En portada (1184)

Iniciativa Xove

Mai 12, 2022

A Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, convoca o programa Iniciativa Xove que consiste en axudas económicas para a posta en marcha de iniciativas xuvenís, entendidas estas como proxectos liderados pola mocidade de Galicia, que se desenvolvan durante o ano 2022, e nos cales as persoas novas sexan as verdadeiras protagonistas, que participarán activamente na planificación e na realización das actividades deseñadas por elas mesmas.

A finalidade das subvencións é fomentar e consolidar a participación libre e eficaz da mocidade no desenvolvemento político, social, económico e cultural, así como promover a adecuada utilización do lecer, a calidade de vida e o benestar dos mozos e mozas da nosa comunidade autónoma, a través de proxectos integrais e específicos de actuación.

Áreas de atención prioritaria:
a) Iniciativa Xove Emprendedora: proxectos que lle permitan á mocidade poñer en marcha as súas ideas no ámbito do emprendemento e da empregabilidade.
b) Promoción de hábitos saudables e prevención de condutas de risco ou violentas entre a poboación xuvenil, así como sensibilización e loita contra calquera forma de discriminación, en especial contra a violencia de xénero.
c) Posta en valor e promoción do Camiño de Santiago e do fenómeno xacobeo.
d) Fomento de actitudes creativas e innovadoras da mocidade na súa comunidade e na súa contorna.
e) Fomento da inclusión social e laboral e da accesibilidade dos mozos e mozas pertencentes a colectivos con dificultades de integración ou especialmente vulnerables.
f) Promoción de sectores emerxentes vinculados ao sector TIC.
g) Fomento da participación e do empoderamento das mulleres novas galegas.
h) Promoción de actitudes e hábitos sustentables e de concienciación sobre o cambio climático, así como de posta en valor do patrimonio cultural e natural.
i) Desenvolvemento e dinamización do medio rural.
j) Dinamización da lingua galega entre a mocidade.

Destinatarios/as:
a) Os grupos informais de mozos e mozas que desexen realizar unha iniciativa xuvenil.
b) As asociacións xuvenís, as entidades prestadoras de servizos á mocidade e as súas respectivas federacións, sempre que, no caso destas últimas, o proxecto que presenten sexa diferente do que presenten, se é o caso, as asociacións xuvenís ou entidades prestadoras que formen parte da federación.

Requisitos:
- As asociacións xuvenís e as entidades prestadoras de servizos á xuventude e as súas respectivas federacións deberán estar inscritas no censo oficial dependente organicamente da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.
- Os grupos informais deberán estar formados por un mínimo de 5 e un máximo de 8 mozas ou mozos con idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos. Unha destas persoas asumirá o papel de representante único do grupo e con poderes suficientes para cumprir as obrigas que, como beneficiario, lle corresponden ao grupo. Será obrigatorio que o grupo teña unha denominación que o identifique. As persoas que o compoñan deberán de estar empadroadas nalgún dos municipios pertencentes á Comunidade Autónoma de Galicia no momento de presentación da solicitude. Non poderá modificarse a composición do grupo unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes.
Non se admitirá que a mesma persoa forme parte ou pertenza a outro grupo ou asociación, de ámbito autonómico ou provincial, solicitante destas axudas.

Proxectos:
Os proxectos deberán levarse a cabo no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.
Só se poderá presentar un proxecto por solicitante e o seu orzamento total non poderá ser superior a 5.000 €.
Considéranse gastos subvencionables aqueles que de xeito indubitado respondan á natureza do proxecto presentado, resulten estritamente necesarios para levalo a cabo e financien actividades realizadas desde o 1 de xaneiro ata o 15 de outubro de 2022.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de xuño de 2022.

Solicitudes: https://sede.xunta.es co procedemento BS306B.
Máis información no DOG do 12 de maio de 2022 e en http://xuventude.xunta.es/iniciativa-xove

A Dirección Xeral de Xuventude e a Secretaría Xeral de Política Lingüística entregaron os premios da edición 2022 do certame literario en liña Lingua de namorar cuxo obxectivo é “fomentar a lingua galega nas relacións entre iguais, nomeadamente a través das tecnoloxías da comunicación, e da transmisión do afecto entre a mocidade”.

