Novas e actividades (1141)

O 15 de maio terá lugar o primeiro dunha serie de encontros online con especialistas de distintos campos das industrias culturais e creativas.

Os Foros #aculturasegue convidan ao debate e á análise dos retos aos que se enfronta o sector cultural na era post COVID-19. A actividade constará dun total de oito sesións en formato videoconferencia, que poderán seguirse de balde previo rexistro.
Abordarán temas como os desafíos que se abren ante os sectores da música, das artes escénicas ou do libro no contexto actual marcado pola crise sanitaria, pero tamén cuestións como novos formatos e mercados, novas fórmulas de xestión de dispositivos culturais ou o novo perfil de consumidor de eventos culturais.

15 maio. 18:00 h. Retos nos contidos dixitais da cultura
Na primeira sesión dos Foros #aculturasegue abordaranse os desafíos e oportunidades que as novas plataformas e ferramentas tecnolóxicas presentan aos profesionais e institucións culturais no contexto actual. Para tratar estes temas participarán a responsable de programas virtuais do Museo Reina Sofía, Olga Sevillano Pintado, e o comisario de exposicións e coordinador de proxectos dixitais do Consello da Cultura Galega, Manuel Gago Mariño, nunha conversa conducida pola comisaria do Xacobeo 2021, Cecilia Pereira Marimón.

Nas vindeiras semanas desenvolverase as diferentes sesións, centrados nos seguintes temas:
   Retos nos contidos dixitais da cultura
   Retos do sector da música na era postcovid
   Retos do sector das artes escénicas na era post-covid
   Retos do sector das artes visuais na era post-covid
   Retos do sector do libro na era post-covid
   A confianza dos consumidores cara a participación en eventos culturais e o perfil do consumidor na era post-covid
   Novos formatos e mercados
   Novas fórmulas de xestión de dispositivos culturais

https://www.cidadedacultura.gal/gl/evento/foros-aculturasegue-reflexions-sobre-cultura-na-era-post-covid19 

A Deputación de Pontevedra iniciou Caramonia, unha novela xuvenil interactiva que asinan catro autoras e autores galegos e que arrincou o luns 11 de maio na Rede.

Coa presentación do primeiro das e dos seus catro personaxes principais, Roque, arrancou na rede Instagram a novela Caramomia, a nova iniciativa cultural que promove a institución provincial e que busca “implicar a mocidade na lectura a través da publicación por entregas desta historia xuvenil de misterio”.

Tralo proxecto, asinando os capítulos, atópanse Ledicia Costas, María Lado, Daniel Landesa e O Hematocrítico (pseudónimo de Miguel López).

A obra, que se pode ler tamén na propia páxina da Deputación de Pontevedra, vai dirixida á mocidade a partir dos dez anos e foi ideada por estas e estes catro creadores nestes días de confinamento (de feito, a ficción transcorre tamén na corentena). Está protagonizada por catro rapazas e rapaces, Roque, Brando, Mafalda e Mabel e, como apunta a súa sinopse, haberá un feito que altere a monotonía dos días de illamento: o roubo dunha valiosa peza do museo.

Despois dos catro primeiros capítulos (estes publicaranse os luns, mércores, venres e sábados), que servirán para a presentación dos protagonistas e da trama, establecerase ao final de cada entrega un sistema de votacións no que se darán opcións para que as e os lectores decidan por que camiño vai avanzando a resolución do misterio. Costas salientou que “a historia antiga terá unha importancia moi relevante, de aí o título de Caramomia”, e apuntou que o deseño gráfico da novela é de Daniel Landesa.

A historia publicarase ata o 20 de xuño en Instagram e na páxina web da Deputación e as ligazóns iranse compartindo tamén nos outros perfís da institución provincial nas redes sociais Instagram, Twitter e Facebook.

https://www.instagram.com/caramomia/ 

Galicia intensifica os seus recursos online para renderlle tributo a Ricardo Carvalho Calero, autor ao que este ano a Real Academia Galega (RAG) lle dedica o 17 de maio, que xa é o homenaxeado máis dixital de todos os que integran a nómina do Día Grande das Letras Galegas.

