Novas e actividades (1307)

La_idaA Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar, en colaboración coa Fundación Paideia oferta 10 prazas para a realización de prácticas laborais en Alemaña durante unha estancia de 4 semanas a partir do mes de outubro de 2014.

Esta actividade enmárcase dentro do programa de carácter transnacional  La IDA do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais alemán, que a Fundación Paideia desenvolve en colaboración co IBI (Institut für Bildung in der   Informationsgesellschaft e. V.) e cofinanciada pola Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Datos xerais:
Saída prevista: outubro 2014
Duración da estancia: 4 semanas
Localización: Wernigerode (Alemaña)
Prazas: 10
Sectores de prácticas priorizados: metal, xardinería, impresión gráfica, comercio e gastronomía.

Destinatarias/os:
Mozos e mozas galegas con idades entre os 18 e 30 anos de idade no momento de finalización do prazo de presentación de solicitudes, que cumpran os seguintes requisitos:
En situación de desemprego laboral superior a seis meses
Sen titulación académica ou con titulación equivalente ou inferior ao ciclo medio de formación profesional

Cobertura:
Curso de preparación lingüística e intercultural
Manutención e aloxamento en cuarto de uso múltiple.
Viaxe de ida e volta.
Seguro de responsabilidade civil de cobertura mínima
Transporte local no lugar de realización das prácticas.
Mediador transnacional e titor de contacto hispanofalante durante toda  a estadía.

Formación:
Antes da  saída: sesións formativas e informativas de asistencia obrigatoria.
Durante a estancia en Alemaña: prácticas laborais non remuneradas  en empresas, curso de iniciación ao alemán e actividades culturais/deportivas
Á chegada: avaliación e elaboración do informe final obrigatorios

Solicitudes:
As solicitudes deben presentarse a través do formulario electrónico dispoñible ao final desta convocatoria.
O prazo de inscrición está aberto ata o 30 de xuño de 2014 ás 23:59 horas.

Selección:
Todas as persoas solicitantes serán convocadas a participar no proceso selectivo mediante un correo electrónico indicando día, hora e lugar.

Máis información: no correo electrónico mobilidadexuvenil@xunta.es e nos números de teléfono: 881 999 567/ 981 544 645, en horario de 08:00 a 15:00 horas de luns a venres.

FORMULARIO DE SOLICITUDE

COMPOSICIÓN DO XURADO DO CONCURSO DE DESEÑO DO CARTEL PARA A CAMPAÑA LIBRE 2014


Presidenta:
Yolanda Otero Balsa (Subdirectora Xeral de Promoción de Actividades da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado)

Vogais:
- Carmen Pereiras Pérez
- Ana Martínez González
- Mª. Asunción García Cao
- Mª. Jesús López Cernadas
- Pilar Tamerón Montesinos
- José Manuel Ramberde Sexto
- Santiago Aparicio Fernández
- Caridad Rodríguez Pazo
Secretaria:
Ángela Fernández Rey


GAÑADOR DO CONCURSO DE DESEÑO DO CARTEL DA CAMPAÑA LIBRE 2014

- Rafael Rumbo Viera, co lema/pseudónimo: COCHECHUFE

logoXUVENTUDENo DOG do 28 de maio de 2014 publícase o Regulamento do Consello Asesor e Consultivo de Xuventude de Galicia.

O Consello Asesor e Consultivo de Xuventude de Galicia terá os seguintes fins:

