Novas e actividades (680)

Cando falamos de sexting desde PantallasAmigas e dende a Xunta de Galicia, estamos tratando do envío de imaxes (fotografías ou vídeos) íntimas de forma voluntaria por parte de quen as protagoniza a outra persoa por medio do smartphone. Esta é a acepción máis habitual do termo, se ben a palabra sexting tivo un primeiro significado cando as mensaxes enviadas eran apenas textos eróticos e tiveron variadas interpretacións posteriores, tamén suxeitas ao uso de cada país.

O sexting, desde o punto de vista de PantallasAmigas e da Xunta de Galicia, e en relación coa súa misión de promover os dereitos de nenas, nenos e adolescentes na contorna dixital e en particular de fomentar o uso saudable das tecnoloxías da Internet, é abordado como unha práctica da que en ocasións se desprenden consecuencias negativas para as persoas implicadas.

É preciso sinalar que a problemática do sexting é moi similar á de outras formas que na práctica supoñen compartir imaxes íntimas (webcamming, por exemplo) e por iso en ocasións poden ser semellantes as consecuencias e as recomendacións.

Sextear é unha práctica que, con crecente prevalencia, forma parte das relacións entre persoas dun abano de idades cada vez máis amplo pero que debe considerarse de risco dado que a persoa que o realiza en moitas ocasións resulta vitimizada. Os danos que sufre a vítima son en moitas ocasións realmente graves e irreparables e por iso o esforzo de PantallasAmigas e da Xunta de Galicia en evitalos.

http://www.sextingseguro.com/xunta/

Os albergues xuvenís adheridos á Rede Española de Albergues Xuvenís (REAJ) organizan diferentes campamentos de verán para a tempada de verán 2017.
 
Cada un dos campamentos ten un obxectivo concreto (de idiomas, deportes náuticos, de natureza, etc.), vai dirixido a mozos de diferentes rangos de idade, e a inscrición, tarifa e localización é diferente para cada un deles. Todos aqueles interesados poden consultar unha listaxe coa información individualizada na web de REAJ. Campamentos Data Celebración Todos os campamentos terán lugar durante os meses de verán (finais de xuño, xullo e agosto). Para coñecer as datas concretas consultar na listaxe de albergues o campamento que che interese: http://reaj.com

En Galicia:
http://reaj.com/campamentos-galicia-16-17-anos/

http://reaj.com/campamentos-galicia-11-15-anos/

A Consellería de Educación convoca un fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18.

No fondo solidario de libros de texto poderá participar o alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria (en diante, EP) e en 1º, 2º, 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria (en diante, ESO); cursos en que, necesariamente, se manterán os libros de texto do curso 2016/17.

A asignación de libros farase:
a) Ao alumnado que participe no fondo solidario, por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias.
b) Terá preferencia para esta adxudicación o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda.

Na convocatoria de axudas para adquirir libros de texto poderá participar o alumnado matriculado en 1º e 2º de EP, en 2º e 4º de ESO, e en educación especial.

Ao rematar o curso 2016/17, o alumnado beneficiario de libros de texto ou do material substitutivo dos libros cando sexa reutilizable, tanto se o recibiron do fondo solidario como se o adquiriron coa axuda para libros de texto, deberá devolvelo ao centro para a súa incorporación ao fondo solidario para o curso 2017/18.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o día 23 de xuño de 2017.
As solicitudes poden taramitarse dende https://sede.xunta.es co procedemento ED330B
Máis información no DOG do 22 de maio de 2017 e en https://www.edu.xunta.es/axudaslibros/

A Secretaría xeral da Igualdade e Academia Galega de Seguridade Pública coa colaboración da Dirección xeral de Xuventude e Voluntariado, e CIM do Concello da Estrada, organizan un curso de defensa persoal e autocapacidades para prevención de situacións de violencia de xénero

OBXECTIVO:  Adestrar e formar en defensa persoal. Tratarase de adestramento físico e psíquico así como de crear protocolos de actuación cara diversas situacións.
DURACIÓN TOTAL:  8 horas
DATAS:  Sábado 3 de xuño / sábado 10 de xuño
HORARIO:  10h a 140h cada sábado
INSTRUCTORES/AS:  Todas as persoas serán técnicos e técnicas en defensa persoal e forman parte das Forzas e Corpos de Seguridade con ampla experiencia en formación e en técnicas de intervención, así como coñecementos en violencia de xénero.
LUGAR:  Academia Galega de Seguridade Pública. Avda. da Cultura, s/n. A Estrada. Pontevedra
INSCRIPCIÓN:  Directamente, cubrindo o formulario accesible neste link: https://agasp.xunta.gal/es/detalleCurso/171113
Data límite para a inscrición: 31 de maio de 2017

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social, en colaboración coa Axencia Nacional do programa Erasmus+: Xuventude en Acción”, organiza  unha xornada de difusión e promoción do programa Erasmus+ con motivo da celebración do seu 30 aniversario.
O obxectivo da xornada é reunir e mostrar experiencias de entidades participantes no programa e visibilizar os proxectos realizados a través deste programa europeo, centrados fundamentalmente no eido da participación e a inclusión.