A gañadora da categoría A, de 14 a 19 anos, foi Carmen Fernández (Ourense), coa mensaxe Á flor baixo a neve. Lucas Paz (A Coruña) e Laura Sande (A Coruña) recibiron o segundo e terceiro premio con Amor contraditorio e Desde Vilamor ata Fisterra, respectivamente.

Na categoría B, de 20 a 35 anos, os gañadores foron, do primeiro ao terceiro, Pedro Rodríguez (Nigrán, Pontevedra), con O amor de iglú; Ania Ferreira (Vigo, Pontevedra), con Dúas partes que son unha; e Andrea López (Pantón, Lugo), con Filautía.

A premiada na categoría C, vixente desde 2021 para idades de 14 a 35 anos e exclusiva para Instagram, foi Sofía Muñiz (Cambados, Pontevedra) con #Pulsión.

Os premiados e premiadas recibiron, segundo o posto acadado, un patinete eléctrico Youin You-Go L, un tocadiscos Nevir retro e un reloxo intelixente con esfera curvada 2.5 D, ademais dun lote de libros de literatura e poesía galega e un diploma.

Aquí podes disfrutar as mensaxes gañadoras: http://xuventude.xunta.es/linguadenamorar

A Consellería de Política Social convoca subvencións dirixidas a entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado durante o ano 2022 nas seguintes áreas:

a) Área de sensibilización: o obxectivo dos proxectos desta área será o de difundir entre toda a sociedade galega a importancia e o valor da participación solidaria de carácter voluntario. Trátase de fomentar o voluntariado a través de actividades de sensibilización como:
- Desenvolvemento de xornadas, seminarios, charlas e actividades dirixidas a dar a coñecer a realidade das entidades de acción voluntaria, así como á promoción e captación de voluntariado.
- Realización de campañas que fomenten a sensibilización da sociedade galega cara ao voluntariado e ás súas organizacións.
- Estudos encamiñados a coñecer a realidade do voluntariado galego nos seus diferentes niveis de actuación: autonómico, provincial, local ou comarcal.
b) Área de formación: persegue unha modernización e adaptación permanente das entidades de acción voluntaria á realidade social a través destas liñas fundamentais:
- Formación de persoas responsables de voluntariado e das persoas voluntarias.
- Fomento e incorporación de novas tecnoloxías dentro das entidades como, por exemplo, o deseño e mantemento de páxinas web.
c) Área de coordinación: as accións fomentarán o traballo en rede e a coordinación entre as diferentes entidades incorporando, de xeito transversal, as actuacións desenvolvidas nos diferentes eidos do voluntariado.

Beneficiarias:
Entidades de acción voluntaria de carácter privado de Galicia que realicen proxectos de voluntariado durante o ano 2022, desde o 1 de xaneiro ata o 31 de outubro, e que se desenvolvan dentro das áreas de intervención que prevé a Estratexia de acción voluntaria 2016-2018, actualmente prorrogada.

Requisitos:
a) Que as entidades de acción voluntaria de carácter privado estean legalmente constituídas e inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia.
b) Ter sede permanente ou domicilio social en Galicia e desenvolver os programas subvencionables na Comunidade Autónoma galega a través de voluntarios ou voluntarias.
c) Ter debidamente contratados todos os seguros de responsabilidade civil e de accidentes de todas as persoas voluntarias que participen no proxecto presentado, durante todo o tempo de execución deste.

As solicitudes presentaranse en http://sede.xunta.es co procedemento BS508B
prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 6 de xuño de 2022.
Máis información no DOG do 5 de maio de 2022 e en www.voluntariadogalego.org 

A Liga Xunta de Galicia de Break é un programa consistente nun circuíto de competición composto por un total de 10 eventos espallados por toda a xeografía galega.

Breaking, deporte olímpico!
O Breaking debutará como deporte olímpico nos Xogos de París 2024. Este proceso de inclusión do Break no programa olímpico, ven enmarcado nunha clara tendencia de expansión dos deportes urbanos por todo o mundo, xa que o Skate, o BMX e o Basket 3x3 tamén teñen o seu debut como deportes olímpicos nos Xogos de Tokyo 2021.

