En portada (1128)

A Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, reuniuse cos 290 mozas e mozos de entre 14 e 20 anos que participaron no Encontro de correspondentes xuvenís no Complexo xuvenil As Mariñas.

Cristina Pichel deulle a benvida aos participantes nesta actividade na que se constrúen lazos de gran importancia e, ademais, se melloran as accións destinadas a promocionar a iniciativa a través, por exemplo, das redes sociais. Así mesmo, puxo en valor o importante labor que realizan estas mozas e mozos ao longo do curso, posto que exercen de auténticos embaixadores dos diferentes programas e acción xuvenís que se poñen á súa disposición.

G5G9G12
G4grupo 2

G1
G3G8

G2
O programa Crrespondentes Xuvenís no presente curso escolar conta con 856 participantes no conxunto de Galicia. Son mozos e mozas de 89 centros diferentes que estudan educación secundaria, bacharelato ou ciclos medios e superiores de formación profesional.

Correspondentes Xuvenís é unha iniciativa da Dirección Xeral de Xuventude que consiste nunha rede de mozos e mozas que teñen o papel de “antenas informativas” para difundir nos seus centros de ensino programas e información de interese xuvenil entre iguais.

Os mozos e mozas que participan de maneira voluntaria neste programa encárganse de informar aos seus compañeiros de aula, amizades e coñecidos sobre convocatorias, recursos e programas xuvenís que poidan ser do seu interese. O programa Correspondentes xuvenís é unha ferramenta que permite potenciar as habilidades comunicativas e sociais dos participantes; favorece a asunción temperá de responsabilidades e transmite valores como a solidariedade, a participación entre iguais e o liderado.

Correspondentes Xuvenís

A Universidade de Vigo, en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado (DXXPV) da Consellería de Política Social, favorece a difusión da información xuvenil entre o alumnado dos seus campus a través do programa Correspondentes Universitarios/as.
Este programa ten por obxecto difundir a información xerada dende a DXXPV entre o alumnado das distintas universidades galegas, favorecendo a participación das mozas e mozos tanto na elaboración como na difusión da información entre iguais.

Funcións das e dos correspondentes universitarias/os:

- Difundir entre o alumnado a información sobre os distintos programas, oportunidades e iniciativas para a xuventude que promova a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado e xestionar regularmente un taboleiro informativo no centro asignado.
- Asistir ás reunións de coordinación que se convoquen, así como aos cursos de formación organizados pola DXXPV e destinados as e aos correspondentes universitarios/as.
- Aquelas outras que supoñan a mellora na achega de información á mocidade.

Beneficios das e dos correspondentes universitarias/os:

- Recibir información xuvenil de interese para a comunidade universitaria
- Recibir gratuitamente formación en materia de información xuvenil.
- Recibir gratuitamente o carné xove, o carné internacional de estudante (ISIC) e o carné de alberguista durante o ano escolar no que estean inscritos no programa.
- Recoñeceráselles o tempo dedicado como persoas voluntarias, así como a experiencia e competencias adquiridas, a través do certificado de educación non formal en materia de xuventude,  que se valida con ata 6 créditos ECTS (coa correspondencia de 30 horas por cada ECTS).
- Participar gratuitamente, durante unha fin de semana, no encontro autonómico de Correspondentes Universitarias/os (na que se incluirá o aloxamento e a mantenza).

Requisitos das persoas solicitantes:

- Manter a condición de estudante dalgunha das titulacións da Universidade de Vigo durante todo o curso 2018/2019
- Ter un máximo de 30 anos no momento da solicitude.
- Acudir ás reunións de coordinación que se convoquen.
- Dar información de xeito regular a información xerada dende a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

Inscrición: mediante formulario electrónico

Prazo de inscrición: do 11 ao 22 de xaneiro de 2019.
Admisión: As prazas e os centros de referencia asignaranse por rigorosa orde de chegada dos formularios de inscrición.

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Mais información: info@rgdinamizacion.es

Nos seguintes enlaces podes consultar as últimas bolsas convocadas en Galicia e en España tanto para os teus estudos como para formación práctica.

