Novas e actividades (874)

No DOG do 25 de abril publícase a introducción da Historia da Filosofía no currículo de 2º de Bacharelato:

O alumnado cursará no segundo curso de bacharelato e dentro da modalidade correspondente as seguintes materias:

a) Catro materias xerais do bloque de materias troncais.
b) Dúas materias de entre as materias troncais de opción. O alumnado que opte pola modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais deberá cursar a materia de Historia da Filosofía.
c) Lingua Galega e Literatura.
d) Un mínimo de dúas e un máximo de tres materias de entre as materias específicas de elección. Os centros ofertarán obrigatoriamente a materia de Historia da Filosofía, dentro do grupo de materias específicas, para o alumnado das modalidades de Ciencias e de Artes, e será de libre elección para o alumnado.

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca a oferta de uso das súas instalacións xuvenís para a campaña de verán do ano 2018, que comprende do 15 de xuño ao 30 de setembro de 2018.

O uso das instalacións ofertadas suporá dispoñer:
- Dos servizos de auga, gas, electricidade e alimentación en réxime de pensión completa.
- Do material (excepto o correspondente ás actividades específicas) que, no caso dos campamentos, comprende tamén as tendas de campaña, colchóns e mantas.
- Xerencia e persoal de servizo.

Poderán solicitar o uso das instalacións:
1. As asociacións xuvenís, as entidades prestadoras de servizos á mocidade e as escolas de tempo libre, debidamente constituídas e legalizadas.
2. Os consellos locais e municipais de xuventude.
3. Corporacións locais.
4. Outras entidades públicas ou privadas que realicen actividades coa xuventude.
5. Grupos de mozos e mozas non asociados/as que organicen actividades de tempo libre sen ánimo de lucro e, en todo caso, para efectos de realización dun programa de actividades para un mínimo de 15 persoas.  
 
Aqueles grupos que figuren inscritos no rexistro da Consellería de Política Social como entidades prestadoras de servizos sociais, gozarán dun desconto do 50 % sobre os prezos sinalados.

Os prezos das instalacións están publicados no DOG do 8 de abril de 2016.
Aqueles grupos que figuren inscritos no Rexistro da Consellería de Política Social como entidades prestadoras de servizos sociais gozarán dun desconto do 50 % sobre os prezos sinalados no punto anterior.

Solicitudes:
a) Solicitudes presentadas por entidades locais, outras entidades, asociacións e escolas de tempo libre: presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos.
b) Solicitudes presentadas por grupos de persoas mozas non asociadas: As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica

As solicitudes están dispoñibles en https://sede.xunta.es co procedemento BS304A.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o día 18 de maio de 2018.
Máis información no DOG do 25 de abril de 2018 e no correo ofertaconcertada.benestar@xunta.es

Prazas:

ofertaconcertada

Gústache ler? Poñemos a túa disposición unha listaxe de libros recomendados polo alumnado que participou en cursos pasados no programa Correspondentes Xuvenís 3.0

Podes recomendarnos libros en informacion.xuventude@xunta.gal

Libros recomendados polo alumnado Correspondente Xuvenil

O 17 de abril celebrouse en Santiago de Compostela co motivo do día europeo da inforamción xuvenil, a Xornada "A información na prevención de condutas adictivas". Neste xornada participaron entre outros ponentes, Rocío Martínez, Nerea Pousa, Laura Martínez, Xacobe Barreiro e Nazaret Carril, correspondentes xuvenís do IES Rosalía de Castro, que como voceiras da súa clase do ciclo de animación Sociocultural e Turística, deron a súa visión sobre o incremento do consumo de tabaco, alcol e drogas. Destacaron tamén a necesidade dunha maior conexión entre a mocidade e os servizos de Xuventude dos concellos e da Xunta de Galicia.

No DOG do 12 de abril publícasen as axudas concedidas do programa Iniciativa Xove na provincia de Pontevedra.

