Novas e actividades (1310)

portadaabril2014Xuventude.Novas, a revista dixital da dirección xeral de Xuventude, entrevista no seu novo número os gañadores do certame de debate  Parlamento Xove, que celebrou a súa final a pasada fin de semana. O equipo gañador na categoría da ESO, do IES A Pinguela de Monforte, que se estreaba este ano e xa quere repetir, afirma que o fundamental é ir con seguridade aos debates e argumentar con convicción e naturalidade.
Na categoría de Bacharelato, os vencedores, do Colexio La Salle de Santiago, explican que a final estivo moi equilibrada e que "puido gañar calquera", dado que a diferencia foi como moito "nun detalle, unha frase ou unha palabra" enunciadas no momento oportuno.

Ademais de ofrecer novos detalles sobre o Plan de Xuventude 2014-2016, que suma máis de 340 millóns de euros en recursos, Xuventude.Novas difunde nesta edición as principais características da convocatoria da Iniciativa Xove para 2014, que ten aberto o prazo de presentación de proxectos ata o vindeiro 15 de maio. Tamén ofrece unha reportaxe sobre o 'Rural Play and Dance', un proxecto de cultura urbana acometido no municipio coruñés da Baña ao abeiro deste programa por parte do grupo informal 'A Mocidade non Stop'.

A publicación recolle neste mes unha entrevista coa Asociación Cultural A Panadaría, gañadora do certame Xuventude Crea na modalidade de teatro. A entidade, composta por tres actrices, resalta as grandes posibilidades imaxinativas desta arte e anuncia que teñen a intención de dar o salto ao mundo profesional. En agosto prepararán un novo espectáculo, e con "Pan! Pan!", a función gañadora do certame creativo de Xuventude, teñen unha ampla axenda derepresentacións ata fin de ano.

Outra das reportaxes deste Xuventude.Novas dá conta do auxe da tendencia 'slow fashion', que promove un consumo máis racional e ético no eido da moda. Hai uns días este movemento celebrou o seu día e Vigo foi unha das doce cidades españolas nas que se desenvolveron actividades con ese propósito.

A reseña da entrega dos premios do concurso 'Lingua de Namorar' e a habitual axenda de concertos, actuacións e espectáculos musicais completan o novo número de Xuventude.Novas.

Nota: para unha correcta visualización en determinados navegadores de internet, recomendamos descargar o arquivo pdf envez de abrilo noutra pestana.

Podes descargar o Xuventude Novas en pdf

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado en colaboración cos organismos de xuventude das comunidades autónomas de A Rioxa, Andalucía, Canarias, Castela e León, Cidade Autónoma de Ceuta, Estremadura, Illas Baleares, Madrid, Murcia, Navarra e Valencia, pon en marcha o programa de CURSOS DE IDIOMAS NO ESTRANXEIRO 2014.

becasargoA Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades convoca o programa de bolsas ARGO dirixido a fomentar a mobilidade dos titulados universitarios, mediante unha estanza de formación en empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá e en empresas españolas e multinacionais radicadas en Asia e Oceanía.

O número mínimo de axudas a conceder será de 600 e a duración das estanzas será de entre 5 e 8 meses.

As prácticas deberán realizarse en empresas ou entidades de ámbito internacional que actuarán como empresas de acollida e que, debidamente rexistradas no programa, realicen unha oferta para que os titulados poidan realizar unha estanza formativa con sede nalgún dos países integrados no Programa ARGO.

Requisitos:

Poderán solicitar estas axudas todos os titulados universitarios, españois e estranxeiros menores de 35 anos, con residencia legal en España e que obtivesen nos tres últimos anos unha titulación oficial nunha universidade española.
Non poderán participar os titulados de Master ou outro tipo de estudos de posgrao que non obtivesen o título previo a estes estudos nunha universidade española.
Os beneficiarios deberán estar en disposición, no momento da presentación da solicitude, dunha das seguintes titulacións oficiais: Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto, Enxeñeiro técnico, Arquitecto técnico, Diplomado, Graduado ou Máster Universitario e demostrar coñecementos do idioma do país ou países solicitados.

Prazos:

De momento soamente está aberto o prazo para que soliciten a xestión desta bolsas as Universidades Públicas, así como organismos ou entidades sen ánimo de lucro, vinculado ou dependente destas, que desenvolvan programas de mobilidade en cooperación internacional con empresas. Será ata o 17 de maio de 2014.

Os titulados universitarios poderán rexistrarse, durante os tres anos de vixencia do programa, na web www. mecd.gob.es, no enlace habilitado para a xestión do programa ARGO. Posiblemente o prazo abrirase no mes de setembro.

Máis información no BOE do 23 de abril de 2014 e en www.becasargo.es

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar, presenta por cuarto ano consecutivo os obradoiros Activa 2014, acordes ao eixo transversal de formación e información da Estratexia Xuventude 2016.

 Importante: Normas de funcionamento dos Cursos Activa

 O lugar de impartición son os concellos de Galicia que o soliciten.