Bolsas

e si o que precisas son bolsas para estudar no estranxeiro:  https://www.scholarshipportal.com/

 

Centros Quérote+ son espacios da Dirección Xeral de Xuventude dirixidos á mocidade en materia de sexualidade, autoestima, convivencia, uso responsable das Tics e hábitos saudables. A atención é ANÓNIMA e GRATUITA. Podes contactar por email, info@querote.org por Whatsapp no 647 018 752 e persoalmente nas distintas oficinas: 
    Quérote + Santiago.  Rúa Ramón Piñeiro, 19. Tlf: 881 997 613
    Quérote + A Coruña.  Praza de Ourense, 7-8 1º. Tlf: 981 223 913
    Quérote + Ferrol.  Rúa Santa Comba 61. Tlf: 981 317 027
    Quérote + Lugo. Complexo Xuvenil LUG II Rúa Pintor Corredoira 4. Tlf: 982 241 732
    Quérote + Ourense.  No Espazo Xove na rúa Celso Emilio Ferreiro 27 4º. Tlf: 988 231 470
    Quérote + Vigo.  Rúa Ferrería 41. Tlf: 986 095 977

Agresión OFF é unha App institucional, da Xunta de Galicia, con información útil e consellos para evitar e prever agresións sexuais, así como pautas para saber a onde dirixirse para maior apoio e información.  http://igualdade.xunta.gal/gl/recursos/app-de-agresion

Asesoramento Xurídico On-line
A Secretaría Xeral da Igualdade pon en marcha este servizo on-line para proporcionar, de maneira gratuíta, información e asesoramento xurídico sobre diversas cuestións, entre elas a violencia de xénero, agresións e abusos sexuais, o acoso sexual, a conciliación familiar, discriminacións por razón de sexo, prostitución e trata, etc.

Cumprimentando o seguinte formulario, as persoas que o desexen, poderán obter información e asesoramento xurídico gratuíto por parte de profesionais especializados nas materias de consulta.  FORMULARIO 

Teléfono da Muller
O Teléfono da Muller é un servizo gratuíto e anónimo que funciona as 24 horas do día, desde calquera teléfono fixo ou móbil, e con cobertura para toda a Comunidade Autónoma. Responde nel un equipo multidisciplinar coordinado cos diferentes profesionais de toda Galicia.

    O Teléfono da Muller é o 900 400 273.

As respostas proporcionadas a través desta consulta terán carácter informativo e non terán efectos vinculantes para a Administración. Por razóns de confidencialidade, non se facilitarán datos persoais desde este portal.

Centros de Información ás Mulleres
Existen diversos CIM en toda Galicia: https://igualdade.xunta.gal/gl/recursos/centros-de-informacion-mulleres

Axudas económicas da Dirección Xeral de Igualdade: A Xunta de Galicia a través de Igualdade conta cunha liña de axudas económicas en materia de violencia de xénero

Delegación do Gobierno para a Violencia de Xénero
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/informacionUtil/recursos/telefono016/home.htm

Teléfono de atención: 016 (teléfono gratutito que non deixa rastro na factura pero é preciso eliminar do rexistro do teléfono)

# Ctrl non é amor, divertida guía elaborada polo colectivo Saraiba composto por JUDITH VELASCO, ESTHER ARIAS, SANDRA CARRACEDO, RAQUEL MONTESERÍN, ZORAIDA CHAO, ALBA VÁZQUEZ e BENJAMÍN SALVADOR. Contaron coa axuda da Dirección Xeral de Xuventude a través do programa Iniciativa Xove

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado ten aberto ata o vindeiro 21 de xaneiro o prazo para participar na décima edición do Parlamento Xove, programa de debate que pretende potenciar o diálogo como ferramenta para argumentar as ideas propias entre a mocidade.
Está dirixido ao alumnado galego de 3º e 4º de ESO e de 1º e 2º de Bacharelato e en total poderán participar 48 equipos, 24 por cada categoría.

A iniciativa consiste nunha competición na que os diversos equipos inscritos, formados por catro alumnos e un profesor que será o coordinador, investigarán, escribirán e debaterán sobre un tema formulado pola organización. O programa realizarase en dúas fases: unha primeira clasificatoria, da que xurdirán oito equipos gañadores, e unha segunda na que estes equipos se enfrontarán nunha fase final. A dificultade da actividade está en que só cinco minutos antes de cada encontro dialéctico procederase ao sorteo da postura a adoptar por cada equipo, ‘a favor’ ou ‘en contra’, en relación á cuestión formulada.

