Novas e actividades (962)

A Deputación de Lugo, ao abeiro do proxecto europeo Life, lanzou ás redes e en formato físico un interesante xogo de cartas didáctico destinado a sensibilizar sobre a riqueza medioambiental e a biodiversidade da Serra do Xistral.

O material, dirixido a todos os públicos, mostra as principais especies da flora e fauna e conciencia sobre as ameazas destes hábitats prioritarios, nos que a institución provincial, xunto ás universidades de Santiago e A Coruña, está a implantar un modelo pioneiro de desenvolvemento rural compatíbel coa conservación da natureza.

https://www.lifeincommonland.eu/material-divulgativo 

O Museo da Catedral de Santiago presenta o seu catálogo dixital, xa dispoñíbel na súa páxina web.

Dixitalizáronse 75 recursos patrimoniais da catedral de Santiago, entre eles algúns tan senlleiros como o parteluz do Pórtico da Gloria, o conxunto de sepulcros do Panteón Real, o fondo de escultura románica, os restos arquitectónicos e escultóricos da fachada exterior do Pórtico da Gloria ou do Coro pétreo do Mestre Mateo, ou as pezas máis destacadas do tesouro.

Trátase dun “proxecto multidisciplinar”, de aplicación das novas tecnoloxías ao patrimonio cultural, no que participaron historiadores da arte, informáticos, fotógrafos, deseñadores dixitais, etc. impulsado pola Fundación Catedral de Santiago e que contou coa colaboración da Xunta de Galicia

https://www.museocatedraldesantiago.es/apartados-tematicos-2/ 

As persoas mozas que viven en zonas rurais da Unión Europea teñen menos oportunidades que aquelas que viven en cidades.

Isto é unha evidencia provocada polos movementos cara a núcleos urbanos ou o paulatino envellecemento da poboación.

A Comisión Europea sinala que estes fenómenos teñen un impacto decisivo no acceso á educación, as perspectivas laborais ou a calidade dos servizos públicos, tales como a sanidade ou o transporte.

Segundo Eurostat o risco de pobreza aumenta a un ritmo superior no ámbito rural, onde afecta ao 27,1% da poboación, fronte ao 24,3% das cidades.

Por iso é fundamental garantir os dereitos das persoas mozas que viven nesta contorna, como reclama o Parlamento Rural Europeo da Mocidade, que se reuniu en Candás, Asturias, o pasado mes de novembro.

Alí púxose de manifesto a necesidade de asegurar uns servizos públicos de calidade, conectividade de datos e oportunidades de vivenda, así como de modernizar e adaptar o sector agrícola e gandeiro para facer fronte aos retos económicos, climáticos e sociais, apoiándose na investigación e o desenvolvemento.

Tamén se expuxeron problemas como a desigualdade de xénero, as dificultades ás que se enfrontan os emprendedores ou as agresións contra o medio ambiente.

Coa súa Declaración de Candás, os 70 mozos profesionais que forman o EYRP esixen un diálogo aberto entre os responsables da toma de decisións e a sociedade civil para impulsar as zonas rurais e garantir a igualdade de dereitos entre os seus mozos e os dos núcleos urbanos.

Esta declaración é o resultado de varias actividades de networking e de recollida de opinións levadas a cabo durante os últimos dous anos e o evento é a culminación dun encontro que reúne a máis de 70 mozos profesionais de 16 países.

Aquí podedes ver máis información e a Declaración: https://erp2019.eu/noticias/el-parlamento-rural-europeo-de-la-juventud-llama-a-la-accion/

O brote da enfermidade por Coronavirus (COVID-19) está a ter un profundo impacto, con implicacións de longo alcance para a forma en que vivimos e traballamos en Europa. Nun esforzo por capturar os cambios máis inmediatos na calidade de vida e o traballo das persoas durante esta pandemia, Eurofound lanzou unha enquisa en liña de dez minutos: Vivir, traballar e COVID-19 

Todas as respostas recompílanse de forma anónima. Podes consultar o aviso de protección de datos de Eurofound para obter máis información.

Enquisa: https://s2survey.net/eurofound/?utm_campaign=covid-19&utm_source=ec&utm_medium=efnetwork

No DOG do 6 de maio de 2020 publícanse instrucións para a realización da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2020/21.

- Realizarase unha proba por cada unha das materias obxecto de avaliación.

- O exercicio de cada materia será único e determinado por sorteo público pola CiUG a partir de, cando menos, catro propostas presentadas por cada director ou directora do grupo de traballo da materia correspondente. Non haberá anulación da proba como primeira resolución, senón suspensión e/ou aprazamento dun determinado exercicio, sempre que se dea o caso.

- En cada proba, o alumnado disporá dunha única proposta de exame con varias preguntas.

Na elaboración da proba terase en conta que o número de preguntas que deba desenvolver o alumno ou alumna se adapte ao tempo máximo de realización da proba, incluíndo o tempo de lectura desta.

O alumno ou alumna terá que responder, á súa elección, a un número de preguntas determinado previamente. O citado número de preguntas fixarase de forma que permita a todos os alumnos alcanzar a máxima puntuación na proba, con independencia das circunstancias en que este puider ter acceso ao ensino e á aprendizaxe durante a suspensión da actividade lectiva presencial. Para realizar o número máximo de preguntas fixado, todas as preguntas deberán ser susceptibles de seren elixidas.