a) Representar a xuventude galega a través da súa condición de membro de pleno dereito no Comité Galego de Políticas de Xuventude.
b) Emitir os informes que afecten a xuventude e lle sexan solicitados polo Comité Galego de Políticas de Xuventude ou polo órgano de dirección competente en materia de xuventude.
c) Emitir informe sobre o impacto na xuventude dos proxectos de disposicións normativas promovidas pola Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia que afecten a mocidade.
d) Analizar, con carácter permanente, a situación da xuventude en Galicia, facilitando así a toma de decisións, e especialmente as problemáticas que incidan maiormente na xuventude galega, a través do Observatorio Galego da Xuventude.
e) Elevar anualmente ao Parlamento unha memoria en que se reflicta a situación da xuventude como grupo social e, ao tempo, propoñer as medidas legais que xulgue necesarias.
f) Contribuír á institucionalización do movemento asociativo xuvenil de Galicia, consolidando, por un lado, o xa existente e, por outro, promovendo a creación de asociacións xuvenís de distinta natureza.
g) Garantir a participación activa e dinámica da xuventude en todas as ordes da vida social, educativa, laboral, política, económica, deportiva, de lecer, de tempo libre e cultural de Galicia.
h) Representar a xuventude de Galicia no Consello da Xuventude de España, así como noutros organismos de ámbito estatal, europeo e internacional dos que poida ser membro, participando así na articulación das políticas de xuventude nos distintos niveis.
i) Establecer relacións de cooperación e colaboración con outros consellos da xuventude do Estado.
j) Elevar propostas de acción á consellería competente en materia de xuventude.
k) Defender os intereses da xuventude presentando ante os organismos públicos e privados correspondentes as medidas tendentes a facer efectivos os intereses que corresponden á xuventude.


Texto completo do Regulamento do Consello Asesor e Consultivo de Xuventude de Galicia.

1323477764_isic_logo

A compañía de transporte por estrada ALSA e ISIC España asinaron un acordo de colaboración que ten como obxectivo a oferta exclusiva no uso de transportes  do Grupo ALSA a todas aquelas persoas titulares das tarxetas  ISIC, ITIC e IYTIC. Dende o día 26 de maio comezou a funcionar esta oferta que ten as seguintes vantaxes:

        - 15% de desconto no transporte de Servicio Nacional

        - 12% de desconto no transporte de Servizo Internacional.

Este acordo terá un alcance de preto de 5.000.000 de usuarios/as no que se inclúen todos os países onde ISIC ten presenza, e que a día de hoxe están vinculados a 45.000 descontos a nivel mundial.

Todas as ofertas e descontos ISIC están dispoñibles nas seguintes ligazóns: www.isic.es e www.isic.org (web da ISIC a nivel mundial).

portada_maio2014O boletín interactivo da dirección xeral de Xuventude e Voluntariado, Xuventude.Novas, ofrece na súa edición de maio unha proposta de viaxe a Nicaragua. Trátase dun destino atractivo e relativamente asequible, válido tanto para quen busquen apracibles praias caribeñas como a costa pacífica para practicar o surf, sen esquecer roteiros polo interior do país para coñecer os cafetais ou para descubrir os seus volcáns e lagos de auga doce.

Ademais desta suxerencia turística, Xuventude.Novas inclúe neste número dúas entrevistas. Unha, co grupo ferrolán Natural Green, que fai música reggae e está a punto de publicar o seu primeiro traballo discográfico, un EP. A súa voz, Ricardo Mouriño, explica por que optaron por este estilo, axúdanos a desterrar estereotipos sobre esta música e analiza a súa evolución. A outra entrevista ten como protagonista a Verónica Reboredo, a fotógrafa gañadora do certame Xuventude Crea 2013, da dirección xeral de Xuventude. Reboredo dá conta de como planifica os seus traballos e indica que a proliferación ou ‘democratización’ da tecnoloxía fotográfica non ten por que ser algo negativo que banalice esta arte.

Polo demais, o boletín deste mes recolle unha reportaxe sobre a Iniciativa Xove ‘Entre fíos, o tempo da mocidade’, impulsada polo grupo informal Dedal Xoven XXI. Este proxecto facilitoulles aos participantes recursos para iniciarse e avanzar na súa afección polo sector da moda, cunha perspectiva emprendedora e en contacto co mundo empresarial.

Do mesmo xeito, Xuventude.Novas difunde as novas axudas para que os menores de trinta anos en situación de desemprego se convertan en autónomos. A convocatoria, que forma parte do Plan de Emprego Xuvenil, contempla que a subvención chegue ata os 12.600 euros. Ademais de cotas á Seguridade Social, cobre investimentos e tamén redución de xuros financeiros.  

Un recordatorio das prazas aínda dispoñibles nos campos de traballo para este verán e a habitual axenda de concertos e actuacións musicais para as vindeiras semanas completa esta edición de Xuventude.Novas.

Nota: para unha correcta visualización en determinados navegadores de internet, recomendamos descargar o arquivo pdf en vez de abrilo noutra pestana.

Xuventude.Novas en pdf