Inscrición
Os equipos interesados en participar no Parlamento Xove 2019 deberán enviar telematicamente o formulario de participación dispoñible na páxina web oficial da competición. Unha vez adxudicado ao centro unha ou dúas das 24 prazas (por categoría), este deberá enviar por correo certificado o formulario de inscrición (inclúe a composición do equipo) antes do 31 de xaneiro de 2019 á Xuventude debidamente cuberto e co selo do centro de ensino.

Tema
Deberiamos unificar as políticas de acollida de persoas refuxiadas en todos os estados membros da Unión Europea?

Fases da competición
A competición terá dúas fases:
Fase clasificatoria:  os equipos debaterán entre si o/s día/s sinalado/s pola organización, coa temporalización e distribución de emparellamentos resultante do sorteo que se realizará publicamente o día anterior ao inicio dos debates, unha vez que se coñeza o número exacto de participantes.
Os dous equipos que se enfrontarán en cada encontro defenderán posturas opostas:
un equipo asumirá a postura A FAVOR e o outro a postura EN CONTRA, que se decidirá por sorteo minutos antes do comezo do debate.
A duración desta fase clasificatoria dependerá do número de equipos participantes, tendo sempre un tempo adicado á competición e outro pensado para o lecer.
Fase final:  os 8 equipos mellor posicionados na fase clasificatoria debaterán sobre o tema proposto para esta final de eliminatoria directa. Faranse varios encontros (catro debates en cuartos de final, dous en semifinais e a final). As características dos debates serán as mesmas que na fase clasificatoria.

Premios
1) Os equipos gañadores do Parlamento Xove: unha viaxe para os/as cinco integrantes do equipo valorada en 5.000 €.
2) O equipo finalista: un agasallo a cada un dos/das cinco integrantes do equipo.
3) Os catro mozos e mozas integrantes de cada equipo gañador e finalista en cada unha das categorías participarán nunha fin de semana de ocio educativo organizada por Xuventude.
4) O equipo cuxo artigo de investigación fose o mellor valorado: un agasallo a cada un dos/das cinco integrantes do equipo.
5) Os/as integrantes do xurado poden facer mencións especiais daqueles/as oradores/as que lles parezan máis brillantes nas súas execucións considerando os criterios de avaliación establecidos. O alumnado distinguido con esta mención recibirá un diploma acreditativo emitido por Xuventude.

Prazo para inscribirse: 21 de xaneiro de 2019

Máis información:
http://www.parlamentoxove.com/images/2019/bases_2019.pdf

5 de decembro, día internacional do Voluntariado

www.voluntariadogalego.org

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social, no marco do proxecto Lidera, aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP), realizará no Espazo Xove de Ourense, o encontro sectorial “Cultura e ocio educativo como oportunidade de emprendemento”, un encontro sectorial a pequena escala, onde os mozos e mozas e os distintos actores do territorio poderán establecer unha dinámica de diálogo e coñecemento mutuo que impulse a aparición de oportunidades no eido da cultura e o ocio educativo.

Contidos:
- Ofrecer unha ferramenta para que os mozos e mozas adquiran coñecementos que axuden ao seu desenvolvemento persoal e profesional.
- Promover o coñecemento e valorización de novas figuras profesionais e de emprendemento dentro do ocio e a cultura

Data: 5 de decembro de 2018
Horario: 11:00- 13:30 horas
Lugar:  Espazo Xove de Ourense – Espazo Emprende.
             Rúa Celso Emilio Ferreiro, 27
             32004 Ourense

Programa
- Mesa redonda: “Emprendemento dende a participación na cultura e ocio educativo”. Ponentes: Manuel Araújo e Pablo castiñeiras.
- Scape Room Espazo Xove de Ourense. Facilitadores: correspondentes universitarios Ourense

Entrada libre para todos/as os interesados ata completar aforo.


Proxecto LIDERA.

O proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA) foi aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP) e ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do territorio. Conta cun orzamento de 1.428.692, 93 euros cunha financiación dun 75 % de fondos Feder e unha duración de catro anos (2016-2019).

Son socios do proxecto: a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a Fundación Galicia Europa, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Santiago de Compostela, a Asociación Comercial de Emprendedores de Galicia (Ascega) o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesas (FNAJ) e a Comunidade Intermunicipal do Ave.

