Novas e actividades (1225)

O Instituto da Mocidade convoca axudas para a realización de actividades financiadas pola Comisión Europea no capítulo de Mocidade do Programa «Erasmus+» durante 2022.

Os solicitantes deberán rexistrarse previamente segundo o procedemento establecido na Guía do Programa.
Os solicitantes deben presentar a súa solicitude electrónica utilizando unicamente os formularios específicos para cada acción e dispoñible no sitio web da Axencia Nacional (http://www.injuve.es/erasmusplus//).

Prazo de presentación de solicitudes. Todos os prazos de presentación das solicitudes especificados expiran ás 12.00 h (mediodía), hora de Bruxelas.

Para a Acción crave 1.- Mobilidade no ámbito da Mocidade.
Solicitudes de subvención de organizacións acreditadas:
- Ata o 23 de febreiro ás 12.00 (mediodía, hora de Bruxelas) para proxectos que empecen a partir do 1 de xuño de 2022.

Para proxectos de mobilidade para mocidade (Intercambios Xuvenís), proxectos de mobilidade para traballadores no ámbito da Mocidade, e actividades de participación xuvenil:
- Ata o 23 de febreiro ás 12.00.00 (mediodía, hora de Bruxelas) para proxectos que empecen entre o 1 de xuño e o 31 de decembro de 2022;
- Ata o 4 de outubro ás 12.00.00 (mediodía, hora de Bruxelas) para proxectos que empecen entre o 1 de xaneiro e o 31 de maio de 2023.

Para proxectos para a acción de inclusión de DiscoverEU:
-Ata o 4 de outubro ás 12.00.00 (mediodía, hora de Bruxelas) para proxectos que empecen entre o 1 de marzo e o 31 de agosto de 2023.

Para a Acción crave 2.- Asociacións para a cooperación e asociacións a pequena escala.
- Ata o 23 de marzo ás 12.00.00 (mediodía, hora de Bruxelas) para proxectos que empecen entre o 1 de setembro e o 31 de decembro de 2022;
- Ata o 4 de outubro ás 12.00.00 (mediodía, hora de Bruxelas) para proxectos que empecen entre o 1 de xaneiro e o 31 de agosto de 2023.

Obxecto, prioridades, condicións e finalidade da concesión.
- Promover a cidadanía activa entre mozas, en especial a europea.
- Potenciar a solidariedade e promover a tolerancia.
- Favorecer o entendemento mutuo entre mozos.
- Contribuír a mellorar a calidade dos sistemas de apoio ás actividades de mozas e reforzar a capacidade das organizacións da sociedade civil no ámbito da mocidade.
- Favorecer a cooperación europea no ámbito da mocidade.

Ademais, o programa de traballo para 2022 da Axencia Nacional establece as seguintes prioridades nacionais, que serán tidas en conta na selección e valoración dos proxectos:
- Desenvolvemento de habilidades e competencias relevantes e de alta calidade, especialmente aquelas dirixidas a fomentar a empregabilidade e o desenvolvemento socioeducativo e persoal, así como a participación na vida social e cívica.
- Promover a educación para o emprendemento, o emprendemento social e as actividades sen fins de lucro entre os mozos/as.
- Inclusión social: accións que axudan a abordar a diversidade e promoven, en particular a través de enfoques innovadores e integrados, a apropiación de valores compartidos, a igualdade, incluída a igualdade de xénero e a loita contra a violencia de xénero, a non discriminación e a inclusión social. Tamén haberá unha especial atención á mocidade no medio rural e os seus problemas específicos.
- Proxectos que traten temas relacionados coa loita contra a radicalización e violencia nos mozos/as.
- Fomentar a inclusión e a empregabilidade dos mozos con menos oportunidades (incluídos os NEET), con especial énfase na mocidade en risco de marxinación.
- Proxectos que poñan en valor e que incentiven á ocidade para participar nos procesos electorais.
- Proxectos de concienciación e sensibilización ambiental: uso racional de recursos, sustentabilidade para non comprometer os recursos das futuras xeracións. Promoción de hábitos de vida saudable.