Poderán participar na liga, en calquera dos formatos e categorías de competición previstas, todas as persoas que teñan 6 ou máis anos. A Liga vai dirixida a practicantes de Break de iniciación e tamén a avanzados, que poderán participar nas correspondentes categorías diferenciadas por nivel técnico.

Categoría Iniciación
Poderán participar na Categoría Iniciación todas as persoas que comezan a practicar Break e non teñen experiencia no ámbito competitivo.

Categoría Intermedia
Poderán participar na Categoría Intermedia todas as persoas que acadaran entre o 1º e o 20º posto do Ranking 1vs1 na 1ª Liga de Break do 2021.

Categoría Avanzada
Poderán participar na Categoría de nivel Avanzado todas as persoas con nivel técnico medio-alto e con experiencia previa no ámbito competitivo.

Participa e compite en varios eventos para sumar puntos no Ranking!
As competicións de liga contemplan 3 categorías (Iniciación, Intermedia e Avanzada) para o formato 1vs1 (individual). O formato 2vs2 (parellas) será aberto no tocante ás categorías (participantes das 3 categorías poderán formar parella e competir xuntos/as).

Formatos de competición
Individual: Formato de competición un contra un dividida e 3 categorías; a) Iniciación, b) Intermedia, c) Avanzada.
Parellas: Formato dous contra dous de categoría aberta (poden formar parella competidores/as de diferentes categorías).

As 10 sedes da Liga: Viveiro, Pontedeume, Santiago de Compostela, Noia, Porto do Son, Lalín, Pontevedra, Ourense, Vigo e Verín

Datas:

bdatasLIGA

Premios:
Establécense 3 premios para aqueles/as deportistas que ao finalizar a liga acaden os 3 primeiros postos do Ranking por Categoría (1vs1).

Categoría Iniciación
1º Posto: Trofeo
2º Posto: Trofeo
3º Posto: Trofeo

Categoría Intermedia
1º Posto: Trofeo
2º Posto: Trofeo
3º Posto: Trofeo

Categoría Avanzada
1º Posto: Trofeo + Compensación económica de 300€
2º Posto: Trofeo + Compensación económica de 200€
3º Posto: Trofeo + Compensación económica de 100€

Sexas principiante ou avanzado, participa na Liga Xunta de Galicia de Break!
Aquí podes inscribirte e consultar o regulamento: https://ligaxuntabreak.org/

Mensaxes gañadoras do concurso Lingua de Namorar 2022! Parabéns ás persoas gañadoras:

Na categoría A:
1º premio: "Á flor baixo a neve", de Carmen Fernández Margusino
2º premio: "Amor contraditorio", de Lucas Paz González
3º premio: "Desde Vilamor ata Fisterra", de Laura Sande Vázquez

Na categoría B:
1º premio: "O amor de iglú", de Pedro Rodríguez Villar
2º premio: "Dúas partes que son unha", de Ania Ferreira Longueira
3º premio: "Filautía", de Andrea López Otero

Na categoría C: #Pulsión, de Sofía Muñoz Somoza, @sofi.mso


Mensaxes gañadoras da categoría A

1º premio: Á flor baixo a neve, de Carmen Fernández Margusino (Ourense)

A ti, que non es capaz de dicilo.
A ti, que nunca escoitaches un silencio tan forte cando tantas palabras necesitabas.
A ti, que es unha flor sepultada baixo a neve,
en espera dunha primavera que só ti podes facer chegar.
A min, aínda que agora non o sinto, algún día o poderei dicir.
quérote,
quérome.

2º premio: Amor contraditorio, de Lucas Paz González (A Coruña)

Amor monta cabalo e cingue armadura.
Peito lustroso e semblante gallardo;
no seu cavilar absorto cabalga
altivo guerreiro das causas soadas.

Fóra da poesía, Amor murcho camiña descalzo,
roupa esfarrapada viste o seu corpo,
ferro luxado rodea os seus pulsos,
vencido guerreiro das causas perdidas.

