para os cursos de 25 ou máis horas

70 € para os cursos de menos de 25 horas

Taxa reducida, aplicable a estudantes universitarios, de bacharelato ou de formación profesional, pensionistas, desempregado/as, socios/as da Asociación de Antigos alumnos da USC e PDI e PAS da USC:

70 € para os cursos de 25 ou máis horas

40 € para os cursos de menos de 25 horas

PRAZO DE MATRÍCULA

Ábrese o prazo o 9 de maio de 2022

Acaba o prazo, secuencialmente

 • 17 de xuño para os cursos que se celebran na semana do 27 de xuño
 • 24 de xuño para os cursos que se celebran na semana do 4 de xullo
 • 1 de xullo para os cursos que se celebran na semana do 11 de xullo
 • 8 de xullo para os cursos que se celebran na semana do 18 de xullo
 • 15 de xullo para os cursos que se celebran na semana do 25 de xullo
 • 24 de agosto para os cursos que se celebran a partir do 29 de agosto

Programa dos cursos  e máis información:

https://www.usc.es/gl/servizos/cultura//veran

 

 

A formación profesional de grao básico forma parte das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo. Ordénase en ciclos formativos organizados en ámbitos e módulos profesionais de duración variable.

Os ciclos formativos de formación profesional de grao básico teñen unha duración de 2000 horas ou 2 cursos académicos.Na modalidade de Fp dúal ata 3 cursos

Estas ensinanzas responden a un perfil profesional que inclúe ao menos unha cualificación profesional completa de nivel 1 do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais

Superando un ciclo de FP básica obtense o título de técnico básico correspondente ás ensinanzas cursadas.

Adicionalmente, obterán o título de graduado en educación secundaria obrigatoria.

Requisitos de acceso:

 • Ser proposto/a polo equipo docente
 • Consentimento do pai, da nai ou dos/das titores/as legais
 • Ter feitos quince anos ou facelos durante o ano natural en curso
 • Ter cursado o terceiro curso de educación secundaria obrigatoria ou, excepcionalmente, ter cursado o segundo curso
 • -En caso de sobrar prazas:
 • Que fagan 18, 19 ou 20 anos no ano de inicio do ciclo formativo
 • Que non estean en posesión dun título de formación profesional ou calquera outro título que acredite a finalización de estudos secundarios completos

Prazo de solicitudes:27 de Xuño as 9 horas ao 6 de xullo ás 13 horas

Máis información: http://www.edu.xunta.gal/fp/fpbasica#un

Admisión FP Dual

Xun 16, 2022

Que é a FP dual?

É unha modalidade de formación profesional que ten como finalidade a cualificación profesional das persoas nun réxime de alternancia de actividade laboral nunha empresa coa actividade formativa nun centro educativo.

 • Ter 18 anos ou facelos no ano natural en que comece o ciclo formativo.
 • Cumprir os requisitos de acceso aos ciclos formativos establecidos no artigo 41 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e que se detallan no modelo de solicitude, no anexo I. Lémbrase que non é de aplicación o límite superior de idade que figura no anexo.
 • Carecer da cualificación profesional obtida e recoñecida polo sistema de formación para o emprego ou do sistema educativo, requirida para concertar un contrato en prácticas para o posto de traballo ou a ocupación obxecto do proxecto.
 • Non ter realizado con anterioridade un contrato de formación e aprendizaxe, e cumprir os requisitos establecidos na normativa laboral vixente para poder efectualo.
 • Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto solicitado, agás que fose cursando outro ciclo formativo.
 • -O calendario de admisión para este curso é do 23 de Xuño ao 5 de xullo ás 13 horas
 • Máis información :https://www.edu.xunta.gal/fp/admision-fpdual

Espazocoop a través da Rede Eusumo organiza a seguinte actividade formativa: E se traballamos en equipo?

Datas: do 14 ao 30 de xuño

Horario: dúas sesións virtuais de aprendizaxe os días 14 e 28 de xuño en horario de 11:00 a 12:30 horas.