Ademais do anterior, existen criterios de admisibilidad e valoración específicos para cada Acción e actividade, que se detallan na Guía do Programa Erasmus+.

http://www.injuve.es/erasmusplus 
BOE do 26 de marzo de 2022

A Oficina de seguridade do internauta dache uns consellos para ter a salvo as túas redes sociais e evitar suplantacións de identidade. bredessocias2

 

https://www.osi.es/es/campanas/redes-sociales 

BWHATSAPP2Usas a túa conta de WhastApp con seguridade? 

A Oficina de Seguridade do Internauta do Instituto Nacional de Ciberseguridade dache unhas recomendacións para que protexas a túa conta de WhatsApp e a uses con total seguridade.

 

Como configurar e usar WhatsApp de forma segura

 

O alumnado do IES de Barro, coordinado pola profesora Susana Lorenzo, liberou a súa imaxinación para crear haikus e microrrelatos. Velaquí o resultado: un libro dixital, editado e distribuído tamén en papel entre a comunidade educativa. Nel recóllese unha pequena mostra dese fermoso e creativo traballo colaborativo de escrita e ilustración.

haikus2

A Xunta de Galicia comeza este mes na Cidade da Cultura a emisión do videopodcast Conversas na balea, un espazo de faladoiros que no seu primeiro capítulo se achega ao ámbito da promoción e produción musical desde a óptica de dúas mulleres profesionais de peso no sector. Trátase de Raquel Seijo, codirectora de Sweet Nocturna e responsable de ter traído a Galicia a nomes como Björk, Shakira, Muse ou Lenny Kravitz, e Andrea González, pianista, pedagoga e xestora musical directora do festival internacional IKFEM (International Keyboard Festival & Masterclass), que se celebra en Tui e Valença, e escollida entre as 100 Mulleres Líderes en España en 2019.

conversas

Cuestións como o impacto da pandemia nos festivais musicais, ou os retos que enfrontan as mulleres que se dedican profesionalmente a un sector como a promoción e produción de espectáculos –como pode ser o teito de cristal ou a conciliación da vida persoal e profesional– son algúns dos puntos tratados no diálogo desta primeira entrega das Conversas na balea.

https://www.cidadedacultura.gal/gl/evento/conversas-na-balea-videopodcast-do-gaias 

As bolsas de estudos para o curso 2022-2023 veñen con importantes cambios.

O prazo para solicitala abrirase este mes de marzo e MOI IMPORTANTE!! pide a bolsa sempre dentro do prazo aínda que non se abrira o período de matrícula nos estudos que che interesan, non saibas o que vas estudar ou mesmo non saibas se vas estudar ou non.

Para que estudos podes solicitar unha bolsa? Podes solicitar unha bolsa se te matriculaches ou te vas a matricular para o curso 2022-2023 nalgún dos seguintes niveis:

Bacharelato
Cursos de acceso e de preparación para probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para acceso a ciclos formativos de grao medio e superior, impartidos en centros públicos e privados concertados
Formación Profesional de grao medio e de grao superior
Ensinos artísticos: profesionais e superiores
Ensinos de idiomas en Escolas Oficiais, incluída a modalidade a distancia
Ensinos deportivos
Estudos relixiosos superiores
Formación Profesional de Grao Básico
Universidade: grao e máster

Tes dereito a unha bolsa? O límite (limiar) de renda que se ten en conta para concederche unha bolsa depende do número de membros computables da túa unidade familiar

CUADRO UMBRAL

 

BOLSAS PARA FP, BACHARELATO E OUTROS ESTUDOS NON UNIVERISTARIOS

Canto diñeiro podes recibir para a túa bolsa? A bolsa é a suma de distintos compoñentes. Para calcular canto che corresponde, debes ter en conta que a bolsa consta dunha cantidade de diñeiro fixa e dunha cantidade de diñeiro variable.

Se a túa renda familiar está no limiar 1 ou é inferior
  En función da renda 1.700 €
  Se necesitas cambiar de residencia durante o curso 1.600 €
  Se obtiveches notas excelentes(un 8 ou máis) 50 € - 125 €
  Contía variable: Calcúlase en función da renda da túa unidade familiar e da nota media que obtiveches o curso pasado.