Dualidade do amor: plenitude e carencia.

3º premio: Desde Vilamor ata Fisterra, de Laura Sande Vázquez (A Coruña)

Tiña unha ditosa sensación
que acelerou o meu corazón,
desde Vilamor ata Fisterra
nunha ruta de amor pola nosa terra.

Din que as palabras son levadas polo vento
mais díxenche “quérote, amor” cando facía bo tempo,
unha esdrúxula e unha aguda que non son tan graves
seguidas dun sorriso e unha chave.

Mensaxes gañadoras da categoría B

1º premio: O amor de iglú, de Pedro Rodríguez Villar (Pontevedra)

O nórdico refúxianos cando cae a noite,
fóra del hai medos, desilusións, fracasos
e unha chea de palabras moribundas
que saen canda as lúas novas.

No interior estamos a salvo
co abrazo dos nosos corpos nus
nun refuxio de amor de iglús
e a ilusión brotando dun bico
que nos calma
no bule bule de erratas da vida.

2º premio: Dúas partes que son unha, de Ania Ferreira Longueira (Vigo)

Unha vez perdinte nun poema,
entón busquei onde poderiamos atoparnos.
Estariamos nunha aliteración
na anáfora da palabra amor,
talvez
na antítese do medo
sinestesia duns ollos falando,
pleonasmo nos erros,
circunloquio para irnos
onde comezamos.

Pero non, aquí estás:
es o espazo en branco,
a sílaba perdida
das palabras que non podo rematar.

3o premio: Filautía, de Andrea López Otero (Lugo)

Existe
Todo aquilo que somos,
dentro deste corpo aloumiñante.
En min
persoal e venturosa
fausta
nun mundo poderoso
nunha mente fría
que non deixa de ferver.
Existe
Un suspiro mainiño;
a forza da vertixe
un ollar devagar.
Rotundos e incandescentes,
fogosos
finitos
os pensamentos do /eu/

Eu
que a cada espazo
de tempo
veloz
lenta
viva
/eu/
me quero

Na categoría C do concurso a mensaxe que resultou gañadora ao recibir o maior número de "gústame" a seguinte:

Sofía Muñoz Somoza (Cambados, Pontevedra) @sofi.mso

#Pulsión
Na congregación de mensaxes atemporais conflúe a secuencia de pulsións que aviva o
itinerario compartido.

Grazas tamén a todas as persoas que participastes no concurso e puxestes en valor a nosa lingua

Como cada ano, o 17 de abril conmemórase o Día Europeo da Información Xuvenil. A Axencia Europea da Información e o Asesoramento Xuvenil (ERYICA) declarou esta data no 1983 para subliñar os servizos de atención á xente nova en materia de información, apoio e formación.

Este ano a efeméride cobra maior importancia por estarmos no Ano Europeo da Xuventude. Neste sentido, na publicación que fai o INJUVE destácase o papel dos traballadores e traballadoras da información xuvenil entre a mocidade, axudándolles a participaren de xeito activo na sociedade. Por outro lado, o Portal Europeo da Xuventude promove actividades e interaccións entre a mocidade europea para dinamizar este ano xuvenil.

En Galicia, a Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, volve difundir unha infografía que recolle todos os puntos que integran a rede galega de información xuvenil: 12 Espazos Xoves, máis de 230 OMIX (oficinas municipais de información xuvenil), os Servizos provinciais de Xuventude (A Coruña, Lugo, Vigo e Ourense) e as oficinas locais de Pontevedra e Ferrol, o Centro coordinador de Información xuvenil (Santiago de Compostela)l e unha rede de case 500 mozos e mozas correspondentes xuvenís (en 60 centros de ensino secundario) e 112 correspondentes universitarios/as (nos 7 campus universitarios).

Nestes tempos cobra aínda máis importancia a modalidade de información dixital. Aquí cómpre citar a nosa páxina web http://xuventude.xunta.es, a nosa canle de whatsapp e os nosos perfís nas principais redes sociais, incluíndo o perfil de @xuventudegalicia e os perfís dos Espazos Xoves.