 • Só se pode solicitar un curso por concello.
 • O prazo de solicitude dos cursos rematará o 16 de maio de 2014.
 • Os cursos activa impartiranse entre os meses de setembro e decembro do ano 2014.
 • Só recibirán diploma os asistentes menores de 30 anos e serán enviados despois do curso á Omix ou concello solicitantes.
 • O número de persoas asistentes aos cursos debe ser como mínimo de 10 en cada un de eles. O Concello deberá enviar  os datos das persoas participantes antes do  inicio do  curso.

 Os obradoiros Activa 2014 nacen como continuación do programa Activa e desenvólvense en oito eidos clave, que son os seguintes:

 1.-Obradoiro sobre os diferentes recursos que ofrecen as redes para promocionar, financiar e dar a coñecer os teus proxectos “Emprendendo dende a rede”.

 2.-Monográfico de resolución de conflitos e comunicación (persoal e interpersoal). Deseño dun proxecto de crecemento persoal;  análise da situación que leva a conflito, as metas e os medios existentes para logra o éxito. “Liderado para o éxito”.

3.- Obradoiro de análise das novas formas de consumo  que a mocidade realiza de forma habitual e espontánea onde se  descoñecen  os posibles riscos que iso pode supoñer. Forma dinámica para establecer as distintas liñas de actuación nas formas de consumo. “Consumo Xeito”.

4.- Monográfico de motivación relacionada co emprego e o autoemprego. Análise das oportunidades de traballo e competitividade no mercado laboral. Aportar ferramentas para os mozos e mozas que lles permitan optimizar as súas habilidades e destrezas para a toma de decisións respecto o futuro ocupacional ou profesional. “Activando o teu futuro”.

5.- Obradoiro que ofrece a unha información completa e actualizada sobre os recursos dos que dispón a mocidade galega en materia de xuventude, unha condición básica para garantir a participación efectiva dos mozos e mozas na sociedade actual. “Xuventude con Iniciativa”.

 6.-Monográfico  de introdución ó coaching. Experiencias e ideas que invitan á acción e apoian o desenvolvemento persoal como o único camiño cara o éxito. “Introduccion ó Coaching”.

 7.- Obradoiro de Oratoria. Ideal para calquera persoa que queira e que teña ganas de mellorar a súa capacidade persuasiva e as súas dotes para falar en publico. “Aprende a falar en Público”

 A formación no ámbito da educación non formal é un claro valor en alza e ten unha relación clara na mellora da empregabilidade da mocidade, constituíndo un complemento valioso no eido curricular, tal e como testemuñan os estudos realizados por institucións como a Comisión Europea ou o CXE.

 A duración estimada de cada un destes obradoiros é de dúas horas e de carácter presencial.

 Seguindo o espírito iniciado en edicións anteriores, as accións formativas contidas en Activa 2014 ofertaránselles directamente aos concellos galegos, co obxectivo de facilitar a participación de todas aquelas persoas interesadas.

 O prazo de solicitude estará aberto ata o 16 de maio de 2014.

Para máis información:

Teléfonos: 981 544 866/ 981 957 057

infoxuventude@rgdinamizacion.es

Solicitude (pinche aquí)

O vindeiro 23 de abril ábrese o prazo para solicitar prazas nos campos de traballo en Galicia, nacionais e internacionais.

Ofertamos actividades encamiñadas a favorecer e fomentar a convivencia, a participación, a tolerancia e a solidariedade entre a mocidade e o seu contorno, a través da colaboración desinteresada e voluntaria en traballos diversos que se levan a cabo en todas as comunidades autónomas e en distintos países, baixo o patrocinio, control ou organización de entidades e organismos oficiais, asociacións xuvenís, culturais, humanitarias, etc. Entre a oferta deste ano podemos atopar campos de traballo:

 • Arqueolóxicos (recuperación, estudo ou conservación de xacementos ou monumentos).
 • Etnográficos, culturais e patrimoniais (participación na organización de festas ou eventos culturais, recuperación de tradicións, utensilios antigos...).
 • Ambientais (recuperación de camiños, espazos naturais...).
 • Do audiovisual (aproximación ós distintos aspectos formativos do mundo audiovisual)
 • Bioconstrución e autoconstrución
 • Dinamización turística

Consulta a oferta en Acción de verán

COMPOSICIÓN DO XURADO DO CONCURSO DE DESEÑO DO CARTEL PARA O PROGRAMA XUVENTUDE CREA 2014
Presidenta:
Yolanda Otero Balsa (Subdirectora Xeral de Promoción de Actividades da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado)
Vogais:
- Carmen Pereiras Pérez
- Ana Martínez González
- Mª. Asunción García Cao
- Caridad Rodríguez Pazo
Secretaria:
Ángela Fernández Rey

 

GAÑADORA DO CONCURSO DE DESEÑO DO CARTEL DO CERTAME XUVENTUDE CREA 2014
- Tamara Rey Martínez, co lema/pseudónimo: EXPLOSIÓN DE COR

libreA campaña LIBRE ten como finalidade fomentar a condución segura e responsable entre a mocidade galega así como as boas prácticas ao volante.