Se a túa renda familiar está no limiar 2
  Bolsa básica: 300 €. (En F. P. de Grao Básico, 350 €)
  Se necesitas cambiar de residencia durante o curso: 1.600 €
  Se obtiveches notas excelentes(un 8 ou máis): 50 € - 125 €
  Contía variable: Calcúlase en función da renda da túa unidade familiar e da nota media que obtiveches o curso pasado.

Se a túa renda familiar está no limiar 3
  Bolsa básica: 300 €. (En F. P. de Grao Básico, 350 €)
  Se obtiveches notas excelentes(un 8 ou máis): 50 € - 125 €

En calquera caso, a contía variable será de 60 € (a mínima) se solicitas bolsa para algún destes estudos:
  Idiomas na Escola Oficial de Idiomas
  Formación Profesional de Grao Básico
  Acceso á universidade maiores de 25 anos

Cantidade variable: Unha vez asignadas as bolsas de contía fixa a todas as persoas que a solicitaron e que cumpren os requisitos, repartirase o importe que sobrou do orzamento total. Isto farase mediante unha fórmula matemática de repartición que pondera, é dicir, que mide, a nota media do teu expediente e a túa renda per cápita familiar.

Importante!: Pide a bolsa sempre dentro do prazo aínda que aínda non se abrira o período de matrícula nos estudos que che interesan, non saibas o que vas estudar ou mesmo non saibas se vas estudar ou non.

 

UNIVERSIDADE: GRAO OU MÁSTER

Podes solicitar unha bolsa se te matriculaches ou te vas a matricular para o curso 2022-2023 nalgún dos seguintes niveis:

Curso de acceso á universidade para maiores de 25 anos (impartido por universidades públicas)
Ensinos universitarios para títulos de grao e de máster. Tamén están incluídos:
- estudos de grao e máster en centros universitarios da Defensa e da Garda Civil,
- créditos complementarios ou complementos de formación para acceder ou obter o título de máster ou grao.

Canto diñeiro podes recibir para a túa bolsa?  Para calcular canto che corresponde, debes ter en conta que a bolsa consta dunha cantidade de diñeiro fixa e dunha cantidade de diñeiro variable.

Se a túa renda familiar está no limiar 1 ou é inferior:
  Bolsa de matrícula: Compensada á universidade
  En función da renda: 1.700 €
  Se necesitas cambiar de residencia durante o curso: 1.600 €
  Se obtiveches notas excelentes (un 8 ou máis): 50 € - 125 €
  Contía variable: Calcúlase en función da renda da túa unidade familiar e da nota media que obtiveches o curso pasado.

Se a túa renda familiar está no limiar 2 ou é inferior:
  Bolsa de matrícula: Compensada á universidade
  En función da renda: 1.600 €
  Se necesitas cambiar de residencia durante o curso: 1.600 €
  Se obtiveches notas excelentes (un 8 ou máis): 50 € - 125 €
  Contía variable: Calcúlase en función da renda da túa unidade familiar e da nota media que obtiveches o curso pasado.

Se a túa renda familiar está no limiar 3 ou é inferior:
  Bolsa de matrícula: Compensada á universidade
  Se obtiveches notas excelentes (un 8 ou máis): 50 € - 125 €

Cantidade variable: Unha vez asignadas as bolsas de contía fixa a todas as persoas que a solicitaron e que cumpren os requisitos, repartirase o importe que sobrou do orzamento total. Isto farase mediante unha fórmula matemática de repartición que pondera, é dicir, que mide, a nota media do teu expediente e a túa renda per cápita familiar.

 

Como solicitar a bolsa?

Paso 1. Entra na sede electrónica
Todo o proceso de solicitude da bolsa realízase a través da sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional.

