Novas e actividades (886)

A Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro convoca exames extraordinarios teóricos e tamén exames ordinarios teóricos e prácticos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer e motos náuticas na Comunidade Autónoma de Galicia:

Prazos para os exames extraordinarios teóricos:
Convocatoria de marzo de 2020. Matrícula: do 17 de febreiro ao 28 de febreiro de 2020, ambos incluídos.
Convocatoria de xullo de 2020. Matrícula: do 25 de maio ao 5 de xuño de 2020, ambos incluídos.

Prazos para os exames ordinarios teóricos e prácticos:
Convocatoria de maio de 2020. Matrícula: do 23 de marzo ata o 3 de abril de 2020, ambos inclusive.
Convocatoria de setembro de 2020. Matrícula: do 20 de xullo ao 31 de xullo de 2020 ambos inclusive.

A inscrición pode facerse en https://sede.xunta.es co procedemento PE616D para os exames extraordinarios e co procedemento PE616C para os exames ordinarios teóricos e prácticos.

O título de patrón/patroa para navegación básica poden obtelo os/as menores de idade que teñan cumpridos os 16 anos de idade no momento de realización das probas, sempre que acrediten, mediante a presentación por escrito do consentimento dos seus pais, nais ou titores/as legais.
Para obter calquera das outras titulacións náuticas de lecer os/as interesados/as deberán ter cumpridos os 18 anos de idade no momento en que se realicen as probas para a obtención destes títulos.

Máis información no DOG do 12 de febreiro de 2020 para os exames extraordinarios teóricos e no DOG do 13 de febreiro de 2020 para os exames ordinarios teóricos e prácticos.

 

O Punto de Información Xuvenil Vento Norte Sur de Murcia organiza viaxes solidarias e campamentos "viejoven" Semana Santa e verán 2020

1. MARROCOS: VIAXE SOLIDARIA AO DESERTO MARROQUÍ
 
2. MARROCOS: TREKKING VALLE DAS ROSAS SOLIDARIO
 
3. ESTANCIA SOLIDARIA SENEGAL NENOS TALIBÉS
 
4. INDIA: DESDE UNHA MIRADA RESPONSABLE
 
5. CAMPAMENTO "VIEJOVEN" TREKKING MENORCA - CAMÍ DE CAVALLS

Consultar descontos co carné xove.

Punto de información Xuvenil Viento Norte Sur
www.vientonortesur.org
Teléfono: 636 385 176

O Concello de San Sebastián e Donostia  Kultura buscan a 150 mozos e mozas de entre 18 e 30 anos para formar o Xurado Novo que elixirá o mellor curto do Concurso Internacional de Curtametraxes do 18º Festival de Cinema e Dereitos Humanos de San Sebastián, que este ano se celebra entre o 23 e o 30 de abril.

O Festival pretende impulsar unha conciencia crítica ao redor dos dereitos humanos, así como axudar a construír unha sociedade baseada en valores como a solidariedade, a diversidade, a xustiza social, a liberdade ou a igualdade de oportunidades, entre outros.

Entregaranse dous abonos para as sesións do Teatro Vitoria Eugenia da 31º Semana de Cinema Fantástico e de Terror de San Sebastián aos e as mozas que fagan de Xurado Novo.

O premio á mellor curtametraxe está dotado de 3.000 euros e o xurado valorará as longametraxes segundo criterios de sensibilización sobre os dereitos humanos, así como da súa calidade cinematográfica.

Nesta edición, compiten curtos de temática social procedentes de diferentes países e festivais internacionais. Ademais das proxeccións organízanse diferentes coloquios, talleres e exposicións.

Para formar parte do Xurado hai que inscribirse antes do 31 de marzo a través de www.cineyderechoshumanos.eus

A Consellería de Educación convoca probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional.

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio as persoas que non posúan o título de graduado en ESO nin un título profesional básico e teñan 17 anos ou os fagan no ano natural de celebración da proba.

O prazo de presentación de solicitudes será entre os días 2 e 13 de marzo de 2020, ambos os dous incluídos.
As solicitudes están en https://sede.xunta.gal co procedemento ED312C.
As solicitudes presentaranse en calquera centro docente público da Consellería de Educación que imparta ciclos formativos de formación profesional.
 
