En portada (1108)

Se es estudante das universidades de Santiago de Compostela, Vigo ou A Coruña, podes facerte “correspondente universitario” para difundir información entre o alumnado sobre programas, oportunidades e iniciativas de interese para a xuventude.

Como contrapartida obterás diversos beneficios (créditos, carnés de balde, participación en encontros de correspondentes....)


Infórmate e inscríbete!

Información

Inscrición

O prazo de inscrición pecha o venres, 13 de decembro, as 14:00 horas.

Canal de WhatsApp Xuventude

Se tes entre 18 e 30 anos seguro que sabes que podes beneficiarte de numerosos descontos en comercios, actividades de ocio e transportes grazas ao Carné Xove. Seguro que sabes que podes acceder a bolsas para os teus estudos, para realizar prácticas formativas en Europa e mesmo viaxes a países tan interesantes como Xapón. Seguro que tamén coñeces os premios, certames e concursos nos que recoñecemos a creatividade e o talento xuvenil. E, por suposto, sabes que tes ao teu alcance numerosas accións de voluntariado e que mesmo podes desfrutar de estadías de fin de semana no rural galego cargadas de aventuras... ¿Ou non o sabías?

Se non sabías nada disto ou, se aínda coñecendo toda esta oferta, queres apuntarte antes que ninguén, esta mensaxe seguro que che interesa.

En breve, desde a Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social, poñeremos en marcha por primeira vez un canal de WhatsApp a través do cal daremos a coñecer todos os programas, novidades e futuras accións nas que podes participar como persoa nova. Ao mesmo tempo, responderemos tamén a todas as túas dúbidas, preguntas e inquedanzas.

Para poder sumarte a esta iniciativa precisamos o teu consentimento expreso, simplemente enviando un mail ao enderezo: xuventude-informacion.politicasocial@xunta.gal, indicándonos o teu número de móbil.

No asunto debes poñer: WhatsApp de Xuventude.

Esperamos recibir pronto noticias túas.

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social, no marco do proxecto Lidera, aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP), realizará no Espazo Xove de Ourense o encontro sectorial ““ORGANIZACIÓN DE EVENTOS E MUNDO AUDIOVISUAL””, un encontro sectorial a pequena escala, onde os mozos e mozas e os distintos actores do territorio poderán establecer unha dinámica de diálogo e coñecemento mutuo que impulse a aparición de oportunidades no eido da organización de eventos e proxectos audiovisuais.

OBXECTIVOS:
- Facilitar novas ferramentas para a búsqueda activa de emprego.
- Dar a coñecer os perfís actuais que se valoran en departamentos de recursos humanos das empresas.
- Dar a coñecer novas técnicas de traballo en equipo.
- Mellorar o espírito emprendedor dos mozos e mozas.
- Presentar o Espazo Xove de Ourense como un lugar de encontro xuvenil.

Data:  martes, 12 de novembro de 2019.
Horario:  11.30 h a 13.30 h.
Lugar:  Espazo Xove de Ourense. Rúa Celso Emilio Ferreiro, n.º. 24 – Ourense.
Asistentes:  mozas e mozos galegos e portugueses de 18 a 30 anos de idade.

Entrada libre ata completar aforo.

PROGRAMA
- 11.30 h Recepción das persoas participantes.
- 11:35 h Mesa redonda “Disfrutando do meu negocio”.
Mamen Quintás, executiva de Ficción Produccións.
Juan Rivas, director e fundador de La10Planta.
Paula Armesto, promotora do Festival Ribeira Sacra.
- 12.35h Emprendendo dende a paixón
Dj Mil, fundador do centro especializado WAX.
- 12.55 Sesión Dj Mil
- 13.30 Fin da xornada

Proxecto LIDERA.

O proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA) foi aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP) e ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do territorio. Conta cun orzamento de 1.428.692, 93 euros cunha financiación dun 75 % de fondos Feder e unha duración de catro anos (2016-2019).

Son socios do proxecto: a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a Fundación Galicia Europa, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Santiago de Compostela, o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesas (FNAJ) e a Comunidade Intermunicipal do Ave.

