Novas e actividades (1125)

Como funciona?
Hai dúas formas de unirse a Interreg Volunteer Youth: xa sexa como socio do proxecto Interreg ou como reporteiro de Interreg
 
Cada experiencia ten unha duración mínima de 2 a 6 meses. Os voluntarios poden despregarse en calquera dos 28 Estados membros da UE. Isto significa que tamén poderían despregarse nunha das rexións ultraperiféricas da UE en todo o mundo.

Socio/a do proxecto Interreg
Os mozos/as de entre 18 e 30 anos poden postularse para converterse en socio do proxecto Interreg. O voluntariado consiste en retribuír á sociedade poñendo as súas habilidades en beneficio, neste caso, das actividades do proxecto Interreg.  

Reporteiro/a de Interreg
As persoas mozas entre 18 e 30 anos poden postularse para converterse en Reporteiro de Interreg, aínda que se dá prioridade aos candidatos con paixón ou experiencia en comunicación.

En ambos os casos, os solicitantes elexibles deben rexistrarse primeiro no Portal da Mocidade do Corpo Europeo de Solidariedade  aquí  e enviar a IVY o seu número de referencia. Se o seu perfil axústase ás necesidades dos programas e proxectos participantes de Interreg, será contactado.

Localizacións
Todas as ofertas de localización dispoñibles móstranse aquí:  https://www.interregyouth.com/placement-offers   
(ás veces a data de inicio das ofertas pasou, pero se a oferta de localización aínda se mostra, significa que segue sendo válida)
Se estás interesado nunha ou máis ofertas de voluntariado específicas e cres que o teu perfil coincide coas ofertas, tamén podes enviar un correo electrónico a ivy@aebr.eu expresando o seu interese (lembre enviar tamén o seu Número de referencia do Corpo de Solidariedade!).

​Proceso de selección
A organización coordinadora (ARFE) preseleccionará algúns perfís adecuados para a oferta específica, tendo en cuenta as necesidades específicas da organización de acollida.
A organización de acollida elixirá os candidatos seleccionados mediante a realización de entrevistas con todos ou algúns dos candidatos preseleccionados.

Financiamiento
Os voluntarios reciben unha asignación diaria dun mínimo de 19 € a un máximo de 26 € por día durante toda a duración da súa colocación (non só por día laboral, senón tamén as fins de semana e  feriados). Esta asignación diaria cambia segundo o país de acollida onde se despregará o voluntario e está destinada a cubrir a alimentación, o aloxamento, o transporte local, etc., así como a proporcionar algo de diñeiro de peto ao voluntario. Por tanto, a ARFE non paga directamente ningún gasto específico, como o aluguer do aloxamento, xa que o apoio económico que se lle dá ao voluntario/a xa está destinado a axudar a cubrir este tipo de custos.
Ademais, a  ARFE cobre os gastos de viaxe dos voluntarios en función dos quilómetros de distancia que percorren desde o seu domicilio ata a dirección da organización de acollida. Teña en conta que isto NON é un reembolso, senón unha suma global, é dicir, unha cantidade fixa de diñeiro transferida ao voluntario só unha vez e calculada sobre a distancia en quilómetros realizados debido á mobilidade IVY.

 
Máis información:  https://www.interregyouth.com/faqs  ou no correo ivy@aebr.eu

A Asociación xuvenil "Federación Mujeres Jóvenes" presentou o estudo Noites seguras para todas.

A realización do estudo consistiu nunha recollida de información a través de grupos de conversación con mozas de cinco comunidades autónomas (Madrid, Valencia, País Vasco, Navarra, Canarias) durante o ano 2019.

As mulleres novas sofren unha usurpación do seu tempo de lecer

Unha das principais conclusións de “Noites seguras” é que as mulleres novas sofren unha usurpación do seu tempo de lecer por parte daqueles homes que as interpelan sexualmente de maneira constante. As distintas formas de violencia sexual que as mulleres poden sufrir ao longo de toda unha noite van desde as miradas continuas e molestas ata a agresión sexual con uso de forza, pasando polos comentarios, achegamento físico sen consentimento, tocamentos non desexados ou acorralamientos, entre outros. As mulleres novas perciben o lecer nocturno como un escenario onde as violencias sexuais danse con maior permisividade, sendo o propio contexto, os códigos de comportamento, e o consumo de alcol e outras drogas, o que as lexitima e xustifica.

A investigación tamén recolle a experiencia de mulleres  afrodescendientes e latinoamericanas, as cales advirten sufrir unha violencia sexual específica, derivada non só do machismo senón tamén do racismo, que as coloca nunha situación de maior vulnerabilidade.

Ademais de analizar o comportamento xuvenil nos lugares de festa, “Noites seguras” tamén traballou os Roteiros de volta a casa, un dos escenarios onde conclúe o lecer nocturno e onde o medo a unha agresión sexual faise máis presente.

