Novas e actividades (1125)

O Instituto da Mocidade resolve os Premios Nacionais de Mocidade para o ano 2020.

Concede un único premio de 2.000 euros, en cada unha das seguintes categorías:

- Compromiso Social a Alexandra Daiana Floare

- Cultura a José García Ruiz

- Medio Ambiente a Rodrigo Beltrán Casarío

- Deporte a Aida de Miguel Simón

- Ciencia e Tecnoloxía a María González Manso

- Dereitos Humanos a Pablo Prego Meleiro.

Concede unha mención honorífica, sen dotación económica, na categoría de Ciencia e Tecnoloxía a Álvaro José Solaz García.

Máis información no BOE do 4 de decembro de 2020

Como motivo do Día Internacional do Voluntariado, 5 de decembro, a asociación "Reconece" celebra o seu nacemento oficial o vindeiro sábado 5 na sede do Consello da Mocidade de España.

"Reconece" ten como obxectivo acreditar as competencias e habilidades adquiridas durante os voluntariados, como a planificación, a flexibilidade ou o traballo en equipo, para mellorar o perfil dos mozos e mozas de fronte ao mercado laboral.

O obxectivo principal de Recoñece é articular unha rede nacional de organizacións que impulsen o recoñecemento destas competencias, establecendo un diálogo entre administracións públicas, empresas e entidades xuvenís e de voluntariado, para dar visibilidade ás experiencias de voluntariado e os seus beneficios.

Para iso, a "Red Reconece" promove un Sistema En liña de Acreditación. A través de diferentes figuras, e ao longo dun proceso auditado, as persoas que o soliciten recibirán unha acreditación das competencias adquiridas durante a súa experiencia de voluntariado.

https://reconoce.org/

BActo Fundacional 5D Reconoce

A atención educativa ao alumnado que non poida asistir ao seu centro realizaraa o profesorado de cada área, materia, ámbito ou módulo do centro educativo en que está matriculado e de non ser posible, encargarase o equipo docente ou departamento didáctico correspondente.

No caso de que esa atención educativa non poida realizarse desde o centro educativo será o equipo provincial de atención virtual ao alumnado (AVA) o encargado da atención educativa domiciliaria.

O alumnado autorizado a recibir atención educativa virtual considerarase escolarizado para todos os efectos, polo que as ausencias ao seu centro docente durante ese período de tempo se entenderán todas xustificadas.

O alumnado da etapa de bacharelato que non poida ser atendido polo centro educativo recibirá atención educativa do centro de ensino a distancia IES San Clemente, mediante o traslado provisional de matrícula, mantendo a praza educativa no centro de procedencia.

Equipos AVA, de atención virtual ao alumnado:
En cada provincia constituiranse dous equipos AVA, que se responsabilizarán de realizar a atención educativa ao alumnado que, polas circunstancias indicadas anteriormente, non acuda ao centro educativo, e esta non poida ser prestada polo seu profesorado.
a) Un equipo AVA de educación infantil e primaria, que se encargará da atención do alumnado destas etapas, e que estará integrado por profesionais docentes do corpo de mestres coa debida formación psicopedagóxica.
b) Un equipo AVA para atender o alumnado de educación secundaria obrigatoria e os ámbitos de ciencias aplicadas e comunicación e sociedade de formación profesional básica, que estará integrado por profesionais docentes do corpo de profesores de ensino secundario.

Os equipos AVA estarán integrados por profesionais docentes con acreditada solvencia para desenvolver a atención educativa ao alumnado, a través dos servizos educativos dixitais facilitados pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Para máis información o DOG do 3 de decembro e www.edu.xunta.gal

O Ministerio da Presidencia publica a regulación do Programa Mocidade delegada de Nacións Unidas en España destinado á mocidade española co fin de ser integrados nasB2030YouthForce LOGO 2nd 2 delegacións oficiais de España ante Nacións Unidas.

