Novas e actividades (1108)

A Universidade de Vigo participa nun proxecto internacional que fomenta a aprendizaxe baseada en videoxogos para o alumnado de enxeñaría e economía.

A idea é retar aos estudantes a resolver retos complexos: medioambientais, sostibilidade...

A iniciativa, na que participa a UVigo con outros cinco socios, chámase Higher Education Re-engineering through Active Learning for Growth e baséase nas vantaxes da gamificación para que as e os estudantes combinen habilidades de diversas materias e sexan quen de resolver algúns dos principais problemas aos que se enfronta a sociedade actual, problemas que van dende o medre sustentábel á mitigación do cambio climático, pasando pola loita contra a pobreza ou cuestións relacionadas con saúde mundial.

‘Xogando’ a resolver retos reais das cidades

A proposta que se está a desenvolver por parte do equipo de HERA é un xogo baseado nunha cidade virtual, tipo o popular videoxogo SimCity, no que poden participar varios xogadores, cada un deles nun rol específico e no que teñen que conseguir acadar determinados obxectivos, para o que precisan coordinarse e ter en conta as problemáticas e casuísticas dun escenario particular. “Por exemplo: mellorar a reciclaxe e os temas de compostaxe e a economía circular nunha cidade”, explica Caeiro.

https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/vigo-participa-nun-proxecto-internacional-que-fomenta-aprendizaxe-baseada-xogos-alumnado-enxenaria 

Eu tamén fago autocrítica!. Reflexión en formato video compartido en instagram por Compostela Mocidade co gallo do Día internacional contra a violencia de xénero

compostelamocidade2

O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo publica no BOE do 24 de novembro de 2020 as bases reguladoras para a concesión de axudas dirixidas á contratación de mocidade e as bolsas das persoas mozas rexistradas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil que realizan prácticas non laborais en empresas:

Obxecto.
Finalidade das axudas.
Persoas e empresas beneficiarias e os seus requisitos.
Condicións das prácticas.
Persoas destinatarias das prácticas non laborais
Obrigacións das empresas beneficiarias.
Persoal a contratar.
Actividade obxecto de axuda e duración.
Modalidade de axuda, dotación e pago.
Presentación de solicitudes.

BASES DE CONTRATACIÓN EN GARANTÍA XUVENIL

BASES DAS BOLSAS EN GARANTÍA XUVENIL

Inscricións: https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html

A Consellería de Educación publica instrucións para o desenvolvemento do período de formación en empresas nas ensinanzas de formación profesional, ensinanzas artísticas e ensinanzas deportivas, na situación excepcional actual de pandemia derivada da COVID-19.

Desenvolvemento ordinario
Sempre que sexa posible, o período de formación práctica en empresas desenvolverase nas condicións e coa duración fixadas na normativa de aplicación para cada ensinanza.

Medidas extraordinarias
Nos casos en que non sexa posible a realización do módulo de Formación en centros de traballo nas condicións fixadas na normativa de aplicación para cada ensinanza, como consecuencia das circunstancias excepcionais derivadas da pandemia orixinada pola COVID-19, poderase establecer algunha das medidas seguintes:

1. Desenvolver o módulo de FCT parcialmente de xeito telemático, desde o domicilio ou desde o propio centro educativo, sempre que as instalacións e o equipamento o permitan, a empresa o considere viable e sexa posible desenvolver as competencias asociadas ao título.

2. Reducir a duración do período de formación en centros de traballo ata o mínimo de horas establecido: 220 horas no caso de ciclos de grao medio e de grao superior, 130 horas nos ciclos de grao profesional básico e, nos cursos de especialización, a duración indicada en cada real decreto. Así mesmo, no caso dos programas formativos establecidos na Comunidade Autónoma de Galicia, a FCT poderase reducir a 65 horas.

Ademais, cando iniciado o módulo de FCT non sexa posible rematalo polas circunstancias excepcionais, este considerarase completado sempre que o tempo de realización das prácticas sexa igual ou superior ao mínimo indicado no parágrafo anterior.