O obxectivo desta rede é achegar a toda a mocidade información sobre temas do seu interese como ocio xuvenil, emprego, formación, emancipación, voluntariado, axudas económicas ou certames creativos. Estes contidos han de proporcionarse de xeito que sirvan para que a xuventude coñeza as súas oportunidades e mellore a súa autonomía, buscando así a súa participación como membros activos da sociedade.

Carta Europea de Información Xuvenil

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Política Social e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, pon en marcha para 2022 a segunda edición do programa de voluntariado ambiental, de carácter interxeracional e totalmente gratuito para as persoas voluntarias, que se desenvolverá durante as fins de semana, a partir do 29 de abril, prolongándose ata o mes de setembro. O obxectivo desta iniciativa é favorecer a protección e conservación do medio ambiente, incidindo desde unha perspectiva de sensibilización e educación ambiental.

Están programadas 20 actividades, ampliándose a oferta a 270 prazas nos seguintes espazos naturais:

• Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia: lla de Ons
• Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia: Illas Cíes
• Parque Nacional marítimo-terreste das Illas Atlánticas de Galicia: Illa de Cortegada
• Parque Nacional marítimo-terreste das Illas Atlánticas de Galicia: Illa de Sálvora
• Parque Natural Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán
• Parque Natural O Invernadeiro
• Parque Natural Serra da Enciña da Lastra
• Parque Natural Monte Aloia
• Parque Natural Fragas do Eume
• Parque Natural e Reserva da Biosfera de Baixa Limia-Serra do Xurés
• Reserva da Biosfera Terras do Miño Mondoñedo
• Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo
• Reserva da Biosfera Eo, Oscos e Terras do Burón Ribadeo
• Reserva da Biosfera Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel
• Reserva da Biosfera Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá

Nestes espazos, as persoas voluntarias desenvolverán actividades de:
- Preservación, limpeza e conservación
- Investigación (catalogación de flora e fauna de Galicia)
- Sensibilización e formación

A Xunta de Galicia cubrirá os gastos de desprazamento (autobús desde Santiago de Compostela e/ou barco), manutención, aloxamento, seguros e actividades formativas. Cada participante deberá levar os úteis de aseo persoal e toalla así como calzado e roupa axeitada para actividades ao aire libre.

O programa desenvolverase con todas as garantía de seguridade e saúde polo que as prazas serán limitadas a 10 ou 15 por acción.

Requisitos de participación
Os requisitos de participación son os seguintes:

- Ter 18 anos cumpridos
- Residir na comunidade autónoma de Galicia
- Cumprimentar o formulario de inscrición

O prazo de inscrición comezará o día 18 de abril ás 12.00 horas na web de Voluntariado https://voluntariadogalego.org/

Para ampliar as posibilidades de participación das persoas interesadas, cada persoa voluntaria poderá anotarse en dúas accións como máximo.

Se o grupo de persoas inscritas nunha actividade excede do máximo permitido para cada zona, a selección realizarase por rigoroso orde de inscrición. 

Máis información en:
programas.xuventude@xunta.gal
881 999 567

EVENTO I EDICIÓN XUVENTUDE MENTORING


Mañá, sábado, á partir das 10 horas, celebraremos o evento final e a entrega de diplomas da I edición do Programa Xuventude Mentoring, un pioneiro programa integral de formación e mentoring que a Consellería de Política Social puxo en marcha, en 2021, en colaboración co Cixug e as tres universidades galegas, coa cofinanciación do FSE a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil.


O programa, no que participaron case 200 persoas mozas nesta primeira edición, conta cun panel de 146 persoas mentoras e máis de 20 entidades colaboradoras, e acadou unha inserción laboral do 40% dos mozos e mozas participantes.


A de mañá será unha xornada para celebrar, contar experiencias e aprendizaxes das persoas mentoras e da mocidade mentorizada, e coñecer novidades sobre as seguintes edicións.


Poderase seguir, en directo, desde este enlace: https://vimeo.com/event/1969535

Tras a primeira experiencia piloto de 2021, a Consellería de Política Social da Xunta de Galicia pon en marcha este ano a segunda edición de Primavera Xove, un programa que busca xerar espazos para un ocio educativo seguro, divertido, formativo e favorecedor da transferencia de valores e coñecemento. 