Estrutura e organización da proba:
a) Parte sociolingüística:
– Lingua Castelá.
– Lingua Galega.
– Ciencias Sociais.
b) Parte matemática:
– Matemáticas.
c) Parte científico-técnica.
– Ciencias da Natureza.
– Tecnoloxía.
Realización da proba:

Data:  As probas de acceso aos ciclos de grao medio terán lugar o día 28 de maio de 2020.

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior as persoas que non posúan o título de bacharelato nin un título de técnico de formación profesional e teñan 19 anos ou os fagan no ano de realización da proba.

O prazo de presentación de solicitudes será entre os entre os días 10 e 19 de febreiro de 2020, ambos os dous incluídos.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento ED312D

Estrutura da proba:
a) Parte común:
– Lingua Galega.
– Lingua Castelá.
– Matemáticas.
b) Parte específica. Organizarase con base en tres opcións, A, B e C, en función das familias profesionais e os ciclos formativos aos cales posibilita o acceso. A persoa aspirante deberá elixir unha das tres opcións no momento de formalizar a solicitude de inscrición para a proba, escollendo dúas das tres materias das que desexe ser examinada:
– Opción A: Economía da Empresa, Lingua Estranxeira (inglés ou francés), e Filosofía.
– Opción B: Debuxo Técnico, Tecnoloxía Industrial, e Física.
– Opción C: Ciencias da Terra e Ambientais, Química, e Bioloxía.

Data: As probas de acceso aos ciclos de grao superior terán lugar o día 23 de abril de 2020.  

Máis información no DOG do 7 de febeiro de 2020 e en www.edu.xunta.es/fp

Gústache ler?

Feb 06, 2020

Co teu carné xove tes descontos en moitas librarías de Galicia.

Busca a libraría máis próxima:
http://xuventude.xunta.es/images/carneXove/guia/librarias_federación_galega_carné_xove.pdf

Libros que nos recomendaron os Correspondentes Xuvenís ao longo de varios cursos: http://xuventude.xunta.es/images/CORRESPONDENTES/libros2020.pdf

Si tes algunha suxestión de lectura podedes enviala a través do cantacto da nosa web e incluirémola na listaxe de libros: http://xuventude.xunta.es/contacto

 

A Consellería de Educación convoca as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de 18 anos, nas convocatorias de maio e setembro.

Requisitos das persoas aspirantes:
Ter cumpridos os 18 anos o día anterior á data de realización da proba.
Non estar en posesión do título de graduado en educación secundaria.
Non estar nin ter estado matriculadas no curso 2019/20 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria nin nas de formación profesional básica.

Os prazos de matrícula serán:
Convocatoria de maio: 16 ao 27 de marzo de 2020, ambos os dous incluídos.
Convocatoria de setembro: 1 ao 8 de xullo de 2020, ambos os dous incluídos.

Lugares de inscrición:
a) A Coruña:
- Centro EPA Eduardo Pondal, rúa da Educación, 3-2º andar, 15011 A Coruña.
b) Ferrol:
- Centro EPA Santa María de Caranza, rúa Luis de Requeséns, s/n, 15406 Ferrol.
c) Santiago de Compostela:
- Alumnado co primeiro apelido entre a letra «A» e a letra «L»: IES San Clemente, rúa San Clemente, s/n, 15705 Santiago de Compostela.
- Alumnado co primeiro apelido entre a letra «M» e a letra «Z»: IES Rosalía de Castro, rúa San Clemente, 3, 15705 Santiago de Compostela.
d) Carballo:
IES Isidro Parga Pondal, rúa Muíño da Pintura, 15100 Carballo.
e) Lugo:
– Centro EPA Albeiros, parque da Milagrosa, s/n, 27003 Lugo.
f) Ourense:
– Centro EPA de Ourense, rúa Álvarez de Sotomayor, 4, 32002 Ourense.
g) Pontevedra:
– Alumnado co primeiro apelido entre a letra «A» e a letra «L»: Centro EPA Río Lérez, avenida de Buenos Aires, 26, 36002 Pontevedra.
– Alumnado co primeiro apelido entre a letra «M» e a letra «Z»: IES Frei Martín Sarmiento, avenida de Vigo, 23, 36003 Pontevedra.
h) Vigo:
– Alumnado co primeiro apelido entre a letra «A» e a letra «L»: Centro EPA Berbés, rúa Marqués de Valterra, 8-1º, 36202 Vigo.
– Alumnado co primeiro apelido entre a letra «M» e a letra «Z»: IES Santa Irene, praza de América, 7, 36211 Vigo.
i) O Porriño:
– IES Ribeira do Louro, rúa Ribeira, s/n (Torneiros), 36410 O Porriño.
j) Tui:
– IES Indalecio Pérez Tizón, avenida da Concordia, s/n, 36700 Tui.
k) Vilagarcía de Arousa:
– IES Armando Cotarelo Valledor, rúa Armando Cotarelo Valledor, 4-6, 36611 Vilagarcía de Arousa.