De non ser posible completar o mínimo de horas indicado no punto anterior ou cumprir na súa totalidade o programa formativo establecido para a realización do módulo de FCT, poderase:
– Realizar no propio centro educativo, se é posible, o desenvolvemento de actividades prácticas que complementen a totalidade do programa formativo.
– Desenvolver actividades asociadas ao ámbito laboral que complementen o programa formativo.

3. Cando non sexa posible o desenvolvemento do módulo de FCT nun centro de traballo, nos centros educativos realizaranse actividades asociadas ao ámbito laboral que se aproximen o máximo posible á realidade profesional

4. Flexibilizar o desenvolvemento do módulo de FCT:
Anticipar a realización do módulo de FCT, de xeito total ou parcial.
Ampliar o período de desenvolvemento da FCT ata o 31 de agosto de 2021.

Proceso de selección do alumnado e renuncia para a realización da FCT nas ensinanzas de formación profesional:
No caso de que o número de prazas dispoñibles nos centros de traballo non sexa suficiente para a totalidade do alumnado dun grupo proposto para FCT, realizarase unha selección tendo en conta a nota media dos módulos avaliados antes da formación en centros de traballo

Máis información en www.edu.xunta.gal  e no teu centro educativo

Afundación, a Obra Social de ABANCA, pon en marcha, en colaboración con  Envita, o seu novo programa +60, «Historias vividas», un proceso de revisión e reflexión sobre as traxectorias vitais das persoas participantes que utiliza unha plataforma  online para reunir os relatos e experiencias de toda unha vida, que posteriormente se recollerán nun libro.  

A iniciativa enmárcase dentro do programa da entidade «O valor da experiencia», que ten como obxectivo poñer en valor a experiencia vital e profesional das persoas maiores, e do que forman parte os proxectos interxeracionais «Fálame da emigración» e «Falemos da escola». As persoas interesadas no programa, que ten unha duración dun ano, poden inscribirse na web Historias vividas e realizar calquera consulta na rede  Espazos+60.

https://www.afundacion.org/es/historias-vividas

Unha crise dentro dunha crise. No medio desta devastadora pandemia, as persoas que se dedican á comunicación ambiental e científica necesitan atopar os espazos para narrar a gravidade do cambio climático e as súas consecuencias.

Data:  26 de novembro

Programa

12.00  h. Como e por que poñer o cambio climático no centro do debate. Relator: Clemente Álvarez, xornalista do País.

12.15  h. Quen é a nosa fonte nesta crise.
Participan:
Ana María Alonso Silva, Instituto Xeolóxico e Mineiro de España. Ámbito da xeoloxía.
Alicia Pérez-Porro, Asociación de Científicos Españois en Estados Unidos (ECUSA). Ámbito da bioloxía.
Sergi González, AEMET. Ámbito da climatoloxía.
Juan Manuel Zaragoza, Universidade de Murcia. Ámbito das ciencias sociais.

Modera: Rosa M. Tristán, xornalista ambiental.

13:00  h. Que contar cando todo está xa contado. Relator: José María Montero, Monti. Radio Televisión de Andalucía.

13:20  h. Outras formas de contalo
Desde o ámbito da ilustración. Olga de Deus, ilustradora.
Tik Tok e as redes máis novas. Antoni Gutiérrez- Rubí,  Ideograma.
Instagram e o activismo. María  Laín, activista.
A través de campañas. Juan Carlos do Olmo, WWF.
A fotografía e o cinema. Anxo Araújo, fotógrafo.

Modera: Esther Sánchez, comunicadora científica e ambiental.

14:00  h. Clausura.

O encontro está organizado por Explora Proxectos e "La Casa Encendida" e conta coa colaboración da Asociación Española de Comunicación Científica (AECC) e da Asociación de Xornalistas de Información Ambiental ( APIA).