Fins do Programa Mocidade Delegada de Nacións Unidas en España:
a) A incorporación da mocidade nas delegacións oficiais de España no marco de Nacións Unidas.
b) Dar a coñecer e aumentar o interese da mocidade española polas Nacións Unidas.
c) Promover o labor que España leva a cabo en materia de política exterior nos distintos foros das Nacións Unidas.
d) Potenciar a participación dos mozos/as na elaboración da axenda multilateral, facilitando que as súas visións sexan tidas en conta no proceso de toma de decisións a nivel internacional.
e) Cumprir cos compromisos adquiridos mediante a Resolución 2250 (2015) do Consello de Seguridade das Nacións Unidas sobre Mocidade, Paz e Seguridade
f) Contribuír á inclusión das inquietudes da mocidade nos foros de Nacións Unidas.

Prazo:  A mocidade interesada en participar no devandito programa deben esperar á publicación no BOE da convocatoria correspondente

Máis información:  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13800

Xa está dispoñible Camiñares de Andrea Pousa e o Bruxo Queiman, o terceiro vídeo-clip da Triloxía Meiga, que en outubro inaugurou a publicación de traballos dixitais do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021 da Xunta.

Pode verse xunto con outros dous vídeos que compoñen a Triloxía Meiga: Axendados e Alalá meigo. Cada un deles está dedicado a un dos elementos da natureza: terra, auga e fogo, respectivamente. O cuarto elemento, o aire, vén representado pola propia cantante e intérprete dos vídeos, Andrea Pousa. Todos estes traballos teñen por obxectivo a divulgación e fomento do patrimonio cultural de Galicia e empregan distintas artes (danza, música, circo...) para alcanzar esta meta.

         MÁIS ALTO CA NUNCA: QUERÉMONOS LIBRES E VIVAS.

    DESENMASCAREMOS AOS MALTRATADORES

 

Moitas mulleres son maltratadas e ata asasinadas por parte de homes, polo que o día 25 de novembro é conmemorado para darlle voz ás que máis sofren. Nós, correspondentes do IES Saturnino Montojo, queremos unirnos a esa iniciativa participando en múltiples proxectos:

- Primeiro de todo, creamos este lema, consensuado polo equipo de Correspondentes Xuvenís do IES Saturnino Montojo, para lembrar a todas as mulleres que nestes momentos tan críticos están a sufrir a violencia de xénero que non están soas. Utilizamos o termo “desenmascarar” dándolle un dobre sentido: quen son, xa que nos medios nunca se mostran os datos íntegros deles pero das mulleres si, e tamén como son e como as tratan (aproveitando tamén a palabra para facer unha mención á situación pandémica). Por outra parte, empregamos a primeira persoa de plural porque esta lacra aféctanos a todas e todos e nunca deberiamos velo como simples observadoras, senón que debemos actuar construíndo unha sociedade máis xusta e activa.

- Asemade emprendemos unha nova iniciativa na plataforma TikTok subindo vídeos reivindicativos representando escenas comúns destas inxustizas mediante diferentes hashtags como #desenmascaremosaosmaltratadores ou #libresevivas. Serán gravados tamén en diferentes partes do instituto coma na entrada, no patio ou corredores. Estes vídeos finalmente serán compartidos a través das nosas contas doutras redes sociais coma Twitter  ou Instagram. Incluiremos o número 016, que atende situacións exclusivamente de violencia de xénero.

Pensamos que é necesario concienciar á xente de todo o que está a ocorrer e loitar para que nun futuro próximo as mulleres poidamos vivir sen medo e a sociedade sexa máis xusta.

Campaña en TikTok

O continuo sonoro que nunca se acaba é un proxecto de investigación de longo percorrido que parte do techno como entidade cultural, social, histórica e material.

Desde agora, e ata xaneiro de 2022, irán aparecendo os diversos elementos que materializan e fan posible este traballo de investigación, incluíndo entre eles unha exposición que se inaugurará no outono de 2021 na Casa Encndida. A radio de podcasts mensuais acompañará todo o proxecto durante a súa traxectoria aberta ao público.