Data de celebración: 30 de maio de 2017.
Lugar: Espazo Xove Noia
Horario da actividade: De 9:30 a 14:00 horas.
Destinatarios:
Técnicos/as de xuventude.
Representantes e membros de asociacións xuvenís
Responsables de entidades participantes en E+
Organismos públicos implicados ou interesados en E+
Persoal das distintas administracións que traballen no eido da mocidade e proxectos europeos.
Técnicos Xestores de proxectos de E+
Mozos/as intersados en participar en proxectos E+
Informadores xuvenís
Interesados en xeral
Número de prazas: 70 participantes.
Mínimo para a realización do taller, 10 persoas.
Inscricións: Mediante envío de formulario electrónico.

As prazas serán outorgadas por estrito orde de envío da solicitude.

A confirmación da obtención de praza realizarase por correo electrónico. No caso de que o/a solicitante non reciba un correo de confirmación de praza con anterioridade das 13:00 horas do día anterior de data solicitada para a realización da actividade, considerase que non obtivo praza.

Prazo de inscrición: Ata as 12:00 horas do día anterior á realización da actividade.

Máis información: erasmus.xuventude@xunta.gal
Teléfono 981 545 712

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

ESFUERZA é un programa de Actividade Física Adaptada da Fundación María José Jove dirixido a persoas con diversidade funcional
É de carácter gratuíto e oferta 312 prazas. Desenvolverase ao longo do período estival.

Obxectivos:
1. Facilitar a integración e inclusión social das persoas con diversidade funcional.
2. Incrementar a participación das persoas con diversidade funcional nas actividades da súa comunidade.
3. Xerar hábitos saudables en colectivos potencialmente sedentarios.
4. Ofrecer a posibilidade da práctica continuada de actividade física.
5. Mellorar a autoestima persoal e calidade de vida a través da Actividade Física.
6. Favorecer o desenvolvemento da autonomía funcional.
7. Desenvolver habilidades de comunicación e relacionadas co traballo en grupo.

Quen pode participar?
Todas as actividades: adultos, mocidade e nenos a partir de 8 anos cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33%.
Piragüismo inclusivo: adultos, mocidade e nenos a partir de 12 anos que saiban nadar e sen diversidade funcional.
Sendeirismo Inclusivo: adultos, mocidade e nenos a partir de 8 anos con diversidade funcional que sexan autónomos nas A.B.V.D. e que participen cun adulto ao seu cargo, e persoas sen diversidade funcional a partir de 12 anos.

Actividades:
Ver: Desde o 26 de xuño ao 15 de setembro ofértanse 6 quendas, con dous grupos de actividade en cada quenda. A duración de cada quenda é de dúas semanas, de luns a venres con horarios entre as 10:00h e as 12:30h ó entre as 12:30 e as 15:00h. A práctica da vela permite un contacto moi directo co medio ambiente e é moi indicada para persoas con calquera tipo de diversidade funcional grazas ás adaptacións nas embarcacións e do material utilizado.

Piragüismo Inclusivo: Do mesmo xeito que a vela, leva a cabo en 6 quendas ao longo de todo o verán, desenvolvéndose tamén de luns a venres desde o 26 de xuño ao 15 de setembro. Hai grupos formados por persoas con e sen diversidade funcional, con horarios de 10.00 a 12.00h e de 12.00 a 14.00h. As adaptacións do material permiten a práctica deste deporte a persoas con importantes limitacións motrices, facilitando a mellora da condición física dependendo das capacidades individuais de cada persoa, ao mesmo tempo que poden gozar do medio natural.

Axuda na Praia: leva a cabo en dúas quendas, desde os meses de Xullo (1º quenda)  e Agosto (2º quenda). Está orientada fundamentalmente para persoas cun grao de mobilidade máis reducida para que, con axuda de persoal técnico, poidan gozar da praia e do mar con normalidade.

Sendeirismo Inclusivo: Nova actividade inclusiva para persoas con e sen diversidade funcional, buscando o achegamento ao Medio natural mediante Rutas interpretadas, tanto patrimoniais como culturais e ambientais. O sendeirismo mantén e mellora a condición física e mental, de maneira saudable e distendida. Exponse 2 rutas durante  o Verán , a primeira o 22 de xullo e a segunda o 26 de Agosto.

O prazo para inscricións estará aberto dende o 29 de maio

http://www.fundacionmariajosejove.org/proyecto/esfuerza-verano-2017/

A Consellería de Educación convoca probas de acceso específicas ás ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2017/18.

Requisitos
Estar en posesión do título de bacharel ou titulación declarada equivalente, ou ter superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e superar a proba específica de acceso.

Inscrición
A inscrición farase na Secretaría da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia ata o día 12 de xuño.