Tres formatos diferentes, dous meses e un só público: os mozos e mozas galegos.

Este 2022, Primavera Xove levarase a cabo entre os meses de abril e maio. Está composto por tres formatos de accións diferentes que buscan dar resposta aos gustos e necesidades dos mozos e mozas, con independencia da súa idade. Por iso, haberá accións concretas tanto para os rapaces máis novos como para o estudantado universitario ou que xa rematara os seus estudos. A programación desta nova iniciativa de educación non formal e entretemento saudable estará composta por: 

» Programa de Semana Santa e de fin de semana (de venres a domingo) en albergues xuvenís para mozos e mozas de 14 a 17 anos. 

» Encontros formativos e de networking nos campus universitarios de Santiago, A Coruña, Ourense e Vigo.

» Feiras Primavera Xove nos 12 espazos xove dependentes da Xunta de Galicia. 

Todas as actividades levaranse a cabo seguindo as medidas de prevención, seguridade e hixiene establecidas polas autoridades sanitarias para facer fronte á Covid-19. Así mesmo, para a actividade nos albergues xuvenís que inclúe pernoita, deberase achegar unha declaración responsable sobre condicións de saúde á entrada da estancia, que será facilitada con anterioridade pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

 

1.Programación de Semana Santa e de fin de semana en albergues xuvenís

Este programa levarase a cabo en 8 instalacións diferentes repartidas por toda Galicia: albergue xuvenil de Gandarío (Bergondo), albergue xuvenil Marina Española (Sada), albergue xuvenil Area (Viveiro), albergue LugII (Lugo), albergue xuvenil As Sinas (Vilanova de Arousa), campamento xuvenil de Pontemaril (Forcarei), Residencia de Tempo Libre do Carballiño e Estación de Montaña de Manzaneda . Ofertaranse un total de 600 prazas que permitirán aos mozos e mozas ampliar as súas habilidades e competencias, así como participar en actividades físico-deportivas, de aventura e tecnolóxicas, fomentando actitudes de cooperación e respecto; ao mesmo tempo que se achega un recurso de coidado durante períodos non lectivos para as familias galegas.

-Quen pode participar?

O programa está dirixido a mozos e mozas empadroados en Galicia que teñan entre 14 e 17 anos no momento da solicitude e queiran gozar dun programa de actividades de educación non formal en distintas instalacións da Xunta de Galicia. 

-Prazas

O número de prazas dispoñibles en cada unha das opcións é de 20, agás no caso da quenda de Semana Santa de Manzaneda, que será de 40 prazas. 

-Cando?

 • Quenda de Semana Santa: do 10 ao 17 de abril
 • Quenda de fin de semana: do 22 ao 24 de abril
 • Quenda de fin de semana: do 29 de abril ao 1 de maio
 • Quenda de fin de semana: do 6 ao 8 de maio

-Prazo e método de inscrición

O prazo de inscrición comezará o día 25 de marzo ás 12.30 horas. FORMULARIO DE INSCRICIÓN (pechado)

As prazas asignaranse por estrita orde de chegada dos formularios sempre e cando se cumpran os requisitos. Unha vez confirmada a praza (recibirase un correo electrónico de confirmación por parte da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado), o/a participante terá un prazo de 48 horas para remitir por correo electrónico a copia escaneada do DNI xunto co xustificante do pagamento, e a copia do Carné xove, a tarxeta de familia numerosa ou o certificado de familia monoparental, de ser o caso. Esta documentación debe enviarse ao enderezo de correo electrónico xuventur@xunta.gal, no asunto indicarase o programa no que está inscrito, e suporá a adxudicación da praza.

-Prezo do programa

As persoas ás que se lles adxudique unha praza deberán aboar un prezo de 25 euros para as actividades de fin de semana e de 150 euros para a Semana Santa. Por ser membro de familia numerosa ou monoparental e por ser titular do Carné xove, sempre e cando a tarxeta estea debidamente activada, aplicarase un desconto do 25% sobre o prezo. Deste xeito, os/as participantes aboarán, nestes casos, 18,75 euros ou 112,5 euros segundo corresponda.