Datas:  As probas celebraranse en sesións de mañá e tarde os días 29 de maio e 4 de setembro de 2020 para as respectivas convocatorias.
 
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED540A
Máis información e probas de anos anteriores en http://www.edu.xunta.gal/portal/node/1238
Publicado no DOG do 5 de febreiro de 2020

A Consellería de Educación convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de 20 anos, nas modalidades de Ciencias e de Humanidades e Ciencias Sociais.

Poderán participar nestas probas as persoas que cumpran os seguintes requisitos:
a) Ser maior de 20 anos ou cumprir esa idade no ano 2020.
b) Non estar en posesión do título de bacharel ou de calquera outro título declarado equivalente para os efectos académicos.
c) Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato en ningunha das súas modalidades ou réximes nin ter estado matriculado nesas ensinanzas no curso escolar 2019/20.
 
Os centros onde se pode presentar as solicitudes son os seguintes:
a) Centro EPA Eduardo Pondal, rúa da Educación, 3-2º andar, 15003 A Coruña.
b) IES San Clemente, rúa San Clemente, s/n, 15705 Santiago de Compostela.
c) Centro EPA Albeiros, parque da Milagrosa, s/n, 27003 Lugo.
d) Centro EPA de Ourense, rúa Álvarez de Sotomayor, 4, 32002 Ourense.
e) Centro EPA Río Lérez, avenida de Buenos Aires, 26, 36002 Pontevedra.
f) Centro EPA Berbés, rúa Marqués de Valterra, 8-1º, 36202 Vigo.

O prazo de presentación das solicitudes será entre  o 27 de febreiro e o 12 de marzo de 2020.
Data:  o día 24 de abril de 2020 en sesións de mañá e tarde no IES San Clemente de Santiago de Compostela.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED534A
Máis información e probas de anos anteriores en http://www.edu.xunta.gal/portal/node/1238
Publicado no DOG do 5 de febreiro de 2020

A Axencia Turismo de Galicia convoca o programa de turismo interior Elixe Galicia de estadías de ocio para a mocidade, familias e maiores.

O programa Elixe Galicia, contará con catro modalidades de viaxes:

1. Vacacións en zonas costeiras, esta modalidade terá unha duración de 5 días (4 noites) en réxime de pensión completa. Inclúese o xantar día de chegada e día de saída, aloxamento en hoteis de tres estrelas ou superior situados en localidades costeiras. Mínimo de tres visitas ou actividades de medio día adaptadas ao grupo destinatario durante a súa estancia e inclúe o transporte desde as catro capitais das provincias galegas, Santiago de Compostela, Vigo e Ferrol.

2. Rutas de Patrimonio Histórico e Cultural, modalidade que terá unha duración tres días (dúas noites), en réxime de pensión completa e preferiblemente os fins de semana para os colectivos de mozos e familias.
O aloxamento será en hoteis de dúas estrelas ou superior situados en poboacións que permitan a xestión dun programa adecuado para as visitas programadas.
Esta modalidade contará con servizos de guía acompañante durante todo o circuíto.
Inclúe visitas culturais con relevancia histórico-artística e como mínimo unha actividade ou visita diaria sen custo adicional para o usuario e tamén o transporte desde as catro capitais das provincias galegas, Santiago de Compostela, Vigo e Ferrol e os desprazamentos que deban producirse durante os días que dura a viaxe.

