Composición e nome do gañador do CONCURSO DE DESEÑO DO CARTEL DA CAMPAÑA LIBRE 2014

06 Xun 2014

COMPOSICIÓN DO XURADO DO CONCURSO DE DESEÑO DO CARTEL PARA A CAMPAÑA LIBRE 2014


Presidenta:
Yolanda Otero Balsa (Subdirectora Xeral de Promoción de Actividades da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado)

Vogais:
- Carmen Pereiras Pérez
- Ana Martínez González
- Mª. Asunción García Cao
- Mª. Jesús López Cernadas
- Pilar Tamerón Montesinos
- José Manuel Ramberde Sexto
- Santiago Aparicio Fernández
- Caridad Rodríguez Pazo
Secretaria:
Ángela Fernández Rey


GAÑADOR DO CONCURSO DE DESEÑO DO CARTEL DA CAMPAÑA LIBRE 2014

- Rafael Rumbo Viera, co lema/pseudónimo: COCHECHUFE