Consulta todas as condicións de participación, requisitos e información sobre o programa no seguinte enlace 

Declaración responsable sobre a covid-19

Actividade financiada polo Ministerio de Igualdade, Secretaria de Estado de Igualdade e contra a Violencia de Xénero, e no marco do Plan Corresponsables.

 

2. Feiras Primavera Xove nos 12 Espazos Xoves

Ao longo dos venres e xoves do mes de abril e comezos de maio, e de xeito totalmente gratuíto, cada Espazo Xove celebrará unha feira de ocio educativo para a mocidade da súa contorna. Aínda que cada unha terá as súas particularidades e nela participarán persoas diferentes, haberá varios denominadores comúns:

 • Venres/xoves pola mañá: charla formativa coa participación dos institutos de cada zona e convite a coñecer o espazo xove.
 • Venres/xoves pola tarde: celebraranse varios obradoiros de cultura urbana, artes, emprendemento, etc. e tamén haberá actuacións musicais.

-Quen pode participar?

A mocidade das contornas de cada espazo xove.

-Cando?

 • 1 de abril: Viveiro
 • 7 abril (xoves): Lalín
 • 8 abril: Curtis, Pontedeume, Vilalba e Carballo
 • 22 abril: Noia e Betanzos
 • 28 abril (xoves): Ourense
 • 29 abril: Vilagarcía e Chantada
 • 6 maio: Tui

-Prazo e método de inscrición

Pódese reservar praza xa nas diferentes actividades directamente en cada espazo xove. 

Consulta todas as condicións de participación, requisitos e información sobre o programa no seguinte enlace ou nas redes sociais dos Espazos Xoves.

 

3. Encontros de formación e networking nos campus universitarios

A través desta acción totalmente gratuíta, a Xunta de Galicia busca ofrecer alternativas de ocio formativo e responsable que poidan ser complementarias ao currículo académico dos mozos e mozas, ao mesmo tempo que se traballan habilidades e capacidades necesarias desde o ámbito da educación non formal para o seu desenvolvemento persoal e profesional.

Cada xornada enfocarase a un ámbito concreto e os relatores serán profesionais galegos de relevancia en cada un dos eidos. Concretamente, ofertaranse 5 tipos de actividades diferentes, que itinerarán polos campus de A Coruña, Santiago, Vigo e Ourense ao longo de 5 mércores dos meses de abril e maio. As temáticas das accións serán as seguintes: Innovación e innovadores no mundo dixital, Medioambiente e sostibilidade, Educación emocional, Talento mozo e Cultura e creatividade. 

O obxectivo final é favorecer o debate e o networking sobre a temática tratada a través de obradoiros en grupos reducidos en espazos diferentes, distendidos, abertos e innovadores.

-Quen pode participar?

Estas xornadas están dirixidas principalmente a mozos e mozas universitarios, aínda que se pode inscribir a mocidade en xeral, de 18 a 30 anos.

-Prazas

Poderán asistir 25 persoas como máximo a cada sesión, seleccionadas por orde de inscrición. Cada persoa moza poderá participar en tantas xornadas como queira.

-Cando?

Esta acción levarase a cabo os seguintes mércores de abril (6, 20 e 27) e de maio (4 e 11). A programación será de tarde e cada xornada terá unha duración aproximada de 2 horas.

-Prazo e método de inscrición

O prazo de inscrición a cada acción ábrese ás 10:00 horas do 1 de abril a través do seguinte formulario.

As prazas adxudicaranse por estrita orde de inscrición. As persoas que non obteñan praza pasarán á lista de reserva. Poderase escoller participar nunha ou en varias das accións contempladas na programación.


Consulta a información completa de Primavera xove aquí

linguanamorar

Xa podes votar polas túas mensaxes favoritas de Lingua de Namorar, concurso en liña de mensaxes de amor en lingua galega dirixido a todos os mozos e mozas de 14 a 35 anos.

 

O período de votacións estará aberto ata o día 27 de marzo.

 

Aquí podes ler as mensaxes que se presentaron e votar pola que máis che guste: http://xuventude.xunta.es/linguadenamorar