3. Rutas de natureza e montaña terá unha duración tres días (dúas noites), en réxime de pensión completa, preferiblemente os fins de semana para os colectivos de mozos e familias.
O aloxamento será en hoteis de dúas estrelas ou superiores ou aloxamentos rurais de categoría similar.
Esta modalidade contará con servizos de guía acompañante especializado durante todo o circuíto.
Dúas excursións ou actividades de sendeirismo e/ou turismo activo na totalidade da estancia e inclúe tanto o transporte desde as catro capitais das provincias galegas, Santiago de Compostela, Vigo e Ferrol, como os desprazamentos que deban producirse durante os días que dura a viaxe.

4. Estadías en Balnearios terá unha duración 5 días (4 noites), en réxime de pensión completa. Aloxamentos en hoteis de dúas estrelas ou superior situados na Comunidade Autónoma de Galicia a unha distancia non superior a 20 km do balneario, talaso ou establecemento de saúde e benestar de destino.

Requisitos das persoas beneficiarias:
a) Estar empadroado en algún dos municipios da Comunidade Autónoma de Galicia con unha antigüidade mínima de dos anos anteriores.
b) Solicitar praza para destinos distintos a súa provincia de residencia, salvo que non exista oferta nesa provincia.
c) Poder valerse por si mesmos para realizar as actividades básicas da vida diaria, coa excepción das persoas con discapacidade nas condicións especificadas para cada colectivo.
d) Efectuar o pago do prezo estipulado.

Mozos/as menores de 30 anos:
As solicitudes para este colectivo poderán ser individuais ou colectivas no caso de que se unan ata 4 solicitudes. Os/as mozos/as que se presenten como grupo nunha mesma solicitude deberán reunir os requisitos establecidos nas presentes bases para participar nos programas.

Do total das prazas destinadas ao colectivo de mozos/as destinarase un 10 % a persoas con discapacidade, en grado igual ou superior ao 33 % que poderán ir acompañados/as doutro mozo/a menor de 30 anos que se aloxe na mesma habitación e a atención requirida na estancia poida ser dispensada polo acompañante a cuxo cargo viaxan.

Neste caso, na solicitude que se presente deberá indicarse, no seu caso, se a participación no programa será só para o solicitante, ou se se inclúe á persoa acompañante, que terá a condición de beneficiario/a.

Datas:  O programa desenvolverase por quendas ou turnos que agrupen ás persoas beneficiarias por modalidade, colectivo e tempada. As quendas iniciaranse en marzo-abril de 2020 e finalizarán en decembro de 2021.

Para o ano 2020:
- Tempada baixa: do 1 de novembro a 17 de decembro.
- Tempada media: do 28 de marzo a 30 de abril.
- Tempada alta: do 1 de maio a 20 de xuño e do 11 de setembro a 15 de outubro.

Para o ano 2021:
- Tempada baixa: do 26 de xaneiro a 27 de marzo e do 16 de outubro a 10 de decembro.
- Tempada media: do 29 de marzo a 30 de abril.
- Tempada alta: do 1 de maio a 20 de xuño e do 11 de setembro a 15 de outubro.

Prezos:prezosturismo

 

 

 

 

 

 

Os prazos de presentación de solicitudes serán:
- Para a tempada do ano 2020 o prazo estará aberto ata o 3 de marzo de 2020.
- Para a tempada do ano 2021, o prazo de presentación de solicitudes será do 1 de setembro ao 30 de setembro de 2020.

Os solicitudes presentaranse en http://sede.xunta.es co procedemento TU404B
Máis información no DOG do 3 de febreiro de 2020 e en https://www.turismo.gal

Pois hai cambios importantes este curso... podes ver cales son estes cambios na web da Comisión Interuniversitaria de Galicia, CIUG:  
https://ciug.gal/PDF/cambiosimportantesabau.pdf

Ánimo coa ABAU!
Aquí podes ver os exames do curso pasado, calendario, instruccións e outra información interesante: https://ciug.gal/gal/abau