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social, no marco do proxecto Lidera, aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP), realizará no viveiro de empresas do IES Armando Cotarelo Valledor, o encontro sectorial “CULTURA EMPRENDEDORA”, un encontro a pequena escala, onde os mozos e mozas e os distintos actores do territorio poderán establecer unha dinámica de diálogo e coñecemento mutuo que impulse a aparición de oportunidades no eido do emprendemento.

OBXECTIVOS:
- Ofrecer ferramentas para que os mozos e mozas adquiran coñecementos que axuden ao seu desenvolvemento persoal e profesional.
- Promover o coñecemento e valorización de novas figuras profesionais como posible saídas profesionais da mocidade.
- Establecer unha dinámica de coñecemento e diálogo entre a mocidade e os axentes económicos do territorio, coa finalidade de impulsar novas oportunidades de colaboración e mentoring.

Data: 5 de decembro de  2018.
Horario: 10:30 – 12:00 horas.
Lugar:   Viveiro de empresas IES Armando Cotarelo Valledor.
              Rúa Armando Cotarelo Valledor, 4
              36611 Vilagarcía de Arousa
              Pontevedra

AFORO LIMITADO A 30 PARTICIPANTES
 
PROGRAMA
10:30 – 10:45 horas. Presentación.
10:45 – 11:15 horas. “Emprender nun viveiro”.
Alicia Rodríguez - responsable do viveiro de empresas do IES Armando Cotarelo Valledor.
Flor Bóveda - responsable do viveiro da Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e  Vilagarcía de Arousa.
11:15 – 11:50 horas. Intervención emprendedores.
Cristina Janza - viveirista do IES Armando Cotarelo Valledor - fase de desenvolvemento da idea - empresa de servizos de streaming online.
Javier Casal - promotor empresa de base tecnolóxica Sense (Z).
11:50 - 12:00 horas. Preguntas.
12:00 horas. Fin da actividade.


Proxecto LIDERA.

O proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA) foi aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP) e ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do territorio. Conta cun orzamento de 1.428.692, 93 euros cunha financiación dun 75 % de fondos Feder e unha duración de catro anos (2016-2019).

Son socios do proxecto: a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a Fundación Galicia Europa, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Santiago de Compostela, a Asociación Comercial de Emprendedores de Galicia (Ascega), o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesas (FNAJ) e a Comunidade Intermunicipal do Ave.

Un grupo de Correspondentes Xuvenís  do IES Rodeira e do CPR Eduardo Pondal do Concello de Cangas están a participar no Congreso Estatal de Voluntariado que se desenvolve en Ourense os días 28 e 29 de novembro.

cangas3

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, participou na presentación da campaña Happy Hour: engánchate á vida sa, centrada na prevención do consumo de alcol entre a mocidade. Esta acción está vinculada ao programa Vitalízate que levan a cabo os centros Quérote+ da Xunta e que ten como obxectivo informar á xente nova sobre as consecuencias do consumo de drogas e fomentar a toma de decisións responsables.

Cecilia Vázquez explicou que a campaña levarase a cabo durante este mes de novembro e o vindeiro de decembro a través de accións na rúa cunha foodtruck en varias localidades. Nesta instalación dispensarase información, material de promoción e ofrecerase ás persoas que se acheguen bebida sen alcol. Maña xoves a iniciativa desenvolverase nas inmediacións da Biblioteca Intercentros do Campus de Lugo.

Neste sentido, a directora xeral referiuse a esta nova actividade como “un labor de participación e sensibilización social que reforza a intervención que realizan os técnicos do servizo Quérote+ neste eido ao longo de todo o ano”. Así mesmo, indicou que o obxectivo é incidir na promoción de cero consumo de alcol entre a xuventude, fomentar os hábitos de vida saudables, informar sobre as consecuencias do uso e abuso do alcol e formar aos mozos e mozas en habilidades para o manexo da presión grupal e social cara o consumo de alcol.

Por último, Cecilia Vázquez chamou a atención sobre o feito de que o alcol é a droga máis consumida ente a poboación en xeral e en particular entre a xuventude, que o vincula ao ocio da fin de semana. De feito, segundo o informe do Plan Nacional sobre Drogas 2016/2017, oito de cada dez menores de entre 14 e 18 anos consumiron alcol no último ano, mentres que sete de cada dez fixérono durante o último mes.