“Noites seguras para todas” se compón dun pormenorizado informe da investigación e un “Manual de sensibilización” para mozas, que  compila as conclusións do estudo e inclúe a campaña #NochesSegurasParaTodas.  Esta campaña, ilustrada por Marta Pedra e distribuída en redes sociais, está composta por dez viñetas inspiradas nas opinións, emocións e experiencias das mulleres novas que participaron no estudo.

Aquí podes ver as publicacións de «Noites seguras para todas»:

Investigación «Noites seguras para todas»

Manual de sensibilización para novas «Noites seguras para todas»

No DOG do 9 de outubro de 2020 publícase a relación definitiva de persoas colaboradoras-bolseiras beneficiarias, excluídas, desistencias e a lista de agarda das prazas e bolsas na Residencia Xuvenil Florentino López Cuevillas e do Centro Residencial Xuvenil LUG para o curso académico 2020/21.

Persoas beneficiarias, excluídas, desistencias e a lista de agarda das prazas e bolsas na Residencia Xuvenil Florentino López Cuevillas.

Persoas beneficiarias, excluídas, desistencias e a lista de agarda das prazas e bolsas do Centro Residencial Xuvenil LUG.

 

Fiestra é unha plataforma dixital que promove a utilización de audiovisual galego como recurso pedagóxico para a educación en valores nos centros de ensino de primaria e secundaria.

Fiestra pon a disposición dos centros de ensino un catálogo de curtametraxes galegas seleccionadas especialmente polo seu valor educativo. Cada unha das obras vai acompañada dunha serie de recursos didácticos cos que poder traballar nas aulas.

O catálogo de Fiestra está composto por obras audiovisuais galegas seleccionadas pola súa calidade e pola súa capacidade para seren utilizadas na educación en valores. Cada unha delas conta con guías didácticas elaboradas polo equipo pedagóxico de Fiestra e editadas pola Academia Galega do Audiovisual. Fiestra tamén pon a disposición dos centros unha serie de propostas didácticas para traballar de xeito conxunto no seu catálogo que irá medrando coa inclusión de máis obras cada ano.

As guías didácticas de Fiestra están organizadas por temas, de xeito que se un docente busca o tema co que quere traballar, saen unha serie de obras que tocan eses temas.
Dentro de cada obra está o visionado, a ficha técnica, información que permita coñecer mellor as obras e os autores, e despois temos a intervención pedagóxica proposta segundo a idade do alumnado.

Os centros de ensino poden acceder a estes recursos rexistrándose no formulario de inscrición. Só é preciso un rexistro por centro. Unha vez dado de alta, o novo usuario poderá acceder de xeito gratuíto aos contidos da plataforma durante tres meses. Unha vez transcorrido este tempo deberá ser aboada a cota anual de acceso ao servizo, que é de 50 euros, e ten unha validez de 12 meses desde o momento da alta. Quedan eximidos do pago da cota anual os centros de ensino público de primaria e secundaria da provincia de Ourense.

https://fiestra.gal/

A Fundación Museo do Videoxogo de Galicia colabora coa Universidade da Coruña nas segundas xornadas Mulleres detrás dos videoxogos.

Ao seu abeiro, está a achegar dende a súa sede en Cangas do Morrazo a que sería, en palabras da fundación, “a primeira exposición de corte museístico, exclusivamente virtual interactiva, cun enfoque feminista, histórico e social”. Pódese ver na web do MUVI, nun apartado específico centrado nas xornadas.

Navegando pola mostra, os visitantes terán a posibilidade de gozar “cunha experiencia profunda”, con gran cantidade de información audiovisual e con ligazóns externas que nos convidan a afondar en diferentes vertentes da temática tratada”, explican, engadindo que se “trata dun resumo práctico, elegante e innovador que trata de poñer cara e contexto a algunhas das mulleres máis relevantes da industria a través dun percorrido cultural, ambientado no único museo sobre videoxogos de Galicia”.

A xornadas
A Facultade de Ciencias de Comunicación da UDC organiza a segunda edición das xornadas internacionais Mulleres detrás dos videoxogos, que este ano celébraranse de forma virtual, dende o día ​ 2 ao 9 de outubro. A actividade achega un programa que combina relatorios e faladoiros en directo, abertos á participación do público, con outro tipo de contidos en vídeo e unha exposición virtual sobre pioneiras dos videoxogos.

