Programa ESCOLA EMPRENDE

19 Nov 2013

Escola_emprendeA Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar desenvolverá este programa durante o mes de novembro.

Descrición da actividade:

Escola Emprende pretende ser unha aproximación ó eido do emprendemento para mozos e mozas configurada a modo de experiencia piloto. Consiste na realización de obradoiros nas localidades de Mos, Ourense e Vigo cunha previsión mínima de participación de cincuenta pre-emprendedores/as por xornada. A idade das persoas participantes comprenderá entre os dezaoito e os trinta anos. A actividade realizarase en horario de mañá cunha duración aproximadada de 4 horas.

A quen vai dirixido:

Estudantes de IES e ciclos formativos, estudantes universitarios, asociacións empresariais, mozos e mozas da zona.

Obxectivos da actividade:

 • Crear un espazo de traballo onde mozos e mozas con inquedanzas de emprendemento poidan dispor  dunha titorización personalizada.

 • Resolver dúbidas e estereotipos relacionados co emprendemento.

 • Fomentar o emprendemento entre os mozos e as mozas como estratexia de emprego.

Metodoloxía da actividade (como o faremos?)

A primeira hora estará dedicada a ofrecer unha breve explicación dos pasos a dar no nacemento dun proxecto de emprendemento, dende que xurde por primeira vez a idea ata que chega a poñerse en práctica de maneira efectiva.

As dúas horas e media seguintes serán de traballo práctico en grupo, creando dous grupos de traballo que estarán guiados cada un deles por:

 •   1 persoa experta en emprendemento.
 •   2 coach.

Realizarase un exercicio práctico de posta en marcha dunha idea emprendedora a converter en empresa mediante a tormenta de ideas e a dramatización.

Durante a última media hora, os dous grupos volverán a reunirse e realizarán unha pequena sesión de conclusións, principais dificultades atopadas, achegas e preguntas.

Entrega de enquisa de satisfacción coa actividade ao alumnado asistente.

Temporalización da actividade:

 • 15 de novembro de 2013
 1. Lugar: Colexio Fogar Novacaixagalicia, rúa Filipinas, 6- 36204 Vigo.
 2. Horario: de 09.30 a 14.00 h
 3. Prazas: 100
 • 21 de novembro de 2013
 1. Lugar: Residencia Xuvenil Universitaria  Florentino López Cuevillas, rúa Arturo Pérez Serantes, 2 - 32005 Ourense.
 2. Horario: de 16.30 a 20.30 h
 3. Prazas: 60
 • 27 de novembro de 2013
 1. Lugar: Concello de Mos, rúa Rexenxo 1, Petelos – 36416 Mos ( Pontevedra)
 2. Horario: 09.30 a 14.00 h
 3. Prazas: 60

Proxecto Emprende

Esta iniciativa enmárcase no proxecto Emprende,  actividade 3 (Formación para emprendedores xuvenís, acción 2 Cursos de formación presenciais), financiado polo programa de cooperación transfronteiriza Galicia – Norte de Portugal (POCTEP), que ten como obxectivo principal fomentar a creación de empresas, de emprego e autoemprego para mozos e mozas, promovendo actividades que convertan o espazo de cooperación transfronteirizo nun marco atractivo para novas actividades económicas e empresariais.

Colaboran neste proxecto a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, o Instituto Português da Juventude, a Confederación Empresarios de Galicia, a Federación Nacional de Asociaciones Juveniles de Portugal e a Fundación Galicia Europa.

A finalidade deste foro é potenciar o emprendemento poñendo de manifesto as ferramentas e accións para desenvolver todo o potencial das iniciativas e dos proxectos emprendedores galegos e portugueses. Preténdese establecer lazos fortes entre emprendedores de ambos dous territorios e cubrir as necesidades, descubrir as oportunidades e intercambiar experiencias e coñecemento.

Máis información:

xuventude@xunta.es

 

FORMULARIO DE INSCRCIÓN