Outros cursos (60)

O Centro Galego de Arte Contemporaneo organiza o curso Historia da arquitectura. Intrahistorias da arquitectura

Datas:  do 20 de marzo ao 5 de xuño de 2019
Horario:  mércores de 19:00 a 20:30 h

Nesta primeira edición do curso proponse unha serie de temas claves para interpretar a realidade arquitectónica que nos rodea, da que para ben ou para mal, non podemos escapar. A arquitectura acompáñanos no noso día a día, facilítanos ou ás veces entorpécenos, excítanos, incomódanos, suxírenos, reláxanos ou impresiónanos.

Faremos un percorrido polas diferentes escalas da disciplina, as súas relacións coa sociedade, a técnica, os efectos dos movementos sociais, o xénero, o patrimonio, a autoconstrución, as modas, o fenó- meno do arquitecto estrela, a estética, as relacións entre disciplinas, os dogmas, a construción, a educación, o bio, o eco, a investigación, o territorio e, por suposto, falaremos de política.

A arquitectura é unha desas disciplinas ricas en contidos cuxa intrahistoria está chea de actores secundarios e cuxos efectos trans- versais abren múltiples camiños para a investigación, o debate ou o faladoiro.

INSCRICIÓN:  O prazo de inscrición estará aberto ata o 19 de marzo de 2019. As persoas interesadas poden enviar unha mensaxe electrónica a cgac.educacion@xunta.gal na que deberán indicar o seu nome completo, DNI, estudos, área de traballo ou interese, un enderezo de correo electrónico e un teléfono de contacto. As prazas cubriranse por orde de inscrición. Cada solicitante recibirá unha mensaxe electrónica de confirmación e as indicacións precisas para realizar o pagamento da matrícula.

PRAZAS:  150
MATRÍCULA:  30 €
PERSOAS DESTINATARIAS:  Público interesado na historia da arquitectura e na historia da arte.
CERTIFICACIÓN:  O CGAC entregaralles un certificado a todas aquelas persoas que asistan, como mínimo, ao 75% das sesións.

http://cgac.xunta.gal/GL/actividad-detalle/192/intrahistorias-gl

A Escola Galega de Administración Pública convoca un curso de prevención de riscos laborais nivel básico.
O prazo de presentación de solicitudes será do 20 ao 28 de febreiro de 2019.
Destinatarios/as:  aquelas persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.
Modalidade:  teleformación.
Duración:  60 horas.
Datas:  do 12 de marzo ao 9 de maio de 2019.
Proba final presencial:  o día 9 de maio ás 10.00 horas.
Máis información no DOG do 19 de febreiro de 2019 e en https://egap.xunta.gal

A Secretaría Xeral de Política Lingüística convoca cursos gratuitos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.
Os cursos podrán ser presenciais ou cursos de teleformación.

Destinatarios/as dos cursos:
Os cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga) poderán ser solicitados por todas as persoas maiores de 16 anos ou por aquelas que os fagan no ano natural da convocatoria.
Duración:
cada curso terá unha duración de 70 horas lectivas. Nos cursos presenciais, estas distribuiranse en sesións de dúas horas e media como máximo.

O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 11 de marzo de 2019.
As solicitudes dos cursos están dispoñibles en https://sede.xunta.gal co código PL600A.
No caso dos cursos presenciais a solicitude dirixirase á xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da provincia que corresponda.
No caso dos cursos de teleformación a solicitude dirixirase á Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Datas e horarios dos cursos: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190219/AnuncioG0535-060219-0001_gl.html
Máis información no DOG do 19 de febreiro de 2019 e en http://www.lingua.gal/o-galego/aprendelo/celga

ESPAZOCOOP UNIÓN DE COOPERATIVAS GALEGAS
info@espazo.coop  
www.espazo.coop

A Coruña. Travesía de San José 10, Ent.A. Teléfono: 881 887 456
Santiago de Compostela. Hórreo 104, baixo, esquerda. Teléfono: 981 57 55 78
Vigo. Taboada Leal 15, entreplanta. Teléfono: 986 866 149

ESPAZOCOOP UNIÓN DE COOPERATIVAS GALEGAS
info@espazo.coop  
www.espazo.coop

A Coruña. Travesía de San José 10, Ent.A. Teléfono: 881 887 456
Santiago de Compostela. Hórreo 104, baixo, esquerda. Teléfono: 981 57 55 78
Vigo. Taboada Leal 15, entreplanta. Teléfono: 986 866 149

A Escola Tempo Libre Aldebarán organiza os seguintes cursos:

Febreiro
- Curso Primeiros auxilios: 13 e 14 de febreiro de 16 a 21 horas (10 horas), cun custo de 40€ para estudantes e parados.
- Curso Desfribilador: 20-21-22 de febreiro de 16 a 21 horas con un custo de 40 € para estudantes e parados.

Marzo
- Curso de maquillaxe infantil: 2 de marzo de 10:00 a 14:00 (15€ estudantes e parados)
- Curso de globoflexia: 30  marzo de 10:00 a 14:00 (15€ estudantes e parados)
- Curso de Inciación a Lingua de Signos: mércores 12 de marzo (30 horas), certificado oficial pola Federación de Persoas Xordas de Lugo,  a Asociación de Interprétes de Lingua de Signos e o CPR Tomás Barros (Centro homologado pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria). Custo estudante e parados: 4€

Onde: rúa Ramón María Aller 10, A Coruña (instalacións CPR Tomas Barros).

Teléfono de contacto: 881 922 031 / 981 270 163
Enderezo electrónico: escuelaldebaran@yahoo.es

A Consellería de Educación convoca exames encamiñados á obtención dos carnés profesionais e das habilitacións profesionais nas seguintes especialidades:

Carnés profesionais:
– Carné profesional en instalacións térmicas de edificios.
– Carné profesional de operador/a de guindastre torre.
– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A.
– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría B.

Habilitacións profesionais:
- Operador/a industrial de caldeiras.
– Instalador/a de gas, categoría A.
– Instalador/a de gas, categoría B.
– Instalador/a de gas, categoría C.
– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I.
– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.
– Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.
– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes fluorados.
– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados.
– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de calquera carga de refrixerantes fluorados.
– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados.

Prazo de presentación de solicitudes
1. Para a primeira convocatoria, será desde o día 18 de febreiro ao día 1 de marzo de 2019, ambos os dous incluídos.
2. Para a segunda convocatoria, será desde o día 1 ao día 12 de xullo de 2019, ambos os dous incluídos.

A inscrición pode facerse en https://sede.xunta.es co procedemento ED527A
Máis información no DOG do 4 de febreiro de 2018

Escola de Tempo Libre Abeloni
Teléfono: 685 28 29 08
Mail: escola@abeloni.com
Web: www.abeloni.com

Cruz Vermella Ourense organiza para mocidade de entre 18 e 29 anos, unha formación de Operacións básicas de restaurante e bar que ofrece dous itinerarios: axudante de cociña oU camareira/o. Conta con prácticas en empresas e é totalmente gratuito.

Cruz Roja Española en Ourense
Rúa Díaz de la Banda, 40
32004 OURENSE
Tfno: 988 222 484   Extensión: 57466
www.cruzroja.es/ourense