A exposición virtual
A Fundación Museo do Videoxogo de Galicia presenta un modelo de exposición que permitirá descubrir e analizar ao longo de case 50 anos de historia a obra dunha chea de mulleres vencelladas ao eido do lecer interactivo, dende os comezos ata a actualidade, “fomentando deste xeito a comprensión e alcance do seu legado”, explican dende o MUVI. Na visita virtual teremos acceso íntegro aos espazos do museo e neles poderemos atopar instalacións expositivas distribuídas en puntos de referencia, con videoconsolas e videoxogos representativos das biografías de cada unha das mulleres abordadas na mostra.

https://roundme.com/tour/627125/view/1994807/

O Career Center da Universidade de Santiago de Compostela é unha plataforma de emprego gratuíta que vai permitir aos estudantes e egresados ter acceso dun xeito rápido e áxil a contidos, recursos e informacións relacionados coa mellora da súa empregabilidade e o seu acceso ao mundo laboral. Esta iniciativa en liña da Área de Orientación Laboral e Emprego constitúe un banco de ofertas de traballo e prácticas, actividades formativas, axenda de eventos, recursos de interese, perfís de empresas, boletíns, así como a posibilidade de solicitar citas de orientación coa propia Área para resolver dúbidas.

Estudantes
A inscrición na plataforma debe realizarse a través das credenciais de estudante, aínda que se trate de alumnado egresado. Neste senso, cada inscrito/a disporá dunha zona persoal dentro do Career Center e accederá a consellos, eventos ou un espazo específico para obter orientación laboral personalizada.

Empresas
Rexistrarse no Career Center da USC vai permitir ás empresas publicar e difundir as súas ofertas de traballo dun xeito rápido e gratuíto, facer seguimento das mesmas e ver os candidatos que se postulan, favorecendo así a súa visibilidade entre os usuarios/as da plataforma. Unha vez rexistradas, as empresas poden publicar novas ofertas de traballo facilmente accedendo co seu correo e contrasinal.

Na plataforma, os profesionais explican en formato audiovisual en que consiste o seu traballo e cales son os seus retos. Isto permitirá que as persoas usuarias podan afondar nos perfís das empresa que son do seu interese.

https://www.usc.gal/gl/xornal/novas/nace-career-center-usc-mellorar-empregabilidade-alumnado-egresados


A Axencia Turismo de Galicia convoca o programa de turismo interior Elixe Galicia de estadías de ocio para a mocidade, familias e maiores.

O programa Elixe Galicia, contará con catro modalidades de viaxes:

1. Vacacións en zonas costeiras. Prezo a pagar polo usuario/a: 180 €
2. Historia e Cultura. Prezo a pagar polo usuario/a: 129 €
3. Natureza e montaña. Prezo a pagar polo usuario/a: 129 €
4. Estadías en Balnearios. Prezo a pagar polo usuario/a: 222 €

Requisitos das persoas beneficiarias:
a) Estar empadroado/a en algún dos municipios da Comunidade Autónoma de Galicia con unha antigüidade mínima de dos anos anteriores.
b) Solicitar praza para destinos distintos a súa provincia de residencia, salvo que non exista oferta nesa provincia.
c) Poder valerse por si mesmos para realizar as actividades básicas da vida diaria, coa excepción das persoas con discapacidade nas condicións especificadas para cada colectivo.
d) Efectuar o pago do prezo estipulado.

Mozos/as menores de 30 anos:
As solicitudes para este colectivo poderán ser individuais ou colectivas.
Existen prazas reservadas a persoas con discapacidade, con máis do 33 % que poderán ir acompañados/as doutro mozo/a menor de 30 anos.

Prazo de solicitude e reserva de praza:
Solicitude do 1 ao 31 de outubro de 2020
Reserva do 1 ao 15 de febreiro de 2021

Datas: Do 10 de marzo ao 15 de novembro de 2021, con excepción do período comprendido entre o 21 de xuño e o 10 de setembro e en períodos de Semana Santa, pontes e festivos.

Máis información en www.turismo.gal

Aquí podes consultar axudas que se van convocando ao longo do ano tanto para a contratación de mozos e mozas como para autoemprego.

Tamén podes consultar que pasos tes que dar para crear unha empresa ou buscar orientación laboral.

Axudas á contratación

O Consello da Cultura Galega pon en marcha a páxina web do Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos.

O arrinque deste novo sitio en liña coincide de xeito significativo coa celebración, o 1 de outubro, dos 89 anos da aprobación do dereito das mulleres ao voto.
En palabras da presidenta do consello, Rosario Álvarez, trátase dun arquivo que, amais de inventariar, documentar, preservar e dispoñer os fondos, quere actuar como incitador á reflexión, divulgador e dinamizador da sociedade galega.

Desde o CDIF buscase iniciar traballos que contribúan á incorporación plena das mulleres na historia, na ciencia, na arte, nos medios de comunicación, nas formas da fala, na Galicia interior e na exterior a través de informes, recursos e materiais que “non asuman representacións tópicas, idealizadas ou ideoloxizadas da muller galega e que reflictan as realidades plurais vividas polas mulleres galegas”.

http://consellodacultura.gal/area2.php?arq=3192