Na web Carvalho Calero 2020, impulsado pola Agal en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística do Goberno galego, ofrécese cumprida información sobre a biografía e obra do autor, así como o acceso a recursos dixitais deseñados tamén no marco desta colaboración, como unidades didácticas para o ensino primario e secundario, ou referencias ás edicións bibliográficas conmemorativas, fotografías que ilustran a súa vida e traxectoria

Intersante tamén a aportación do portal institucional da RAG que ofrece unha entrega diaria da serie Unha palabra para don Ricardo, un conxunto de minipezas audiovisuais arredor da figura de Carvalho Calero: https://academia.gal/letras-actual#tab6

https://carvalho2020.gal/?lang=gl 

A Deputación de Lugo, ao abeiro do proxecto europeo Life, lanzou ás redes e en formato físico un interesante xogo de cartas didáctico destinado a sensibilizar sobre a riqueza medioambiental e a biodiversidade da Serra do Xistral.

O material, dirixido a todos os públicos, mostra as principais especies da flora e fauna e conciencia sobre as ameazas destes hábitats prioritarios, nos que a institución provincial, xunto ás universidades de Santiago e A Coruña, está a implantar un modelo pioneiro de desenvolvemento rural compatíbel coa conservación da natureza.

https://www.lifeincommonland.eu/material-divulgativo 

O Museo da Catedral de Santiago presenta o seu catálogo dixital, xa dispoñíbel na súa páxina web.

Dixitalizáronse 75 recursos patrimoniais da catedral de Santiago, entre eles algúns tan senlleiros como o parteluz do Pórtico da Gloria, o conxunto de sepulcros do Panteón Real, o fondo de escultura románica, os restos arquitectónicos e escultóricos da fachada exterior do Pórtico da Gloria ou do Coro pétreo do Mestre Mateo, ou as pezas máis destacadas do tesouro.

Trátase dun “proxecto multidisciplinar”, de aplicación das novas tecnoloxías ao patrimonio cultural, no que participaron historiadores da arte, informáticos, fotógrafos, deseñadores dixitais, etc. impulsado pola Fundación Catedral de Santiago e que contou coa colaboración da Xunta de Galicia

https://www.museocatedraldesantiago.es/apartados-tematicos-2/ 

As persoas mozas que viven en zonas rurais da Unión Europea teñen menos oportunidades que aquelas que viven en cidades.

Isto é unha evidencia provocada polos movementos cara a núcleos urbanos ou o paulatino envellecemento da poboación.

A Comisión Europea sinala que estes fenómenos teñen un impacto decisivo no acceso á educación, as perspectivas laborais ou a calidade dos servizos públicos, tales como a sanidade ou o transporte.

Segundo Eurostat o risco de pobreza aumenta a un ritmo superior no ámbito rural, onde afecta ao 27,1% da poboación, fronte ao 24,3% das cidades.

Por iso é fundamental garantir os dereitos das persoas mozas que viven nesta contorna, como reclama o Parlamento Rural Europeo da Mocidade, que se reuniu en Candás, Asturias, o pasado mes de novembro.

Alí púxose de manifesto a necesidade de asegurar uns servizos públicos de calidade, conectividade de datos e oportunidades de vivenda, así como de modernizar e adaptar o sector agrícola e gandeiro para facer fronte aos retos económicos, climáticos e sociais, apoiándose na investigación e o desenvolvemento.

Tamén se expuxeron problemas como a desigualdade de xénero, as dificultades ás que se enfrontan os emprendedores ou as agresións contra o medio ambiente.

Coa súa Declaración de Candás, os 70 mozos profesionais que forman o EYRP esixen un diálogo aberto entre os responsables da toma de decisións e a sociedade civil para impulsar as zonas rurais e garantir a igualdade de dereitos entre os seus mozos e os dos núcleos urbanos.