Duración: 20 horas

Modalidades: en liña a través da plataforma de teleformación

Destinatarios: persoas socias e/ou asalariadas de cooperativas e outras empresas da economía social, a persoas que estean desenvolvendo un proxecto de emprendemento en cooperativa, a persoas interesadas en formar parte de empresas participativas e a todas as persoas interesadas na aprendizaxe práctica das habilidades para o traballo en equipo.

Obxectivos:

Desenvolver as habilidades persoais claves no traballo colaborativo.
Coñecer recursos e metodoloxías que nos axudan a traballar e mellorar as habilidades sociais.
Descubrir e aplicar as habilidades persoais nun contorno cooperativo.

Programa:

Módulo 1: Achegándonos ao xeito de traballar nunha cooperativa. Habilidades persoais e sociais
Módulo 2: Habilidades de comunicación
Módulo 3: Habilidades para o traballo en equipo
Módulo 4: Toma de decisións

 

Inscricións gratuíta a través do seguinte formulario

Para máis información: patane@espazo.coop / 881 887 456 / eusumo.gal

Espazocoop a través da Rede Eusumo organiza a seguinte actividade formativa: Ideas Cooperativas en Acción

Datas: do 14 ao 30 de xuño de 2022

Horario: dúas sesións virtuais de aprendizaxe os días 14 e 28 de xuño en horario de 11:00 a 12:30 horas

Modalidade: en liña a través da plataforma de teleformación

Duración: 20 horas

Destinatarios: persoas emprendedoras, persoas ocupadas ou en situación de desemprego, persoas cunha idea de negocio, persoas que forman parte dun grupo promotor de autoemprego colectivo. A inscrición é gratuíta.

Obxectivos:

- Mostrar desde o punto de vista práctico as condicións e pasos a dar para emprender baixo a fórmula cooperativa.
- Coñecer que debemos analizar e ter en conta para facer da nosa idea un proxecto cooperativo viable.
- Elaborar conxuntamente o prototipo do noso proxecto.
- Avaliar requisitos e compromisos como grupo promotor, tarefas a desenvolver, calendario de actuacións.

Programa formativo:

Tema 1 - Identifica o teu proxecto cooperativo (CANVAS)
Tema 2 - Analiza as áreas comercial e de mercado.
Tema 3 - Estudia a viabilidade económica e financeira
Tema 4 - Planifica a área organizativa e os trámites de constitución (CONSOLIDA_ES)

Máis información e inscricións: eusumo.gal

A Fundación Acción Contra a Fame convoca dous cursos formativos dentro do seu Programa de emprendemento xuvenil dirixido a persoas mozas desempregadas.

.- Prototipado (Do 13 ao 17 de xuño)

.- Comunicación e Marketing (Do 20 ao 23 de xuño)

A formación é gratuíta, en liña e en horario de 10 a 13 horas.

Formulario de Inscrición

Máis información en www.vivesemprende.org

Acción Laboral convoca Galicia Nova Emprende'21, incluído no Programa de Itinerarios de Emprendemento Xuvenil da Fundación INCYDE. Cofinanciado polo Fondo Social Europeo. Dirixido a mozos e mozas menores de 30 anos, que necesiten apoio para o emprendemento e para a súa incorporación no mercado laboral.

Programa gratuíto e personalizado segundo as necesidades do mozo ou moza:
- Grupos de mañá e tarde.
- Formación intensiva acreditada.
- Con compromiso de inserción.

Contidos:
- Elaboración dun informe personalizado para cada persoa nova participante.
- Formación presencial grupal e individual.
- Orientación laboral personalizada para a procura de emprego e desenvolvemento da túa propia idea de negocio.
- Asesoramento personalizado para elaborar o Plan de Negocio.
- Sesións individuais de mentoring e networking.

Requisitos: Ter entre 16 e 30 anos e estar rexistrado no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Máis Información
Teléfonos 986 090 146 e 653 750 950
Correo electrónico: stajuelo.vg@accionlaboral.com

https://www.accionlaboral.com/es/node/788 

Últimas novas