Outros cursos (56)

A Axencia Nacional Española do programa Erasmus+: Mocidade en Acción a través da plataforma Salto-Youth, convoca o Curso Queer it up! - including Sexual Orientation and Gender Identity and Expresion in Youth Work Practice

Período de inscrición:  Do 18/04/2019 ao 21/07/2019    
Datas:  Do 23 ao 28 de setembro de 2019 en Mollina (Málaga)

Este curso de capacitación ten como obxectivo explorar a identidade sexual e a expresión e identidade de xénero para aqueles que non están familiarizados co colectivo LGTBI+.

Este curso proporcionará aos participantes as competencias necesarias para incluír as perspectivas de orientación sexual e identidade e expresión de xénero na práctica de traballo no ámbito da mocidade e para combater prexuízos e actitudes discriminatorias.

Obxectivos específicos do curso:
- Proporcionar as competencias necesarias para incluír un enfoque positivo á orientación sexual e a identidade e expresión de xénero na práctica laboral xuvenil.
- Explorar as especificidades e os desafíos de traballar con novos LGTBI+ en contornas educativas e actividades europeas.
- Ver as dificultades que enfrontan o novos LGTBI+ e como os profesionais poden converterse en facilitadores para un cambio ou crecemento positivo.
- Proporcionar un marco de acción e unha serie de ferramentas para desafiar a discriminación sobre a base de  SOGI.
- Ofrecer un espazo de consulta e crecemento persoal dos participantes.
- Crear conciencia e aceptación das persoas LGTBI+ na Unión Europea.
- Chegar aos cidadáns, fomentar a diversidade e a non discriminación.
- Apoiar aos actores crave responsables de promover e avanzar en igualdade de dereitos para as persoas LGTBI+ na UE.
- Utilizar o programa Erasmus+: Mocidade en Acción como ferramenta para levar a cabo proxectos que promovan o dereitos LGTBI+, os dereitos humanos e a igualdade.

A  ANE cobre os gastos de aloxamento e manutención durante o curso así como as viaxes, excluíndo os desprazamentos locais (domicilio a estación ou aeroporto). A xestión dos billetes das persoas seleccionadas farase desde a  ANE, polo que non se reembolsará ningún billete adquirido por outro medio

Requisitos
Dirixido a traballadores no ámbito da mocidade,  formadores, líderes xuvenís, responsables de políticas de mocidade, titores de proxectos de voluntariado e educadores.

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/queer-it-up-including-sexual-orientation-and-gender-identity-and-expresion-in-youth-work-practice.7897/

A Deputación Provincial da Coruña abre o prazo da matrícula anual do Conservatorio de Danza para o curso escolar 2019/2020 do 17 de xuño ao 2 de xullo de 2019.

https://www.dacoruna.gal/conservatorio-profesional-danza

A Escola de tempo libre Recursos organiza un curso de Técnicas de Escapismo no ámbito do tempo libre
Modalidade:  presencial
Duración:  5 horas
Data:  sábado, 29 de xuño de 2019, de 09 a 14h
Prezo:  45€
Lugar de impartición:   R/ Santo Domingo da Calzada, Portal 1, Entreplanta Dereita. (Costa das Camelias) Santiago de Compostela
Prazo de inscrición:  ata o 21 de xuño de 2019

Máis información:
etl@recursosgalicia.es
Teléfonos: 981 558 374 e 620 378 204
www.recursosgalicia.es

A Universidade Internacional Menéndez Pelayo convoca os cursos de verán 2019 e bolsas completas e bolsas de matrícula para a asistencia a estas actividades académicas que se celebrarán nas sedes da Universidade Internacional Menéndez Pelayo durante o ano 2019.

Bolsa completa. Inclúe o aloxamento e manutención nas instalacións da Universidade Internacional Menéndez Pelayo ou noutras residencias concertadas e a matrícula gratuíta ao curso ou seminario que se solicite.
Bolsa de matrícula. A bolsa de matrícula comporta, exclusivamente, a exención do pago da matrícula no curso ou seminario solicitado polo alumno.

Requisitos:
- Estar matriculado no curso académico 2018/2019 ou 2019/2020 nos estudos oficiais conducentes á obtención dun título de Grao, Máster ou Doutor nunha Universidade española ou do EEES.
- ter finalizado con anterioridad al curso académico 2018/2019 cualquiera de los estudios oficiales Os solicitantes deberán acreditar unha nota media no seu expediente académico igual ou superior a 6 sobre base 10.

Prazo de solicitude das bolsas:  pendientes de publicación na web da UIMP, http://www.uimp.es/actividades-academicas.html
As solicitudes de bolsas cursaranse telemáticamente a través da páxina web da Universidade

http://www.uimp.es/actividades-academicas.html

Proxecto Hélice

Mai 03, 2019

O Proxecto Hélice é unha iniciativa a cargo do Organismo Internacional de Mocidade para Iberoamérica e a Asociación Cultural Meninas  Cartoneras no marco do Pacto Mocidade 2030.