DOG do 12 de abril de 2018

Unha ferramenta colaborativa, en liña, de intercambio de coñecementos lanzada polo Foro Cidadán Europeo que contribúe a unha mellor observación do estado do espazo cívico en toda Europa mediante a recompilación de alertas da sociedade civil, análises existentes e recursos institucionais.

http://civicspacewatch.eu

No DOG do 6 de abril de 2018 publícanse as subvencións concedidas pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado no programa Deseñando o teu futuro e no Programa de mobilidade transnacional xuvenil (Galeuropa)

Deseñando o teu futuro:  axudas a proxectos dirixidos a que os mozos e as mozas entre 14 e 18 anos realicen estadías-visitas non remuneradas en empresas/entidades públicas ou privadas radicadas na Comunidade Autónoma de Galicia, para os efectos de que adquiran competencias, habilidades e cualificacións que complementen o seu desenvolvemento persoal e a súa formación.

Galeuropa:  axudas a proxectos de mobilidade transnacional dirixido á mocidade para a realización de prácticas formativas non remuneradas en entidades/empresas públicas ou privadas de países europeos.

Deseñando o teu futuro:   https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180406/AnuncioG0425-270318-0002_gl.html
Galeuropa:  https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180406/AnuncioG0425-260318-0001_gl.html

Aberto o prazo de solicitudes para que os obradoiros de artesanía podan pedir subvencións para a formación de aprendices.

A Xunta de Galicia ven de publicar no DOG do 8 de marzo as bases reguladoras destas subvencións, tratando de propiciar as vocacións persoais no eido da artesanía. A convocatoria está dotada cun millón de euros. Se estás interesado/a podes ampliar a información no DOG ou no portal web http://www.artesaniadegalicia.gal

O pasado xoves 22 de Marzo a Casa da Mocidade de Cangas realizou unha actividade Ludico Formativa cos Correspondentes Xuvenis de Cangas.
Primeramente propuseron unha dinámica de traballo en equipo e de colaboración polas rúas e edificios municipais do Concello.
A segunda parte foi unha posta en común sobre o a función dos correspondentes e unha posta en común de boas prácticas para o bo desenvolvemento do programa.

Os centros educativos e os/as Correspondentes Xuvenís de Cangas son:

CPR Casa de la Virgen:  Raquel, José Manuel, Paula, Goretti, Iker, Álvaro, Nuria e Aitana.
IES María Soliño:  Raquel, Claudia, Marta, Aida, Marina, Gemma, Ana, Nuria, María, Ana e Teresa.
CPR Eduardo Pondal:  Carmen, Lucía, Pablo e Verónica.
IES Monte Carrasco:  Lorena, Noelia, Ciara, Paula Yael, Eva, Carla, Xián, Borja, David, Yasmina, Mirian, Daniel, Mariana e Inés.
IES de Rodeira:  Marta, Uxía, Sara, Helena, Violeta, Dennise, María, María Angélica, Alba, Claudia, Miguel, Xian e Fátima.

https://es-es.facebook.com/xuventude.cangas/

Boa tarde:

Maña sábado 24 de marzo de 2018, o Espazo Xove de Carballo realiza una xornada de  PORTAS ABERTAS, DE 11,00 HORAS A 14,00 HORAS. Co fin de dar a coñecer as actividades que se están a realizar na Casa da Xuventude de Carballo polas entidades e asociacións presentes nas nosas instalacións, e presentar os obradoiros que terán lugar neste Espazo Xove a partir do mes de Abril.

Durante esta xornada de PORTAS ABERTAS  teremos demostracións de:

 

Gaita, pandeireta e baile galego: De 11,00 horas a 13,00 horas.

 

Música urbana (Rap/dubstep/funky): De 11,30 horas a 12,30 horas.

 

Teatro: De 12,00 horas a 13,00 horas.

 

Pintura: De 11,00 horas a 13,00 horas.

 

Capoeira: De 13,00 horas a 14,00 horas.

 

Xadrez: De 12,00 horas a 13,00 horas.

 

Espazo Xove de Carballo (Casa da Xuventude: R/. Valle Inclán, 24)