Video dos/as Correspondentes Xuvenís do IES Saturnino Montojo

29 Feb 2016

Video correspondntes saturnino montojoO alumnado do IES Saturnino Montojo que está a traballar no programa Correspondentes Xuvenís 3.0 realizou un video sobre como están a desenvolver as súas funcións de correspondentes:

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOLXr2cvENFSYSg&cid=0845747DF966E1F2&id=845747DF966E1F2%219976&parId=845747DF966E1F2%217633&o=OneUp

Visionado altamente recomendable!!