- En cada unha das probas procurarase considerar polo menos un elemento curricular de cada un dos bloques de contido, ou agrupacións destes, que figuran na matriz de especificacións da materia correspondente. Polo menos o 70 % da cualificación de cada proba deberase obter avaliando estándares de aprendizaxe seleccionados entre os definidos na matriz de especificacións da materia correspondente

https://ciug.gal/gal

O alumnado de Comunicación Audiovisual realiza unha serie de pezas nos seus fogares

Curtas protagonizadas por peluches e bonecos, nas que diferentes recunchos dos fogares se transforman nas localizacións das historias, ou pezas nas que os propios alumnos e alumnas non só se encargan do guión, a gravación e a montaxe, senón que se converten tamén nas e nos protagonistas.

Estas son algunhas das propostas nas que traballa o alumnado do grao en Comunicación Audiovisual da Universidade de Vigo, que, no marco da formación práctica para a materia Tecnoloxía dos medios audiovisuais, está a realizar nestas semanas de confinamento unha serie de pequenas curtas desde as súas casas, valéndose dos recursos dispoñibles nos seus fogares. As curtas reúnense nunha canle de Yotutube, ao tempo que se difunden nestes días a través das redes sociais co cancelo #cortosnacasa.

https://www.youtube.com/channel/UC_Owu7oX13l1fP-vJN8bxsw/playlists?view_as=subscriber

A revista Intramuros, un destacado referente das publicacións culturais arxentinas, dedica un número especial á actualidade galega, a coincidir co seu 25º aniversario. Nel participan "artistas plásticos, fotógrafos, músicos, poetas, escritores, deseñadores de moda, xuristas, economistas, empresarios arquitectos e xestores culturais" de Galicia.

Descarga o número 51 da revista Intramuros

Movidas da Terra

Mai 05, 2020

Javier Blanco Armado presentános o seu porxecto, unha novela ilustrada chamada “Movidas da Terra”

Dende a orixe dos tempos ata o último suspiro. Cada Bico, cada canción, cada morte, cada guerra… Todas esas movidas forman pequenos capítulos dunha gran historia que non só nos pertence a nós, os humanos

https://drive.google.com/drive/folders/1OFWqTe5RtntRSsLOfurVSUyX0L6ljqvP?usp=sharing 

A Xunta de Galicia e Adega renovan a súa colaboración para fomentar entre a mocidade o coñecemento e o coidado dos recursos fluviais de Galicia a través do ’Proxecto Ríos’

As conselleiras de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, e de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, xunto coa presidenta da asociación, Virxinia Rodríguez, abordan as actuacións previstas para este ano 2020

O Proxecto Ríos é un programa de educación e voluntariado ambiental que basea o seu labor en tres piares fundamentais:

1. A importancia da educación ambiental para dar a coñecer os ecosistemas acuáticos e promover comportamentos que redunden na súa conservación.
2. A constancia do traballo co voluntariado ambiental que se fai responsábel dun treito de río.
3. O fomento da participación cidadá como ferramenta fundamental que permita camiñar cara a unha sociedade máis sensibilizada e capacitada para emprender accións de protección e mellora destes ecosistemas.

O Proxecto Ríos é esencialmente unha iniciativa de participación cidadá e de intervención socioambiental.

O voluntariado ambiental do Proxecto Ríos é a peza fundamental desta iniciativa. Sen o seu labor, o proxecto non tería acadado a actual repercusión e, grazas á súa participación, ten aumentado e diversificado as propostas e accións desenvolvidas nos ecosistemas fluviais.

A participación no Proxecto Ríos, tanto a nivel particular como de diferentes entidades, concrétase na realización de dúas inspeccións anuais de río, unha na primavera e outra no outono.

As inspeccións consisten na análise das características biolóxicas, físico-químicas, hidromorfolóxicas e patrimoniais dos ecosistemas fluviais, empregando os materiais proporcionados de forma gratuíta polo Proxecto Ríos.

Cos datos obtidos elabórase anualmente o Informe do estado de saúde dos ríos galegos.

http://proxectorios.org/ 

A Cidade da Cultura de Galicia vai celebrar o vindeiro 17 de maio, a edición 2020 do Día das Letras Galegas adicada ao ferrolán Ricardo Carvalho Calero, cunha lectura participativa online de textos do autor homenaxeado.

A actividade está aberta a toda a cidadanía. O único que se pide é compartir un pequeno vídeo lendo un texto do escritor. O audiovisual co que contribuamos será a pequena-gran parte dun todo: un gran mural con imaxes e sons que se publicará nas redes o vindeiro 17 de maio con todas as achegas recibidas.

A escolma de textos para esta lectura participativa está realizada pola poeta Pilar Pallarés, recoñecida en 2019 co Premio Nacional de Poesía polo seu libro Tempo Fósil. Nesta escolla inclúese unha completa mostra da ampla produción literaria de Carvalho Calero, desde poesía, teatro, ensaio ou narrativa.

As persoas interesadas en participar poderán descargar a proposta de textos realizada pola poeta Pilar Pallarés, recoñecida en 2019 co Premio Nacional de Poesía polo seu libro Tempo Fósil, na web da Cidade da Cultura e enviar un vídeo antes do 11 de maio ao enderezo electrónico prensa@cidadedacultura.org

As lecturas dos textos de Carvalho Calero serán incluídas nun audiovisual que recompile todos os fragmentos. Para festexar o día grande das nosas letras, esta peza será emitida en liña polas diferentes redes sociais da Cidade da Cultura de Galicia (Facebook, Twitter e Instagram).

https://www.cidadedacultura.gal/gl/evento/letras-galegas-2020-ricardo-carvalho-calero-lectura-compartida-en-lina