Esta declaración é o resultado de varias actividades de networking e de recollida de opinións levadas a cabo durante os últimos dous anos e o evento é a culminación dun encontro que reúne a máis de 70 mozos profesionais de 16 países.

Aquí podedes ver máis información e a Declaración: https://erp2019.eu/noticias/el-parlamento-rural-europeo-de-la-juventud-llama-a-la-accion/

O brote da enfermidade por Coronavirus (COVID-19) está a ter un profundo impacto, con implicacións de longo alcance para a forma en que vivimos e traballamos en Europa. Nun esforzo por capturar os cambios máis inmediatos na calidade de vida e o traballo das persoas durante esta pandemia, Eurofound lanzou unha enquisa en liña de dez minutos: Vivir, traballar e COVID-19 

Todas as respostas recompílanse de forma anónima. Podes consultar o aviso de protección de datos de Eurofound para obter máis información.

Enquisa: https://s2survey.net/eurofound/?utm_campaign=covid-19&utm_source=ec&utm_medium=efnetwork

No DOG do 6 de maio de 2020 publícanse instrucións para a realización da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2020/21.

- Realizarase unha proba por cada unha das materias obxecto de avaliación.

- O exercicio de cada materia será único e determinado por sorteo público pola CiUG a partir de, cando menos, catro propostas presentadas por cada director ou directora do grupo de traballo da materia correspondente. Non haberá anulación da proba como primeira resolución, senón suspensión e/ou aprazamento dun determinado exercicio, sempre que se dea o caso.

- En cada proba, o alumnado disporá dunha única proposta de exame con varias preguntas.

Na elaboración da proba terase en conta que o número de preguntas que deba desenvolver o alumno ou alumna se adapte ao tempo máximo de realización da proba, incluíndo o tempo de lectura desta.

O alumno ou alumna terá que responder, á súa elección, a un número de preguntas determinado previamente. O citado número de preguntas fixarase de forma que permita a todos os alumnos alcanzar a máxima puntuación na proba, con independencia das circunstancias en que este puider ter acceso ao ensino e á aprendizaxe durante a suspensión da actividade lectiva presencial. Para realizar o número máximo de preguntas fixado, todas as preguntas deberán ser susceptibles de seren elixidas.

- En cada unha das probas procurarase considerar polo menos un elemento curricular de cada un dos bloques de contido, ou agrupacións destes, que figuran na matriz de especificacións da materia correspondente. Polo menos o 70 % da cualificación de cada proba deberase obter avaliando estándares de aprendizaxe seleccionados entre os definidos na matriz de especificacións da materia correspondente

https://ciug.gal/gal

O alumnado de Comunicación Audiovisual realiza unha serie de pezas nos seus fogares

Curtas protagonizadas por peluches e bonecos, nas que diferentes recunchos dos fogares se transforman nas localizacións das historias, ou pezas nas que os propios alumnos e alumnas non só se encargan do guión, a gravación e a montaxe, senón que se converten tamén nas e nos protagonistas.

Estas son algunhas das propostas nas que traballa o alumnado do grao en Comunicación Audiovisual da Universidade de Vigo, que, no marco da formación práctica para a materia Tecnoloxía dos medios audiovisuais, está a realizar nestas semanas de confinamento unha serie de pequenas curtas desde as súas casas, valéndose dos recursos dispoñibles nos seus fogares. As curtas reúnense nunha canle de Yotutube, ao tempo que se difunden nestes días a través das redes sociais co cancelo #cortosnacasa.

https://www.youtube.com/channel/UC_Owu7oX13l1fP-vJN8bxsw/playlists?view_as=subscriber

A revista Intramuros, un destacado referente das publicacións culturais arxentinas, dedica un número especial á actualidade galega, a coincidir co seu 25º aniversario. Nel participan "artistas plásticos, fotógrafos, músicos, poetas, escritores, deseñadores de moda, xuristas, economistas, empresarios arquitectos e xestores culturais" de Galicia.

Descarga o número 51 da revista Intramuros