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, da Consellería de Política Social, convoca uns obradoiros teóricos prácticos de orientación profesional e persoal co obxectivo de apoiar á xuventude no seu proceso de toma de decisións da súa traxectoria profesional, ao tempo que reforza a súa formación en habilidades transversais que melloren as súas oportunidades de emprego e emprendemento.


OBXECTIVOS
- Desenvolver as competencias de autocoñecemento e toma de decisión.
- Apoio na toma de decisión na futura traxectoria profesional.
- Promover a introspeción e coñecemento dun/ha mesmo/a.
- Apoio ao adestramento no proceso de toma de decisións.
- Apoio á orientación vocacional e o recoñecemento de habilidades e competencias profesionais.
- Mellora da autoestima na procura de emprego. Identificación e adestramento de habilidades emocionais.
- Formar en habilidades transversais.
- Mellora das oportunidades de emprego e emprendemento dos mozos e mozas.

DESTINATARIOS/AS: Mozos e mozas galegos/as e portugueses con idades comprendidas entre 18 e 30 anos.

LUGAR DE REALIZACIÓN

cuadro22
 


CONTIDOS

contidos

PRAZAS POR XORNADA: Un mínimo de 5 e un máximo de 25 persoas.

PRAZO DE INSCRICIÓN: Do 4 de novembro ás 12:00 horas do día anterior hábil á realización da xornada.

INSCRICIÓN: Mediante o envío de formulario electrónico.

ADMISIÓN
Será por rigorosa orde de inscrición, ata cubrir a totalidade de prazas en cada localidade. Os/as solicitantes seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación da praza. Unha vez finalizado o prazo de inscrición, de non recibir comunicación no día anterior á xornada, entenderase que non obtivo praza.

CUMPRIMENTO DA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Os datos persoais recadados neste programa serán tratados na súa condición de responsable pola Consellería de Política Social coas finalidades de levar a cabo a tramitación administrativa que se derive da xestión deste programa.
O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos, conforme as referencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos.
A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo dos datos de carácter persoal e adoptará todas as medidas técnicas e de seguridade para asegurar a confidencialidade dos devanditos datos, así como evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, habida conta, en todo momento, do estado da tecnoloxía.

PROXECTO LIDERA

Esta iniciativa enmárcase no proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA), aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP), un proxecto que ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do  territorio. Conta cun orzamento de 1.428.692, 93 euros cunha cofinanciación dun 75 % de fondos Feder e unha duración de catro anos (2016-2019).

Esta iniciativa formativa forma parte da actividade “Cataliza” que ten como obxectivo mellorar, potenciar e impulsar a viabilidade dos proxectos e ideas da xuventude mediante a realización de actividades de tutorización e asesoramento individualizado, formación especializada e coaching persoal.

Son socios do proxecto: a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a Fundación Galicia Europa, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Santiago de Compostela, o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesas (FNAJ) e a Comunidade Intermunicipal do Ave.

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

A Consellería de Política Social publica no DOG do 23 d eoutubro de 2019 as modificacións das Ordes polas que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil, así como as subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado.

Modificacións para entidades de acción voluntaria e entidades locais

Modificacións para entidades de acción voluntaria de carácter privado

Gañadores da 1ª fase do Torneo Autonómico de LOL (League of Legends):

Espazo Xove de Lalín:  Cambotazos e eFariñas
Espazo Xove de Noia:  Wings of Pain
Espazo Xove de Vilalba:  SKT T2
Espazo Xove de Vilagarcía:  Talento Estradense e Anime of Love
EspaZo Xove de Viveiro:  Full Smurfing
Espazo Xove de Chantada:  Painkn
Espazo Xove de Pontedeume:  Vsgaming
Espazo Xove Ourense:  Estoy Federico e Alba Team
Espazo Xove Carballo:  Team Solo Bronze e Wisecrows
Espazo Xove de Betanzos: OTPS, PLANTA, BOOSTER e ORO
Espazo Xove de Tui: Login Gaming Bar
Espazo Xove de Curtis: The Dream Team

viveiro 1viveiro 2viveiro 3viveiro 4viveiro 5betanzos 1betanzos 2betanzos 3betanzos 4

pontedeume 4pontedeume 5pontedeume 6chantada 1chantada 2chantada 3chantada 4chantada 5chantada 6