Paso 2. Rexístrate
Para rexistrarte, necesitas un usuario e un contrasinal:

Se xa te rexistraches previamente para calquera outro trámite, a túa conta segue sendo válida e non fai falta que te volvas a rexistrar.
Se nunca te rexistraches, clica en «Rexístrese» e segue os pasos para crear unha conta.
Para acceder á solicitude de bolsa, podes facelo de dúas formas:
- con Cl@ve (claves electrónicas de administracións públicas) ou certificado electrónico, se dispós deles, ou
- mediante o mesmo usuario e contrasinal cos que che rexistraches na sede electrónica.

Paso 3. Enche o formulario
Unha vez dentro, tes que encher o formulario en liña. Neste paso, non se che pedirá que achegues documentación porque as unidades encargadas da tramitación de bolsas consultarán todos os datos necesarios para comprobar que reúnes os requisitos para solicitala. Só en determinados supostos pedirémosche que achegas algún documento concreto.

Importante!: Pide a bolsa sempre dentro do prazo aínda que aínda non se abrira o período de matrícula nos estudos que che interesan, non saibas o que vas estudar ou mesmo non saibas se vas estudar ou non.

Tes dúbidas?

Vídeo explicativo

Preguntas frecuentes

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html

O Portal Europeo da Mocidade publica información para a mocidade que está a fuxir de Ucraína e que apoios poden atopar nos países europeos, entre eles España.

ACNUR, a Axencia da ONU para os Refuxiados está a traballar cos gobernos dos países veciños, pedíndolles que manteñan as fronteiras abertas para quen busca seguridade e protección.

Apoio dos países europeos para refuxiados de Ucraína coordinados pos ACNUR

Procedemento de asilo en España

Política Lingüística presentou a serie documental Museo a ceo aberto, realizada pola cooperativa O Cable Inglés ao abeiro do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 21-22.

Museo a ceo aberto é unha oportunidade inmellorábel para achegarnos a un movemento creativo de transformación urbana que está a experimentar unha importante revolución en Galicia, non só como elemento artístico e estético contra o feísmo, senón tamén como recurso turístico e dinamizador dende o punto de vista cultural e xuvenil.

Estruturada en sete capítulos dunha duración aproximada de 20 minutos, esta serie mapea as principais mostras de arte urbana de Galicia, onde nos últimos anos foron xurdindo artistas, iniciativas e eventos que conseguiron xerar auténticas transformacións na paisaxe urbana das cidades, creando auténticos museos a ceo aberto.

A serie está dispoñible no Portal da Lingua Galega e na canle de Youtube da Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Pensatermos

Mar 04, 2022

Cantas palabras eres capaz de encontrar?pensatermos3

A Mesa pola Normalización Lingüística lanza dun xogo de balde para entreter e fomentar o uso do galego. Trátase de Pensatermos, xogo no que tes que encontrar o maior número de palabras posible usando obrigatoriamente a do medio resaltada en cor vermella.

As palabras deben ter como mínimo tres letras e non ser formas verbais conxugadas, nin termos en plural. A puntuación do xogo determínase polo número de letras utilizadas: 1 punto por palabras de tres letras, 2 puntos por palabras de 4 letras e a partir das cinco letras, tantos puntos como teña a palabra. Se se utilizan todas as letras, faise un pleno e obtéñense 18 puntos.

 

Atréveste?

https://pensatermos.amesa.gal/ 

O grupo de Correspondentes Xuvenís do IES 1º de marzo de Baiona realizaron un vídeo basado na carta Estou farta, que Alba Quintas, alumna de 4º da ESO en Ourense, enviou á sección Cartas ao director, da Voz de Galicia...

"Estou farta de que, a pesar de todo o que loitamos as mulleres, non alcanzásemos aínda a nosa vitoria, a igualdade"

comando6

O equipo de Correspondentes Xuvenís do IES 1º de marzo de Baiona son alumnas e alumnos do ciclo de Animación Sociocultural e Turística e está composto por Ángela, Lucía, Judith, Xosé, Sabela, Yara, Lara, Noelia, Mónica María, Jose, Víctor Manuel, Mara e Rahel, coordinado por Nuria Fernández Segade profesora no ciclo.

Video Estou farta, de Comando sen nome