O encontro pode seguirse en directo na canle Youtube da "La Casa Encendida": https://www.youtube.com/user/lacasaencendida

O programa de actividades Girl STEM, impulsado por AGASOL e AMTEGA para botar abaixo estereotipos e desigualdades de xénero no ámbito das novas tecnoloxías da información, entrevista esta semana coas intervencións de dúas expertas no eido dos videoxogos e deportes electrónicos: por unha banda Dhaunae de Vir, desenvolvedora de negocio transmedia, e pola outra Gisela Vaquero, deseñadora e guionista de videoxogos.

As dúas forman parte do movemento Women in games, que axuda, promove e dá visibilidade ás mulleres desenvolvedoras e xogadoras de videoxogos, tanto estudantes, afeccionadas coma profesionais.

A entrevista realizada por Luz Castro, fundadora da Asociación Galega de Videoxogos, analiza cal é a posición das mulleres neste crecente negocio e as medidas que é preciso adoptar para evitar que queden excluídas deste ámbito.

https://amtega.xunta.gal/nova/o-programa-girl-stem-entrevista-a-dhaunae-de-vir-e-gisela-vaquero-mulleres-referentes-na

O Portal Europeo da Mocidade é unha ferramenta dinámica e multilingüe que proporciona a información e as oportunidades máis recentes a nivel europeo para os mozos, mozas e as partes interesadas que viven, aprenden e traballan en Europa.

A información dispoñible é moi ampla, desde diferentes iniciativas europeas para a mocidade ata información sobre políticas de mocidade. Os usuarios tamén poden atopar contido práctico sobre como participar en diferentes programas da UE, como atopar oportunidades para viaxar ao estranxeiro, ler historias inspiradoras, as últimas noticias e eventos.

A rede Eurodesk estivo traballando nos últimos meses xunto coa Comisión Europea para renovar o Portal e proporcionar á lectores información e soporte fiables. Constantemente agrégase contido adicional.

Investiga e busca: https://europa.eu/youth/home_en

O Campus de Ourense (Universidade de Vigo) impulsou a mostra virtual Exxperimenta en feminino, iniciativa que ten como obxectivo último espertar nas rapazas e nos rapaces a vocación científica suplindo a carencia de referentes femininos nestes eidos.
A nova andaina inclúe 14 vídeos curtos nos que investigadoras e profesoras de catro centros do Campus de Ourense explican de xeito divulgativo a traxectoria e relevancia de 14 mulleres referentes nos ámbitos da ciencia, a tecnoloxía e as enxeñarías.

Cada muller destacada foi elixida polas investigadoras de cada un dos 14 stands que formaron parte da edición 2020 de Exxperimenta atendendo á súa área de especialización.

https://exxperimentaenfeminino.webs.uvigo.es/exposicion-virtual_gal/

Dixicontos

Nov 19, 2020

Baixo o título de “Dixicontos", a Biblioteca Municipal do concello de Ames inicia unha serie de sesións de conta contos na rede que emitirá até finais de ano todos os mércores, ás 17:00 horas.
Os usuarios e usuarias poderán acceder a esta actividade a través da páxina de facebook da biblioteca.
 
As animadoras á lectura da Biblioteca Municipal de Ames, Bibiana Fernández e Divina Calvo, asomaranse cada mércores a fiestra do facebook das bibliotecas para seguir animando á rapazada amesá a ler, escoitar e desfrutar das historias que contan os libros. Farano a través da rede, ampliando ademais deste xeito as posibilidades de aforo ilimitado que supón esta vía de comunicación.

Non é a primeira vez que a Biblioteca Municipal leva a súa actividade de contacontos á rede. Desde o mes de abril e até mediados de xuño de 2020, durante o período de confinamento, as actividades de animación á lectura víronse absolutamente limitadas. Nesa ocasión, as animadoras á lectura das bibliotecas realizaron 3 contacontos virtuais á semana que se retransmitiron os luns, mércores e venres, tamén a través do facebook do departamento.

Os 30 vídeos realizados nesta época seguen accesibles para todas aquelas persoas que os queiran ver na páxina de facebook da biblioteca.

https://m.facebook.com/Biblioteca-Municipal-de-Ames-114875005225367/