OURENSE 

pontedeume 1pontedeume 2pontedeume 3

noia3

noiaVILAGARCIA2VILAGARCIA3VILALBAVILALBA1VILALBA2VILALBA4VILAGARCIA1VILAGARCIA

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado publica no DOG do 21 de outubro as axudas concedidas a entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado, así como as solicitudes inadmitidas ou denegadas.

DOG do 21 de outubro de 2019

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca os premios Talento Mozo Galicia para o recoñecemento de traxectorias excelentes e proxectos impulsados e postos en marcha por mozos e mozas galegos.

Os premios Talento Mozo Galicia que se convocan terán as seguintes modalidades:
- Ciencia.
- Rural.
- Deporte.
- Empresa.
- Cultura e Creación.

Premios
- Outorgarase un premio de 5.000 euros por cada unha das modalidades.
- As persoas premiadas recibirán, ademais da dotación económica do premio, unha distinción honorífica e un diploma acreditativo.

Poderán optar aos premios Talento Mozo as persoas mozas que reúnan os seguintes requisitos:
- Ter entre 18 e 30 anos na data en que finalice o prazo de presentación de candidaturas.
- Estar domiciliadas na Comunidade Autónoma de Galicia na data en que finalice o prazo de presentación de candidaturas.
- Contar cunha traxectoria relevante na modalidade do premio a que concorra. Para estes efectos, os méritos que motivan a candidatura deben estar referidos a circunstancias acreditadas con carácter previo á data de publicación da convocatoria.

As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario BS327A dispoñible en https://sede.xunta.gal
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 21 de novembro de 2019
Máis información no DOG do 21 de outubro de 2019

RESOLUCIÓN DOS PREMIOS (DOG do 27 de febreiro de 2020)

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social, en colaboración coa Asociación de Executivas de Galicia, pon en marcha a actividade “Fomento do emprego xuvenil feminino” no marco do proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA).

OBXECTIVOS
a) Obxectivos xenéricos:
- Favorecer e mellorar a empregabilidade das mulleres mozas menores de 30 anos.
- Fomentar a mobilidade e a inserción futura das mozas participantes mediante a realización de prácticas formativas en empresas.

b) Obxectivos específicos:
- Apoiar ás mozas participantes na transición do ámbito educativo ao mercado laboral.
- Favorecer ás mozas participantes o desenvolvemento de habilidades e competencias que melloren a súa empregabilidade e recursos para a procura de emprego (por conta propia ou allea).
- Dotar de coñecemento e experiencia práctica ás mulleres mozas a través das prácticas formativas en empresas.

DESTINATARIAS: Mozas galegas e portuguesas con idades comprendidas entre 18 e 30 anos.
NÚMERO DE PRAZAS: 50
FASES DA ACTIVIDADE
1ª. FASE DE FORMACIÓN. Esta fase céntrase na realización dun itinerario integrado por dous (2) talleres de formación teórico – práctica:

2019cadro3


Datas de realización desta primeira fase:

2019cadro2


Contidos dos talleres:

TALLER COMPETENCIAS PERSOAIS E DESENVOLVEMENTO DE HABILIDADES PARA O EMPREGO

CONTIDOS:
1. Motivación.
2. Habilidades de comunicación verbal e non verbal.
3. Habilidades sociais no traballo.
4. Traballo en equipo.

TALLER FERRAMENTAS PARA O EMPREGO:
CV e entrevista.
O autoemprego como alternativa laboral.

CONTIDOS:
1. O Currículum vitae
Utilidades, características e tipos.
Elaboración do CV adaptado ás ofertas.