Consiste nun curso de Emprendemento Cultural en formato  MOOC a cuxos contidos se poden acceder de forma aberta, gratuíta e  online na plataforma  MiríadaX:
https://miriadax.net/web/proyecto-helice-emprendimiento-cultural-2-edicion-/inicio 
O programa completo consta de dez módulos impartidos por profesionais con experiencia na posta en marcha de emprendementos e por emprendedores que tiveron éxito no ámbito cultural, e desenvolverase ao longo de seis semanas, entre o 6 de maio e o 16 de xuño.

O obxectivo do contido do curso é o de proporcionar ferramentas técnicas e ideas crave para poñer en marcha un emprendemento cultural. O curso ten unha orientación eminentemente práctica para que as e os inscritos poidan aplicar todos os coñecementos ao seu proxecto persoal, e ao terminar o curso a ou o alumno poida concretar a súa idea empresarial.

Os sete primeiros módulos, comúns a todas as persoas que se inscriban, traballan as áreas e pasos necesarios que compoñen unha empresa no ámbito da cultura: Contabilidade básica, como crear un Plan de Negocio, Comunicación e difusión a través de medios convencionais e redes sociais, como solicitar e obter Axudas e subvencións,  Asociatividad e  networking, un módulo relacionado coa organización de Cooperativas e outro no que se inclúen entrevistas e información de casos de emprendementos exitosos no ámbito cultural.

O último módulo deseña un itinerario en función dos intereses de cada alumna ou alumno: un módulo centrado nos proxectos de artes escénicas, outro de audiovisuais e outro do sector editorial, a elixir un. Todos eles impártense por artistas ou profesionais en activo, o que proporciona unha visión dun caso práctico real.

https://proyectohelice.org/que-es/

https://miriadax.net/web/proyecto-helice-emprendimiento-cultural-2-edicion-/inicio

A Consellería de Educación convoca exames encamiñados á obtención dos carnés profesionais e das habilitacións profesionais nas seguintes especialidades:

Carnés profesionais:
– Carné profesional en instalacións térmicas de edificios.
– Carné profesional de operador/a de guindastre torre.
– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A.
– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría B.

Habilitacións profesionais:
- Operador/a industrial de caldeiras.
– Instalador/a de gas, categoría A.
– Instalador/a de gas, categoría B.
– Instalador/a de gas, categoría C.
– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I.
– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.
– Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.
– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes fluorados.
– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados.
– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de calquera carga de refrixerantes fluorados.
– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados.

Prazo de presentación de solicitudes
1. Para a primeira convocatoria, será desde o día 18 de febreiro ao día 1 de marzo de 2019, ambos os dous incluídos.
2. Para a segunda convocatoria, será desde o día 1 ao día 12 de xullo de 2019, ambos os dous incluídos.

A inscrición pode facerse en https://sede.xunta.es co procedemento ED527A
Máis información no DOG do 4 de febreiro de 2018

Máis información:

Departamento de Formación e Orientación Laboral
Teléfono: 981 574 922 (Santiago de Compostela)
Correo electrónico: administracion.stg@apetamcor.com

Depointegra Xoven

Nov 16, 2018

A Deputación de Pontevedra, no seu reto de reducir o desemprego, está a traballar no programa "DepoIntegra Xoven" co apoio financeiro do Fondo Social Europeo da Unión Europea. O programa está destinado á integración sostible de persoas novas da provincia de Pontevedra no mercado de traballo, no contexto do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, co obxectivo de que a mocidade consiga unha formación e un emprego de calidade.

Obxectivos
- Integrar de maneira sostible no mercado de traballo a mocidade en situación de desemprego que non participa nos sistemas de formación ou educación
- Realizar actividades formativas constituíntes de itinerarios integrados dirixidos á obtención de certificados de profesionalidade
- Ofrecer estes itinerarios en diferentes localizacións da provincia
- Favorecer a participación de mulleres, persoas paradas de longa duración e colectivos en risco de exclusión social (con discapacidade, poboación xitana e inmigrantes)

Persoas beneficiarias
405 persoas de entre 16 e 29 anos da provincia de Pontevedra, inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, que non estean ocupadas nin integradas nos sistemas de educación ou formación.

Que ofrecen
- Axuda económica diaria para as persoas participantes
- Formación para a obtención de certificados de profesionalidade
- Itinerarios formativos de diferentes especialidades con prácticas non laborais
- Formación transversal e complementaria en inglés, informática, busca de emprego, emprendemento e igualdade
- Orientación laboral e titorías individuais

Cando
Os itinerarios levaranse a cabo durante os primeiros meses do ano 2019.

Onde
- Pontevedra
- Vigo
- O Salnés

https://www.depo.gal/depointegra-xoven

No portal da Ciencia Galega, GCIENCIA, recompilan 600 cursos online gratis que lanzan 190 universidades do mundo.  MOOC2
Universidades de todo o mundo ofrecen seus cursos en liña de xeito gratuíto (ou polo menos parcialmente de balde). Estes cursos denomínanse MOOCS ou Cursos en liña masivos e abertos.

Neste enlace podes ver a recompilación de 600 cursos interesantes: https://www.gciencia.com/universidade/600-cursos-online/