BASES

A Consellería de Traballo e Benestar, a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, con motivo da posta en marcha da campaña LIBRE, convoca un concurso co fin de elaborar o cartel da dita campaña.

PARTICIPANTES

Poderán participar no concurso todas aquelas persoas de entre 18 a 30 anos, ambas inclusive, e residentes en Galicia.

TEMA

A técnica será libre. As obras deben incluír obrigatoriamente a imaxe LIBRE (que se achega nesta convocatoria) e mailo texto “ libre de alcol, libre de preocupacións.”

Admitiranse traballos realizados tanto de forma individual como en grupo.

CONDICIÓNS

Cada autor/a ou autores/as poderán participar con dúas (2) obras orixinais, inéditas e en galego.

A obra premiada pasará a ser propiedade da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, que adquirirá sobre esta o dereito pleno á súa utilización, reprodución e difusión.

A citada dirección xeral queda facultada para introducir algunha modificación na obra premiada se existira algunha dificultade técnica para a súa impresión ou para introducir algún texto ou logotipo que non figure inicialmente nestas bases.

O cartel gañador será a imaxe da campaña LIBRE 2014 e poderá ser utilizado parcial ou totalmente para o seu deseño, páxina web ou calquera outra iniciativa que considere a organización.

DOCUMENTACIÓN

As obras presentaranse en formato vertical cunhas dimensións de 50x70 cm, montadas en superficie ríxida (cartón pluma) que facilite a súa manipulación, e deberán estar feitas en formato dixital para poder facer as modificacións que a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado considere oportunas. En ningún caso poden levar nin o nome nin a sinatura.

Os/as artistas poderán confeccionar as súas obras con liberdade de procedemento e cor.

Todas as obras irán acompañadas dos seguintes documentos:

 • Solicitude de inscrición debidamente cuberta.
 • Ao dorso de cada obra figurará un lema ou pseudónimo que servirá para preservar a identidade do/a artista ata o fallo do xurado. Este lema ou pseudónimo aparecerá, en letras maiúsculas, no exterior dun sobre pechado aparte, sen facer alusión ningunha que permita identificar ao autor/a, sendo causa de exclusión do concurso o incumprimento desta norma.
 • Dentro do sobre pechado irán os datos do/a artista: nome, apelidos, copia do DNI, idade, enderezo postal, enderezo electrónico, teléfono de contacto, unha declaración asinada indicando que o traballo é orixinal e inédito, ficha explicativa e CD da obra. Se se apreciasen defectos ou falta de documentación, por parte da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, requirirase a persoa solicitante para que no prazo de 10 días emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixese, se considerará desistida da súa petición.

LUGAR E PRAZO DE ENTREGA

O prazo de admisión das obras rematará o día 14 de maio de 2014 e poderanse enviar por correo postal a:

Concurso deseño cartel da campaña LIBRE 2014

Consellería de Traballo e Benestar

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado

Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 3º

15781 Santiago de Compostela

Igualmente admitirase a entrega da documentación en calquera rexistro, en horario de 9:00 h a 14:00 h, presentando a solicitude de inscrición para o seu posterior selo de entrada.

Calquera información sobre o concurso ou solicitude de presentación a este, pode obterse mediante contacto coa Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado nos teléfonos 981 541 689 e 981 545 822.

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado porá o máximo coidado nas obras recibidas, pero declina toda responsabilidade de perdas, roturas, roubos, furtos ou danos nas obras por razón de forza maior ou calquera outra causa allea á súa vontade, tanto nos actos de recepción e devolución como durante o tempo que estean baixo a súa custodia.

Unha vez recibidas as propostas e pechado o prazo de admisión, procederase á súa valoración por un xurado responsable de resolver o concurso.

XURADO

A composición do xurado farase pública na páxina web da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado: xuventude.xunta.es.

Composición do xurado do concurso de deseño do cartel para a campaña LIBRE 2014.

O fallo difundirase mediante unha nota na citada web e por teléfono a partir do día seguinte do fallo do concurso.

Gañador do Concurso de Deseño do Cartel da Campaña LIBRE

PREMIO

O/a autor/es/as da obra gañadora recibirá como premio un iPod e será membro do xurado da especialidade de carteis do certame Xuventude Crea 2014, condición que terá carácter retribuído.

FALLO

Antes do fallo do xurado, a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado poderá levar a cabo unha exposición dos traballos presentados.

O fallo do xurado será inapelable e poderá ser declaro deserto se así o considera este.

DEVOLUCIÓNS

Para a devolución das obras non premiadas existirán dous procedementos para ser retiradas:

 • persoalmente polo seu autor/es/as ou
 • mediante delegación, por escrito, noutra persoa no lugar onde foron entregadas, no prazo de 30 días que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación do/a gañador/a na web da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

As obras non premiadas que non foron retiradas polos interesados no prazo establecido, pasarán á libre disposición da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

A participación neste concurso implica de forma automática a plena e total aceptación, sen reservas, das presentes bases.

IMAXE LIBRE

FORMULARIO DE INSCRICIÓN