2. Recomendacións para a súa elaboración
Obxectivos, tipos e estrutura.
Preparación da entrevista.
Técnicas para superar a entrevista. Erros a evitar.
Preguntas tipo e outras. Orientacións para superalas.
Simulacros e exemplos prácticos.

3. O autoemprego
A actitude emprendedora.
Da idea ao Plan de negocio. Análise DAFO.


2ª. FASE PRÁCTICA
- Realización de prácticas formativas non laborais en empresas.
- Duración das prácticas: 15 días.
- Temporización das prácticas: segunda quincena de novembro de 2019.
- Ámbito xeográfico: Galicia
- Sectores de realización das prácticas:
Industrial
Alimentación
Limpeza
Textil
Loxística
Hostelería e turismo
Servizos e empresas
Administrativo
Asesoría e consultoría
Forestal
Informática e telecomunicacións.
Comunicacón e marketing
Construción
Audiovisual

Cobertura:
- Empresa adaptada ao perfil da persoa solicitante e segundo os criterios solicitados polas  empresas colaboradoras no proxecto.
- Titorización e seguimento individualizado.
- Seguro de accidentes e responsabilidade civil.
- Convenio de prácticas coa empresa.

Gastos de desprazamento:
a) Asistencia á fase teórica: por conta da persoa participante.
b) Fase práctica:
Se a empresa de realización das prácticas radica no mesmo concello de residencia da persoa participante: os gastos de desprazamento serán por conta da persoa participante.
Se a empresa de realización das prácticas radica en concello distinto ao de residencia da persoa participante: a persoa participante recibirá unha axuda para os gastos de desprazamento a razón de 0,19 euros/kilómetro, ata un máximo de 89 €.

AMPLIADO O PRAZO DE INSCRICIÓN: ata o 31 de outubro de 2019 ata ás 12:00h

INSCRICIÓN:  Mediante envío de formulario electrónico.

ADMISIÓN
Criterios:
1) Rigorosa orde de inscrición.
2) Entrevista persoal.

PRESELECCIÓN
As 50 primeiras persoas solicitantes que cumpran os requisitos esixidos nesta convocatoria, serán convocados mediante correo electrónico a unha entrevista persoal aos efectos de asignación de empresa de prácticas o mais adaptada posible ao seu perfil e segundo os criterios solicitados polas empresas colaboradoras no proxecto.

Xornadas de presentación e preselección de candidatas:

2019cadro

Por causa xustificada, a entrevista poderá ser telefónica ou por “skype”.

SELECCIÓN
Serán seleccionadas as persoas solicitantes cuxo perfil se adapte aos criterios solicitados polas empresas colaboradoras no proxecto.

PERDA DO DEREITO Á PARTICIPACIÓN
Non asistencia á entrevista persoal previa á asignación de empresa.

CUMPRIMENTO DA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Os datos persoais recadados neste programa serán tratados na súa condición de responsable pola Consellería de Política Social coas finalidades de levar a cabo a tramitación administrativa que se derive da xestión deste programa.

O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos, conforme as referencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos.

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo dos datos de carácter persoal e adoptará todas as medidas técnicas e de seguridade para asegurar a confidencialidade dos devanditos datos, así como evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, habida conta, en todo momento, do estado da tecnoloxía.


PROXECTO LIDERA

Esta iniciativa enmárcase no proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA), aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP), un proxecto que ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do  territorio. Conta cun orzamento de 1.428.692, 93 euros cunha cofinanciación dun 75 % de fondos Feder e unha duración de catro anos (2016-2019).

Dentro do proxecto Lidera, esta acción formativa forma parte da actividade “Crece” que ten como obxectivo provocar un coñecemento, proceso e contexto de traballo en rede, no que se involucren os distintos actores e reactivos do territorio a través da xeración de espazos de desenvolvemento local no ámbito de influencia do proxecto.

Son socios do proxecto: a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a Fundación Galicia Europa, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Santiago de Compostela, o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesas (FNAJ) e a Comunidade Intermunicipal do Ave.

MÁIS INFORMACIÓN
subactividades-xuventude.ctb@xunta.gal

FORMULARIO DE INSCRICIÓN