Data da proba
As probas específicas de acceso comezarán o día 26 de xuño.

Matrícula
Os/as aspirantes que obteñan praza deberán formalizar a súa matrícula entre os días 17 e 26 de xullo, ambos os dous incluídos.

Máis información no DOG do 16 de maio de 2017 e en http://www.esadgalicia.com

A Consellería de Educación convoca probas de acceso específicas ás ensinanzas superiores de música para o curso 2017/18.

Requisitos
Estar en posesión do título de bacharel ou titulación declarada equivalente ou ter superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e superar a proba específica de acceso.

Inscrición
A inscrición farase na secretaría dos conservatorios superiores de música de Galicia ata o día 5 de xuño.

Data da proba
As probas específicas de acceso comezarán o día 20 de xuño.

Matrícula
O alumnado que obteña praza deberá formalizar a súa matrícula entre  entre os días 6 e 14 de xullo.

Máis información no DOG do 16 de maio de 2017 e en www.edu.xunta.es

A Consellería de Educación convoca as probas de acceso ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2017/18. Podes inscribirte ata o día 9 de xuño.

Acceso a través de proba
Para o acceso ás ensinanzas superiores de Deseño requirirase estar en posesión do título de bacharel ou titulación declarada equivalente, ou ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e superar a proba específica de acceso.

Acceso directo
A porcentaxe de prazas sobre o total das ofertadas en cada especialidade para os aspirantes que estean en posesión dun título de técnico superior en Artes Plásticas e Deseño é do 20 %. O 80 % restante será adxudicado mediante a proba específica.

Inscrición para realizar as probas
A inscrición farase na Secretaría da Escola de Arte e Superior de Deseño de Galicia elixida en primeira ou única opción ata o 9 de xuño.

Data da proba
As probas específicas de acceso levaranse a cabo o día 22 de xuño na EASD Pablo Picasso da Coruña:

Matrícula
O alumnado que obteña praza deberá formalizar a súa matrícula entre os días 12 e 20 de xullo.

Máis información no DOG do 16 de maio de 2017 e en http://www.edu.xunta.es/portal/taxonomy/term/209/all

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, xunto coa Rede Española de Albergues Xuvenís (REAJ), organiza as xornadas “Implicando á xuventude na conservación do medio ambiente e o desenvolvemento sustentable”, no marco do programa MOVIC´17.

Os obxectivos últimos do programa MOVIC son manter e crear novos vínculos entre as persoas mozas das distintas comunidades autónomas, materializados a través da posta en marcha de actividades nos albergues xuvenís; promocionar e difundir o movemento alberguista e as potencialidades dos establecementos xuvenís que conforman a Rede; e fomentar a mobilidade xuvenil e a adquisición de valores coa posta en marcha de actividades en distintos ámbitos.

No Albergue Xuvenil de Gandarío, que forma parte da REAJ, organízanse estas xornadas co obxectivo concreto de visibilizar entre os mozos as oportunidades sociais e económicas que se xeran arredor das Reservas da Biosfera e dos espazos naturais protexidos, enmárcase esta actividade de tres días dirixida especialmente a vós, verdadeiros motores de futuro para estas áreas protexidas.

Estas xornadas vanse desenvolver integramente en distintos espazos naturais da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo declarada pola UNESCO en 2013. As Reservas da Biosfera son territorios que teñen como obxectivo fundamental a protección e o mantemento do patrimonio natural e cultural, conciliándoo e harmonizándoo co desenvolvemento económico e social.

Nestes días visitaremos e realizaremos actividades en dous espazos naturais protexidos emblemáticos desta Reserva xa que albergan valores naturais sobresalientes, con especies de flora e fauna ameazadas ou raras moi valiosas.

Ademais, ambos forman parte da Rede Natura 2000, unha rede de espazos naturais a nivel europeo.

MOVIC17.1

Na Zona de Especial Conservación Betanzos-Mandeo sobresaen os seus bosques de ribeira de ameneiros e freixos, e as fragas de carballo que dan refuxio e alimento a unha gran diversidade de especies, incluso varios fieitos relictos do Terciario ou unha das poboacións ibéricas máis importantes do cada vez máis escaso mexillón de río ou maderperla.

A Costa de Dexo, que é Monumento Natural e tamén forma parte da Rede Natura 2000, é unha importante área de cantiis, covas mariñas, e illotes que se estende ao longo dun dos tramos de costa mellor conservados do Golfo Ártabro, un espazo natural de gran interese polo seu xeomorfología e o seu alto valor paisaxístico.
Durante estes tres días realizaremos diversas actividades de investigación e coñecemento do medio natural e os seus valores pero tamén desenvolveremos actividades de voluntariado ambiental que contribúen de forma moi positiva á conservación da natureza. Teremos, ademais, a oportunidade de coñecer outras oportunidades de economía alternativas e sustentables coa conservación do medio ambiente.

MOVIC17.2

 

 

Para mais información:

MÁIS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

FORMULARIO

FORMULARIO