Manuais para loitar contra o acoso online

20 Xan 2014

No_hate_speechPara combater o discurso de odio online, os comentarios e publicacións de insultos e acoso na Rede, o Injuve está a recompilar investigacións, estudos e materiais didácticos dixitais para a campaña europea contra a intolerancia en Internet, No hate Speech, como unha das actuacións propostas no seu plan de acción.

Todos estes materiais están na sección de Documentación da web do Injuve. Irán engadindo máis recursos e están abertos ás suxestións dos colaboradores e integrantes desta campaña contra a intolerancia.
Se queres colaborar, inscríbete no apartado Participa da súa web.

Recursos contra o odio:

Compass, Manual sobre Educación de Dereitos Humanos con mozos: ferramenta útil para educadores, voluntarios e formadores que participan activamente en actividades educativas cos mozos. Proporciona ideas, inspiración e motivación para traballar no campo dos programas educativos e actividades que se centran en fomentar a igualdade na dignidade humana.

Guía de actuación contra o ciberacoso para pais e educadores: guía do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, posta en marcha a través do Instituto Nacional de Tecnoloxías da Comunicación (INTECO). Ten por finalidade a protección dos menores na Rede.

Racismo, Odio e Intolerancia en Internet: informe publicado por Movemento contra a Intolerancia, ONG que colabora co Injuve de xeito moi próximo e activa impulsando a Campaña europea contra a intolerancia en Internet, No hate.

Bookmarks: manual para combater o discurso de odio online a través da educación en Dereitos Humanos, realizado por 'Schoolpack'. Bookmarks forma parte dos recursos europeos de actividades de formación da Campaña NON TEN O SPEECH e está dispoñible online e offline. Este manual será un recurso común para todos os países que forman parte do movemento No hate.

www.injuve.es
www.nohatespeechmovement.org