Estas publicacións funcionan como un organismo que irá desenvolvéndose e transformándose ao longo dos seguintes meses. A serie recolle dúas dos aspectos que están na orixe do proxecto xeral: unha escoita situada e hipervinculante que é capaz de contaminar todos os espazos da vida, máis aló do club ou da temporalidade ambigua da noite e as súas presuncións; e a dimensión gestual do baile techno, grazas ao préstamo iterativo de movementos en constante transformación e expansión entre numerosos os corpos anónimos da pista de baile.

Ambas as situacións producen formas de (re)coñecemento e provocan posibilidades relacionales e afectivas que transcenden a linguaxe, así como unha experiencia somática individual e colectiva que invoca a sensualidade dun continuo sonoro cunha xenealoxía, non exenta de conflitos, ausencias e apropiacións, que non só empeza en Detroit para continuar en Berlín, senón que se constitúe nun fenómeno de alcance global no presente.

Ao longo de cada mes, a invitación a artistas da serie consiste en recoller un xesto da sesión anterior para incluílo na seguinte. Este exercicio permite unha desvinculación consciente da pulsión e esixencia logocéntrica que aparece, non só na historia da música occidental e o protagonismo da melodía, senón tamén na da arte.

É aquí onde xorde a reivindicación do ritmo suspendido e da repetición como elementos de resistencia que se unen á dimensión política do pracer, de escóitaa e da comunidade entendida como unha práctica colectiva en proceso e movemento continuo.

https://www.lacasaencendida.es/radio/you-got-get-get-out-podcast-radio-11535 

A Universidade de Vigo participa nun proxecto internacional que fomenta a aprendizaxe baseada en videoxogos para o alumnado de enxeñaría e economía.

A idea é retar aos estudantes a resolver retos complexos: medioambientais, sostibilidade...

A iniciativa, na que participa a UVigo con outros cinco socios, chámase Higher Education Re-engineering through Active Learning for Growth e baséase nas vantaxes da gamificación para que as e os estudantes combinen habilidades de diversas materias e sexan quen de resolver algúns dos principais problemas aos que se enfronta a sociedade actual, problemas que van dende o medre sustentábel á mitigación do cambio climático, pasando pola loita contra a pobreza ou cuestións relacionadas con saúde mundial.

‘Xogando’ a resolver retos reais das cidades

A proposta que se está a desenvolver por parte do equipo de HERA é un xogo baseado nunha cidade virtual, tipo o popular videoxogo SimCity, no que poden participar varios xogadores, cada un deles nun rol específico e no que teñen que conseguir acadar determinados obxectivos, para o que precisan coordinarse e ter en conta as problemáticas e casuísticas dun escenario particular. “Por exemplo: mellorar a reciclaxe e os temas de compostaxe e a economía circular nunha cidade”, explica Caeiro.

https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/vigo-participa-nun-proxecto-internacional-que-fomenta-aprendizaxe-baseada-xogos-alumnado-enxenaria 

Eu tamén fago autocrítica!. Reflexión en formato video compartido en instagram por Compostela Mocidade co gallo do Día internacional contra a violencia de xénero

compostelamocidade2

O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo publica no BOE do 24 de novembro de 2020 as bases reguladoras para a concesión de axudas dirixidas á contratación de mocidade e as bolsas das persoas mozas rexistradas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil que realizan prácticas non laborais en empresas:

Obxecto.
Finalidade das axudas.
Persoas e empresas beneficiarias e os seus requisitos.
Condicións das prácticas.
Persoas destinatarias das prácticas non laborais
Obrigacións das empresas beneficiarias.
Persoal a contratar.
Actividade obxecto de axuda e duración.
Modalidade de axuda, dotación e pago.
Presentación de solicitudes.

BASES DE CONTRATACIÓN EN GARANTÍA XUVENIL

BASES DAS BOLSAS EN GARANTÍA XUVENIL

Inscricións: https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html